آموزان دانش استفاده درسی دینی دانش آموزان استفاده درسی دینی گروههای درسی صورتجلسه گروههای

عبارت آموزان دانش استفاده درسی دینی دانش آموزان استفاده درسی دینی گروههای درسی صورتجلسه گروههای از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب آموزان دانش استفاده درسی دینی دانش آموزان استفاده درسی دینی گروههای درسی صورتجلسه گروههای میباشد.صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن(مهر95)

صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن اولین جلسه گروه دینی وقران در دفتر مدرسه با حضور همکاران مربوطه با ذکر صلواتی آغاز شد و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد . 1- تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی 2- معارفه و گروه بندی دانش آموزان 3- شرح وظایف دانش آموزان 4- شرکت در جلسه حجاب و با دانش آموزان در خانه مدرسه 5- استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند قلم هوشمند و کتاب و ...... 6- شرکت در مراسم عزاداری محرم ابا عبدالله الحسین 7- ارتباط با اولیاء دانش آموزان ضعیف و پیگیری موارد درسی و انضباطی 8- تشویق و استفاده دانش آموزان از کارهای عملی و دست سازه ها 9- همکاری در طرح همگام با قرآن و اجرای آن در کلاس ... ادامه ...

صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن (ابان 95)

صورت جلسه گروههای درسی دینی وقرآن جلسه گروه درسی دینی وقران در مورخ 18/8/95 در دفتر اموزشگاه برگزار گردید و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد 1- برگزاری آزمونهای ماهانه و متعدد 2- دعوت از اولیاء و ارتباط با آنان برای پیگیری مسائل درسی و اخلاقی 3- استفاده از سایت و کلاس هوشمند 4- استفاده از کتابهای موجود در کتابخانه 5- استفاده از قلم هوشمند در تثبیت یادگیری دانش آموزان 6- استفتده از کتاب کار ونمونه سوالات 7- استفاده از از دست سازه های دانش آموزان به عنوان وسایل کمک آموزشی 8- بررسی فعالیت های گروهی دانش آموزان در درسها و ارائه نمره به آن 9- شرکت دانش آموزان در طرح همگام با قرآن ... ادامه ...

صورتجلسه گروههای درسی ریاضی(مهر95)

صورتجلسه گروههای درسی ریاضی جلسه گروه درسی ریاضی با حضور دبیران ریاضی در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولیاء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7- استفاده از کلاسهای هوشمند جهت بهبود وضعیت تدریس ... ادامه ...

صورتجلسه گروههای درسی کاروفناوری(مهر 95)

صورتجلسه گروههای درسی کاروفناوری جلسه با نام ویاد خدا وذکر صلوات برمحمد (ص) و آل پاک وطاهرش آغاز شد . اهم مطالب مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد . 1- تاکید بر گروه بندی دانش آموزان به منظور هم شی در انجام فعالیتهای عملی 2- تهیه و تنظیم دفاتر کلاسی 3- تاکید بر استفاده از سیستم های هوشمند به منظور انجام فعالیتهای عملی توام با یادگیری دانش آموزان 4- سعی در بر قراری ارتباط بیشتر با اولیاء دانش آموزان به منظور همکاری در تهیه وسایل کار عملی برای دانش آموزان 5- سعی شود با توجه به امکانات بومی و منطقه ای فعالیتهای جایگزین انتخاب و از صرف هزینه های مضاعف توسط دانش آموزان جلو گیری شود . در پایان جلسه با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت . ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی علوم تجربی (مهر 95)

صورتجلسه گروههای درسی علوم تجربی جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور دبیران علوم در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولیاء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7- استفاده از وسایل کمک آموزشی جهت بهبود کیفیت تدریس 8- ثبت فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه 9- استفاده از کلاسهای هوشمند جهت بهبود وضعیت تدریس 10- دیدار با اولیاء دانش آموزان هفتم جهت بررسی وضعیت درسی و اخلاقی دانش آموزان ... ادامه ...

