ا اات مملکت داری

عبارت ا اات مملکت داری از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب ا اات مملکت داری میباشد.شرمنده ایم

آقای مسئول این مملکت چه جو داری در برابر خون جوون های این مملکت؟ ... ادامه ...

مشکلات مملکت داری!

مشکلات مملکت داری! اوایل سال 1356 با آسید محمود (آیت الله طالقانی) هم سلولی بودم. یک شب بی وقفه سیگار می کشید و راه می رفت. نیمه شب بهش گفتم: خفه شدیم از دود! چرا نمی خو ؟ ایشان گفت: مگر نمی بینی ؟ مگر نمی شنوی؟ گفتم:چی رو؟! گفت: صدای مردمو ! انقلابو !پیروز می شن! من گفتم: خب بشن چه بهتر! ایشان در جواب گفت: چرا متوجه نیستی ! شاه می رود، مردم به ما مراجعه می کنند، بلد نیستیم مملکت داری را، همین یک ذره دینی را که هم دارند، از کف می دهند این مردم بی نوا. . خاطره ای از آیت الله منتظری ... ادامه ...

مشکلات مملکت داری!

مشکلات مملکت داری! اوایل سال 1356 با آسید محمود (آیت الله طالقانی) هم سلولی بودم. یک شب بی وقفه سیگار می کشید و راه می رفت. نیمه شب بهش گفتم: خفه شدیم از دود! چرا نمی خو ؟ ایشان گفت: مگر نمی بینی ؟ مگر نمی شنوی؟ گفتم:چی رو؟! گفت: صدای مردمو ! انقلابو !پیروز می شن! من گفتم: خب بشن چه بهتر! ایشان در جواب گفت: چرا متوجه نیستی ! شاه می رود، مردم به ما مراجعه می کنند، بلد نیستیم مملکت داری را، همین یک ذره دینی را که هم دارند، از کف می دهند این مردم بی نوا. . خاطره ای از آیت الله منتظری ... ادامه ...

مملکت صاحب دارد؟

به زیبایی مملکت را به موضوعات پیش پا افتاده و چیپ مشغول کرده اند و به ریش ما می خندند. یک روز موضوع فیش های حقوقی را مطرح می کنند روز دیگر به داده می شود و روز دیگر بین هنرمندان و پزشکان درگیری می شود. وقت ارزشمند مردم و مملکت به خاطر موضوعات چیپ و بی ارزش گرفته می شود و به راحتی از دنیا عقب می مانیم. این نشان می دهد که مملکت صاحب ندارد و باری به هر جهت هست. اویی هم که آن بالا نشسته و ادعای مدیریت کشور را دارد کاری از دستش ساخته نیست و تنها شعار می دهد. اگر واقعا عمل می کرد وضع مملکت این نبود... ... ادامه ...

رئیس جمهور از دیدگاه همکارم

اولش می گوید:رئیس جمهور باید اقتصاد دان باشد. ی که ای اقتصاد ندارد نباید رئیس جمهور شود! بعد میگوید: رئیس جمهور باید بفهمد اینها نمیفهمند.بلد نیستند مملکت داری کنند.مملکت شاه می خواهد! یک نفر که حالیش باشد چطور کشور را به پیشرفت سوق دهد.مملکت یک نفر را میخواهد مثل رضاشاه که بفهمد. که مملکت داری بلد باشد! من میگویم: انی که رضاشاه ملعون را انسان فهمیده و اقتصاددان مینامند و حسرت شاه بودن آن دیکتاتور جبار را میخورند همان بهتر که همیشه در بدبختی و فلاکت اقتصادی غرق باشند.ما هم که خودمان را با اینها جمع میبندیم و میگوییم ما ایرانی ها در فلاکتشان هم شریک میشویم تازه ادعا میکند که لیسانسه است و می فهمد وای به حال آنان که نمیفهمند!!! ... ادامه ...

