آ ین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس

عبارت آ ین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب آ ین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس میباشد.آ ین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس

در ششمین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، 65 نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

تعداد داوطلبان انتخابات مجلس به 56 نفر رسید

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: با نامنویسی 24 نفر دیگر در سومین روز ثبت نام، مجموع داوطلبان انتخابات میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی به 56 نفر رسید. ... ادامه ...

گزارش پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس

در پنجمین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، 40 نفر ثبت نام د که با این رقم شمار ثبت نام کنندگان تا کنون به 128 نفر رسید. ... ادامه ...

ثبت نام 193 داوطلب در شش روز نخست ثبت نام انتخابات میاندوره ای مجلس/ فردا آ ین روز ثبت نام داوطلبان

در ششمین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، 65 نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

آ ین اخبار از ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس

در ششمین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، ۶۵ نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

۸ اسفند؛ آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای مجلس

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه اعلام کرد: ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی در ۴ حوزه انتخ ه از روز یکشنبه ۸ اسفند ماه جاری آغاز می شود. ... ادامه ...

۸ اسفند؛ آغاز ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای مجلس

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه اعلام کرد: داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی در ۴ حوزه انتخ ه از روز یکشنبه ۸ اسفند ماه جاری آغاز می شود. ... ادامه ...

ثبت نام 17 داوطلب انتخابات مجلس در روز دوم

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: در دومین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، 17 نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

ثبت نام 15 ک دای انتخابات مجلس در روز اول

دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: در نخستین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس، ۱۵ نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

ثبت نام ۱۵ نفر در نخستین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس

در نخستین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، ۱۵ نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

احتمال ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها یک هفته زودتر/ دستور آغاز انتخابات از ۸ اسفند

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها در مجلس گفت: اگر قانون جدیدی وضع شود امکان اینکه زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها یک هفته جلوتر انجام شود، وجود دارد. ... ادامه ...

احتمال ثبت نام از داوطلبان انتخابات شوراها یک هفته زودتر/ دستور آغاز انتخابات از 8 اسفندماه

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها در مجلس گفت: اگر قانون جدیدی وضع شود امکان اینکه زمان ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها یک هفته جلوتر انجام شود، وجود دارد. ... ادامه ...

نام نویسی ۳۲ نفر در چهارمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس

در چهارمین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، ۳۲ نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

مراجعه ۱۷ نفر در دومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس

در دومین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، ۱۷ نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

گزارش پنجمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس/ نام نویسی ۱۲۸ نفر در ۵ روز

در پنجمین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، ۴۰ نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

۸ اسفند آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی

ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه شماره ۳ خود اعلام کرد: داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی در ۴ حوزه انتخ ه از روز یکشنبه ۸ اسفند ماه جاری آغاز می شود و یک هفته ادامه خواهد داشت. ستاد انتخابات کشور ... ادامه ...

گزارش ششمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی

در ششمین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، ۶۵ نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

آغاز نام نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس

نام نویسی از داوطلبان انتخابات نخستین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی از صبح امروز(یکشنبه) در چهار حوزه انتخ ه آغاز شد. ... ادامه ...

۸ اسفند آغاز نام نویسی داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس در ۴ حوزه انتخ ه کشور/ فرصت ۷ روزه نام نویسی

ستاد انتخابات کشور با انتشار اطلاعیه شماره ۳ خود اعلام کرد: داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی در ۴ حوزه انتخ ه از روز یکشنبه ۸ اسفندماه آغاز می شود و یک هفته ادامه خواهد داشت. ... ادامه ...

گزارش چهارمین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس/ ثبت نام ۸۸ داوطلب در ۴ روز نخست ثبت نام

در چهارمین روز مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، ۳۲ نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

گزارش سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس/ 24 نفر ثبت نام د

پورعلی مطلق گفت: در سومین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، 24 نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

ثبت نام ۱۵ ک دای انتخابات میاندوره ای مجلس در روز نخست

دبیر ستاد انتخابات کشور درخصوص گزارش نخستین روز ثبت نام داوطلبین انتخابات میاندوره ای مجلس، گفت: در نخستین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان، 15 نفر ثبت نام د ... ادامه ...

زمان آغاز ثبت نام انتخابات میاندوره ای مجلس

ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای مجلس شورای ی در 4 حوزه انتخ ه از روز یکشنبه 8 اسفند ماه جاری آغاز می شود و یک هفته ادامه خواهد داشت. ... ادامه ...

مراجعه ۲۴ نفر در سومین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراها

در سومین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، ۲۴ نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

آماری از ثبت نام داوطلبین انتخابات میاندوره ای مجلس

در پنجمین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میاندوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی، 40 نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

ثبت نام 88 داوطلب انتخابات مجلس در 4 روز اول

پورعلی مطلق گفت: در چهارمین روز از مدت تعیین شده برای ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات میان دوره ای دهمین دوره مجلس ۳۲ نفر ثبت نام د. ... ادامه ...

آغاز نام نویسی از داوطلبان میان دوره ای مجلس از هشتم اسفند

همشهری آنلاین: دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: نام نویسی از داوطلبان انتخابات نخستین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی از ساعت هشت صبح هشتم اسفندماه ۹۵ آغاز می شود و به مدت هفت روز ادامه می یابد. ... ادامه ...

ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس آغاز شد

ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی از صبح امروز در ۴ حوزه انتخ ه آغاز شد. ... ادامه ...

آغاز ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس

ثبت نام از داوطلبان انتخابات میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای ی از صبح امروز در ۴ حوزه انتخ ه آغاز شد. ... ادامه ...

آمار ۳۷ نفره داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس در اصفهان

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان اصفهان ب ان اینکه تا به امروز ۳۷ نفر برای انتخابات میان دوره ای مجلس در اصفهان ثبت نام کرده اند، تأکید کرد: در روزهای تعطیل پیش رو هم ثبت نام ادامه دارد. ... ادامه ...

جستجوهای اتفاقی

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان آ ین روز ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.