صورتجلسه گروههای درسی علوم تجربی (ابان 95)

صورتجلسه گروههای درسی علوم تجربی جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور دبیران علوم در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- گروه بندی جدید دانش اموزان براساس اولین ازمون برگزارشده در ماه 2- برگزاری آزمونهای ماهانه در برگه های مخصوص معاونین 3- برگزاری آزمونهای ماهانه به صورت کتبی جهت بررسی نقاط قوت وضعف دانش آموزان 4- انجام پرسشهای شفاهی ومستمر بطور مداوم وبررسی وضعیت درسی دانش آموزان 5- دیدار با اولیاء هفتم هشتم ونهم به طور مجزا وهماهنگ جهت بررسی وضعیت اخلاقی ودرسی 6- استفاده از سیستم هوشمند و سی دی های مرتبط با درس 7- استفاده از وسایل کمک آموزشی وثبت فعالیتهای آن 8- اماده سازی دانش آموزان جشنواره خوارزمی پایه هفتم ... ادامه ...

صورتجلسه گروههای درسی مطالعات( مهر95)

صورتجلسه گروههای درسی مطالعات در جلسه ای که بین مطالعات در دفتر مدرسه برگزار شد و در مورد مسائل زیر صحبت و گفتگو شد : 1- تنظیم دفاتر کلاسی 2- گروهبندی دانش آموزان 3- استفاده از سیستم هوشمند 4- مشخص نقاط قوت و ضعف دانش اموزان 5- دیدار با اولیاء 6- بودجه بندی کتابها و مشخص محدوده تدریس 7- برگزاری آزمونهای دوره ای 8- بررسی علل کم کاری بعضی از دانش آموزان با کمک اولیاء 9- ثبت نمرات کلاسی 10- دادن و مشخص تکالیف خارج از کلاس ... ادامه ...

صورت جلسه گروههای درسی عربی (مهر95)

صورتجلسه گروههای درسی عربی معارفه و اشنایی با دانش اموزان وبیان روش کار به دانش آموزان مرور و تکرار و تمرین قواعد پایه هفتم و هشتم برای یادگیری بیشتر تهیه کار دستی از قواعد مرور شده گروه بندی دانش اموزان و تعیین سرگروه کار نمونه سوالات امتحان به کار گیری دانش آموزان در حل تمارین و فعال نمودنشان در کلاس آموزش و یادگیری ساخت وزن و افعال جدید محاسن : 1- معارفه و ارائه روش کار به دانش اموزان 2- مرور و تکرار وتمرین قواعد پایه هفتم و هشتم با دانش اموزان 3- تهیه کار دستی از این قواعد 4- گروه بندی دانش آموزان و تعیین سر گروه 5- کار نمونه سوالات امتحانی 6- آموزش و یادگیری ساخت افعال و حل تمارین توسط دانش آموزان ... ادامه ...

صورتجلسه گروه درسی عربی

بسمه تعالی فرم صورتجلسه صورتجلسه گروه درسی: عربی آموزشگاه حاج رضا اسماعیل منطقه: بهارستان1 تاریخ:24/12/94 مکان: دفتر آموزشگاه ساعت شروع:9:00 ساعت پایان:9:30 شماره جلسه:3 شرح موارد مطرح شده: جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و با حضور دبیران عربی در دفتر آموزشگاه آغاز گردید که در این جلسه در رابطه با تعیین و تکلیف جهت تعطیلات نوروزی برای دانش آموزان بحث شد که هر دبیر با توجه به محتوای کتاب عربی و هر پایه تکالیفی جهت انجام در تعطیلات به دانش آموزان محول کنند همچنین مقرر گردید در هفته آ فروردین ماه امتحان میانترم به صورت هماهنگ برگزار گردد و مقدار هر پایه تا پایان درس 8 تعیین شد که دبیران موظف شدند سؤالات را طرح و جهت تکثیر و آماده سازی به دفتر آموزشگاه تحویل دهند. همچنین به استفاده از سرگروه­های دانش آموزان جهت رفع اشکال و پرسش و پاسخ با دانش آموزان ضعیف تأکید شد. ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی عربی (فروردین 95)

صورت جلسه گروه درسی عربی (فروردین 95) جلسه گروه درسی عربی در مورخ 30/1/95 با حضور کلیه همکاران برگزار شد و درباره مباحث زیر بحث و گفتگو شد : 1- پیگیری وضعیت درسی دانش آموزان فراهم آوردن زمینه های لازم جهت پیشرفت دانش اموزان 2- ارائه سوالات میان ترم و ثبت نمرات و ارائه به دفتر آموزشگاه 3- تشویق دانش آموزان به مشارکت در کلاس 4- تحویل و ثبت نام کارهای عملی دانش آموزان در دفتر کلاسی 5- تلاش در جهت افزایش سطح یادگیری دانش آموزان 6- استفاده از کتابهای کمک آموزشی جهت آشنا دانش اموزان با نمونه سوالات ترم امید است که با تلاش و کوشش بتوانیم زمینه های موفقیت دانش آموزان را فراهم آوریم . ... ادامه ...