مشکل مملکت

مملکتی که توش مفت خوری باشه به جایی نمیرسه. تو مملکت ما هم که تا دلت بخواد ادم مفت خور و بخور بخواب. ع و مکث ادامه مطلب ... ادامه ...

ره از اغیار خالی کن چو عزم کوی ما داری /مولوی

ره از اغیار خالی کن چو عزم کوی ما داری نظر بر غیر ما مفکن چو قصد روی ما داری به ذوق از لا به بالا رو که تا لالای ما گـردی صدف کن گوهر خود را اگر لؤلؤی ما داری ی دیگر چو هوئی را مسلـم نیست الا هـو بگو یا هو و یا من هو اگر هو هوی ما داری من آن شمعم که در مجلس مرا پروانه بسیارند بسوزان خویش را چون او اگرخود بوی ما داری ز معشوقان هر جایی تو را چون کار بگشـاید حرامت باد اگر رغبت به غیر ســوی مـــا داری حجاب از پیش ره بر گیر و دلبر در کنار آور که سیلت را یقین که رو با روی ما داری مسلم آن زمان باشد تو را لاف ســر افرازی که در میدان جانبازان سرت را گوی مـــا داری درون باطن خود را به نور ما منــور کـــن اگر چه ظاهر خود را به جست و جوی ما داری ز تیر غمزه ات مستم که از جانم گذر کرد او کمان شمس دین بینی چو تو بازوی مــــا داری (مولوی/ کلیات دیوان شمس) ... ادامه ...

آدم حس

یعنی واقعا خج آوره یه پسر مودب حتی بین تحصیل کرده های مملکت هم پیدا نمیشه،همون شوخیارو با یه خانم میکنن که با یه پسر هم سنشون! نسل آدم حس ها داره منقرض میشه توی مملکت! ... ادامه ...

ره از اغیار خالی کن چو عزم کوی ما داری /مولوی

ره از اغیار خالی کن چو عزم کوی ما داری نظر بر غیر ما مفکن چو قصد روی مـــــا داری به ذوق از لا به بالا رو که تا لالای ما گـردی صدف کن گوهر خود را اگر لؤلؤی مــــا داری ی دیگر چوهوئی را مسلبم نیست الاهـو بگو یا هو و یا من هو اگر هو هوی مـــــا داری من آن شمعم که در مجلس مرا پروانه بسیارند بسوزان خویش را چون او اگرخود بوی ما داری ز معشوقان هرجایی تو را چون کار بگشـاید حرامت باد اگر رغبت به غیر ســوی مـــا داری حجاب از پیش ره بر گیر و دلبر در کنار آور که سیلت را یقین که رو با روی مــا داری مسلم آن زمان باشد تو را لاف ســر افرازی که در میدان جانبازان سرت را گوی مـــا داری درون باطن خود را به نور ما منــور کـــن اگر چه ظاهر خود را به جست و جوی مـا داری زتیر غمزه ات مستم که از جانم گذر کرد او کمان شمس دین بینی چو توبازوی مــــا داری (مولوی/ کلیات دیوان شمس) ... ادامه ...

ره از اغیار خالی کن چو عزم کوی ما داری /مولوی

ره از اغیار خالی کن چو عزم کوی ما داری نظر بر غیر ما مفکن چو قصد روی مـــــا داری به ذوق از لا به بالا رو که تا لالای ما گـردی صدف کن گوهر خود را اگر لؤلؤی مــــا داری ی دیگر چوهوئی را مسلبم نیست الاهـو بگو یا هو و یا من هو اگر هو هوی مـــــا داری من آن شمعم که در مجلس مرا پروانه بسیارند بسوزان خویش را چون او اگرخود بوی ما داری ز معشوقان هرجایی تو را چون کار بگشـاید حرامت باد اگر رغبت به غیر ســوی مـــا داری حجاب از پیش ره بر گیر و دلبر در کنار آور که سیلت را یقین که رو با روی مــا داری مسلم آن زمان باشد تو را لاف ســر افرازی که در میدان جانبازان سرت را گوی مـــا داری درون باطن خود را به نور ما منــور کـــن اگر چه ظاهر خود را به جست و جوی مـا داری زتیر غمزه ات مستم که از جانم گذر کرد او کمان شمس دین بینی چو توبازوی مــــا داری (مولوی/ کلیات شمس تبریزی) ... ادامه ...

