آ ین روز ثبت نام نامزد های شورای ا و روستاهای درگز در قاب تصویر

عبارت آ ین روز ثبت نام نامزد های شورای ا و روستاهای درگز در قاب تصویر از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب آ ین روز ثبت نام نامزد های شورای ا و روستاهای درگز در قاب تصویر میباشد.آ ین روز ثبت نام نامزد های شورای ا و روستاهای درگز در قاب تصویر

ثبت نام داوطلبین شورای ا و روستاهای درگز، همزمان با سایر نقاط کشور امروز(6 فروردین) پایان می یابد. ... ادامه ...

قنبر درگز از دریچه دوربین درگز خبر

تفرجگاه بکر قنبر درگز دارای چشمه آب گرم و پوشش گیاهی جنگلی است که هر ساله از گردشگران داخلی پذیرایی می کند. ... ادامه ...

بازارهای شب عید درگز اد است/مردم توان ید ندارند

امسال بر خلاف سالهای گذشته شور و شوقی در بازرهای درگز دیده نمی شود و با آنکه تنها چند روز تا تحویل سال مانده است؛ اما بازارهای درگز مانند اکثر بازارهای کشور فاقد تحرک و جنب و جوش است. ... ادامه ...

تعطیلی ۷ ساله تنها سینمای درگز+تصاویر

شهرستان درگز بیش از ۷ سال از وجود سینما بی بهره است. ... ادامه ...

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند با مدلهای مختلف اتریشی یا چینی یا ایرانی در بازار عرضه می شود که تنها درگزی که در بازار اصل می باشد اتریشی ان هست که در ع زیر سه نوع ان اورده شده است داس شامیله ایرانی به صورت دستی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله ایرانی سنگین تر است داس شامیله چینی به صورت ماشینی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله چینی سنگین تر است داس شامیله دسته بلند اتریشی که تنها نمونه اصلی در ایران می باشد و به صورت انحصاری در این فروشگاه عرضه می شود به صورت دست ساز تولید شده و دارای برچسب هلوگرام دوقلو می باشد و به صورت حکی کلمه made in astaria روی ان حک شده و نمونه دیگری که به شکل زیر نباشد تقلبی بوده و اتریشی نمی باشد ... ادامه ...

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند با مدلهای مختلف اتریشی یا چینی یا ایرانی در بازار عرضه می شود که تنها درگزی که در بازار اصل می باشد اتریشی ان هست که در ع زیر سه نوع ان اورده شده است داس شامیله ایرانی به صورت دستی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله ایرانی سنگین تر است داس شامیله چینی به صورت ماشینی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله چینی سنگین تر است داس شامیله دسته بلند اتریشی که تنها نمونه اصلی در ایران می باشد و به صورت انحصاری در این فروشگاه عرضه می شود به صورت دست ساز تولید شده و دارای برچسب هلوگرام دوقلو می باشد و به صورت حکی کلمه made in astaria روی ان حک شده و نمونه دیگری که به شکل زیر نباشد تقلبی بوده و اتریشی نمی باشد ... ادامه ...

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند با مدلهای مختلف اتریشی یا چینی یا ایرانی در بازار عرضه می شود که تنها درگزی که در بازار اصل می باشد اتریشی ان هست که در ع زیر سه نوع ان اورده شده است داس شامیله ایرانی به صورت دستی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله ایرانی سنگین تر است داس شامیله چینی به صورت ماشینی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله چینی سنگین تر است داس شامیله دسته بلند اتریشی که تنها نمونه اصلی در ایران می باشد و به صورت انحصاری در این فروشگاه عرضه می شود به صورت دست ساز تولید شده و دارای برچسب هلوگرام دوقلو می باشد و به صورت حکی کلمه made in astaria روی ان حک شده و نمونه دیگری که به شکل زیر نباشد تقلبی بوده و اتریشی نمی باشد ... ادامه ...

