آ ین دروغ تمام صداقت میان آ ین فرصتش

عبارت آ ین دروغ تمام صداقت میان آ ین فرصتش از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب آ ین دروغ تمام صداقت میان آ ین فرصتش میباشد.آ ین

"تو مثل من رویاتو میبافی" میان همه دروغ ها باز هم با صداقت جلوی او ایستادم تمام جملات مبهمم را با فسیل غم های گذشته آمیختم و از ته دلم با تمام احساسم حرف زدم آشفتگی هایم را فریاد زدم در آغوش گرفتمش و او... بازهم دروغ گفت شاید خودم هم نمی دانستم این آ ین فرصتش است ولی این آ ین فرصتش بود و من ... من باهوش تر از این حرف ها بودم که دروغ هایش را نبینم من حتا حرکات چشمانش را هم دنبال می جای صداقت من میان این حجم از دروغ کجاست؟ من تغییر نمی کنم هنوز همان آنالیزور قبلی با وجدانی سخت گیر ذهنی درگیر و احساسی همه گیر هستم ناراحتی هایم بی اندازه است اینبار همه چیز بیش از اندازه واقعی است تمام دنیایت در حال فروپاشی است و دنیای دیگری ساخته خواهد شد میان همه اینها از این آ ین صداقت خشمگین نیستم و از آنچه که هستم ناراحت نیستم. "بازی نکن با دل داغونم من آ بازی رو میدونم..." ... ادامه ...

دروغ یا صداقت؟

من هم به این اصل اخلاقی جهانشمول که باید از دروغ اجتناب کرد اعتقاد عمیق دارم و میدانم بسیار نادرند انی که دروغگویی را محکوم نمیکنند، اما نادرتر آنهایی هستند که به این اصل پایبندند و هرگز دروغ نمیگویند. دروغ هزاران شکل دارد و چونان رایج است که گاهی اصلا متوجهش نمیشویم و گاهی بدون آن همه چیز عجیب و آشفته مینماید. یکی از اشکال دروغ کتمان احساسی است که داریم یا اظهار احساسی که نداریم. واقعا میتوان از این دروغ اجتناب کرد؟ صداقت در بیان و بروز احساس گاهی بی ادبی فاحش و گاهی ظلم و جفا می نماید (نمیگویم است). شخصیت اصلی رمان بیگانه، مورسو، بارزترین ویژگی اش صداقت کامل در بیان و بروز احساساتش است. او به صراحت میگوید که از مرگ مادرش ناراحت نیست و اظهار ناراحتی هم نمیکند. وقتی دختری که به او علاقه دارد می پرسد: عاشق منی؟ صریح جواب میدهد نمیدانم فکر کنم نه! این صراحت احساس در سراسر رمان وجود دارد و از او شخصیت جالب و عجیبی می سازد و درنهایت همین صداقت او را به کشتن میدهد. اما جالب اینجاست که او واقعا آدم خوبی نیست و همیشه هم راستگو نیست، حتی در کلانتری شهادت دروغ میدهد. صداقت او درباره احساساتش است که خد ... ادامه ...

رسیدن به صداقت

به نام خداوند بهترین دوستمان به نام خداوند صداقت ها به نام خداوند راستی ها قدرتی بر اعتراف در صداقت نهفته است...که هیچ ابزاری قدرتش به این.....اعتراف صادقانه نمیرسد صداقت در...ابراز شخصیت پیچیده ی افکار......کاری بس صعب و دشوار است نفوذ در....پیچیدگی افکار کاری غیرممکن..است الا اینکه شخص خودش بخواهد صادقانه نقاط تاریک افکارش را که هیچ جز خودش و خداوند به آن دسترسی ندارند....را.....مطرح و بازی کند برای...رسیدن به.....این نقطه.....ما نیاز.....داریم....به.....ابزاری بنام صداقت صداقت....همان راستی آشکارست....نه راستی پنهان راستی آشکار.....نماد شخصیتی واقعی را به نمایش میگذارد مانند....نمایش کالا در دکور مغازه صداقت...در...دکور مغازه......مشتری...و خواهان را به درون میکشاند...... تا......بازید کند از کالا های درون مغازه.... صداقت....ابزاری بشدت جاذب...است اعتبار.....اعتماد.....استواری....حمایت....پشتیبانی.....استحکام تمام این ها زایش یافته ی صداقت هستند صداقت وقتی بار دار میشود....اینها را میزاید زاینده ی...اعتماد....اعتبار....حمایت...پشتیبانی....استحکام و استواری و ثبات است این ها.....بچه های صداقت هستند صداقت...یعنی...ایمان تسلیم یعنی تلاش بر ... ادامه ...