رهنمود های ی

شما امیدهای انقلاب و ید. رفتار شما میتواند این مملکت را در جهت شکوفایی با سرعت به پیش ببرد. وقتی جوان مملکت هوشیارانه، با تدبیر ، باحلم و با توجه به موقعیت ها ، حرف بزند و تصمیم بگیرد و عمل کند ، کشور گلستان خواهد شد. دلبری ... ادامه ...

واکنش رئیس جمهور بعدی ایران به نامه !

وُژدانن خودت یک نگاه کلی و سَرسَری به مملکت بیانداز، تو می خواهی این مملکت را تحویل من بدهی؟؟ خ ش هر چه که نگاه می کنم، دیوان ایران باستان هم انقدر ابکاری ن د که ک نه تو در این چهار سال کرد. ... ادامه ...

مملکت درون

تشکیل ستاد مدیریت بحران نه تنها در یک مملکت بلکه در درون هر فردی نیز برای استقرار سلامت روان ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما کاش تیم حمایت روانی هم در منزل هایمان همیشه آماده خدمت باشند!! و رفتارها قضاوت نشوند ... ادامه ...

مملکت

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮﺟﻪ ﺮﺩﻦ ﻫ ﻗﻨﺎﺩ ﻗﻨﺪ ﻧﻤﻔﺮﻭﺷﻪ! ﻫ ﻋﻄﺎﺭ ﻋﻄﺮ ﻧﻤﻔﺮﻭﺷﻪ! ﻗﻬﻮﻩ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﻡ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺰ ﻗﻬﻮﻩ ! کولرگازی و آبی با برق کار میکنن! اره برقی با بنزین کار میکنه! هفت تیر ۶ تا تیر داره! خواجوی کرمانی ه! صائب تبریزی هم اصفهانیه! مملکت نیست که! , محل غافل گیریه ... ادامه ...

لبیک یاحسین(17)غزل عاشورایی

همسفر ای ماه چرا به نیزه جا داری ؟ خوش بوی ز خاک نینوا داری تو روح علی و جان زهرایی خوش رایحه ای ز مصطفی داری تو همسفری به کاروان دل از نیزه ، نگاه سوی ما داری هفتاد و دو ذبح داده ای با عشق احسنت به تو که این منا داری درمان تمام دردها با توست در تربت پاک خود شفا داری در طوف ضریح خود چو بیت الله هر لحظه صف از فرشته ها داری دریای کرامتی و بر لبهات بر دشمن خویش هم دعا داری ! بر پاسخ یک الست محبوبت گفتی تو بلی و صد بلا داری هر چند غریب بوده ای اما امروز هزار آشنا داری ... ادامه ...

لبیک یا حسین (17) غزل عاشورایی

همسفر ای ماه چرا به نیزه جا داری ؟ خوش بوی ز خاک نینوا داری تو روح علی و جان زهرایی خوش رایحه ای ز مصطفی داری تو همسفری به کاروان دل از نیزه ، نگاه سوی ما داری هفتاد و دو ذبح داده ای با عشق احسنت به تو که این منا داری درمان تمام دردها با توست در تربت پاک خود شفا داری در طوف ضریح خود چو بیت الله هر لحظه صف از فرشته ها داری دریای کرامتی و بر لبهات بر دشمن خویش هم دعا داری ! بر پاسخ یک الست محبوبت گفتی تو بلی و صد بلا داری هر چند غریب بوده ای اما امروز هزار آشنا داری ... ادامه ...