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند با مدلهای مختلف اتریشی یا چینی یا ایرانی در بازار عرضه می شود که تنها درگزی که در بازار اصل می باشد اتریشی ان هست که در ع زیر سه نوع ان اورده شده است داس شامیله ایرانی به صورت دستی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله ایرانی سنگین تر است داس شامیله چینی به صورت ماشینی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله چینی سنگین تر است داس شامیله دسته بلند اتریشی که تنها نمونه اصلی در ایران می باشد و به صورت انحصاری در این فروشگاه عرضه می شود به صورت دست ساز تولید شده و دارای برچسب هلوگرام دوقلو می باشد و به صورت حکی کلمه made in astaria روی ان حک شده و نمونه دیگری که به شکل زیر نباشد تقلبی بوده و اتریشی نمی باشد ... ادامه ...

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند با مدلهای مختلف اتریشی یا چینی یا ایرانی در بازار عرضه می شود که تنها درگزی که در بازار اصل می باشد اتریشی ان هست که در ع زیر سه نوع ان اورده شده است داس شامیله ایرانی به صورت دستی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله ایرانی سنگین تر است داس شامیله چینی به صورت ماشینی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله چینی سنگین تر است داس شامیله دسته بلند اتریشی که تنها نمونه اصلی در ایران می باشد و به صورت انحصاری در این فروشگاه عرضه می شود به صورت دست ساز تولید شده و دارای برچسب هلوگرام دوقلو می باشد و به صورت حکی کلمه made in astaria روی ان حک شده و نمونه دیگری که به شکل زیر نباشد تقلبی بوده و اتریشی نمی باشد ... ادامه ...

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند با مدلهای مختلف اتریشی یا چینی یا ایرانی در بازار عرضه می شود که تنها درگزی که در بازار اصل می باشد اتریشی ان هست که در ع زیر سه نوع ان اورده شده است داس شامیله ایرانی به صورت دستی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله ایرانی سنگین تر است داس شامیله چینی به صورت ماشینی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله چینی سنگین تر است داس شامیله دسته بلند اتریشی که تنها نمونه اصلی در ایران می باشد و به صورت انحصاری در این فروشگاه عرضه می شود به صورت دست ساز تولید شده و دارای برچسب هلوگرام دوقلو می باشد و به صورت حکی کلمه made in astaria روی ان حک شده و نمونه دیگری که به شکل زیر نباشد تقلبی بوده و اتریشی نمی باشد ... ادامه ...

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند با مدلهای مختلف اتریشی یا چینی یا ایرانی در بازار عرضه می شود که تنها درگزی که در بازار اصل می باشد اتریشی ان هست که در ع زیر سه نوع ان اورده شده است داس شامیله ایرانی به صورت دستی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله ایرانی سنگین تر است داس شامیله چینی به صورت ماشینی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله چینی سنگین تر است داس شامیله دسته بلند اتریشی که تنها نمونه اصلی در ایران می باشد و به صورت انحصاری در این فروشگاه عرضه می شود به صورت دست ساز تولید شده و دارای برچسب هلوگرام دوقلو می باشد و به صورت حکی کلمه made in astaria روی ان حک شده و نمونه دیگری که به شکل زیر نباشد تقلبی بوده و اتریشی نمی باشد ... ادامه ...

تصاویر زیبا از بارش برف در درگز

بارش برف در درگز، تمام روستاها و بخش های شهرستان، را سپیدپوش کرد. ... ادامه ...

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند

درگز یا شامیله یا داس دسته بلند با مدلهای مختلف اتریشی یا چینی یا ایرانی در بازار عرضه می شود که تنها درگزی که در بازار اصل می باشد اتریشی ان هست که در ع زیر سه نوع ان اورده شده است داس شامیله ایرانی به صورت دستی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله ایرانی سنگین تر است داس شامیله چینی به صورت ماشینی تولید می شود و تفاوت آن با داس شامیله اتریشی از لحاظ وزن است که داس شامیله چینی سنگین تر است داس شامیله دسته بلند اتریشی که تنها نمونه اصلی در ایران می باشد و به صورت انحصاری در این فروشگاه عرضه می شود به صورت دست ساز تولید شده و دارای برچسب هلوگرام دوقلو می باشد و به صورت حکی کلمه made in astaria روی ان حک شده و نمونه دیگری که به شکل زیر نباشد تقلبی بوده و اتریشی نمی باشد ... ادامه ...