صورتجلسه گروههای درسی مطالعات (ابان 95)

صورتجلسه گروههای درسی مطالعات جلسه گروه درسی مطالعات در مورخ 18/8/95 در دفتر اموزشگاه برگزار گردید و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد 1- کامل دفاتر ثبت فعالیتها 2- کامل دفاتر کلاسی و ثبت فعالیتها 3- دیدار با اولیاء مخصوصا دانش امزان ضعیف 4- همکاری با دبیران پرورشی و ورزش 5- استفاده از سیستم هوشمند با همکاری بچه ها 6- رساندن مطالب درسی و کتاب به مدیر بودجه بندی 7- برگزاری آزمونهای دوره ای برای تثبیت مطالب گفتاری ... ادامه ...

تاثیر مبانی برنامه درسی بر محتوا: عناصر برنامه درسی

فرانسیس کلاین [1] به 9 عنصر تشکیل دهنده ی برنامه ی درسی تأکید دارد. 1- هدف ها 2- محتوا 3- فعالیت های یادگیری دانش آموزان 4- روش های ارزشی 5- منابع و ابزار یادگیری 6- زمان 7- فضا یا محیط 8- گروه بندی دانش آموزان 9- راهبردهای تدریس وقتی بالاترین سطح همخوانی درونی بین این عناصر ایجاد شود بیش ترین توان را برای اثرگذاری مطلوب ایجاد می نماید (کلاین، 1383). در تألیف محتوای درسی ی باز و از دور لازم است نویسنده، عناصر اصلی برنامه ی درسی یعنی هدف، فعالیت یادگیری، روش ارزشی ، منابع و ابزار، زمان، فضا، گروه‏بندی و راهبردهای تدریس را در کنار محتوا مورد توجه قرار ‏دهد. [1] klein ... ادامه ...

محتوا و رویکرد های جدید به برنامه درسی

1- استفاده از محتوای تلفیقی و میان رشته ای 2- ادغام دانش نظری و عملی 3- استفاده از آموزش و یادگیری در تربیت شهروندی 4- توجه به جامعه ی پیرامون سازمان آموزشی 5- توجه به مسأله محوری در برنامه درسی 6- داشتن رویکرد ساختن گرایی در آموزش 7- توجه به تربیت فرهنگی 8- توجه به همخوانی درونی در تدوین برنامه ی درسی 9- حرکت به سوی عدم تمرکز 10- افزودن عنصر پژوهش به برنامه ی درسی 11- توجه به نقادی آموزشی 12- توجه به تنوع و تکثر در برنامه ی درسی 13- توجه به تفاوت های فردی در برنامه های درسی 14- توجه به تربیت هنری 15- توجه به تفکر انتقادی 16- نوآوری و تغییر در مواد آموزشی و توجه به قابلیت اجرایی آن 17- توجه به بستر رفتاری مخاطب 18- توجه به برنامه درسی پوچ و پنهان این موارد لازم است در تألیف محتوای درسی ی باز و از دور جهت داشتن رویکرد جدید به برنامه درسی مد نظر قرار بگیرد. ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی دینی وقرآن (فروردین 95)

صورت جلسه گروه درسی دینی وقرآن (فروردین 95) جلسه گروه درسی معارف ی با حضور کلیه همکاران برگزار شد و درباره مباحث زیر بحث و گفتگو شد : 1- دوره دروس برای آماده سازی دانش آموزان 2- ارتباط با اولیاء دانش اموزان ضعیف 3- برگزاری آزمونهای متعدد ( برگه آزمون ) 4- طرح سوالات میان ترم با رعایت بودجه بندی 5- ارائه نمونه سوالات امتحانی و استفاده از کتاب های کمک آموزشی 6- استفاده از قلم هوشمند در درس ... ادامه ...

15 نکته برای موفقیت در امتحانات نهایی...