پیشگیری ازدرغگویی ک ن

ک ن در سالهای آغازین زندگی مرز واقعیت و تخیل را نمی دانند و تخیلات خود را به صورت واقعی بیان می کنند.این رفتار به هیچ وجه دروغ گویی به حساب نمی آید اما در سالهای بعد ممکن است به دلایلی عمداً دروغ بگویند و کم کم به این کار ناپسند عادت کنند. دروغ گو شدن بچه ها ریشه هایی دارد که با برطرف آنها کودک انگیزه خود را برای دروغ گفتن از دست می دهد: 1-طبیعی است که وقتی به اندازه کافی به فرزندمان محبت و توجه نکنیم یا با از راه رسیدن فرزند دوم، دیگر او را به حساب نیاوریم او هم با یک دروغ شاخدار توجه همه را به سوی خودش جلب کند. 2-چشم در چشم کودک می دوزیم و با عصبانیت می پرسیم: کار تو بود؟ باز هم طبیعی است برای اینکه تنبیه و سرزنش نشود به شما دروغ بگوید. 3-او در تمام طول روز آنگونه که شما خواسته اید عمل نکرده است. بنابراین اگر او را بازجویی کنید او را وادار به دروغ گویی کرده اید و اگر اصرار کنید او پیاپی دروغ خواهد گفت. 4-گاهی او با دروغ هایش خبر از نیازهای بر آورده نشده خودش می دهد. باید پیش از اینکه کودک به دروغ گویی روی بیاورد نیازهای اساسی او را شناسایی و برطرف کنیم. 5-وقتی کودک با هر اشتباه با توهین و تنبیه غیر منصفا ... ادامه ...

چگونه از دروغ گفتن ک ن پیشگیری کنیم؟

ک ن در سالهای آغازین زندگی مرز واقعیت و تخیل را نمی دانند و تخیلات خود را به صورت واقعی بیان می کنند.این رفتار به هیچ وجه دروغ گویی به حساب نمی آید اما در سالهای بعد ممکن است به دلایلی عمداً دروغ بگویند و کم کم به این کار ناپسند عادت کنند. دروغ گو شدن بچه ها ریشه هایی دارد که با برطرف آنها کودک انگیزه خود را برای دروغ گفتن از دست می دهد: 1-طبیعی است که وقتی به اندازه کافی به فرزندمان محبت و توجه نکنیم یا با از راه رسیدن فرزند دوم، دیگر او را به حساب نیاوریم او هم با یک دروغ شاخدار توجه همه را به سوی خودش جلب کند. 2-چشم در چشم کودک می دوزیم و با عصبانیت می پرسیم: کار تو بود؟ باز هم طبیعی است برای اینکه تنبیه و سرزنش نشود به شما دروغ بگوید. 3-او در تمام طول روز آنگونه که شما خواسته اید عمل نکرده است. بنابراین اگر او را بازجویی کنید او را وادار به دروغ گویی کرده اید و اگر اصرار کنید او پیاپی دروغ خواهد گفت. 4-گاهی او با دروغ هایش خبر از نیازهای بر آورده نشده خودش می دهد. باید پیش از اینکه کودک به دروغ گویی روی بیاورد نیازهای اساسی او را شناسایی و برطرف کنیم. 5-وقتی کودک با هر اشتباه با توهین و تنبیه غیر منصفا ... ادامه ...

معنی روابط عمومی

امروز بر خی از همکاران روابط عمومی به دیدنم خواهند آمد تا روابط عمومی را از دید گاه من بر رسی کنند. ایا واقعا معنی روابط عمومی را می توان تعریف کرد ایا واقعا در هر کجای دنیا می توان دروغ نگفت . تعامل با مردم یعنی چه؟ صداقت در گفتار صداقت در کردار رضایت مخاطب رضایت مشتری رضایت مردم کلمتی هستند که رنگ باخته اند حداقل باید به حودم دروغ نگویم . باشد که زمانی دوستی ها جان بگیرند وتعریف شوند . ... ادامه ...

