آ ین دستورات آیت الله هاشمی در مجمع

عبارت آ ین دستورات آیت الله هاشمی در مجمع از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب آ ین دستورات آیت الله هاشمی در مجمع میباشد.آ ین دستورات آیت الله هاشمی در مجمع

رو مه اعتماد نوشت: دیروز اعضای کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل جلسات همیشگی این مجمع، دور تا دور میزی جمع شدند که بر جایگاه رییس آن، قاب ع ی از آیت الله هاشمی قرار گرفته بود؛ قاب ع ی که پس از ٢٧ سال نخستین جلسه بدون رییس را رسمیت می بخشید. ... ادامه ...

جانشین آیت الله هاشمی در مجمع تعیین شد

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع، امروز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی تشکیل شد. ... ادامه ...

جانشین احتمالی آیت الله هاشمی در مجمع

مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت که ظاهرا جایگزین آیت الله هاشمی در مجمع، آیت الله موحدی کرمانی هستند. ... ادامه ...

موحدی کرمانی: از دیدن جای خالی آیت الله هاشمی کوهی از غم بر دلم نشست

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع، امروز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی تشکیل شد. ... ادامه ...

رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی و اولین جلسه مجمع پس از آن!

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی ، رئیس فقید مجمع، امروز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی تشکیل شد. نوشته رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی و اولین جلسه مجمع پس از آن! اولین بار در اخبار پدیدار شد. ... ادامه ...

ریاست آیت الله هاشمی به مجمع تشخیص اهمیت ویژه ای داده بود/ مشی اعتدالی باید دوباره در مجمع حاکم شود

یک عضو حزب اتحاد ملت گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست آیت الله هاشمی اهمیت ویژه ای پیدا کرده بود. ... ادامه ...

ریاست آیت الله هاشمی به مجمع تشخیص اهمیت ویژه ای داده بود/ مشی اعتدالی باید دوباره در مجمع حاکم شود

یک عضو حزب اتحاد ملت گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام با ریاست آیت الله هاشمی اهمیت ویژه ای پیدا کرده بود. ... ادامه ...

آ ین دستورات آیت الله هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت چه بود؟

خبرآنلاین / اعتماد نوشت:دیروز اعضای کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل جلسات همیشگی این مجمع، دور تا دور میزی جمع شدند که بر جایگاه رییس آن، قاب ع ی از آیت الله هاشمی قرار گرفته بود؛ قاب ع ی که پس از ٢٧ سال نخستین جلسه بدون رییس را رسمیت می بخشید بیستم آذرماه بود که رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه کمیسیون نظارت، از ١٠ ساله بودن عمر سیاست های کلی نظام گفت و با بیان اینکه عمر بسیاری از این سیاست ها به پایان رسیده است از روسای کمیسیون های ذی ربط خواست تا نسبت به بازبینی مجدد این سیاست ها به تناسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و اصلاح و تغییرات احتمالی شامل حذف و اضافه اقدام کنند تا نتیجه خدمت ی معظم انقلاب تقدیم شود. تعداد سیاست هایی که مرحوم هاشمی رفسنجانی از وم بازنگری در آن می گفت، .. ادامه خبر ... ادامه ...

آ ین دستورات آیت الله هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت چه بود؟

خبرآنلاین / اعتماد نوشت:دیروز اعضای کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل جلسات همیشگی این مجمع، دور تا دور میزی جمع شدند که بر جایگاه رییس آن، قاب ع ی از آیت الله هاشمی قرار گرفته بود؛ قاب ع ی که پس از ٢٧ سال نخستین جلسه بدون رییس را رسمیت می بخشید بیستم آذرماه بود که رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه کمیسیون نظارت، از ١٠ ساله بودن عمر سیاست های کلی نظام گفت و با بیان اینکه عمر بسیاری از این سیاست ها به پایان رسیده است از روسای کمیسیون های ذی ربط خواست تا نسبت به بازبینی مجدد این سیاست ها به تناسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و اصلاح و تغییرات احتمالی شامل حذف و اضافه اقدام کنند تا نتیجه خدمت ی معظم انقلاب تقدیم شود. تعداد سیاست هایی که مرحوم هاشمی رفسنجانی از وم بازنگری در آن می گفت، .. ادامه خبر ... ادامه ...

اولین جلسه مجمع تشخیص بدون مرحوم هاشمی+ع

در ابتدای اولین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص، یاد و خاطره مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع و یار دیرین (ره) و ی را گرامی داشت. ... ادامه ...

ناگفته های زندگی رئیس این روزهای مجمع تشخیص مصلحت

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع، روز شنبه(16 بهمن ماه) به ریاست آیت الله موحدی کرمانی تشکیل شد. ... ادامه ...

ظاهرا آیت الله موحدی کرمانی جایگزین آیت الله هاشمی در مجمع است

همشهری آنلاین: مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت که ظاهرا جایگزین آیت الله هاشمی در مجمع، آیت الله موحدی کرمانی هستند. ... ادامه ...

جای خالی آیت الله هاشمی در جلسه مجمع

جای خالی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام. این جلسه به ریاست محسن رضایی برگزار شد. ... ادامه ...

