انتروویروس کدام بیماری است گونه کدام کدام گونه زیرگونه مطرح خانواده پیکروناویریده عنوان زیرگونه

عبارت انتروویروس کدام بیماری است گونه کدام کدام گونه زیرگونه مطرح خانواده پیکروناویریده عنوان زیرگونه از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب انتروویروس کدام بیماری است گونه کدام کدام گونه زیرگونه مطرح خانواده پیکروناویریده عنوان زیرگونه میباشد.سوال

) کدام در مورد کورناویریده درست است؟ الف) envelop ندارد ب)ژنوم آن ssrna است ج) سنس منفی است د) همه موارد 2) کدام درمورد کورناویریده درست است؟ الف) جزء راسته nidovirales است ب) سه جنس آلفا، بتا و دلتا دارد ج) دو جنس دارد د) دارای vpg در ژنوم خود است 3) کدام گونه جزء جنس آلفا کورناویریده است و برای انسان بیماریزا می باشد؟ الف) hku 1 ب) سارس ج) 229e د) هیچکدام 4) پیکورناویریده چه بیماری می دهد؟ الف) بیماری کبدی ب) بیماری سرماخوردگی ج) بیماری عصبی د) همه موارد 5) در کدام گونه پیکورناویریده، کو اکی ویروس به عنوان زیرگونه مطرح نیست؟ الف) انتروویروس a ب) انتروویروس b ج) انتروویروس c د) انتروویروس d 6) کدام برای گونه انتروویروس a، b، c و d در خانواده پیکروناویریده به عنوان زیرگونه مطرح است؟ الف) انتروویروس ب) کو اکی ویروس ج) الیوویروس د) اکوویروس 7) اکوویروس جزء کدام گونه در خانواده پیکروناویریده می باشد؟ الف) انتروویروس a ب) انتروویروس b ج) انتروویروس c د) انتروویروس d 8) به ترتیب ورود و وج ویروس پیکورناویریده به سلول چگونه است؟ الف) فیوژن – لیز سلول ب) اندوسایتوز – جوانه زدن ج) اندوسایتوز – لیز سلول د) فیوژن – جوانه زدن ... ادامه ...

کورونا ویروس

1- بزرگترین ژنوم ویروسی مربوط به کدام خانواده است؟ الف)پیکورناویریده ب) کوروناویریده ج)آدنوویریده د)پارامی وویریده 2-بیماری مهم خانواده کورونا چیست؟ الف) sars,marse ب)مشکلات ریوی ج)خناق د)اوریون 3-کدام گزینه گلیکوپروتئین سطحی کورونانمیباشد؟ الف)s ب)m ج)ٍeh د) هرسه 4- راه انتقال کرونا چگونه است؟ الف)خونی ب)گوارشی ج)پوستی د) تنفسی 5 - راه اتصال کرونا به داخل سلول به چه صورت میباشد؟ الف) فیوژن با غشا سلولی ب)فیوژن با سیتوپلاسم ج) بادینگ د)اندوسیتوز 5-بیماری پولیو مربوط به کدام خانواده جنس و گونه میباشد؟ الف) کورونا- انتروویروس-a ب)پیکورنا-انتروویروس-b ج) پیکورنا-انتروویروس-c د)کورونا- انتروویروس-d 6-گیرنده مهم کو اکی کدام است؟ الف)cd55 ب) car ج)i د) گزینه الف و ب 7-ژنوم پیکورنا............ میباشد؟ الف)خطی ب)ما یچی ج) 20 وجهی د)هیچکدام 8-نقش vpgدر پیکورنا ویروس چیست؟ الف) replication ب)translation ج)transduction د)transformation 9- نقش 3dدر خانواده پیکورنا چیست؟ الف)پروتئازی ب)اندونوکلئازی ج)اگزونوکلئازی د) پلیمراز rnaاست که باعث تبدیل سنس منفی به مثبت میشود 10 - وا ن پولیو..... الف) زنده ضعیف شده بصورت خوراکی ب)کشته شده ج)کشته شده و خوراکی د)زنده ضعیف شده ... ادامه ...

جواب

جـــــــواب ..... تو میدانی که دلدارت کدام است تو میفهمی که غمخوارت کدام است به تو گفتم ز سوز ای خویش نپرس دیگر که بیمارت کدام است دوای دل دوای عشق تو هستی نگو مجنون به دیدارت کدام است ترا چون غنچه ای در دل نشاندم خدا یا نازنین خارت کدام است بهای چشم مست تو غزلهاست نپرس از من که گفتارت کدام است تو ماه من شدی از خلق چه پنهان نگو آ شب تارت کدام است ... ادامه ...

