آرامش خیال

عبارت آرامش خیال از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب آرامش خیال میباشد.با تحقیق آرامش

تحقیق آرامش تحقیق در مورد آرامش، در قالب pdf و در 12 صفحه، شامل آرامش جسم و روح، آرامش در محل کار، آرامش در زندگی، آرامش درونی، قواعد بیست گانه جهت آرامش روح و روان، جملاتی که به ذهنتان آرامش می بخشد، آرامش واقعی چیست، منابع. توضیحات: ... ادامه ...

مجموعه فایل های صوتی سخنرانی های هلاکویی در رادیو پیرامون آرامش و مراقبه

آرامش و مراقبه 1 آرامش و مراقبه 2 آرامش و مراقبه 3 آرامش و مراقبه 4 آرامش و مراقبه 5 آرامش و مراقبه 6 آرامش و مراقبه 7 آرامش و مراقبه 8 آرامش و مراقبه 9 آرامش و مراقبه 10 آرامش و مراقبه 11 آرامش و مراقبه 12 آرامش و مراقبه 13 آرامش و مراقبه 14 ... ادامه ...

آرامش ...

به نام ایزد بی همتا آرامش با یه آسایش که دارمش همیشه آرامش با یه تابش تابش نور دل تو به دل من آرامش جوری که هر روز میخوامش ممنون ازت که دادی اونو به من هر روزو آرامش ، دل من میخوادش تا که بشه پر از یادش . آرامش دیدمش همون روزی که دلم میخواستش. آرامش این روزم چه دیدنیه آرامش این روزم رو مدیونه توام اگه فقط بگم این روز ، دروغه آرامش تموم عمرم مدیون توعه . آرامش و آسایش و هرچی که دارمش مدیون توام. آرامش و یه آسایش آرامش و یه تابش تابش یه نور از جنس آرامش. ای نور آرامش از تو دارم یه خواهش که بت بر همه تا بشن پر آسایش... زندگی همه شما عزیزان پر از آرامش ... ادامه ...

آرامش

چگونه آرامش داشته باشیم و شاد زندگی کنیم رازهای آرامش و شادی در زندگی در دنیای پراضطراب و سراسر استرس امروز، آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری آرزوی آن را دارند. اما برای رسیدن به آرامش تنها آرزو کافی نیست، بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد. آن چه در پی می آید برخی تکنیک های روانشناختی است که ضمن کمک به رفع تشویش و نگرانی، آرامش، نشاط و شادی را در زندگی ما رونق می بخشد. ... ادامه ...

آرامش

آرامش گمشده خیلی هاست وآرزوی خیلی ها راستگویی آرامش بخش است البته هر راستی را هم نباید گفت خاموشی آرامش بخش است اما گاهی باید زبان از نیام برکشید وبر سر ناحق وظالم کوبید فکر به حق وحقیقت وخوبیها آرامش بخش است واصولا خیال در نقطه مقابل فکر بر هم زننده آرامش است خیال آن چیزی است که واقعی نیست بار منفی دارد وشر است تنبلی و از آنرو که با طبع کمال جوی انسان ناسازگار است مخل آرامش است شکم پر وخواب زیاد هم آرامش را برهم می زند حسادت هم آرامش را بر هم می زند برای آرامش باید بپذیریم که انسانها گاهی به دلیل تفاوتهای فردی گاهی به دلیل خواست الهی از نعمتها وموهبتهای مختلفی برخوردارند غبطه خوردن خوب است اگر باتلاش همراه باشد آرامش را برهم نمی زند ولی اگر غبطه باعمل همراه نباشد فقط حسرت خوردن است اگرچه گویا برای همین هم اجری نزد حق محفوظ است گناه برهم زننده آرامش است لذت گناه اغلب کوتاهتر از ناآرامی ناشی از آن است مال اندوزی مخل آرامش است مثل آب شوری که سیری ناپذیر است آرامش رابرای دوستانم وخودم از حق می طلبم ... ادامه ...

چگونه آرامش داشته باشیم و شاد زندگی کنیم

رازهای آرامش و شادی در زندگی در دنیای پراضطراب و سراسر استرس امروز، آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری آرزوی آن را دارند. اما برای رسیدن به آرامش تنها آرزو کافی نیست، بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد. آن چه در پی می آید برخی تکنیک های روانشناختی است که ضمن کمک به رفع تشویش و نگرانی، آرامش، نشاط و شادی را در زندگی ما رونق می بخشد. ... ادامه ...

