ا اج بنگر

عبارت ا اج بنگر از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب ا اج بنگر میباشد.نگریستن

"ﻣﺮﺩ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻋﻘﻠﺶ" ﺑﻨﮕﺮ ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺛﺮﻭﺗﺶ" !!"ﺯﻥ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻭﻓﺎﯾﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺟﻤﺎﻟﺶ" !!"ﺩﻭﺳﺖ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻣﺤﺒﺘﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﮐﻼﻣﺶ" !!"ﻋﺎﺷﻖ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺻﺒﺮﺵ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ" !!"ﻣﺎﻝ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺑﺮﮐﺘﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ" !!"ﺧﺎﻧﻪ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ" !!"ﺩﻝ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﭘﺎﮐﯿﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺻﺎﺣﺒﺶ" !!"فرزند" را به "ایمانش" بنگر ؛ نه به "وفاداریش" !!"پدر" و "مادر" را فقط ؛ بنگر !! هر چه بیشتر ؛ بهتر !! ... ادامه ...

نوشته ای خوب برای شروع

"ﻣﺮﺩ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻋﻘﻠﺶ" ﺑﻨﮕﺮ ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺛﺮﻭﺗﺶ" "ﺯﻥ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻭﻓﺎﯾﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺟﻤﺎﻟﺶ" "ﺩﻭﺳﺖ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻣﺤﺒﺘﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﮐﻼﻣﺶ" "ﻋﺎﺷﻖ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺻﺒﺮﺵ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ" "ﻣﺎﻝ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺑﺮﮐﺘﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ" "ﺧﺎﻧﻪ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ" "ﺩﻝ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﭘﺎﮐﯿﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺻﺎﺣﺒﺶ" "فرزند" را به "ایمانش" بنگر ؛ نه به "وفاداریش" "پدر" و "مادر" را فقط ؛ بنگر !! هر چه بیشتر ؛ بهتر ... ادامه ...

"پدر" و "مادر" را فقط ؛ بنگر !! هر چه بیشتر ؛ بهتر !!

"پدر" و "مادر" را فقط ؛ بنگر !! هر چه بیشتر ؛ بهتر !! .................................................................. "ﻣﺮﺩ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻋﻘﻠﺶ" ﺑﻨﮕﺮ ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺛﺮﻭﺗﺶ" !! "ﺯﻥ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻭﻓﺎﯾﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺟﻤﺎﻟﺶ" !! "ﺩﻭﺳﺖ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﻣﺤﺒﺘﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﮐﻼﻣﺶ" !! "ﻋﺎﺷﻖ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺻﺒﺮﺵ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺍﺩﻋﺎﯾﺶ" !! "ﻣﺎﻝ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺑﺮﮐﺘﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ" !! "ﺧﺎﻧﻪ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺑﺰﺭﮔﻴﺶ" !! "ﺩﻝ" ﺭﺍ ﺑﻪ "ﭘﺎﮐﯿﺶ" بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ "ﺻﺎﺣﺒﺶ" !! "فرزند" را به "ایمانش" بنگر ؛ نه به "وفاداریش" !! "پدر" و "مادر" را فقط ؛ بنگر !! هر چه بیشتر ؛ بهتر !! ... ادامه ...

مرا بنگر

مرا بنگر که من در خواب و بیدارم تو را روشن تر از آیینه می بینم مرا بنگر که من بی جان شیرینت هلاهل می شود کامم ز دوریت مرا بنگر که من تنها تر از آنم خیال باطلت خام است و بی آنم مرا بنگر از این فرسنگهای دور از این وادی بی آبی و بی نور مرا بنگر که مهرم آب بودست زلالم چون دلم شفاف بودست مرا بنگر ای قدیمی تو معجز می کنی بی هر دلیلی ... آ ... ادامه ...

پدر و مادر

ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻨﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺛﺮﻭﺗﺶ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻓﺎﺶ بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻟﺶ ﻣﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺘﺶ بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﺵ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺸﺶ بنگر ؛ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﻴﺶ پدرومادررا فقط بنگر هرچه بیشتر بهتر ... ادامه ...

چهار فکر زیبای زندگی

چهار فکر زیبای زندگیبه عقب بنگر و تجربه ب کن...به جلو بنگر و امید را ببین... به اطراف نگاه کن و به واقعیت واقف شو...به درونت بنگر و خود را بشناس.. ... ادامه ...

محسن بنگر ا اج شد

دیروز در حاشیه خبر حرف های محسن بنگر در اینستاگرامش و تیکه هایی که وی به سرمربی تراکتور انداخته بود گفتیم بعید است با این اتفاق محسن بنگر دوباره در اردوی تراکتور آفت شود ... ادامه ...