✅چگونه از دروغ گفتن ک ن پیشگیری کنیم؟

✅چگونه از دروغ گفتن ک ن پیشگیری کنیم ک ن در سالهای آغازین زندگی مرز واقعیت و تخیل را نمی دانند و تخیلات خود را به صورت واقعی بیان می کنند.این رفتار به هیچ وجه دروغ گویی به حساب نمی آید اما در سالهای بعد ممکن است به دلایلی عمداً دروغ بگویند و کم کم به این کار ناپسند عادت کنند. دروغ گو شدن بچه ها ریشه هایی دارد که با برطرف آنها کودک انگیزه خود را برای دروغ گفتن از دست می دهد: 1-طبیعی است که وقتی به اندازه کافی به فرزندمان محبت و توجه نکنیم یا با از راه رسیدن فرزند دوم، دیگر او را به حساب نیاوریم او هم با یک دروغ شاخدار توجه همه را به سوی خودش جلب کند. 2-چشم در چشم کودک می دوزیم و با عصبانیت می پرسیم: کار تو بود؟ باز هم طبیعی است برای اینکه تنبیه و سرزنش نشود به شما دروغ بگوید. 3-او در تمام طول روز آنگونه که شما خواسته اید عمل نکرده است. بنابراین اگر او را بازجویی کنید او را وادار به دروغ گویی کرده اید و اگر اصرار کنید او پیاپی دروغ خواهد گفت. 4-گاهی او با دروغ هایش خبر از نیازهای بر آورده نشده خودش می دهد. باید پیش از اینکه کودک به دروغ گویی روی بیاورد نیازهای اساسی او را شناسایی و برطرف کنیم. 5-وقتی کودک ب ... ادامه ...

دروغ گویی

دروغ پسر و دخترمن دو قلو هستند و در کلاس اول درس می خوانند و متاسفانه بیشتر اوقات دروغ می گویند اوایل که دروغ می گفتند من و پدرشان به حرف هایشان می خندیدیم ولی انگار که این دروغ ها برایشان عادت شده بود و در هر موقعیت و مکانی دروغ می گفتند . ... ادامه ...

کربلا...دروغ نیست

بسم رب الحسین السلام علیک یااباصالح کربلا..... کربلاهرچه که باشد حسینش دروغ نیست.... رقیه اش دروغ نیست... علی اصغرش دروغ نیست.. غروب عاشورایش دروغ نیست... زینبش دروغ نیست... وبعد... دوطفلان مظلوم ومضطر مسلم بن عقیل دروغ نیست. ..ایمان رابه نان فروختن مردم کوفه دروغ نیست... کربلا...هرچه که باشد...دروغ نیست... ... ادامه ...

ما انسان ها این گونه ایم-=شخصیت های دروغین

 ی که سخنانش نه راست است و نه دروغ "فیلسوف" است. ی که راست و دروغ برای او یکی است "چاپلوس" است. ی که پول می گیرد تا دروغ بگوید "دلال" است. ی که دروغ می گوید تا پول بگیرد "گدا" است. ی که پول می گیرد تا راست و دروغ را تشخیص دهد "قاضی" است. ی که پول می گیرد تا راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد " " است. ی که جز راست چیزی نمی گوید "بچه" است. ی که به خودش هم دروغ می گوید "متکبر" است. ی که دروغ خودش را باور می کند "ابله" است. ی که سخنان دروغش شیرینست "شاعر" است. ی که اصلا دروغ نمی گوید "مرده" است. ی که دروغ می گوید و قسم هم می خورد "بازاری" است. ی که دروغ می گوید و خودش هم نمی فهمد "پر حرف" است. ی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند "سیاستمدار" است. ی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند "دیوانه" است ... ادامه ...