کدام بهشت

فکر می کنم مدتی ست حرفی برای گفتن ندارم حرفی برای نوشتن حرفی برای بودن برای نبودن حرفی برای دیدن برای ندیدن فکر می کنی آسمان اینجا را در عوض چند متر زمین می توان ید درخت ها را درخت ها را با چند دفعه دیدن این های سرد و صدا را صدای باران را با کدام پچ پچه های خیابان ها حرفی برای دیدن نیست دست و پای این لج بازی ها که مدام می کنند این سایه ها با ما فکر می کنی این هزیان ها حاصل کدام کار نکرده ماست کدام سرگیجه از کدام نخورده کدام کفر نگفته از کدام خدای ندیده کدام سیب نخورده از کدام بهشت کدام بهشت کدام بهشت کدام بهشت کدام بهشت ... ادامه ...

کدام اخلاق؟

کدام انسانیت؟ کدام مسوولیت پذیری؟ کدام وجدان؟ و ... . این اصطلاحات هم مانند خیلی چیزهای دیگر قدیمی شده. دوران فردگرایی ست آن هم از نوع منفی آن به معنی رسیدن به هدف به هر وسیله ی ممکن، با بی رحمی کامل و به زیان دیگری. نیاز به فکر در این باره نیست، کافی ست نگاهی گذرا تنها به اطراف انداخت. دورانی ست که آب هم مجانی دست ی نمی دهند. گرچه هستند انی که این گونه نیستند، اما استثنا قاعده را ابطال نمی کند. ... ادامه ...

ویران شده ام...

از کدام خونریزی بزرگ ؟ از کدام ز له از کدام بد بختی ؟ نقشه بودنم را باز کرده ام این روزها ! جستجو می کنم ...... در کدام سال اتفاق افتاد !!!؟ اینجا که به تعداد روز های عمرم ویرانی است ! ... ادامه ...

تو را کدام خدا؟

تو کیستی ، که من اینگونه ، بی تو بی تابم ؟ شب از هجوم خی نمی برد خوابم . تو چیستی ، که من از موج هر تبسم تو بسان قایق ، سرگشته ، روی گردابم ! تو در کدام سحر ، بر کدام اسب سپید ؟ تو را کدام خدا ؟ فریدون مشیری متن کامل شعر را در ادامه مطلب بخوانید ... ادامه ...

چیستان های قرآنی

1- کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟ 2- کدام سوره قرآن است که همنام یکی از ف ات است؟ 3- کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟ 4- سفر فضایی چه نام داشت؟ 5- عدد بی نقطه در قرآن چیست؟ 6- نام دو کشور که در قرآن نقطه ندارند؟ 7- کدام سوره به ریحانه القرآن مشهور است؟ 8- نام دیگر سوره ی ملک کدام است؟ 9- کدام سوره از سوره های قرآن دارای 2 بسم الله می باشد؟ 10- بیشترین تعداد سوگندهای قرآن در کدام سوره است؟ ... ادامه ...

تو تاوانِ کدام شعرِ ناسروده ای؟

تو تاوان کدام زندگیِ پیشی؟ کجا، در کدام زندگی، دلت را ش تم؟ که طعم شاه توت نمی دهد لب هات دیگر؟ که خورشیدهای سرخِ غروب های زودرسِ زمستان در گِل مانده اند و فردا بالا نمی آیند؟ تو تاوان کدام شعرِ ناسروده ای؟ که با انگشت اگر بر کتف چپت می نوشتم می م . تو تاوان آهِ کدام عاشق بیابانگردی؟ که شاید عشق را چندصد سال پیش نفرین کرده باشد. کجا، در کدام زندگی، یادم رفت بگویم "دوستت دارم"؟ ... ادامه ...