حسابساز

بسم الله الرحمن الرحیم توی این مملکت توی سر طاووس میزنی حسابدار می ری زد بی رون از تک اش! اما بهتر است اسمشان را بگذارند حساب ساز چونکه معمولا برای ساخت و پاخت و حساب سازی و فرار از مالیات و دست کاری صورت های مالی استخدام میشوند .. اینگونه است که چرخ این مملکت همیشه لنگ میزند بله برادر اینطوریاست .. نکته دان. ... ادامه ...

مملکت فاسدین

آقا چرا در این کشور مسئولین اینقدر فاسد هستند چرا هیچ این نظام با این مسئولینش قبول ندارد چرا مردم در ایران انقدر با حیا هستند چرا هیچ جلوی آیت الهی که غرق در فساد های کلان هیچ کاری نمیکنه آقا چرا هر در این مملکت زور دارد خودمختار عمل می کند ای مردم اصلا چقدر احساس رضایت دارید از زندگی که مسئولین شما برای شما فراهم د آیا این کشوری که همه جا دوست داریم سرفراز باشد و پرچمش بالا ببریم اصلا قانون دارد مردم عزیز آیا تا حالا شده به خودتون و زندگی که دارید عمر خود را صرف آن می کنید توجه کردید اگر این مملکت درست بنا شده و پایه های انقلاب درست هست پس چرا همه شدند اگر این مملکت ی پس چرا همه شدند بی غیرت اگر این مملکت قوه قضائیه دارد پس چرا همه مسئولین و ستون های انقلاب همه فاسد شدند همه دارند از بیت المال ی می کنند اگر این مملکت قانون دارد پس چرا هر ی از قانون هر برداشتی دلش خواست کرد اگر این مملکت درست اداره میشه پس چرا اینهمه جوان بیکار و معتاد داریم اگر اوضاع اقتصادی این مملکت درست پس چرا آمار طلاق در ایران 3 برابر شده اگر تورم نداریم چرا هر روز قیمت کالاها با لا میره اگر این مسولین درست کار هستند و ام ... ادامه ...

کبیر

کبیر: ابتدا فکر می مملکت دانا میخواد بعد فکر می شاید پادشاه دانا میخواهد اما اکنون میفهمم .... مملکت ملت دانا میخواد دوستان به انتخابات نزدیک میشیم.... انشاالله انتخاب اصلح داشته باشیم ... ادامه ...

مملکت ما خودش یه دیوار مهربونیه

آخه چند سالی هست، مد شده، هر کشوری که می زنه به تیپ و تار و پنج به علاوه یک، میاد یه مدت آویزون مملکت ما میشه، تحریم هاش که برطرف شدن، ول می کنه می ره! بعضی ها هم هستند این وسط چپ و راست می شینن و پا می شن و می گن به امید روزی که وسط کاخ سفید بزنیم. اول این که تو تعطیل رسمی یه روز دیگه ست و ملت کار دارن! دوم هم این که این دوستان مواد چی می زنند که این همه توپ می شن؟ ... ادامه ...

دانشجوی مملکت

عاغایون خانوما توجه! قبول شدم اونم چه رشته ای ی مواد و متالوژی اونم روزانه اونم سراسری حالا بماند که کدوم شهر مهم سراسری بودنشه بنده از این به بعد دانشجوی این مملکت هستم و نمیتونم زیاد این وبلاگو آپ کنم ... ادامه ...