15 نکته موفقیت در امتحانات نهایی دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان، فصل امتحانات بهترین فرصت برای تمرکز بهتر بر روی کتاب های درسی است. با توجه به این که دانش آموزان پایه، معدل و نمرات درسی آن ها در نتیجه ی کنکورشان موثر است باید تمام تلاش خود را ند که نتیجه ی بسیار خوبی از امتحانات خود بگیرند. ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی ریاضی (اردیبهشت 95 )

صورت جلسه گروه درسی ریاضی (اردیبهشت 95 ) جلسه گروه درسی با حضور کلیه دبیران ریاضی در تاریخ 25/2/95 در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ومباحث مطرح شده به قرار زیر می باشد : 1- طرح سوالات ترم دوم وتایپ سوالات به همراه کلید وتحویل به موقع به مسئول آموزشگاه 2- ارائه نمونه سوالات نهایی و تمرین وحل نمونه سوالات نهایی نهم درکلاس 3- برگزاری آزمونهای مختلف و آشنایی دانش آموزان با سوالات ترم 4- برطرف اشکالات دانش آموزان براساس پرسش و آزمونهای مکرر 5- استفاده از کتابهای کمک آموزشی و سایت های مختلف جهت آشنایی با نمونه سوالات مناطق مختلف 6- دوره کتاب و آشنایی با نقاط ضعف و قوت دانش آموزان 7- دیدار با اولیا ء دانش آموزان وآماده آنها جهت برگزاری امتحانات ترم دوم 8- آرزوی موفقیت در تمامی دروس برای دانش آموزان ... ادامه ...

نمونه ای از تکالیف املایی

در کلاس درس ، به طور معمول برای دانش آموزان تکالیفی تعیین می شود تا آن ها را انجام دهند ، ویادگیری های خود را پایداری زند. انتظار از دانش آموزان بر این است که نسبت به انجام تکالیف اهتمام ورزند ،و ازطریق آن ها با فعالیتی درگیر شوند ،دانش و مهارتی را به دست آورند و ندانستن را به دانستن و توانایی تبدیل کنند . تکالیف درسی باید به درستی و هدفمند طراحی شوند تا اثربخش باشند . مقدار تکلیف درسی باید باهدف ها ی آموزشی و زمان اختصاص یافته برای پاسخ گویی متناسب باشد و دانش آموزان را با برنامه های درسی پیوند دهد .تکالیف درسی باید متناسب با خود دانش دانش آموزان هم باشد ، و برمبنایی منظم و مداوم تا پدیدار شدن یادگیری استوار باشد . ... ادامه ...

نمونه ای از تکالیف املایی

در کلاس درس ، به طور معمول برای دانش آموزان تکالیفی تعیین می شود تا آن ها را انجام دهند ، ویادگیری های خود را پایداری زند. انتظار از دانش آموزان بر این است که نسبت به انجام تکالیف اهتمام ورزند ،و ازطریق آن ها با فعالیتی درگیر شوند ،دانش و مهارتی را به دست آورند و ندانستن را به دانستن و توانایی تبدیل کنند . تکالیف درسی باید به درستی و هدفمند طراحی شوند تا اثربخش باشند . مقدار تکلیف درسی باید باهدف ها ی آموزشی و زمان اختصاص یافته برای پاسخ گویی متناسب باشد و دانش آموزان را با برنامه های درسی پیوند دهد .تکالیف درسی باید متناسب با خود دانش دانش آموزان هم باشد ، و برمبنایی منظم و مداوم تا پدیدار شدن یادگیری استوار باشد . ... ادامه ...

مسابقه تولید محتوای الکترونیکی بین دانش آموزی

گروه ریاضی (دوره ی دوم ) در نظر دارد مسابقه ای جهت کیفیت بخشی در امر یادگیری دانش آموزان وبستر سازی برای بسط وتوسعه تجارب وابتکارات دبیران ودانش آموزان در مباحث ریاضی در بخش نرم افزاری وچند رسانه ای ومشارکت دانش آموزان در این بخش مسابقه ایی را تحت عنوان تولید محتوا ی الکترونیکی متناسب با نیاز دانش آموزان برگزار نماید لذا دانش آموزان عزیزبا انتخاب یک بخشی کوچک از مبحث درسی دلخواه در این مسابقه شرکت نمایند دانش آموزان می توانند تولید محتوا را به صورت اشتراکی وگروهی 2 یا 3 نفروبا کمک از دبیران محترم دروس مربوطه وبا استفاده از نرم افزارهای دلخواه وانیمیشن تا تاریخ 1394/12/25به کارشناسی تکنولوژی آموزشی ( گروه ریاضی ) ارسال نمایندضمنا کارهای برتر در سایت گروه ریاضی برای استفاده علاقه مندان قرار می گیرد. ... ادامه ...