تراکتور

پاسخ منفی به درخواست باشگاه بنگر و تراکتور به آ راه نزدیک شدند م ع بلاتکلیف تیم تراکتورسازی از حضور در تمرینات این تیم سر باز زد. به گزارش "ورزش سه"، محسن بنگر م ع تیم تراکتورسازی بعد از بازی با پرسپولیس از سوی قلعه نویی در اختیار باشگاه قرار داده شد اما تکلیف او هنوز مشخص نشده است. با این که قرار بود بنگر به کمیته انضباطی باشگاه برود اما چنین جلسه ای هنوز تشکیل نشده است. از سوی دیگر باشگاه تراکتورسازی دو روز پیش اعلام کرد بنگر باید به تبریز برگردد و زیر نظر مربی بدنساز تیم به تمرینات اختصاصی بپردازد. با این حال بنگر از این موضوع سرباز زد و هنوز به تبریز نرفته است. به نظر می رسد تراکتورسازی و بنگر به پایان راه نزدیک شده اند و باید دید ظرف روزهای آینده چه اتفاقاتی پیرامون این ماجرا رخ می دهد. ... ادامه ...

ع /کنایه سنگین بنگر به قلعه نویی پس از برد تراکتور

پست کنایه آمیز محسن بنگر خطاب به قلعه نویی پس از برد قاطعانه تراکتورسازی برابر ذوب آهن در نوع خود جالب بود و قطعا با این کار بنگر تراکتورسازان جریمه سنگین تری برای م ع خود در نظر می گیرند. ... ادامه ...

ع / طعنه محسن بنگر به قلعه نویی

ترکش های ش ت سه بر صفر تراکتورسازی مقابل پرسپولیس پیش از هر ی به محسن بنگر م ع تبریزی ها اصابت کرد. قلعه نویی او را از حضور در تمرینات منع کرد. بنگر چند روزی سکوت کرد اما بالا ه با انتشار این متن در اینستاگرامش در صدد کنایه زدن به قلعه نویی برآمد: ... ادامه ...

بنگر زصبا

بنگر ز صبا دامن گل چاک شده بلبل ز جمال گل طربناک شده در سایه گل نشین که بسیار این گل از خاک برآمده است و در خاک شده ... ادامه ...

تراکتورسازان بنگر را نقره داغ د

باشگاه تراکتورسازی محسن بنگر را به پرداخت جریمه نقدی و ر قرارداد محکوم کرد. ... ادامه ...

بنگر دیگر در تبریز جایی ندارد؟

محسن بنگر شدیدا مورد غضب تراکتوری ها قرار گرفته است. ... ادامه ...

بنگر

بنگر به چرخ زمان که کمر شکن استمنگر به مد لباس که ا ش کفن است هنوز روی خاکیم و یادمان نمیکننوای به حال روزی که خاکمان کنند ... ادامه ...

بنگر

بنگر به چرخ زمان که کمر شکن استمنگر به مد لباس که ا ش کفن است هنوز روی خاکیم و یادمان نمیکننوای به حال روزی که خاکمان کنند ... ادامه ...

گل محمدی: بنگر را نمی خواهیم

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی می گوید احتیاجی به محسن بنگر ندارد و از جوانانش در لیگ هفدهم استفاده خواهد کرد. ... ادامه ...

بنگر قصدخداحافظی از دنیای ورزش را ندارد

محسن بنگر م ع تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در فصل گذشته تأکید کرد که مذاکره ای با باشگاه نفت تهران نداشته است. ... ادامه ...

توضیح س رست تراکتور در خصوص جریمه بنگر

س رست تیم فوتبال تراکتورسازی تأکید کرد که محسن بنگر در زمان تعیین شده از سوی قلعه نویی باید به تمرینات تیمش برمی گشت. ... ادامه ...

بنگر: امیدوارم پرسپولیس به فینال آسیا برود

محسن بنگر م ع سابق پر سپولیس و تراکتورسازی تاکید می کند که مصدومیتش برطرف شده و آماده حضور در لیگ برتر است. ... ادامه ...

از ماندن عالیشاه و نوراللهی در تهران تا منع بنگر از حضور در تمرینات

باشگاه تراکتورسازی پس از ش ت مقابل پرسپولیس با مسائل حاشیه ای از جمله درگیری قلعه نویی و بنگر مواجه شد. ادامه: از ماندن عالیشاه و نوراللهی در تهران تا منع بنگر از حضور در تمرینات ... ادامه ...

بنگر حرفی برای گفتن ندارد!

م ع باتجربه تراکتورسازی محسن بنگر که بعد از بازی برابر پرسپولیس از سوی قلعه نویی از حضور در تمرینات منع شد، نسبت به این اتفاق واکنش نشان داد. ... ادامه ...

