آ ین روزهای امپراطوری عثمانی

عبارت آ ین روزهای امپراطوری عثمانی از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب آ ین روزهای امپراطوری عثمانی میباشد.آ ین روزهای امپراطوری عثمانی

این تصاویر که از آرشیو ع ای ی اورگان بیرون کشیده شده، روزهای پایانی حکومت امپراطوری عثمانی در اوایل قرن بیستم را نشان می دهد. ... ادامه ...

تصاویر: آ ین روزهای امپراطوری عثمانی

این تصاویر که از آرشیو ع ای ی اورگان بیرون کشیده شده، روزهای پایانی حکومت امپراطوری عثمانی در اوایل قرن بیستم را نشان می دهد. ... ادامه ...

تعریف امپریالیسم

کلمه امپریالیسم ( imperialism ) در لغت ازریشه امپراطوری مشتق شده است: یعنی تشکیل امپراطوری دادن ؛ولی در اصطلاح به هر نوع گسترش و توسعه ارضی و سلطه قوی بر ضعیف را دربر میگیرد .به همین دلیل است نوع امپریالیسم درطول تاریخ همیشه وجود داشته است . امپراطوری ایران ؛روم ؛عثمانی ...امپریالیسم در معنای جدید به گسترش سطیره کشورهای پیشرفته اروپایی بربقیه جهان در500 سال اخیر گفته میشود جوهره امپریالیسم بهره کشی ؛استثمارملت ها و سرزمین های دیگر است که هم اکنون نیز ازراه حفظ و وابستگی اقتصادی ومالی ادامه یافته است که به آن امپریالیسم نو میگویند . احمد عباسی ... ادامه ...

خابالو نوشته

توی تاریک و روشن دم غروب زیر باد کولر لا به لای چین های پتوی الیافی با طرح های قهوه ای و کرم رنگ ، خیس و بیحال برگشته از است ، گوش س به آلبوم جدید احسان ... خیالم پر میکشد به روزهای خیلی دور، روز هایی که نمیفهمدم دلیل میگرن مادر چیست؟ به روزهایی که نان بربری خیلی خوش طعم بود، روزهای خواندن و فکر ، روزهای شیطنت ، روزهای عقل کل بودن روزهای تنهایی ، روزهای شلوغی ... روزهایی که من امروز را ساختند! روزهای در گذر پنج ، ده ، پانزده ، بیست ، بیست و پنج درست همینجا بعد بیست و پنج کلمه کم می آورم ترجیح میدهم به جای فکر به قبل و بعد بروم توی smsها send to همسر شام چی بپزم؟! پ.ن: کتلت خیلی غذای سختیه ، سخت تر اما فکر ن ه... پای ماهیتابه کتلت میشه فکر نکرد! پ.ن: بغلم کن که جهان کوچک و غمگین نشود... ... ادامه ...

دانستنی های جالب در مورد مسجد زیبای ایا صوفیه

از مسجد ایا صوفیه با مناره های بلند که در مرکز شهر استانبول قرار دارد همیشه به عنوان نماد این شهر توریستی یاد می شود. ایاصوفیه در گذشته کلیسای بزرگی برای امپراطوری بیزانس ساخته شد و آن را هاجی صوفیا نامیدند. این کلیسا پس از 900 سال و بعد از تصرف استانبول توسط عثمانی ها به فرمان پادشاه زمان به مسجد تبدیل شد ما این آ کار نبود بلکه آتاتورک هم مسجد ایا صوفیه را به موزه ایا صوفیه تبدیل کرد. ، 900سال بعد، با فتح استانبول توسط نیروهای عثمانی، به دستور پادشاه عثمانی به مسجد تبدیل شد. ... ادامه ...

گذشته

از دبیرستان تا اوا دانشجویی،دوران طلایی زندگی هر فردیست.دورانی جادویی..... فقط خاطره های زیبا و رمانتیک،عاشقانه ،علمی ، تفریحی زیارتی و..... مثل یه نسیم خنک بهاری توی وجودت می پیچه و می ره. حتی ضربان قلبت هم بیاد موندنیه. گاهی روزهای سخت وطاقت فرسای زندگی را با یاداوری ان روزهای شیرین،تحمل می کنی. روزهای قشنگ! جاودانه اید ... ادامه ...