چگونه آرامش داشته باشیم و شاد زندگی کنیم

رازهای آرامش و شادی در زندگی در دنیای پراضطراب و سراسر استرس امروز، آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری آرزوی آن را دارند. اما برای رسیدن به آرامش تنها آرزو کافی نیست، بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد. آن چه در پی می آید برخی تکنیک های روانشناختی است که ضمن کمک به رفع تشویش و نگرانی، آرامش، نشاط و شادی را در زندگی ما رونق می بخشد. . . . ... ادامه ...

چگونه آرامش داشته باشیم و شاد زندگی کنیم...

چگونه آرامش داشته باشیم و شاد زندگی کنیم رازهای آرامش و شادی در زندگی در دنیای پراضطراب و سراسر استرس امروز، آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری آرزوی آن را دارند. اما برای رسیدن به آرامش تنها آرزو کافی نیست، بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد. آن چه در پی می آید برخی تکنیک های روانشناختی است که ضمن کمک به رفع تشویش و نگرانی، آرامش، نشاط و شادی را در زندگی ما رونق می بخشد. ... ادامه ...

آرامش می خواهی ؟...

آرامش می خواهی ؟ تمام وقایع روزانه ات را برای ی تعریف نکن .... آرامش می خواهی ؟ با ی که مخالف توست بحث نکن فقط به او گوش کن ..... آرامش می خواهی ؟ خودت را با ی مقایسه نکن ..... آرامش می خواهی ؟ شکرگزار باش ..... آرامش می خواهی ؟ کمک کن ؛ تو توانایی ! همه توانایی روحی و جسمی برای یاری ندارند .... آرامش می خواهی ؟ با همه بی هیچ چشم داشتی مهربان باش ..... آرامش می خواهی ؟ برای زندگی ات برنامه ریزی کن ، هدف داشته باش .... آرامش می خواهی ؟ سرت به کار خودت گرم باشد ... ... ادامه ...

چگونه آرامش داشته باشیم و شاد زندگی کنیم

چگونه آرامش داشته باشیم و شاد زندگی کنیم رازهای آرامش و شادی در زندگی در دنیای پراضطراب و سراسر استرس امروز، آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری آرزوی آن را دارند. اما برای رسیدن به آرامش تنها آرزو کافی نیست، بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد. آن چه در پی می آید برخی تکنیک های روانشناختی است که ضمن کمک به رفع تشویش و نگرانی، آرامش، نشاط و شادی را در زندگی ما رونق می بخشد. ادامه در ادامه مطلب... ... ادامه ...

آرامش...

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با ی مقایسه نکن... آرامش میخواهی شکرگزار باش... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی کمک کن ؛ تو توانایی ! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری ندارند... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ . آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش . ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ. #سمانه ... ادامه ...

رازهای آرامش در زندگی

زندگی ارامی داشته باشید در دنیای پراضطراب و سراسر استرس امروز، آرامش و راحتی خیال نعمتی است که بسیاری آرزوی آن را دارند. اما برای رسیدن به آرامش تنها آرزو کافی نیست، بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد. آن چه در پی می آید برخی تکنیک های روانشناختی است که ضمن کمک به رفع تشویش و نگرانی، آرامش، نشاط و شادی را در زندگی ما رونق می بخشد در ادامه مطلب ... ادامه ...

162.آرامش میخواهی...

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با ی مقایسه نکن... آرامش میخواهی شکرگزار باش... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی کمک کن ؛ تو توانایی ! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری ندارند... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش... آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ . آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش . ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ... ادامه ...

آرامش می خواهی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

⭕️آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ... ⭕️آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن... ⭕️آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با ی مقایسه نکن... ⭕️آرامش میخواهی شکرگزار باش... ⭕️آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی کمک کن ؛ تو توانایی ! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری ندارند... ⭕️آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ... ⭕️آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش... ⭕️آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ . ⭕️ آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش . ⭕️ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.در عشق بخود عشق بهمه موجود است ... ادامه ...

آرامش فکر

بسیاری می گویند:((کیست که به ما کمک کند؟)) ای خداوند،تو نور چهره ات را بر ما بتابان.تو قلب مرا از شادی لبریز کرده ای!آری شادی که تو به من بخشیده ای بیشتر از شادی ای است که به هنگام برداشت محصول فراوان پدید می آید.با آرامش خیال به خواب می روم،زیرا تو ای خداوند،تنها تو،مرا در امنیت نگه می داری.مز ٤آیه٦-٧-٨ ... ادامه ...

تبیین راه های رسیدن به آرامش از نگاه قرآن

گرجی گفت: یکی از عوامل آرامش؛ شب است، شب عامل س و آرامش است، همچنان که صدقه دادن، یتیم نوازی و احسان به دیگران نیز مایه ی آرامش است. ... ادامه ...