توزیع کتاب های درسی دانش آموزان مدارس اسپیران (سفیدان جدید)

اطلاعیه ای از طرف کتاب فروشی المهدی درمورد توزیع کتاب های درسی دانش آموزان مدارس اسپیران توصیه به دانش آموزان عزیز کتاب های خود رو دراولین فرصت از کتاب فروشی المهدی یداری کنید تا در شروع سال تحصیلی مشکلی درمورد کمبود کتاب به وجود نیاید ... ادامه ...

حضور نخبگان دانش آموزی کازرون در جمع دانش آموزان دبیرستان

خوشبختانه امسال نیز قصد آن داریم تا از تجربیات دانش آموزان برتر علمی شهرمان که در کنکور سراسری نتایج درخشانی گرفته اند استفاده کنیم .و دانش آموزان با تشکیل جلسات پرسش و پاسخ شیوه های برنامه ریزی درسی را برای موفقیت در کنکور از آنان فرا گیرند . در این راستا هفته گذشته آقای احمد رضا رضایی دانش آموز موفق دبیرستان سعادت که در کنکور 95 رشته تجربی موفق به ب رتبه 370 شده است را دعوت نمودیم و ایشان با رغبت زیاد در جمع دانش آموزان حاضر گردید و تجربیات ارزشمند خود را در اختیار انان قرار داد . ناگفته نماند کهدر اردیبهشت ماه گذشته نیز آقایان حجتی پور سروش رضایی ماهان پروین و محمد جواد عباسی با حضور در جمع دانش آموزان به ارائه تجربیات خویش پرداختند. ضمنا دبیرستان این آمادگی را دارد تا در روزهای آینده در صورت تمایل دانش آموزان باز هم اینگونه جلسات را با حضور دیگر دانش آموزان موفق شهرستان برگزار نماید. ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی ادبیات(مهر 95)

صورت جلسه گروه درسی ادبیات ۱۹/۷/۹۵ جلسه گروه ادبیات در تاریخ ۱۹/۷/۹۵ در ساعت ۱۲ الی ۱۲:۱۵ در آموزشگاه سمیه با حضور دبیران ادبیات برگزار گردید و نکات ذیل مورد تبادل و تجربه قرار گرفت: 1) برگزاری آزمون آغازین هفتم و تصحیح اوراق مربوطه وشنا سایی دانش آموزان لازم وجّه 2) گروه بندی دانش آموزان برحسب فعالیت و سطح یادگیری در کلاس 3) وارد اسامی دانش آموزان در دفتر کلاسی و حضور و غیاب و ثبت نمرات کلاسی و امتحانات کتبی 4) یادآوری نکات املایی و دستوری در تمامی پایه ها 5) حل تمرین ها و فعالیت های درسی در هر سه پایه 6) یادآوری نکات نگارشی و استفاده بیشتر آنها از اصول نوشتن و بند نویسی 7) تمرین روخوانی و نحوه خواندن در هرسه پایه و به ویژه پایه هشتم جهت آمادگی برای المپیاد خواندن 8) دیدار با اولیای دانش آموزان ضعیف که نیاز به توجه بیشتری دارند. 9) همکاری با معاون پرورشی در زمینه بخش نامه هایی که با موضوعات انشایی ارتباط دارند. 10) استفاده هر چه بیشتردانش آموزان از فرهنگ لغات و کتاب گویا برای درست خواندن متن های درس ادبیات ... ادامه ...

واژه آموزی و گسترش واژگان

برای آموزش بهتر واژه آموزی و گسترش واژگانی دانش آموزان به نکات زیر توجه کنید: 1- دانش آموزان را به صحبت و گفت و گو درباره ی گروه واژه ها تشویق کنید. با استفاده از تجارب زبانی دانش آموزان، فضای مفهومی واژه ها و ارتباط معنایی آن ها را با یک دیگر روشن سازید. 2- از دانش آموزان بخواهید واژه های جدیدی را که یاد می گیرند، در گفت و گوهای خود مورد استفاده قرار دهند. 3- در مورد واژگان جدید، از آن ها بخواهید به یاد آورند که آیا قبلاً با این واژه ها تماس داشته اند، کجا، چگونه ، چند بار و . . . ؟ 4- با استفاده از تجارب زبانی دانش آموزان، فضایی در کلاس به وجود آورید تا دانش آموزان خود هر کدام از واژه های جدیدی را که یاد می گیرند، تعریف کنند. 5- فرصت هایی ایجاد کنید تا دانش آموزان واژه های جدید را در گفتار و نوشتار خود به کار ببرند. 6- دانش آموزان را تشویق کنید واژه هایی را که در کتاب های غیر درسی خود می یابند، مکتوب به کلاس ارائه دهند. 7- و . . . ... ادامه ...