روزهای،سخت،تنهایی،عشق،ناراحت

‎این روزها… ‎من دست از هر کاری شسته ام ‎این روزها،چه روزهای بدی هستند ‎چقدر نحس ‎چقدر زجر آور ‎وچه آزار دهنده است ‎روزهایی که من باید به تنهایی به دوست داشتنت بپردازم ‎دارم کم کم بیزار می شوم ‎از تو ‎از عشق ‎از انتظار ‎وقتی تو نیستی ‎این روزهای لعنتی سخت می گذرد ‎خیلی خیلی خیلی سخت ... ادامه ...

گذری بر مرزهای ناپایدار:

قلمرو عراق کنونی از قرن شانزدهم به بعد در ترکیب حکومت عثمانی قرار داشت و از کشورهای عربی جدید أسیسی است که در پایان جنگ اول جهانی و فروپاشی امپراتوری عثمانی به وجود آمد. سابقه ناپایداری و لرزان بودن مرز میان ایران و عراق از دوره استیلای عثمانی بر این منطقه آغاز می شود. در ایران سال 1502 م شاه اسماعیل صفوی سلسله صفویه را در قلمرو ترکان آذری و در برابر امپراتوری ترکان عثمانی تأسیس می نماید. ... ادامه ...

تحولات خاورمیانه وباز گشت به خویشتن ترکیه

ت ترکیه به همراه ت ایران از ریشه دارترین ت های خاورمیانه هستند. ریشهء مستحکم این ت ها منبعث از تاریخ غنی اقتدارشان در منطقه ودنیا می باشد.این دو با امپراطوری های قدرتمندشان همواره رقیبی جدی برای ت های غربی و شرقی بشمار می رفتند. در عین حال ت ترکیه میراث دار امپراطوری ترکمن های عثمانی(از ۱۲۹۹ تا ۱۹۲۲م) آ ین خلافت ی در دنیا است که از دل امپراطوری ترکمن های سلجوقی سر برآورد. ... ادامه ...

تحولات خاورمیانه وباز گشت به خویشتن ترکیه

ت ترکیه به همراه ت ایران از ریشه دارترین ت های خاورمیانه هستند. ریشهء مستحکم این ت ها منبعث از تاریخ غنی اقتدارشان در منطقه ودنیا می باشد.این دو با امپراطوری های قدرتمندشان همواره رقیبی جدی برای ت های غربی و شرقی بشمار می رفتند. در عین حال ت ترکیه میراث دار امپراطوری ترکمن های عثمانی(از ۱۲۹۹ تا ۱۹۲۲م) آ ین خلافت ی در دنیا است که از دل امپراطوری ترکمن های سلجوقی سر برآورد. ... ادامه ...

فتوای علمای دینی ترکان عثمانی در ضرورت کشتار مردم آذربایجان

فتوای علمای دینی ترکان عثمانی در ضرورت کشتار مردم آذربایجان، از نظر ترکان عثمانی ایرانیان آذری از گرجی ها و ارامنه پست تر بودند زیرا آن دو اهل کتاب اند و آذربایجانی های شیعه رافضی بودند. نظر به اینکه آن فتاوی انگیزه یان عثمانی را در قتل عام مردم ... ادامه ...