صداقت خداوند

به نام خداوند بهترین و صادق ترین و راست ترین دوستمان چگونه خداوند را دوست نداشته باشیم.....که در صداقت محض است.....و...دوست داشتنی ترین همیشه باصداقت ترین است چگونه خداوند را دوست نداشته باشم که در صادق بودن برترین است...و....همیشه صادق ترین دوست داشتنی ترین است چگونه خداوند را دوست نداشته باشم که صدقش نماد راستی جهان وجهانیان است.....و...همیشه راستی را دوست میدارند چگونه خداوند ی را دوست نداشته باشم که ذات صداقت است و صداقتش در تعادلی بس شگرف احاطه دارد بر تمام ذرات جهان طوری صداقتش محیط بر ذات اشیا است که هیچ ذاتی مفری ندارد و صداقتش استوار وقایم به ذات خلقت است باید صداقت خداوند احاطه گر شود تا هیچ فراریاتفاق نیافتد همونطورکه که نمیشد از حکومت خداوند بیرون رفت تمام تعالیم....خداوند بر راستای صداقتی است که هیچ مفر و راه فراری از او نیست بیشتر....نباید غوص کرد که صداقت خداوند در بینهایت است و ما بهیچ وجه دسترسی به آن نتوانیم خداوندا مارا در آموختن صداقت که هم عملی و هم کلامی است یاری فرما که ذات صداقت تویی وبس ... ادامه ...

باران حکمت: "تفسیر تمثیلی قرآن کریم" 95/8/20

باران حکمت: "تفسیر تمثیلی قرآن کریم" 1-چسب چوبی برای شیشه :تفسیر آیه شریفه:صراط الّذین ائعمت علیهم،با چسب چوب نمی‏شود دو شیشه را به هم چسباند، البته ممکن است مقطعی و موقت این اتفاق بیافتد اما دیر یا زود این دو تکّه از هم جدا و دور خواهند شد.دروغ مثل چسب چوب است و آدم‏ها مثل شیشه.هیچ‏گاه یک زن و شوهر، دو همکار، دو همسایه و یا دو دوست به وسیله دروغ با یکدیگر گره نمی‏خورند و پیوندشان پایدار نمی ‏ماند، اگر هم چند روزی با هم جوش خورده و نزدیک شده و با هم باشند بالا ه به ج خواهد انجامید.آنچه آدم‏ها را با یکدیگر جوش می‏دهد صداقت است.صداقت حقیقتی است که مثل همه خوبی‏های دیگر با انسان سازگار است.و هر چه با انسان سازگاری داشته باشد در زبان قرآن کریم به نعمت یاد می‏شود. ... ادامه ...

یک واقعیت صد دروغ

یک واقعیت صد دروغ هرگز صداقت را فدای دروغ نکن ،ادمی معمای حل نشده ایست که در صفحه ی آ رو مه چاپ شده ، ی برای حل این معما وقت نخواهد گذاشت و شاید برای شستن شیشه ها رو مه کمکی باشد ، و ندیده شده از دنیا برود در سطلی مملو از کاغذ های باطله . . . . قاسم محمودی ... ادامه ...

چگونه از دروغ گفتن ک ن پیشگیری کنیم ؟

دروغ چرا ؟ ک ن در سالهای آغازین زندگی مرز واقعیت و تخیل را نمی دانند و تخیلات خود را به صورت واقعی بیان می کنند.این رفتار به هیچ وجه دروغ گویی به حساب نمی آید اما در سالهای بعد ممکن است به دلایلی عمداً دروغ بگویند و کم کم به این کار ناپسند عادت کنند. دروغ گو شدن بچه ها ریشه هایی دارد که با برطرف آنها کودک انگیزه خود را برای دروغ گفتن از دست می دهد: 1 -طبیعی است که وقتی به اندازه کافی به فرزندمان محبت و توجه نکنیم یا با از راه رسیدن فرزند دوم، دیگر او را به حساب نیاوریم او هم با یک دروغ شاخدار توجه همه را به سوی خودش جلب کند. 2 - چشم در چشم کودک می دوزیم و با عصبانیت می پرسیم: کار تو بود؟ باز هم طبیعی است برای اینکه تنبیه و سرزنش نشود به شما دروغ بگوید. 3- او در تمام طول روز آنگونه که شما خواسته اید عمل نکرده است. بنابراین اگر او را بازجویی کنید او را وادار به دروغ گویی کرده اید و اگر اصرار کنید او پیاپی دروغ خواهد گفت. 4- گاهی او با دروغ هایش خبر از نیازهای بر آورده نشده خودش می دهد. باید پیش از اینکه کودک به دروغ گویی روی بیاورد نیازهای اساسی او را شناسایی و برطرف کنیم. 5- وقتی کودک با هر اشتباه با توهین و ت ... ادامه ...