در باطری خودرو از کدام اسید استفاده می شود

برچسپ ها :اسید باطری خودرو,کدام اسید باطری خودرو است,در باطری خودرو از کدام اسید استفاده می شود,نام اسید باطری خودرو, اسید باطری خودرو کدام است,در باطری خودرو از چه اسیدی استفاده می شود, کدام اسید در باطری خودرو استفاده می شود, در باطری خودرو از کدام اسید استفاده می شود باتری اسیدی یا باتری سربی-اسیدی گونه ای از باتری قابل شارژ است که در سال ۱۸۵۹ توسط فیزیکدان فرانسوی، گاستون پلانته اختراع شد. علارغم ذخیره انرژی کم نسبت به وزن و حجم آن، به دلیل هزینه پایین و عرضه زیاد در وسایل نقلیه موتوری مورد استفاده قرار می گیرد. ادامه در: جذاب 98 ... ادامه ...

همجوار با کدام برند هستید؟ / تغییر مستمر به ضرر برند تمام می شود

صاحبان برند معمولا ارزی دقیقی ندارند که سایه انداختن برند دیگر روی برندشان چه اثر نامطلوبی دارد یا نمی دانند از نظر مصرف کننده، کدام یک برند برتر و میزبان است و کدام در حاشیه قرار گرفته است؟ این گونه است که برند، قربانی اثر جانبی قوی برند دیگر می شود. ... ادامه ...

کدام بلیط ارزان تر است؟ کدام هتل بهتر؟

کدام بلیط ارزان تر است؟ کدام هتل بهتر؟ کدام تور مسافرتی، خدمات مطمئن تری فراهم خواهد کرد؟ این ها فقط چند تا از دغدغه های هرروزه ی آژانس هاست. ... ادامه ...

من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه؟

تو کیستی که من اینگونه بی توُ بیتابم شب از هجوم خی نمی برد خوابم تو چیستی که من از هر موج تبسم تو بسان قایق سرگشته روی گردابم تو در کدام سحر بر کدام اسب سفید؟ تو را کدام خدا؟تو از کدام جهان؟ تو در کدام کرانه؟تو در کدام صدف؟ تو در کدام چمن؟همره کدام نسیم !؟ تو از کدام سبو؟ من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه؟ چه کرد با دل من آن نگاه شیرین آهــــــــــــ مدام پیش نگاهی،مدام پیش نگاه کدام نشات دویده از تو در سر من که ذره های وجودم تو را که می بینند به می آیند و سرود می خوانند؟!؟ چه آرزوی محالیست زیستن با تو مرا همین بگذارند یک سخن با تو تو آرزوی بلندی،دست من کوتاه تو دوردست امیدی و پای من خسته همه وجود تو مهــــــــر است و جان من محروم ... " فریدون مشیری " *** این شعر رو قبلا هم اینجا گذاشته بودم...دقیقا با همین عنوان.. خیلی به این شعر علاقه دارم...گاهی اوقات بعضی اتشو با خودم تکرار میکنم...نمیدونم چی شد الان بازم دوست داشتم این شعر رو دوباره توی وبم بزارم... ... ادامه ...

تو کیستی

تو کیستی ک من اینگونه بی تو بی تابم شب از هجوم خی نمیبرد خوابم تو چیستی که من از موج هر تبسم تو بسان قایق سرگشته روی کردابم تو در کدام سحر بر کدام اسپ سپید تورا کدام خدا تو را کدام جهان تو از کدام ترانه تو از کدام صدف تو در کدام چمن همره کدام نسیم تو از کدام سبو من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه چه کرد با دل من آن نگاه شیرین ، آه مدام پیش نگاهی ، مدام پیش نگاه کدام نشاه دمیده از تو در تن من که ذره ها وجود تو را که می بیند به می آیند سرود می خوانند چه آرزوی محالیست زیستن با تو مرا همین بگذارند یک سخن با تو به من بگو که مرا از دهان شیر بگیر! به من بگو که برو در دهان شیر بمیر بگو برو جگر کوه قاف را بشکاف ستاره ها را از آسمان بیار به زیر تو را به هر چه تو گویی به دوستی سوگند هر آنچه خواهی از من بخواه ، صبر مخواه که صبر راه درازی ، به مرگ پیوسته ست تو آرزوی بلندی و دست من کوتاه تو دور دست امیدی و پای من خسته ست همه وجود تو مهر است و جان من محروم چراغ چشم تو باز است و راه من بسته ست ... ادامه ...