حکومت علوی و حکومت مهدوی - انقلاب ی ایران

جملات بسیاری از دوستان هم وطن در ایراد و اشکالات فراوان اداره مملکت میشنویم. تقریبا به ندرت شخصی ایرانی را میتوان یافت که از اوضاع و احوال نالان نباشد ، ایراد نگیرد ، غر غر نکند ، گرفتاری های کوچک و بزرگ او را کلافه نکرده باشد ، بی کفایتی مسئولان را به هم گوشزد نکرده باشند. و این نقل دهان هر روزه ما ایرانیان است. البته در انتهای همه این حرفها یک لفظ ی هم به همه جملات اضافه میکنیم تا همه جهات حمله را در نظر گرفته باشیم. و صد البته خودمان را غالب بر همه افراد دیگر هموطن نیز میدانیم. در پایان همهء عرایضمان این جمله حضرت علی علیه السلام را هم اضافه میکنیم که اگر خلخال از پای دختر یهودی در آن سوی مملکت ی درآوردند مملکت در این سوی مملکت جا دارد که دق کند. تا اینجای مطالب فوق چیزی بسیار عادی و آور بود. اما بعد: ... ادامه ...

وقت دگر

نازک نظری داری چشمان تری داری ای ماه بلند آیا از شب خبری داری؟ چشمان مُعلایت چون نرگس مستوری اینگونه چو من آیا بر من نظری داری؟ هرچند گرفتارم بر ماه پر از اندوه پایان شب تارم سور و سحری داری؟ دیگر چه مسلمانی ،در کفر که دینداری؟ پیغمبر ِ بی اعجاز ، شق القمری داری؟ یوسف به تماشایت در جشن ترنج آمد از کلبه ی احزانم آیا گذری داری؟ قحطی برسد بر من چون تشنه به دریایی ای ریشه چه ها کردی ،ساقه تبری داری؟ بیدل به غزل گفتن در فکر تو ویران شد امشب که تمام آمد وقت دگری داری؟ ... ادامه ...

مملکت علی -علیه السلام- در روز سوم باید چه د؟!

اگر المومنین -علیه السلام- به شنیدن غش کند؛ مملکت علی -علیه السلام- در روز سوم جمادی الثانی (شهادت حضرت زهرا علیها السلام) باید چه د؟! (آیت الله العظمی وحید اسانی دام ظله) ... ادامه ...

سنگرهای و انگلیس در ایران (2) : از نظر ی.

مهم ترین سنگر رژیم های مستکبر -یعنی اوّل انگلیس، بعد - در کشور ما عبارت بود از خود رژیم دست نشانده ی طاغوت. رژیم دست نشانده ی طاغوت، سنگر اینها بود؛ به وسیله ی او بود که اینها هر کاری میخواستند در این کشور می د؛ هر فعّالیت اقتصادی، هر فعّالیت فرهنگی، هر فعّالیت ، هر جابه جایی، هر موضع گیری؛ هرجوری که مایل بودند، این کشور را و ت این کشور را به این طرف و آن طرف میکشاندند؛ یعنی خود رژیم طاغوت مهم ترین سنگر و انگلیس در این کشور بوده است. این یک سنگر. خب، انقلاب آمد، این سنگر را نابود کرد، از بین برد و ریشه کن کرد؛ حکومت پادشاهی را در کشور ریشه کن کرد و به جای حکومت پادشاهی و حاکمیت شخصی، حاکمیت مردمی را به وجود آورد. یک روزی بود در این کشور که میگفتند آقا! مملکت صاحب دارد؛ صاحب مملکت کیست؟ اعلیحضرت؛ این بود. این را مکرّر بر زبانها جاری می د که آقا، مملکت صاحب دارد؛ کیست صاحب مملکت؟ شاه صاحب مملکت بود، یعنی یک عنصر فاسد، نالایق، وابسته و غالباً تهی از غیرت ملّی، صاحب مملکت بود. خب، آمد این صاحب غاصب دروغین را کنار زد، مملکت را داد دست صاحبان اصلی اش که ملّتند؛ انتخابات میکنند، حضور پیدا میکنند، میخو ... ادامه ...