نادر

نادر درست پیش از تاجگذاری در ۸ مارس ۱۷۳۶، پنج شرط برای صلح با امپراطوری عثمانی مشخص کرد که در ده سال بعد آن بیشترشان را مطالبه کرد. شرط ها این ها بودند: ۱- به رسمیت شناسی مذهب جعفری به عنوان پنجمین مذهب سنی؛ ۲- تعیین رکنی برای یک جماعت جعفری در بارگاه کعبه مشابه مذاهب سنی؛ ۳-تعیین یک الحاج ایرانی؛ ۴-مبادله سفرای دائمی بین نادر و سلطان عثمانی؛ و ۵-مبادلهٔ اسرا و ممنوعیت ید یا فروش آنها. در عوض شاه قول داد رسوم شیعی برانگیزندهٔ مخالفت سنی های عثمانی را منع کند. نادر سعی کرد مشروعیت ایرانی و مذهبی در ایران را در سطوح نمادین و ماهیتی باز تعریف کند. یکی از اولین اقدامات او به عنوان شاه مرسوم سازی یک کلاه چهار گوشه (تلویحاً به افتخار چهار خلیفهٔ سنی برحق) که به کلاه نادری مشهور شد به عنوان جایگزین عمامه قزلباش که دوازده تکهٔ سه گوش داشت (به نشانهٔ دوازده شیعه). او اندکی پس از تاجگذاری سفیری به عثمانی فرستاد که حامل نامه هایی بود که در آن او مفهوم مذهب جعفری خود را توضیح داد و ریشه های مشترک ترکمنی خود با عثمانی ها را به عنوان مبنایی برای توسعهٔ روابط نزدیک تر یادآوری کرد. [ ... ادامه ...

بن علی ییلدیریم نخست ترکیه در حال نشان دادن علامت گروه افراطی-نئوفاشیستی گرگ های خا تری!

گرگ های خا تری نهادی قومی و فراملی بر مبنای پان ترکیسم است که تلاش دارد امپراطوری عثمانی را احیا کند. ... ادامه ...

فارسی

سلام علیکم. خوب است بدانید سرزمین عراق از نخستین مراکز تمدن بشری است. تمدن شناخته شده در بین النهرین مربوط به چهار هزار سال قبل از میلاد است. با ظهور دین مبین ، امپراطوری ساسانی مغلوب مسلمانان شد. پس از رحلت حضرت رسول اکرم(ص) رزمندگان سرزمین بین النهرین را تصرف د و مردمش را پذیرفتند و نام عراق بر این سرزمین گذارده شد. سپس به تصرف امپراطوران عثمانی در آمد و بعد از ش ت عثمانی ها، در پایان جنگ جهانی اول، سرزمین عراق زیر نظر ت انگلیس قرار گرفت و در سال 1932 میلادی استقلال پیدا کرد و رژیم سلطنتی فیصل در عراق برقرار شد. عراق امروزی کشوری با نود سال قدمت است. شادی روح صلوات. ... ادامه ...

نگاهی بر تاریخ عثمانی و سعودی

در خبرها مده بود که پادشاه عربستان در حاشیه اجلاس سران کشورهای ی دراستانبول ترکیه مورد استقبال رسمی قرار گرفته و به نشان عالی تی ترکیه به وی اهداء گردید. انیکه بر تاریخ سعودی و عثمانی تسلط دارند می دانند که در سال ۱۲۳۳_ ۱۲۳۴ ه. ق ت سعودی اول توسط محمد علی پاشا عثمانی در مصر از هم پاشیده شد و سران وه به همراه ابن سعود دستگیر و به استانبول اعزام ،زندانی و سرانجام شدند و بابت دستگیری سران وه چند روز در مقر خلافت عثمانی(استانبول ) شادی و آتش بازی برقرار شد. اگر تمران امروز ترکیه ادعای احیای امپراطوری عثمانی را در سر دارند ؛پس در راستای سنت اسلاف عثمانی خود به جای اتحاد با سعودی ها ، ملک عبدالله پادشاه عربستان را به میدان بایزید و زندان بوستانچی(محل سعود) ببرند و رفتاری که سلطان عثمانی با اجداد آل سعود را کرد به وی یادآوری کنند . اگر چه هنوز دویست سال از سرنگونی سعودی اول توسط ترک های عثمانی نگذشته است اما اگر ترک ها امروز درصدد اتحاد با اعراب سعودی و تبدیل شدن به دو متحد استراتژیک و نظامی شده اند ، بدانند تاریخ تکرار می شود و در این دوره از تاریخ باید منتظر این سناریوها بمانند: ۱_ ت ترکیه مجدد حکوم ... ادامه ...

ع / استانبول در زمان حکومت عثمانی ها

شهر استانبول از گذشته های دور یکی مهمترین مناطقی بوده که بر سر تصاحب آن جنگ های بی شماری رخ داده است که برای نمونه می توان جنگ های بی پایان امپراتوری بیزانس و عثمانی ها را بر سر این شهر مثال زد. ... ادامه ...