چگونه از دروغ گفتن ک ن پیشگیری کنیم ؟

دروغ چرا ؟ ک ن در سالهای آغازین زندگی مرز واقعیت و تخیل را نمی دانند و تخیلات خود را به صورت واقعی بیان می کنند.این رفتار به هیچ وجه دروغ گویی به حساب نمی آید اما در سالهای بعد ممکن است به دلایلی عمداً دروغ بگویند و کم کم به این کار ناپسند عادت کنند. دروغ گو شدن بچه ها ریشه هایی دارد که با برطرف آنها کودک انگیزه خود را برای دروغ گفتن از دست می دهد: 1 -طبیعی است که وقتی به اندازه کافی به فرزندمان محبت و توجه نکنیم یا با از راه رسیدن فرزند دوم، دیگر او را به حساب نیاوریم او هم با یک دروغ شاخدار توجه همه را به سوی خودش جلب کند. 2 - چشم در چشم کودک می دوزیم و با عصبانیت می پرسیم: کار تو بود؟ باز هم طبیعی است برای اینکه تنبیه و سرزنش نشود به شما دروغ بگوید. 3- او در تمام طول روز آنگونه که شما خواسته اید عمل نکرده است. بنابراین اگر او را بازجویی کنید او را وادار به دروغ گویی کرده اید و اگر اصرار کنید او پیاپی دروغ خواهد گفت. 4- گاهی او با دروغ هایش خبر از نیازهای بر آورده نشده خودش می دهد. باید پیش از اینکه کودک به دروغ گویی روی بیاورد نیازهای اساسی او را شناسایی و برطرف کنیم. 5- وقتی کودک با هر اشتباه با توهین و ت ... ادامه ...

هدف:دروغ نگفتن-اور ریعکت نبودن

آه واقعا سخته....بعضی وقتا کارا فقط با دروغ پیش میرن....چه طور میشه بدون دروغ زندگی کرد؟چاره ای جز سکوت هست؟و چه طور میشه با سکوت زندگی کرد؟ من از دروغ گفتن بدم میاد. من از دروغ شنیدن متنفرم! ولی میدونم تا زمانی که خودم دروغ میگم نمیتونم انتظار راستگویی از دیگران رو داشته باشم! ... ادامه ...

تمام تلاشم اینه که بشه

سلام به پرنده که رسیدیم گفتم این برام خیلی مهمه تاریخش رو که دید گفت از اون موقع دوستت داشته گفتم نه حدسش رو گفت گفتم من این طوری نیستم اصرار کرد گفتم تو منو نمی شناسی گفت مگه می شه نه فرصتش بود که به حدیث توضیح بدم و نه می شد توضیح داد که تمام تلاش من تو زندگی اینه که طوری زندگی کنم که او می گه نمی شه ... ادامه ...

دروغ است

این که میگویند ص نیست،دروغ است این که میگویند تاریکی کورمان کرد،دروغ است این که می نالند از نا توانی ها هم دروغ است دروغ است هرچه دست هایمان را بسته...دروغ است هر بهانه ای که راحت مان کرده...دروغ است تمام نمیدانستم ها و ندیدم ها و نتوانستن هایمان... دروغ است. ... ادامه ...

بازار... صداقت... صداقت... صداقت...

انقدررر وضع وحشتناکه که همه باورشون شده بازاری باید دروغ بگه! رو "باید" تاکید دارن!!! گفته بودم که گفته بود: " اصلا اگه صداقت باشه درجا میزنن انگار"؟؟؟!!! گفته بودم بهتون؟! مثل اینه که بگن: خب اگه ی نکنه درجا میزنه... نمیشه که دست نکنه تو جیب بغل دستیش... پس چطوری ۲ تومنش بشه ۵ تومن؟؟؟!!! بعد اینو با ح طلبکارانه بگن! اصلا شایدم باید بزنن زیر گوش اون بغل دستیه که: خیلی غلط میکنی خودت با دست ادب پولتو نمیدی بهش که ۲ تومنش بشه ۵تومن! بی حیا!!! خییلی وضع داغونه... یوقتایی حس می کنم واقعا هرگز هرگز هرگز مرام این آدمها درست نمیشه! + امروز بچه هه گفت: مغازه داره به ما گفت همه ی جنسا چینیه هیچکدوم ترک نیست... بعد یه مشتری از در اومد تو گفت این پ و مال کجاست؟ گفت ترکه!!! بعد مادر بچه خیییلی آروم و عادی گفت: خب کارشه دیگه باید بفروشه جنسشو... بعد این بچه با این باور بزرگ میشه و میشه همونی که یا دست میکنه تو جیب بغل دستیش یا با لحن آروم و عادی به بچه ش میگه: خب شغلشه دیگه..... ... ادامه ...