پاو وینت آرامش در خانواده

پاو وینت آرامش در خانواده پاو وینت آرامش در خانواده پاو وینت آرامش در خانواده پاو وینت آرامش در خانواده مربوط به درس بیستم مطالعات اجتماعی می باشد که شامل بیست و پنج اسلاید قابل ویرایش میباشد همسر گزینی سازگاری زن و شوهر در خانواده تعداد مناسب فرزندان حقوق والدین و فرزندان مدیریت مشکلات در خانواده و غیره با تشکر از شما . ... دریافت فایل پاو وینت آرامش در خانواده پاو وینت آرامش در خانواده پاو وینت آرامش در خانواده ... ادامه ...

پاو وینت آرامش در خانواده

پاو وینت آرامش در خانواده پاو وینت آرامش در خانواده پاو وینت آرامش در خانواده پاو وینت آرامش در خانواده مربوط به درس بیستم مطالعات اجتماعی می باشد که شامل بیست و پنج اسلاید قابل ویرایش میباشد همسر گزینی سازگاری زن و شوهر در خانواده تعداد مناسب فرزندان حقوق والدین و فرزندان مدیریت مشکلات در خانواده و غیره با تشکر از شما . ... دریافت فایل پاو وینت آرامش در خانواده پاو وینت آرامش در خانواده پاو وینت آرامش در خانواده ... ادامه ...

آرامش.

انسان آنگاه که آرامش را جستجو کرد آرامش را از دست داد و بدتر اینکه این آرامش را در آسایش دنیوی جستجو نمود و حال آنکه چگونه آرامش را طلب کنیم در حالی که مرگ در مقابل ماست., پس از مرگ به حساب اعمال خوب و بد ما رسیدگی می شود.پس انسان عاقل دست از تلاش برای آباد نمودن آ ت خویش برنمی دارد و آرامش گم شده بشر در همین تلاش نهفته است. دست از طلب ندارم تا کام من برآید.... ... ادامه ...

آرامش بی دلیل

با هیچ چیز خودتان را آرام نکنید : با جمله ای یا با شه ای،با شعر و دلنوشته ای می توان آرام شد اما نگرانی و آشفتگی هنوز در سر جای خود هست. در کانون آرامش قرار بگیرید،در چشمه آرامش روان را شستشو دهید. خداوند چشمه آرامش را درون هر انسانی تعبیه کرده است. ابتدا آن را کشف کنیم و آن را به جوشش در آوریم؛در این صورت آرامش از وجود شما می جوشد و نیازی به هیچ آرامش دهنده ای نیست.نا آرامی ها استحاله می شوند. ... ادامه ...

دمنوش های گیاهی و آرامش

تا حالا فکر کردید که با نوشیدن یک لیوان دمنوش گیاهی در روز علاوه بر فواید دیگر از آرامش بسیاری نیز برخورددار خواهید شد... شاید فک کنید حوصله ی وقت گذاشتن برای تهییه یا ید دمنوش ها رو ندارید اما کافیه کمی واقع بینانه به این پیشنهاد نگاه کنید فقط کافیه در روز ده دیقه وقت برای سلامتی خودتون کنار بگذارید... کافیه فقط برای یک هفته به این پیشنهاد عمل کنید 10 دمنوش گیاهی سالم برای آرامش اعصاب و روان دمنوش ارامش دارچین * دمنوش آرامش چای زیره سیاه دمنوش آرامش چای زرشک * دمنوش آرامش هل * دمنوش آرامش چای زعفران دمنوش آرامش نعناع فلفل ی * دمنوش آرامش چای گزنه *دمنوش آرامش بادرنجبویه دمنوش آرامش چای بابونه * دمنوش آرامش چای میوه گل نسترن * دمنوش آرامش چای سفید برای اطلاع از فواید بیشتر این دمنوش ها میتوانید به سایت http://namnak.com/%d8%af%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b4-%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d8%a8.p20358 مراجعه کنید ... ادامه ...

آرامش چیست؟

گوته نویسنده ونقاش بزرگ المانی، "آرامش" را اینگونه تعریف می کند؛ "آرامش"،پیامد شیدن نیست! بلکه "آرامش"،نین یدن به گرفتاری ها و چالش هایی است که ارزش، " شیدن" ندارند.!! ... ادامه ...