صورت جلسه گروههای درسی کاروفناوری( ابان 95)

صورت جلسه گروههای درسی کاروفناوری جلسه گروه درسی کاروفناوری در تاریخ 18/8/95 در ساعت 10:45 الی 11 در اموزشگاه سمیه برگزار شد در این جلسه توجه به مراحل طراحی – ساخت و ارزشی در تدریس پودمان ها وانجام فعالیتهای عملی براساس علایق مهارتی و شرایط منطقه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت . علاوه بر ان نکات مهمی که مورد تبادل و تجزیه و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل می باشد : 1- دیدار با اولیای دانش آموزان ضعیف که در انجام فعالیتها مهارت لازم را ندارند 2- بررسی علل کم کاری بچه ها در انجام فعالیتها ی عملی با کمک اولیاء 3- اعلام محورهای جشنواره خوارزمی ( دست سازه ها – بازارچه ) و راهنمایی بچه ها برای ساخت وسایل کم هزینه و کار امد 4- همکاری با معاون پرورشی در زمینه بخشنامه هایی که با موضوعات دست سازه ها ارتباط دارند 5- همکاری با مشاور مدرسه در زمینه هدایت تحصیلی دانش آموزان 6- استفاده از سیستم هوشمند و نصب نرم افزار ها برای انجام فعالیتهای عملی ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی ادبیات (فروردین95)

صورت جلسه گروه درسی ادبیات (فروردین95) پژوهشگران: معصومه صفری – شیرین زارعی – مریم صفری – خانم فرهنگ دوست جلسه اسفند ماه در تاریخ 31/1/95 ساعت 30/10 الی 45/10 در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ومطالب ارائه شده توسط همکاران هم رشته بدین قرار است : 1- تکالیف نوروزی دانش آموزان نظارت گردید 2- امتحانات ماهانه املاء وانشاء گرفته شد 3- دانش آموزان خاطرات و تجربیات تعطیلات نوروزی خود را در قالب درس آزاد بیان د 4- آمادگی دانش آموزان راه یافته به المپیاد استانی خواندن وتمرین منابع معرفی شده با آنها 5- ثبت نمرات میان ترم املای فارسی دانش آموزان وتحویل به دفتر آموزشگاه 6- دیدار با اولیای دانش آموزان در طول هفته ... ادامه ...

مقاله در مورد ضعف ریاضی در دانش آموزان

چرا دانش آموزان در درس ریاضی ضعف دارند؟ به محض اینکه دانش آموز به مدرسه پا می گذارد با درسی به نام ریاضی آشنا می شود و معلم می گوید: «درس ریاضی را جدی بگیرید و برای فهمیدن آن احتیاج به تمرین بیشتری دارید». همین کلمه ی جدی بگیرید برای دانش آموز مشکل آفرین است، زیرا... ادامه مطلب ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی هنر (فروردین95)

صورت جلسه گروه درسی هنر (فروردین95) جلسه ماهانه دبیران آموزشگاه سمیه با حضور دبیران هنر در دفتر آموزشگاه برگزار گردید و مطالب ارائه شده شامل موارد زیر می باشد : 1- توجه بیشتر دانش آموزان به خوشنویسی 2- تاکید بر استفاده از همه نمرات کلاسی در نمره مستمر 3- هماهنگی های لازم برای برگزاری امتحان هنر به صورت هماهنگ بین همه کلاسها 4- تعیین یک مورد طراحی و خط از کتاب برای امتحان ترم 2 5- تشخیص نمره ای بر کارهای دستی هنری دانش آموزان 6- تشویق دانش آموزان به کار گروهی و سوزن دوزی سنتی 7- تحویل به موقع لیست هنر و خوشنویسی ... ادامه ...