بررسی رویکرد شاهان صفوی به امراء و رؤسای کرد و چگونگی واکنش آنها در وابستگی به ایران و عثمانی(907-11

چکیده: کردها در روابط ایران و عثمانی حائز اهمیت فراوانی بودند .بیشتر مرز این دو کشور از مناطق شین می گذشت،علاوه بر آن رقابت و تخاصمات ایدئولوژیک و - نظامی دو ت، این دو را به صورت دو بلوک رودرروی هم قرار داد و جنگهای متعددی را شامل گشت. در این میان نوع رویکرد تین نسبت به کردها،در موضعگیری آنها به جانب هر یک از طرفین موثر بود. در ابتدای روی کار آمدن صفویان، رویکرد مذهبی این ت نسبت به کردها، سبب دور شدن مقطعی آنها از صفویان گردید. اما به تدریج سیاست مدارای مذهبی و اتخاذ رویکردهای مصلحت گرایانه سبب دفع سیاستهای اختلاف بر انگیز عثمانی شد و نقش مذهب به عنوان عاملی جهت ایجاد اختلاف،کمرنگ تر گردید.این پژوهش به تبیین سیاستهای کلی ت صفوی در قبال کردها و هم چنین واکنش کردها به این سیاستها می پردازد. کلید واژگان: صفویان،کردها،عثمانی،روابط، ت مرکزی،امراء سرحد این مقاله در همایش " “ ottoman-kurdish relations workshop ” ماردین - ترکیه پذیرفته شده است. این همایش در روزهای 1و 2 اکتبر - 11 - 12 مهرماه در ماردین برگزار می گردد. ... ادامه ...

نکات زندگی

هر وقت روز بدی را تجربه میکنید و انگار تمام اتفاق های آن روزتان بر خلاف میل شماست این را فراموش نکنید که هیچ به شما وعده نداده است که زندگی شما بدون مشکل خواهد بود بدون روزهای سخت ، شما هیچوقت قدر روزهای خوب رو نمیدونید یک نفس عمیق بکشید،و به خود بگویید این فقط یک روز بد است نه یک زندگی بد. ... ادامه ...

نگاهی مختصر به تاریخ امپراتور عثمانی (قسمت دوم)

عبدالقادر عثمانی رودی دبیر تاریخ متوسطه دوم در اوا قرن شانزدهم، امپراتوری عثمانی به منتهای عظمت رسیده بود. قلمرو آن از شرق عراق کنونی آغاز شده و تا مجارستان در اروپا و مراکش در شمال آفریقا، امتداد می یافت. وسعت بیش از اندازه ی امپراتوری عثمانی به علاوه ی قدرت فزاینده نظامیان در دستگاه حکومت، اوضاع را بیش از پیش رو به وخامت برد. ینی چری ها که هسته ی قوای نظامی عثمانی را تشکیل می دادند، نفوذ خود را تا حدی افزایش دادند که حکم عزل امپراتوران را صادر می د. این گروه که در اصل متشکل از جوانان ی مسلمان شده بودند، در پیروزی های گذشته ی عثمانی ها نقش غیرقابل انکاری ایفا نمودند اما به تدریج، وارد فضای سیاست شدند. نخستین ش ت نظامی عثمانی ها در برابر کشورهای اروپایی، اندکی پس از فوت سلطان سلیمان “قانونی” حادث شد؛ هنگامیکه در نبرد دریایی لپانتو، نیروی دریایی عثمانی در برابر ناوگان دریایی مشترک اسپانیا و ونیز، ش ت سختی را متحمل گردید. در سال ۱۶۸۳ نبرد تعیین کننده ی وین پیش آمد. بزرگی از نیروهای عثمانی، شهر وین -پایتخت امپراتوری اتریش- را محاصره نمود. اروپاییان که بخش اعظم ش ت های آنها در برابر عثمانی ک ... ادامه ...