تو تاوان کدام زندگیِ پیشی؟

تو تاوان کدام زندگیِ پیشی؟ کجا، در کدام زندگی، دلت را ش تم؟ که طعم شاه توت نمی دهد لب هات دیگر؟ که خورشیدهای سرخِ غروب های زودرسِ زمستان در گِل مانده اند و فردا بالا نمی آیند؟ تو تاوان کدام شعرِ ناسروده ای؟ که با انگشت اگر بر کتف چپت می نوشتم می م . تو تاوان آهِ کدام عاشق بیابانگردی؟ که شاید عشق را چندصد سال پیش نفرین کرده باشد. کجا، در کدام زندگی، یادم رفت بگویم "دوستت دارم"؟ | مهدیه لطیفی | ... ادامه ...

تغذیه زالو ها

در این مقاله از سری مقاله های آموزش پرورش زالو قصد داریم تغذیه انواع گونه های زالو را برای شما عنوان کنیم. همان طور که در مقاله های پیشین مطرح کردیم تاکنون گونه های بسیار زیادی از زالوها شناخته شده اند که هر کدام عادت غذایی خاص خود را دارند. به طور مثال زالوهای گونه هیدرونیده خون خوار است و از خون شکار خود تغذیه می کند. البته نحوه صید غذای زالو ها و همچنین تغذیه زالو ها با توجه به گونه هایشان متنوع است . تغذیه زالو ها ... ادامه ...

غلامرضا طریقی / کدام چشم بد آیا ؟ کدام دست ش ت؟

کدام چشم بد آیا ؟ کدام دست ش ت؟ دوباره شیشه ی ما را کدام مست ش ت؟ هزار تُنگ به هم آمدیم، شد دریا بلند همت ما را کدام پست ش ت؟ همیشه در پس دو چشم پنهان است چه غم از اینکه در این سو هر آنچه هست ش ت؟ چه ساده لوح ی که به موج پشت کند به روی باد دری را هر آنکه بست ش ت خلاف منطق معمولتان در این قصه بت این چنین سرِپا ماند و بت پرست ش ت دل من آینه سان غرق در تجلی بود به محض اینکه غباری بر او نشست ش ت غلامرضا طریقی ... ادامه ...

ازدواج

این روزهای زندگیه من پر از استرسه استرس ماندن یا رفتن این دو راهی مرا به کجا خواهد برد؟ چه سرنوشتی در انتظار من است ؟ آیا همه چیز بستگی به خودم دارد؟ کدام راه را انتخاب کنم؟ خداوندا من تهی از هر گونه اختیارم در این راه هر کدام را که تو مصلحت میدانی ثابت قدم فرما ... ادامه ...

(بدون عنوان)

هوا دارد رو به گرمی می رود. امروز خیابان ها را می شود با باد خنک گز کرد. انقلاب را، مظفر را، قدس را، ونک را، جمهوری را. ادوارد براون را. می توان تمام خیابان ها را بلعید. سال بعد. سال های بعد همین خیابان ها را یک شب که خوابت نبرده است برایت می شکافم. می گویم که کدام کافه را دوست تر دارم. کدام تاتر را که تنها رفته ام مشتاق ترش بودم. کدام کوچه ی باریک و کوتاه را ده ها بار رفته ام و آمده ام. کجای انقلاب، کدام شعر، کدام آدم .... گوشت را بیاورم نزدیک دهانم: چقدر خوب است که آن روزها نداشتمت... ... ادامه ...

حدس بزنید کدام اولی و کدام دوم است؟

رقابت سختی بین ترامپ و در گرفته. بکی اصرار دارد ثابت کند را نقض کرده و دیگری سعی می کند خلافش را القا کند. حدس بزنید کدام اولی و کدام دومیست؟ ... ادامه ...

پر...!

از عق که در خواب روی شانه ام نشست نشانی ات را پرسیدم پشت کدام کوه بالای کدام ابر در دل کدام ستاره... . . . چه هندی شد ... ادامه ...

به کدام کیش و آیین...

به کدام کیـش و آییـن به کدام مذهب و دیـنببرى قـرار دل را، به سراغ دل نیایـی ؟#ادیب_نیشابوری ... ادامه ...

(بدون عنوان)

دست هایِ من بال های پروازِ تو بودند و آغوشم آسمانی که دوستش داشتی! از کجای قصه هوسِ کوچ به سرت افتاد بعد از کدام طلوع، کدام باران، کدام خیابانِ زمینیِ بلندِ بی پایان دلِ من -آشیانه ای که با عشق در آن خانه کرده بودی- برای ماندنت تنگ شد؟ بهار نود و پنج ... ادامه ...