دلیل بروز اختلالات مخابراتی در درگز، سهل انگاری یک شرکت عمرانی بود

رییس شرکت مخابرات درگز گفت: منشا بروز اختلالات ۶ ساعته مخابراتی در درگز، سهل انگاری یک شرکت عمرانی بود. ... ادامه ...

فضاسازی دهه فجر در درگز کمرنگ است+تصاویر

در حال حاضر فضاسازی، برای برگزاری برنامه های دهه فجر در درگز پررنگ نیست و از اصناف، مدارس و ادارات شهرستان که می توانستند؛ با نصب پرچم، بنر و المان های مرتبط به این فضاسازی ها کمک نمایند؛ انتظار بیشتری وجود داشت. ... ادامه ...

آئین تودیع و معارفه رئیس اداره بهزیستی شهرستان درگز

آئین تودیع و معارفه رئیس اداره بهزیستی شهرستان درگز با حضور مدیرکل بهزیستی اسان رضوی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در سالن همایشات کتابخانه آستان قدس شهرستان برگزار گردید. خانم اسماء نافع که به مدت سه سال و نیم سکان دار اداره بهزیستی شهرستان درگز بود تودیع و آقای حسن خوش نسب که پیش از این معاون پشتیبانی اداره کل بهزیستی اسان رضوی بود در سمت رئیس اداره بهزیستی شهرستان درگز معرفی شد. ... ادامه ...

گزارش تصویری/رزمایش بزرگ الی بیت المقدس در درگز

رزمایش الی بیت المقدس با شرکت گردان های بیت المقدس شهرستان درگز در منطقه شورکال برگزار شد. ... ادامه ...

ایجاد ۸۰ طرح اشتغا ایی با یک میلیارد تومان تسهیلات

مسئول بسیج سازندگی درگز گفت: با بیش از یک میلیارد تومان اعتبارات اقتصاد مقاومتی،80 طرح اشتغازایی در درگز ایجاد شده است. ... ادامه ...

جوادی حصار نامزد شورای شهر مشهد شد

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نامزد شورای شهر مشهد شد. ... ادامه ...

بهشت شناسی

طبیعت ناب درگز (سیب دربندی درگز) زیبا (روستای سنگ سوراخ بیست کیلومتری درگز) دلچسب (رودخونه ی چهلمیر) سرشار از حس (بهشت سبز-درونگر-جاده اصلی درگز) ناب (شیلگان دره-تقریبا تمام شعرای فوق العاده مو که به دل خودم نشسته واقعا؛ اینجا گفتم) خاستگاه حس (منظره ناب روستای کبکان ده کیلومتری درگز) نکته نوشت: چقدر من خوش شانس هستم که جایی زاده شدم که طبیعت؛هنرنمایی رو به حد اکمل رسونده ؛ من معتقدم بخصوص بخصوص شیلگان دره ؛جای پای خداســـــــت :) ... ادامه ...

بخاطر افزایش حقوق نامزد انتخابات شوراها شدم/ خدمت صادقانه و نوکری مردم شعاری بیش نیست

نامزد انتخابات شورای شهر یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد که برای افزایش حقوق و رفع برخی مشکلات اقتصادی زندگی شخصی اش نامزد انتخابات شورای این شهر شده است. ... ادامه ...

برگزاری جشن هفته وحدت

، شب گذشته (۲۲آذر) با حضور مسئولین شهرستان و برادران شیعه و اهل سنت درگز، جشن هفته وحدت در مسجد اهل سنت درگز برگزار شد. مولوی ستار بهرک اهل سنت درگز در این مراسم اظهار کرد: دشمن با اختلاف افکنی قصد ش ت مسلمانان را دارد. وی افزود: در گذشته هدف دشمن، فتح خاک بود و امروز هدفشان فتح دل هاست. اهل سنت درگز با اشاره به بیانات ی در خصوص وحدت گفت: ی در بیاناتشان، اتحاد را همواره مورد تاکید قرار می دهند. وی در پایان از مسئولین، نیروی انتظامی و اطلاعات شهرستان که با همدلی و سرعت عمل، ناشر کاریکاتور موهن به پیا ... ادامه ...