نعیمه میرسراجی

‎این روزها… ‎من دست از هر کاری شسته ام ‎این روزها،چه روزهای بدی هستند ‎چقدر نحس ‎چقدر زجر آور ‎وچه آزار دهنده است ‎روزهایی که من باید به تنهایی به دوست داشتنت بپردازم ‎دارم کم کم بیزار می شوم ‎از تو ‎از عشق ‎از انتظار ‎وقتی تو نیستی ‎این روزهای لعنتی سخت می گذرد ‎خیلی خیلی خیلی سخت ... ادامه ...

ترکیه و ظهور نئوعثمانی؛ واقعیت یا توهم؟

بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که حزب حاکم «عد و توسعه» ترکیه برای احیای امپراتوری عثمانی خیز برداشته و هدف نهایی آن، همچون دوران گذشته، بازیگری در نقش و قامت امپراتوری عثمانی در صحنه بین الملل است. ... ادامه ...

رئیس جمهوری امپراطوری غرب را از درون سرنگون می کند

م آباد - ایرنا - فرمانده حضرت ابوالفضل (ع) یاوه گویی های مقامات را فرصتی برای اثبات حقانیت نظام مقدس دانست و گفت: رئیس جمهوری امپراطوری غرب را از درون سرنگون می کند. ... ادامه ...

سالروز جنگ چالدران

2 جنگ چالدران در روز ۳۱ مرداد ۸۹۳ هجری شمسی میان ایران و عثمانی جنگی درگرفت که بعد ها به چنگ چالدران مشهور شد. جنگ چالدران که از آن با عنوان مهم ترین جنگ پارتیزانی تاریخ ایران یاد می شود، در محلی به همین نام در شمال آذربایجان غربی در ۲۰ کیلومتری شهر خوی میان قوای نوین عثمانی و یان سنتی شمال غرب کشور به وقوع پیوست و در نتیجه آن بخش هایی از شمال غربی ایران از جمله همدان، آذربایجان و کردستان شامل مناطقی چون دیاربکر، مرعش و البستان از تصرف صفویان خارج و به امپراطوری عثمانی پیوست. ... ادامه ...

بازی جنگ امپراطوری ها clash of kings v2.32.0

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید بازی clash of kings | بازی استراتژیک چند نفره آنلاین برای اندروید بازی clash of kings کلش آف کینگز یک بازی استراتژیکی آنلاین است که در آن امپراطوری خود را می سازید و ۷ امپراطوری فانتزی را کنترل خواهید کرد.اگر می خواهید در بازی clash […] ... ادامه ...

بازی جنگ امپراطوری ها clash of kings v2.30.0

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید بازی clash of kings | بازی استراتژیک چند نفره آنلاین برای اندروید بازی clash of kings کلش آف کینگز یک بازی استراتژیکی آنلاین است که در آن امپراطوری خود را می سازید و ۷ امپراطوری فانتزی را کنترل خواهید کرد.اگر می خواهید در بازی clash […] ... ادامه ...

بازی جنگ امپراطوری ها clash of kings v2.29.0

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید بازی clash of kings | بازی استراتژیک چند نفره آنلاین برای اندروید بازی clash of kings کلش آف کینگز یک بازی استراتژیکی آنلاین است که در آن امپراطوری خود را می سازید و ۷ امپراطوری فانتزی را کنترل خواهید کرد.اگر می خواهید در بازی clash […] ... ادامه ...

مرداد

به روزهای رفته نگاه می.کنم و روزهای پیش رو .... شاید هفته ای که گذشت از بهترین و شادترین روزهای 39سالگی بود...امنیت روانی.و تامین عاطفی...احساس زن بودن.دوست داشته شدن.صحبت و دردل و شنیده شدن..و مورد تایید و توجه بودن.و پناه روانی لازم...و دیدار مکرر دوست ... مرداد نفس های آ ش را می کشد و من در هوای خنک عصرگاهی و شبش مدام در حس روزهای پاییزی ام....چه مرداد هایی را پشت سر گذاشتم و در این 39 مرداد رفته چه خنده هایی روی لب هایم نشسته و چه بغض هایی از چشم هایم اشک شده....کاش این امنیت و پناه عاطفی برایم پایدار و عمیق و ریشه ای باشد.....روز آ که در آغوش دوست بودم نتوانستم خودم را مهار کنم و اشک بی هوا لبخند هایم را ش ت... به خاطر عدم ثبات.سستی و ریشه ای نبودن آن لحظه ها .....واصلا برایم مهم نبود نمی توانم رویایی و رومانتیک فکر کنم..واقعیت رابطه با دوست چیزی است مثل یک چرخ فلک که نقطه تعادل و ثبات ندارد.. ولی دل به او داده ام ..دل س ام و با همه این شرایط نمی توانم بی خیالش شوم.... ... ادامه ...