دوست.

بعضی دردا و زخما هیچوقت جاشون خوب نمیشه شاید برا ی مدت بتونی بهشون فکر نکنی ولی باز میان تو ذهنت و درد زیادی بهت میدن مخصوصا زخمهایی ک از دوست خوردی اونایی ک تو دوسشون داشتی صداقت داشتی باهاشون ولی اونا...... برات این سوال و میاره که چرا مگه چ بدی کردی بهشون؟! دردش همیشه باهاته و اشک میاره تو چشمات گاهی میگی ازشون بدم میاد ولی ته دلت هنوزم دوسشون داری و این خودش بدترین چیز درد و دوست داشتن نفس آدم و قطع میکنه. کاش گند نمیزدیم ب دوستیها و ب هم دروغ نمیگفتیم همو سرکار نمیذاشتیم انقدر ک دوستام بهم دروغ گفتن و نارو زدن دشمنم شاید اینجوری نکرده باشه... ... ادامه ...

تلنگر(صداقت وامانت داری)

سلام دوستان! دیروز سر کلاس درس سواد رسانه ای دروغ یکی از دانشجوها را عصبانی کرد. روش جالب حضوروغیاب بدینصورت هست که دانشجوها اسامیشون را روی یک کاغذ بنویسند و بعد از روی همان برگه حضوروغیاب می کند. ظاهرا" یکی نبوده و دانشجوی دیگه ای اسمشو نوشته و هم فهمیده و بقیه ماجرا.... در کل هدفم از ارسال این نوشتار داشتن صداقت و امانت داری از منظر بزرگان دین که به آن خیلی خیلی سفارش شده است. دروغ کلید ورود به همه گناهان می باشد. همه این مباحث مرتبط با رسانه نیز می باشد. چقدر رسانه ها در درج اخبار درست ونادرست می توانند بر افکار ورفتار جامعه تاثیر گذار باشند...... ... ادامه ...

شروط خواستگاری

راستی یادم رفت بگم برای جواب بله دادن بهش سه تا شرط داشتم بهش گفتم اگه هر کدوم ازینا رو بزنه زیرش ولش کنم یک : من از دود متنفرم حالا هر نوع دودی سیگار یا قلیون فرقی نداشت دو : دروغ ... واقعا حالمو بهم میزنه ادم راستشو بگه اعصاب طرف مقابلو بهم بریزه ولی دروغ نگه سه : خیانت این یکی که دیگه غیر قابل بخشش میباشد به شدت اوشون هم قبول و قسم خوردن که هیچ وقت سه شرط بالا رو زیر پا نمیگذارن شرط اوشون هم فقط صداقت بود که با حقیقت بیازارم ولی با دروغ ارومم نکن قرار گذاشت ماهی یبار جلسه جدی بذاریم و حرفاییی که تو دلمون مونده رو بزنیم که کینه نشه همیشه راستشو بهم بگیم خیلی هم ما جدی بودیم و برای خودمون همه چیز رو تموم شده میدونستیم ... ادامه ...

راز ش تن

چند مدت پیش ی را در جایی دیدم جایی که لوازم خیاطی میفروخت و ی که ....... نمیدانم چی شد قلبم وایساد غم بزرگی بر قلبم وارد شد و من ش تم و دروغ مرا ش ت دروغ و باور یک دروغ . و هنوز نمیدانم چی بر سر این قلبم در امد تا دیدم دنیا بر سرم چرخید یاورم برام سخت بود اما دیدم دنیای ریا و تزویر را و ش تم چرا ؟ من مگه چیکار کرده بودم منو با یکی عوض کردی و فهمیدم تمام باورام دروغ بود دروغی محض ... ادامه ...