چیستان های قرآنی

1- کدام سوره ای است که خلاصه قرآن است و ده نام دارد؟ 2- کدام سوره قرآن است که همنام یکی از ف ات است؟ 3- کدام سوره است که همنام یکی از فروع دین است؟ 4- سفر فضایی چه نام داشت؟ 5- عدد بی نقطه در قرآن چیست؟ 6- نام دو کشور که در قرآن نقطه ندارند؟ 7- کدام سوره به ریحانه القرآن مشهور است؟ 8- نام دیگر سوره ی ملک کدام است؟ 9- کدام سوره از سوره های قرآن دارای 2 بسم الله می باشد؟ 10- بیشترین تعداد سوگندهای قرآن در کدام سوره است؟ ****************************** جواب 1- حمد 2- سوره ی حدید(آهن) 3- سوره ی حج 4- معراج 5- احد یعنی یکی در آیه ی قل هو الله احد 6- مصر و روم 7- سوره ی یاسین 8- سوره ی تبارک 9- سوره ی مبارکه ی نمل 10- سوره ی شمس با 11 سوگند ... ادامه ...

بونیا ویریده

1- کدام یک از جملات زیر در مورد ساختمان بونیا ویروس صدق می نماید؟ الف) فاقد انولپ است ب) ژنوم تک قطعه ای است ج) منشاء انولپ غشاء سیتوپلاسمی است د) ژنوم rna تک رشته ای خطی است 2- کدام یک از قطعات زیر ambisense است؟ الف) قطعه s از phlebovirus ب) قطعه m از phlebovirus ج) قطعه m از tospovirus د) موارد 1 و 3 3- انتقال به وسیله arthropod در اعضای کدام یک از خانواده ویروسی زیر دیده می شود؟ الف) آدنوویروس ب) هپادناویروس ج) بونیا ویروس د) پا ویروس 4- کدام یک از بیماری های زیر در ایران دیده می شود؟ الف) sand fly fever ب) rift vallay fever ج) crimean-congo hemorrhagic د ) هر 3 موارد 5- در بونیا ویروس کدام پروتئین نقش نوکلئوکپسید را دارد؟ الف) l ب) n ج) m د) p ... ادامه ...

تو کیستی؟؟

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خی نمی برد خوابم . تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو بسان قایق، سرگشته، روی گردابم! تو در کدام سحر، بر کدام اسب سپید؟ تو را کدام خدا؟ تو از کدام جهان؟ تو در کدام کرانه، تو از کدام صدف؟ تو در کدام چمن، همره کدام نسیم؟ تو از کدام سبو؟ من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه! چه کرد با دل من آن نگاه شیرین، آه! مدام پیش نگاهی، مدام پیش نگاه! کدام نشأه دویده است از تو در تن من؟ که ذره های وجودم تو را که می بینند، به می آیند، سرود میخوانند! چه آرزوی محالی است زیستن با تو مرا همین بگذارند یک سخن با تو به من بگو که مرا از دهان شیر بگیر! به من بگو که برو در دهان شیر بمیر! بگو برو جگر کوه قاف را بشکاف! ستاره ها را از آسمان بیار به زیر تو را به هر چه تو گویی، به دوستی سوگند هر آنچه خواهی از من بخواه، صبر مخواه. که صبر، راه درازی به مرگ پیوسته ست! تو آرزوی بلندی و، دست من کوتاه تو دور دست امیدی و پای من خسته ست. همه وجود تو مهر است و جان من محروم چراغ چشم تو سبزست و راه من بسته است. فریدون مشیری +هیچی معلوم نیست! برنامه هامون رو هواست. خدا خودش بخیر بگذرونه : ) ... ادامه ...

پیکورنا ویروس

-پیکورنا به چه معنی است؟ rna سنس مثبت ویروسی با ژنوم rna کوتاه ویروس های کوچک rna دار ویروس های rna دار پیگمانته 2-پولیوویروس جز کدام جنساست؟ هپاتوویروس رینوویروس انتروویروس کاردیوویروس 3-ویروس سرماخوردگی در کدام جنس قرار دارد؟ آفتوویروس انتروویروس رینوویروس کاردیوویروس 4-پیکورناویروس چند پروتئاز دارد؟ 1 2 3 0 5-بعد از ورود پیکورناها به درون سلول چه اتفاقی می افتد؟ transcription translation replication رونویسی ... ادامه ...