آ ین دستورات آیت الله هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت چه بود؟

خبرآنلاین / اعتماد نوشت:دیروز اعضای کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل جلسات همیشگی این مجمع، دور تا دور میزی جمع شدند که بر جایگاه رییس آن، قاب ع ی از آیت الله هاشمی قرار گرفته بود؛ قاب ع ی که پس از ٢٧ سال نخستین جلسه بدون رییس را رسمیت می بخشید بیستم آذرماه بود که رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه کمیسیون نظارت، از ١٠ ساله بودن عمر سیاست های کلی نظام گفت و با بیان اینکه عمر بسیاری از این سیاست ها به پایان رسیده است از روسای کمیسیون های ذی ربط خواست تا نسبت به بازبینی مجدد این سیاست ها به تناسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و اصلاح و تغییرات احتمالی شامل حذف و اضافه اقدام کنند تا نتیجه خدمت ی معظم انقلاب تقدیم شود. تعداد سیاست هایی که مرحوم هاشمی رفسنجانی از وم بازنگری در آن می گفت، .. ادامه خبر ... ادامه ...

برگزاری جلسه کمیسیون مجمع در غیاب آیت الله

اولین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست های کلی، پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع، امروز در حالی که جایگاه خالی ایشان در جلسه، با سبد گُل و قاب ع مزیّن شده بود و در فضایی آکنده از حُزن و اندوه، به ریاست محسن رضایی تشکیل شد. ... ادامه ...

برگزاری جلسه کمیسیون مجمع در غیاب آیت الله

خبرگزاری ایلنا: اولین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست های کلی، پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع، امروز در حالی که جایگاه خالی ایشان در جلسه ... ... ادامه ...

آیت الله موحدی کرمانی، ریاست جلسات مجمع را تا اسفند بر عهده می گیرد

یک منبع آگاه در گفت و گو با «تابناک» درباره سرنوشت تعیین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از فقدان آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: قرار است موقت تهران و دبیر کل جامعه ت مبارز، فعلا ریاست جلسات مجمع را بر عهده داشته باشد. ... ادامه ...

اخبار تایید نشده از تعیین جانشین آیت الله هاشمی

وب سایت خبری تابناک درباره تعیین رئیس موقت جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقل از یک منبع آگاه نوشت: «آیت الله محمد علی موحدى کرمانى» قرار است ریاست جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را پس از رحلت «آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی» بر عهده بگیرد. ... ادامه ...

ظاهرا آیت الله موحدی کرمانی رئیس جدید مجمع می شوند!

مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت که ظاهرا جایگزین آیت الله هاشمی در مجمع، آیت الله موحدی کرمانی هستند. ... ادامه ...

آیت الله هاشمی هیچ گاه از جایگاه اش برای برتری یک دیدگاه در مجمع تشخیص مصحلت نظام استفاده نکرد

رییس فرا یون امید گفت: همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی انی که شاید با آیت الله هاشمی اختلاف دیدگاهی داشتند خلأ وجودی ایشان را امروز احساس د. ... ادامه ...

تصاویر/ اولین جلسه مجمع تشخیص بعد از فوت هاشمی

اولین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست های کلی، پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع، امروز در حالی که جایگاه خالی ایشان در جلسه، با سبد گُل و قاب ع مزیّن شده بود و در فضایی آکنده از حُزن و اندوه، به ریاست محسن رضایی تشکیل شد. ... ادامه ...

مشاور پارلمانی رئیس فقید مجمع تشخیص: آیت الله هاشمی مظلوم بود

کرج - ایرنا - مشاور پارلمانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و اسبق مجلس شورای ی گفت که آیت الله هاشمی سال های مورد آزار قرار گرفت و تنها در مقابل آن صبر و استقامت کرد و از این جهت است که… ... ادامه ...

اولین جلسه مجمع پس از رحلت آیت الله رفسنجانی برگزار شد

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، صبح امروز به ریاست آیت الله موحدی کرمانی تشکیل شد. ... ادامه ...

ببینید/ جای خالی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه امروز مجمع تشخیص

اولین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست های کلی، پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، امروز در حالی که جایگاه خالی او با سبد گُل و قاب ع مزیّن شده بود، به ریاست محسن رضایی تشکیل… ... ادامه ...

ع / جای خالی هاشمی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت

اولین جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حُسن اجرای سیاست های کلی، پس از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع، امروز در حالی که جایگاه خالی ایشان در جلسه، با سبد گُل و قاب ع مزیّن شده بود و در فضایی آکنده از حُزن و اندوه، به ریاست محسن رضایی تشکیل شد. ... ادامه ...

اولین جلسه مجمع تشخیص بعد از آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد

همشهری آنلاین: نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‎الله موحدی کرمانی برگزار شد. ... ادامه ...

آیت الله موحدی کرمانی جانشین آیت الله می شود

«آیت الله محمد علی موحدى کرمانى» قرار است ریاست جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را پس از رحلت «آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی» بر عهده بگیرد. ... ادامه ...

اولین جلسه مجمع تشخیص بعد از آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد

نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله موحدی کرمانی برگزار شد. ... ادامه ...

حضور اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در منزل آیت الله هاشمی + تصاویر

اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی حاضر شدند. ... ادامه ...

فرا یون امید در بیت آیت الله هاشمی

اعضای فرا یون امید با حضور در منزل آیت الله هاشمی رفسنجانی با همسر و فرزندان رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار د. ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان آ ین دستورات آیت الله هاشمی در مجمع به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.