ویژگی های یک معلم خوب

در زمینه اثربخشی فعالیت معلم، پژوهش هایی صورت گرفته است که براساس این پژوهش ها، ویژگی های زیر را فهرست کرده اند: استفاده متنوع از مطالب و روش های تدریس آموزش همراه با شور و شوق رفتار آموزشی مطابق با وظیفه و کار آموزشی پرهیز از عیب جویی و انتقادات تند و خشن استفاده بیشتر از سبک تدریس غیرمستقیم تأکید بیشتر بر محتوای آموزشی بنابر آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت یک معلم خوب: رابطه اش با دانش آموزان مثبت است. به احساسات دانش آموزان توجه می کند. نظم و کنترل کلاس را در اختیار دارد. محیط مطلوبی برای یادگیری پدید می آورد. از کار با دانش آموزان لذت می برد. دانش آموزان را به فعالیت های یادگیری می کشاند. خلاق و نوآور است. به آموزش مهارت خواندن تأکید دارد. دانش آموزان را به داشتن تصویر خوبی از خود هدایت می کند. به طور جدی در فعالیت های رشد حرفه ای خود شرکت می کند. انعطاف پذیر است و به موضوع درسی تسلط کافی دارد. ثابت قدم است و عادلانه رفتار می کند. ... ادامه ...

فناوری های نوین برای تسهیل فرآیند یاددهی ، یادگیری

مدرسه هوشمند را می توان استفاده از فناوری های نوین به صورت گسترده برای تسهیل فرایند یادگیری و یاددهی دانش آموزان عنوان نمود. شرح معیار ١- یکی از ارکان اصلی مدارس هوشمند استفاده از محتوای آموزشی چند رسانه ای در فرایند یاددهی – یادگیری است. با استفاده از محتوای چند رسانه ای امکان اتقال بهتر مفاهیم درسی به دانش آموزان فراهم می شود. زیرا در این روش علاوه بر حس شنیداری دانش آموز، حس بینایی آنها نیز به شدت فعال می شود و بر این اساس دانش آموزان می توانند درک واقعی تری نسبت به مفاهیم درسی داشته باشند . همچنین انتقال مطالب از طریق احساس بصری باعث می شود تا زمان ماندگاری مفاهیم افزایش یابد. ٢- نرم افزارهای کمک آموزشی مورد نیاز معلمان را برای انتقال مفاهیم درسی شبیه سازی می کنند و دانش آموزان را در یک محیط مجازی قرار می دهند. در این محیط مجازی، دانش آموز می تواند مفاهیم مختلف را تجربه نموده، به یادگیری عمیق تری دست یابد... ... ادامه ...

فروش اینترنتی کتاب های درسی تا 4 روز دیگر

مدیر کل نظارت بر نشر مواد آموزشی آموزش و پرورش گفت: توزیع کتاب های درسی در کتابفروشی ها در 29 استان از 20 شهریور و در استان های تهران و البرز از 22 شهریور آغاز می شود. لیدا نیک روش در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما افزود : فروش کتاب های درسی در 5 هزار و 400 کتابفروشی سطح کشور انجام می شود و خانواده ها سعی کنند از کتابفروشی های استان محل زندگی خود کتاب ها را یداری کنند تا مشکل کمبود کتاب در سایر استان ها ایجاد نشود. وی خاطرنشان کرد : دانش آموزان ابت ، پیش ی، هنرستانی و دبیرستانی های رشته معارف ی امسال کتاب های خود را از مدرسه محل تحصیل دریافت می کنند و دانش آموزان سایر پایه ها کتاب های خود را از کتابفروشی های سطح شهر یداری خواهند کرد. نیک روش افزود: فروش کتاب های درسی دانش آموزان ابت و پیش ی امسال به صورت اینترنتی انجام شده است و دانش آموزانی که تاکنون موفق به ید این کتاب ها نشد ه اند فقط تا 12 شهریور مهلت دارند با مراجعه به پایگاه اینترنتی ir.irtextbook نسبت به یداری کتاب های درسی اقدام کنند. وی یادآور شد: کتاب های درسی در مدارس فقط به دانش آموزانی که تا قبل از 12 شهریور اقدام به ثبت نام اینترنتی کنند تحویل خواهد ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان آموزان دانش استفاده درسی دینی دانش آموزان استفاده درسی دینی گروههای درسی صورتجلسه گروههای به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.