آیا میدا نید؟

- برترین بشر آدم و سید عرب کیست؟ حضرت محمد(ص) - سید عجمیان کیست؟ سلمان فارسی -سید رومیان کیست؟ صهیب - سید حبشی ها کیست؟ بلال - سید کوه ها کدام است؟ کوه طور - سید درختان چه درختی است؟ درخت سدر - سید ماه ها کدام ماه است؟ ماه های حرام - سید روزهای هفته کدام روز است ؟ روز - سیدکلام و گفتار کدام کیست ؟ قرآن - سید قآن کدام سوره است؟ سوره بقره - سید سوره بقره کدام آیه است؟ آیه الکرسی در آیه الکرسی 50 کلمه است که هر کلمه 50 برکت دارد. حضرت رسول اکرم (ص) ... ادامه ...

رابدو و فیلوویریده

- ویروس هاری توسط کدام یک از پروتئین های زیر به رسپتور سلولی اتصال می یابد؟ الف) f ب) g ج) m د) l 2- محصول کدام یک از ژن های ویروس هاری نقش آنزیمی در تکثیر ژنوم دارد؟ الف) p ب) m ج) n د) l 3- وا ن هاری انسانی از کدام نوع می باشد؟ الف) زنده ضعیف شده ب) کشته شده ج) نوترکیب د) وا ن ندارد 4- کدام یک از گزینه های زیر در مورد ویروس هاری صدق می نماید؟ الف) فاقد انولپ ب) ژنوم تک رشته سگمنته ج) تکثیر در سیتوپلاسم د) شکل ویروس گرد 5- ویروس هاری در کجا تکثیر می یابد؟ الف) پوست ب) سیستم تنفسی ج) غدد بزاقی د) سیستم عصبی 6- کدام یک از ویروس های زیر در بیوتروریسم مطرح است؟ الف) بونیا ویروس ب) ابولا ویروس ج) پنوموویروس د) رابدوویروس 7- کدام یک از گزینه های زیر به عنوان rna polymerase cofactor می باشد؟ الف) vp40 ب) vp24 ج) vp30 د) vp35 8- ابولا ویروس کدام یک از موارد زیر را ایجاد می نماید؟ الف) hemorrhagic fever ب) sspe ج)encephalitis د) necrosis 9- کدام یک از گزینه های زیر در راسته mononegavirales قرار می گیرد؟ الف) marburg virus ب) rabies virus ج) measles virus د) تمام موارد 10- sgp از کدام قسمت سلول به بیرون ترشح می شود؟ الف) شبکه آندوپلاسمی ب) سیتوپلاسم ج) دستگاه گلژی د) هیچکدام 1- ب 2- د 3- ب 4- ج 5- د 6- ب 7- د 8- الف 9- د 10 ... ادامه ...

تو کیستی؟؟ +یک عدد فایل صوتی : )

تو کیستی، که من اینگونه بی تو بی تابم؟ شب از هجوم خی نمی برد خوابم . تو چیستی، که من از موج هر تبسم تو بسان قایق، سرگشته، روی گردابم! تو در کدام سحر، بر کدام اسب سپید؟ تو را کدام خدا؟ تو از کدام جهان؟ تو در کدام کرانه، تو از کدام صدف؟ تو در کدام چمن، همره کدام نسیم؟ تو از کدام سبو؟ من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه! چه کرد با دل من آن نگاه شیرین، آه! مدام پیش نگاهی، مدام پیش نگاه! کدام نشأه دویده است از تو در تن من؟ که ذره های وجودم تو را که می بینند، به می آیند، سرود میخوانند! چه آرزوی محالی است زیستن با تو مرا همین بگذارند یک سخن با تو به من بگو که مرا از دهان شیر بگیر! به من بگو که برو در دهان شیر بمیر! بگو برو جگر کوه قاف را بشکاف! ستاره ها را از آسمان بیار به زیر تو را به هر چه تو گویی، به دوستی سوگند هر آنچه خواهی از من بخواه، صبر مخواه. که صبر، راه درازی به مرگ پیوسته ست! تو آرزوی بلندی و، دست من کوتاه تو دور دست امیدی و پای من خسته ست. همه وجود تو مهر است و جان من محروم چراغ چشم تو سبزست و راه من بسته است. فریدون مشیری بشنوید : ) +هیچی معلوم نیست! برنامه هامون رو هواست. خدا خودش بخیر بگذرونه : ) ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان انتروویروس کدام بیماری است گونه کدام کدام گونه زیرگونه مطرح خانواده پیکروناویریده عنوان زیرگونه به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.