متفکرین ما و تفکرات ما -بخش 1

همه جوامع بشری پستی و بلندی های تاریخی زیادی را تجربه کرده اند. از همه نوعش خوب و بد! مثلا انگلستان بعد از عصر آهن ؛ هجوم اقوام بایکینگ و امپراطوری روم را شروع تاریخ خود می داند. ورود یت و دعوای پروتستان و کاتولیک را دیده است. ادعاهای توسعه طلبانه ی هلند و فرانسه را تجربه کرده است ولی عصر ویکتوریا و ش پیر را هم دیده است. اما از یک جایی به بعد تقسیم بندی منطقی و همه پسند عوام واعیان باعث شده است که در تند ترین بحرانهای تاریخی کشور قوامش را از دست ندهد. روسیه همه با شدتی ضعیف تر همین طور است. فرانسه و المان هم همینطور هستند. هم با شباهت زیادی به انگلستان قوام و استحکام اجتماعی دارد. انگلستان هنوز جز 5 اقتصاد بزرگ دنیاست درحالیکه بزرگترین امپراطوری تجزیه شده تاریخ بشریت است. نیمی از پدران جمعیت کنونی تقریبا 50سال پیش سابقه ای در زندگی نداشته اند و این کشور چند ریختی در صد سال اخیر مهد اقتصاد و مدیریت و سیاست جهان است. اما ایران چه؟ ... ادامه ...

بررسی تناسب تعداد روزهای کارکرد واقعی در ایران نسبت به پرداخت حقوق

◀️ بررسی تناسب تعداد روزهای کارکرد واقعی در ایران و نسبت پرداخت حقوق با ساعات کاری! برابر مفاد قانون مدنی ، ماه شمسی 30 روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای 30 روز محاسبه میگردد. البته پرداخت مزد و مزایای متعلقه ، در ماههای 31 روزه تقسیم بر 30 شده و در عدد 31 ضرب میگردد و طبیعتا در ماههای 29 روزه نیز بر عدد 30 تقسیم شده و در 29 ضرب میگردد . یعنی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای ماه 30 روزه ، و پرداخت آن بر مبنای تعداد روزهای ماه انجام میگردد. به این معنی که وقتی از سوی شورایعالی کار ، حداقل مزد کارگران اعلام میگردد ، این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ( 30 روزه ) اعلام شده ، ولی هنگام پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد. ◀️اگرچه تعداد روزهای سال 365 روز است، اما تعداد روزهای کارکرد واقعی در ایران از بسیاری از کشورها کمتر و شاخص بهره وری کار نیز بعلت محیط اقتصادی تی از یک سو و ضعف قابل ملاحظه مدیریت بنگاه های اقتصادی (و نه کارکرد کارگران) از سوی دیگر در وضعیت مساعدی نیست. ✏️بررسی روزهای واقعی کارکرد با توجه به تعطیلات رسمی و غیررسمی در ایران عبارتند از: ... ادامه ...

پروژه " بازی بچه های روستا "

یادش بخیر ، چه روزهای خوبی بود! من و سمانه و آسمان آبی و زمین خاکی و یه عالمه بچه ی خوب و مودب که خوشبختانه هنوز با الفبای نامهربونی آشنا نشده بودن و لحظه ای سمانه جانم رو تنها نمیگذاشتن! آخی ! چه روزهای خوبی بود، چقدر حس معصومیت خوبه! ... ادامه ...

جستجوهای اتفاقی

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان آ ین روزهای امپراطوری عثمانی به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.