دروغ های کوچک با ما چه می کند

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد، گفتن دروغ های کوچک باعث ایجاد تغییراتی در مغز می شود که فرد را به سمت دروغ های بزرگ و جدی سوق می دهد. محققان کالج لندن در این مطالعه از 80 داوطلب خواسته بودند که در یک بازی برای بررسی میزان صداقت آنها شرکت کنند.اسکن های مغزی از این داوطلبان نشان داد که هنگام بیان اولین دروغ، یک واکنش احساسی قوی در ذهن افراد ایجاد می شود، اما این واکنش به مرور زمان و با ادامه دروغگویی آنها کاهش می یابد. براساس این پژوهش، شرکت کنندگان که در ابتدا دروغ های نسبتا کوچکی می گفتند، به تدریج با عادت به دروغگویی به سایرین برای تحقق منافع خود، غیر قابل اعتماد تر شدند.به گفته محققان، این مطالعه که در مجله nature neuroscience منتشر شد، هشداری برای مردم است که به حقیقت پایبیند باشند زیرا در غیر این صورت پیامدهای جدی به دنبال دارد. ... ادامه ...

تمام این تمام ها

صدای من سکوت می شود تمام عاشقانه های قلب من نگفته دود می شوند شبیه حس بعد مستی شبانه ایست تمام خاطرات خوبمان هر انچه هست از میان ذهن من محو می شود شبیه فرصت دوباره ی جنون تمام ذهن من به مرز رفتنت روانه می شود ، شبیه نیستی ،شبیه مرگ تمام آرزوی من تمام فکر عاشقی تمام دوست داشتنت تمام این تمام ها تمام می شود. بد است تمام این دروغ ها تمام حرف های زشت تمام انتظار ها تمام حرف های ناگزیر که من شنیده ام تمام این خاطرات بد بگو تمام می شود. چرا نمی شود قبول م؟ مگر گناه ما بجز عشق و عقدمان نبود؟چرا نمی شود باورم کنند ؟ مگر تمام این سکوت ها حق من نبود؟؟؟ همیشه متهم منم ، به باور تمامشان بودنم کنار تو همه فریب شهر من همه دروغ چشمهای من همه قرار چند روزه ایست و عاقبت تو خسته می شوی!!! پنج سال گذشته است چرا باورم نمی کنند؟ به عشقمان،آفرین که نه ولی اینهمه کنایه و طعنه هم روا نبود بخدا قرار ما تا تمام من تا تمام تو تا زمان مرگمان هنوز عاشقانه است چرا باورم نمی کنند ؟ کمی احترام کمی اعتماد فقط کمی خنده هم برای من بس است مگر تمام این همه چقدر مشکل است؟؟؟ من عجیب خسته ام از این سکوت و گریه یواشکی چرا گناه مان شامل هیچ ... ادامه ...

دروغ در قرآن و روایات

دروغ از بدترین معایب، زشت ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است و بالطبع از کارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از رذایل اخلاقی و از گناهان کبیره است و تا ضرورت و مصلحت مهمی در میان نباشد ، دروغ گفتن جایز نمی باشد. دروغ در دنیا و آ ت انسان را از رحمت الهی محروم می کند و در میان مردم بی اعتبار می نماید و اعتماد عمومی را سلب و جامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد و از آفات زبان و اب کننده ایمان است. ... ادامه ...

بزرگترین دروغ قرن بیستم: سفر به ماه

اگر باور نمی کنید، اشکالی ندارد. فقط بگویید چرا در ۴۰ سال پیش انسان به ماه رفت و سالم برگشت، اما حالا دیگر قادر به چنین کاری نیست؟ “ در دروغ بزرگ همیشه قدرت معینی از قابلیت باور وجود دارد. چرا که افراد زیادی از یک ملت همیشه تحت تأثیر عواطف به راحتی گول می خورند حالا یا عمدی یا سهوی. و به خاطر سادگی و بی آلایشی و صداقت باور آنها، راحت تر قربانی یک دروغ بزرگ می شوند تا یک دروغ کوچک. چرا که آنها خودشان در موارد کوچک، دروغ های کوچک می گویند و از گفتن دروغ های بزرگ شرم دارند ( و ت مردان در این مورد شرمی هم ندارند ). ... ادامه ...