کاش اون روزا برگرده

یادمه تو مملکت، بودش کلاس شخصیت کلاس کلاس خوبی بود میدونی که شخصت چی بود؟ این که چقدر سواد داری؟ چندتا کتاب تو کیف داری؟ ادب داری؟ هنر داری؟ غیرت مردی یا زنی هنوز تو گردنت داری؟ بلدی وقتی بزرگترت میاد سلام بدی؟ صله رحم بری؟ لباست هم شیک باشه، هم پوششت نجیب باشه؟ خودتو جز واسه محرمت مزین نکنی، نگاهت هی این ور اون ور نپره؟ این که و روزه هات کامله و عشق خدا توی دلت، این در و اون در میزنه؟ اما حالا ادامه مطلب ... ادامه ...

پیغمبر اعجاز

نازک نظری داری چشمان تری داری ای ماه بلند آیا از شب خبری داری؟ چشمان مُعلایت چون نرگس مستوری اینگونه چو من آیا بر من نظری داری؟ هرچند گرفتارم بر ماه پر از اندوه پایان شب تارم سور و سحری داری؟ دیگر چه مسلمانی ،در کفر که دینداری؟ پیغمبر ِ هر اعجاز ، شق القمری داری؟ یوسف به تماشایت در جشن ترنج آمد از کلبه ی احزانم آیا گذری داری؟ قحطی برسد بر من چون تشنه به دریایی ای ریشه چه ها کردی ،ساقه تبری داری؟ بیدل به غزل گفتن از فکر تو بیرون شد امشب که تمام آمد وقت دگری داری؟ ... ادامه ...

دیگه نمی گم مملکت شاه می خواد

همیشه وقتی دلم می گرفت از این دنیا و از ظلم و جفا می گفتم مملکت شاه می خواد امشب هم یک لحظه از سریال علی را دیدم دلم گرفت خواستم بگم مملکت شاه می خواد.... دیدم داره. وای.... وای بر من که تو را می خوانم بدون آن که آماده باشم و می خواهم تو بیایی و بشوی موسای این قوم بنی اسراییل که می گویند خودت بیا و برو با دشمنان بجنگ و ما گرفتار دنیاییم گرفتار هزار کار و تو هم حتما باید بیایی اما نسبت من با تو؟ هنوز معلوم نیست. از وقتی خودم را شناختم هر وقت خواستم تو را در زندگی ام وارد کنم نشد. شاید می ترسیدم . اما از چی؟ هر وقت خواستم خودم را وقف تو کنم دستم لرزید چون من می خواستم. اما مگه الآن آزادم؟ ... ادامه ...

در این مملکت، پاسدار و بسیج همیشه مرغی هستند که در عروسی و عزا استفاده می شوند....

در این مملکت پاسدار و همیشه مرغ عروسی و عزا هستند... در امنیت می کوبندش که چرا هستی؟ در ناامنی گوشت جلو گلوله ش میکنند تا امنیت برگرده.... ... ادامه ...

دیگه نمی گم مملکت شاه می خواد

همیشه وقتی دلم می گرفت از این دنیا و از ظلم و جفا می گفتم مملکت شاه می خواد امشب هم یک لحظه از سریال علی را دیدم دلم گرفت خواستم بگویم مملکت شاه می خواد.... دیدم دارد. وای بر من که تو را می خوانم بدون آن که آماده باشم و می خواهم تو بیایی و بشوی موسای این قوم بنی اسراییل که می گویند خودت بیا و برو با دشمنان بجنگ و ما گرفتار دنیاییم گرفتار هزار کار و تو هم حتما باید بیایی اما نسبت من با تو؟ هنوز معلوم نیست. از وقتی خودم را شناختم هر وقت خواستم تو را در زندگی ام وارد کنم نشد. شاید می ترسیدم . اما از چی؟ هر وقت خواستم خودم را وقف تو کنم دستم لرزید چون من می خواستم. اما مگه الآن آزادم؟ ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان ا اات مملکت داری به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.