تحقیق درباره رازهای شادی و آرامش در زندگی

اختصاصی از هایدی تحقیق درباره رازهای شادی و آرامش در زندگی با و پر سرعت . فرمت فایل : word (لینک پایین صفحه) تعداد صفحات 19 صفحه رازهای شادی و آرامش در زندگی در دنیای پراضطراب امروز آرامش وراحتی خیال نعمتی است که بسیاری آرزوی آن را دارند اما برای رسیدن به آن تنها آرزو کافی نیست بلکه باید قدم پیش نهاد و کاری کرد. آنچه در پی می آید برخی تکنیکهای روانی شناختی است که ضمن کمک به رفع تشویش ونگرانی آرامش و نشاط و شادی را در زندگی ما رونق می بخشد با تحقیق درباره رازهای شادی و آرامش در زندگی ... ادامه ...

اهل آرامش

اهل آرامش که شدی شاد دیگران بیشتر از شاد بودن خودت به دلت می چسبد، و از این کار حال خوشی پیدا می کنی! از درون به خود می بالی! ارزشمندتر از همیشه ات می شوی! به این نقطه که برسی آرامش وجودت را فرا می گیرد، آرامشگر می شوی! نه به راحتی می رنجی و نه به آسانی می رنجانی! آرامش سهم دل هایی ست که نگاه شان به خداست ... ... ادامه ...

چشم تو شعر قشنگیست...

چ چشم تو شعر قشنگی ست ولی گریه ی من . یک جو ه ی محکم به غزل خوانی توست... . *آرامش... حس خوب.. عشق... آرامش یعنی تو.. که بعد از یه روز کاری سخت، بهم زنگ میزنی و این همه انرژی و آرامش هدیه میکنی.. تو که این همه عشقی آرامش یعنی تو که اینقدر مهربونی... همیشه همین طور بمون. همینقدر رویایی و خوب... ... ادامه ...

آرامش

به نظرم بهترین آرزویی که میشه کرد داشتن آرامشه. آرامش یعنی خوشبختی با آرامش آدم به همه چی میتونه برسه. با آرامش ذهنی آدم حالش خوبه خیلی خوب. ح م که خوب باشه با همه خوش برخوردی مهربونی. کارهاتو بهتر انجام میدی و خلاصه کلا خوشحالی. خدا جونم بهم آرامش بده تا بتونم بنده خوبی برات باشم. تو تابستون به این نتیجه رسیدم که خوشبختی یعنی آرامش. سعی میکنم که روی اخلاق و رفتارم کار کنم و همیشه خوش برخورد و مهربون باشم. ... ادامه ...

چگونه می توانیم به آرامش ذهنی برسیم؟

برای رسیدن به آرامش، در ابتدا باید برای خود مشخص کنیم که نداشتن آرامش ما به چه خاطر است و آن را بر طرف کنیم. یکی از راههای رسیدن به آرامش داشتن اعتماد به نفس است. اعتماد به نفس بالا، به ما آرامش بیشتری می دهد.بهترین راه برای رسیدن به آرامش یاد خداست. همچنین در هر زمینه ای که هستیم باید حس تلاش کنیم تا از آرامش برخوردار باشیم. رعایت نکات زیر در رسیدن به آرامش به ما کمک می کند. ۱- ما نباید مسائل را بزرگ کنیم و گاه باید مسائل را رها کنیم. ۲- یاد خدا کمک زیادی برای رسیدن به آرامش است. ۳- مثبت فکر کنید. ۴- واقع بین و منطقی باشید. ۵- عشق بی قید و شرط داشته باشید. ۶- تفکر کنید و افکارتان را بازسازی کنید. ... ادامه ...

؛ صعود مقتدرانه سیتیزن ها ؛ آرامش خیال برای پپ!

منچسترسیتی با پیروزی 3-0 در خانه کریستال پالاس، به دور بعد رقابت های جام حذفی انگلیس راه پیدا کرد. نوشته ؛ صعود مقتدرانه سیتیزن ها ؛ آرامش خیال برای پپ! اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | parsfootball پدیدار شد. ... ادامه ...

پروازده

آرامش یک حس وزن دار است ... باید درونت این وزن را پیدا کنی ... وزن آرامش مال گذشته نیست ،درون آینده هم آرامش وزنی ندارد.هرچه وزن دارد مال حال است .آرامش پیچیده شده درون لحظه حال ...اگر لحظه جاری ازکفت برود هرگز آرامش رانخواهی دید...بی قراری ذات آینده است .برای چالش با آینده در قرار لحظه حال بمان .سخت است اماپروزن ترین احساس دنیاست... ... ادامه ...

حقیقت و آرامش

حقیقت و آرامش در یک ظرف نمی گنجند. آرامش همان چیزی است که دروغ را به وجود می آورد. دروغ نمودی از حقیقتی است که توانش را نداریم. شاعران دروغ گوترینند زیرا این ترسویان از زخم بیش از همه به دنبال آرامش می گردند. ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان آرامش خیال به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.