راهبردهای برخورد با عدم صداقت در محیط کاری

عدم صداقت یکی از ویژگی های منفی رفتاری است که همه مردم آن را زیان آور به حساب می آورند و ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد از جمله تلاش برای ب رضایت دیگران، اجتناب از رویارویی با موقعیتی خاص و یا عادت فرار از زیر بار مسئولیت ها. بنا بر گزارش یک نهاد تحقیقاتی؛ ب و کارهای معمولی به طور متوسط هر ساله 5 درصد از درآمد خود را به دلیل عدم صداقت کارکنان و حتی مدیر از دست می دهد و بار این ضرر به ویژه در ب و کار های کوچک بسیار سنگین تر از دیگر ب و کار ها بر مدیر تحمیل می شود. از این رو وم بررسی روش های مناسب برخورد با دروغ های کوچک و بزرگ در محیط کاری بیش از پیش احساس می شود چرا که ممکن است پویایی و سلامت ب و کارتان را مورد تهدید قرار دهند. در ادامه به معرفی چندین استراتژی مفید و موثر پیرامون این موضوع خواهیم پرداخت. ... ادامه ...

صداقت وراستی

3 ) صداقت و راستی، در قرآن و روایت خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: وَالَّذِی جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِکَ هُمْ الْمُتَّقُونَ. (زمر: 33) ی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و ی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران [واقعی] هستند. صادق علیه السلام ، سرلوحه دعوت همه ان را «راستگویی» و «امانت داری» می داند و می فرماید: اِنَّ اللّه َ عَزَّوَجَلَّ لَمْ یَبْعَثِ الاَْنْبیاءَ اِلاّ بِصِدْقِ الْحَدیثِ وَ اَداءِ الاَْمانَةِ اِلَی الْبِرِّ والفاجِرِ. همانا خدای عزوجل بر نینگیخت ان را، مگر به راستگویی و ادای امانت به نیکوکار و بدکار. باز از کلام آن حضرت است که: به حضرت اسماعیل از آن رو «صادق الوعد» گفتند که با ی در جایی قرار گذاشت و تا مدتی (ی ال هم گفته اند) همان جا منتظر ماند. ازاین رو، خداوند او را صادق الوعد نامید. راستگویی، کلید طلایی گنج مقصود است و همگان می توانند با آن، هم ره به سرای ایمان ببرند و هم به گنج پربهای دیانت و شریعت دست یابند. علی علیه السلام از راستی، به عنوان پایه دین و ستون ایمان یاد می کند و می فرماید: «راستی، ستون مسلمان و پایه ایمان است». همچنین از حضرت رس ... ادامه ...

خط خطی ها

گفت اینجا جای تو نیست! تو هنوز خیلی بچه ای!!! حرفش باعث نشد بهم بر بخورد! چون خودم هم از قبل می دانستم!!! اینجا جای ما نیست کلبه ی تنهایی!!! جای ما میان این آدما نیست ! قلبی ک صداقت دارد چطور می تواند تحمل کند دروغ و تزویر آدم ها را ... دروغ ! دروغ است !!! چ فرقی دارد برای چ گفته شده باشد!!! بدتر از آن انی که در این دروغ ها برایت شعر زندگی بخوانند!!! ما مگر ترک نکرده ایم ؟! دست از خودمان هم کشیده ایم!!! دیگر چ تفاوتی دارد در انگیزه و موقعیت و .. هزار بهانه ای که زیبایش می دانند؟!! گاهی کلمه ی اگر ، شاید ، روزی ...به میان می آید!!! دیگر بدان حتما ، قطعا ، ... باید ، باید ، باید ... ما دست از خود کشیده ایم! دیگر چ برای از دست دادن داریم؟! الف هم همین را می گفت! می گفت همه چیز را ترک کرده است و تنها راهی را می رود که تضمین شده است! نه ترس و نه دلشوره!!! درست است ما آدمهای ترسو و بزدلی نیستیم ولی برای چیزی دلمان ، زمان را مایه می گذاریم ک بوی ترس و دلهره ندهد! ی را نمی گویم خودم را می گویم! برای ی احساسم به ذوق می آید که مثل احساس خودم بی ریا به ذوق بیاید! یک داستان که نباید چند بار تکرار شود! و ما قدیسه ی مکان نامقدس زمین باشیم!!! ی که ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان آ ین دروغ تمام صداقت میان آ ین فرصتش به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.