درگز ؛ گشتی درمحوطه باستانی یارم تپه تا پلکان نادر این شهر بزنیم+تصاویر

جاذبه های درگز درگز یکی از باستانی ترین و قدیمی ترین مناطق ایران است. این شهر با قدمتی حدود ۷ هزار سال در مرز ایران و ترکمستان قرار گرفته است. تاریخچه ناحیه درگز از دوران پیش از تاکنون «دارا گرد»، «دارا گرذ»، «نیسایا»، «آپاوارتاکن»، «باورود»، « ورد»، «اتک»، «نسایا»، «نسا»، «درون»، «خاوران»، «دریجز»، نامیده می شده است. درباره نام گذاری این شهر شماری گفته اند چون در این ناحیه بیشه و درخت گز زیادی وجود داشته، به «دره گز» سرشناس شده است که درست نیست. داوری درست تر، از سده ۳ پ.م، یعنی زمان اشکانیان است. پس از آن که اشکانیان علیه سلوکیان برخاستند، اشک اول (ارشاک) در ضمن نبرد کشته شد، ولی برادرش تیرداد به پیروزی رسید و شهری به نام «داراگر» در پارتیای اصلی بنیاد گذارد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

حق شناس نامزد انتخابات شورای شهر تهران شد

عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان نامزد انتخابات شورای شهر تهران شد. ... ادامه ...

کتابخانه شهید بهشتی درگز میزبان سی صد و هجدهمین نشست کتاب خوان شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی درگز، سی صد و هجدهمین نشست «کتاب خوان» روز پنج شنبه بیست و هشتم مرداد با حضور مسئول کتابخانه عمومی شهید بهشتی، و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی در سالن اجتماعات کتابخانه شهید بهشتی درگز برگزار شد. این نشست با معرفی 9 کتاب، که در ادامه مطلب به مرور اجمالی آنها می پردازیم، به کار خود خاتمه داد. ... ادامه ...

والدین پیامد های شب چهارشنبه سوری را متذکر شوند/ دستگاه های فرهنگی، فعالیت کنند

رییس ایستگاه آتش نشانی درگز گفت: در شب چهارشنبه سوری، شهروندان در صورت بروز هر گونه حریق یا حادثه، ضمن حفظ خونسردی در اسرع وقت با شماره تلفن ۱۲۵ آتش نشانی درگز تماس گرفته و مراتب را با ذکر نوع حادثه و نشانی دقیق اطلاع دهند. ... ادامه ...

150 نفر نامزد انتخابات شورای شهر دوگنبدان می شوند/خواسته منتقدین شورای دوگنبدان خارج از ضوابط است

رئیس شورای ی شهر دوگنبدان مرکز گچساران پیش بینی کرد در انتخابات سال آینده شورای ی این شهر، 150 نفر نامزد این انتخابات شوند. ... ادامه ...

ثبت نام ۳۱ نامزد بندرگزی و نوکنده ای برای حضور در انتخابات شوراها

در طی 2 روز گذشته، تعداد نامزد های شورای شهر و روستای شهرستان بندرگز در غرب گلستان که به مراکز ثبت نام حوزه انتخاباتی مراجعه د به 31 نفر رسیده است. ... ادامه ...

ترقی: اصولگرایان یک نامزد را انتخاب می کنند

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه ی گفت: ما سعی می کنیم که اصولگرایان و نیروهای انقلاب در نهایت یک نامزد داشته باشند. ... ادامه ...

تعداد نامزدهای شورای شهر بندرگز و نوکنده به ۴۴ نفر تا روز سوم رسید

در سومین روز از ثبت نام نامزد های شهر و روستا در بندرگز و نوکنده، 13 نامزد شورای شهر و روستای شهرستان بندرگز در غرب گلستان که به مراکز ثبت نام حوزه انتخاباتی مراجعه د و مراحل ثبت نام را انجام دادند. ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان آ ین روز ثبت نام نامزد های شورای ا و روستاهای درگز در قاب تصویر به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.