احتمال بازگشت محسن بنگر به تراکتورسازی

احتمال دارد محسن بنگر در لیگ هفدهم بار دیگر پیراهن تراکتورسازی را برتن کند. به گزارش فوتبال جهان ، محسن بنگر بعد از ج از پرسپولیس در لیگ شانزدهم پیراهن تراکتورسازی را برتن کرد. بنگر در اوایل فصل مصدومیت های متوالی نصیبش شد تا نتواند بازی های زیادی برای تراکتور انجام دهد اما در نیم فصل به بهبودی کامل رسید و برای تیمش به میدان رفت. هنوز چند هفته از بهبودی بنگر نگذشته بود که در رختکن تیم بعد از ش ت مقابل پرسپولیس او با قلعه نویی سرمربی پیشین تراکتور وارد درگیری و در نهایت از تیم کنار گذاشته شد. بنگر و قلعه نویی تا پایان فصل با هم چالش های رسانه ای داشتند اما در نهایت هم اتفاقی نیفتاد و بنگر بدون آنکه بازی زیادی برای تراکتورسازی انجام دهد، قراردادش با این تیم به پایان رسید. حالا اما با ج قلعه نویی از تراکتورسازی و محرومیت تیم از جذب بازیکن جدید مسئولان باشگاه قصد دارند بنگر را به تیم برگردانند و قراردادش را تمدید کنند. این تصمیم البته هنوز به صورت جدی اتخاذ نشده اما احتمال اینکه مسئولان تراکتور با بنگر برای تمدید قرارداد خود در لیگ هفدهم وارد مذاکره شوند، وجود دارد. ... ادامه ...

محسن بنگر زیر تیغ جرایم

تراکتورسازی عرف را کنار گذاشته و برای بنگر جرایمی در نظر گرفته که این م ع نه مستحق اش بوده و نه سندی برای اثبات تخلف او وجود دارد. ... ادامه ...

توضیح س رست تراکتورسازی در خصوص جریمه بنگر

س رست تیم فوتبال تراکتورسازی تأکید کرد که محسن بنگر در زمان تعیین شده از سوی قلعه نویی باید به تمرینات تیمش برمی گشت. ... ادامه ...

زمین را بنگر

پنجره را که بگشایی ابرها را در آسمان می بینی آن ها که سخن ها دارند اما نه نه، این پایین تر زمین را بنگر در خود چه قصه ها دارد از اعصار از رستن ها از رفتن ها از جوانه های در دل خاک مانده گوش کن صدایش را با تو سخن میگوید م/آ زمستان ۹۴ ********** ... ادامه ...

بنگر بعد از ا اج از تمرین تراکتور در کنار هواداران پرسپولیس + ع

محسن بنگر که به دلیل اتفاقات بعد از دیدار برابر پرسپولیس از سوی قلعه نویی از حضور در تمرینات این تیم محروم شده است، به تهران بازگشت. ... ادامه ...

بنگر یک تنه در مقابل پرسپولیس!

مهم ترین مشکلی که تراکتورسازی در بازی حساس هفته بیستم با پرسپولیس با آن دست و پنجه نرم می کند، غیبت 3 م عش است؛ جایی که قلعه نویی تمام امیدش به به محسن بنگر باتجربه خواهد بود. ... ادامه ...

بنگر از حضور در تمرینات تراکتورسازی منع شد

م ع تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با تصمیم کادرفنی این تیم از حضور در تمرینات قرمزهای تبریزی منع شد. به گزارش "ورزش سه"، محسن بنگر فصل خوبی را سپری نکرده است؛ بدشانسی های ابتدای فصل از یک طرف و مشکلات بعد از بازی با پرسپولیس از طرف دیگر او را در شرایط سختی قرار داده است. بنگر پس از ج از پرسپولیس مورد توجه قلعه نویی قرار گرفت و با نظر این مربی به تبریز رفت تا بتواند تجربه اش را در مسیر موفقیت تراکتورسازی به کار بگیرد اما مصدومیت های زودهنگام او را از فوتبال دور کرد؛ به طوری که این م ع باتجربه تقریبا نیم فصل اول را از دست داد. در ادامه فصل اما بنگر آماده مسابقات شد و به فوتبال برگشت. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

ناراحت نباش

❤️❤️❤️❤️ وقتی دلت می گیرد به خـدا بنگر به او که قادر و بخشنده و بسیار مهربان است.. حال امیـد را ببین که به دلت می آید ... و به انبـوه انـدوه که از دلت می رود.. وقتی دلت می گیرد به دیروز بنگربه کارهای خوبت... و شـادی که از یادشان به دلت می ریزد ... حال برای رفع غم های فردا امروز نیز نیـکی کن.. وقتی دلت می گیرد به نگاه ِنگران دوست بنگر... که چگونه در جستجوی لبخندی از توچشم به راه است ... اما اشک هایت چون خنجری الماس گون بر قلب او می نشیند و آن را می کند آری ! وقتی دلت می گیرد به خـدا بنگر و به خوب ها و به تمام خوبی ها ... تا دلت شاد شود آنچنان که آرزو داشته ای.. ماس دعا ... ادامه ...

کنایه سنگین محسن بنگر به قلعه نویی

م ع تراکتورسازی به سرمربی این تیم کنایه زد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ محسن بنگر م ع مغضوب تراکتورسازی که توسط سرمربی این تیم در اختیار باشگاه قرار گرفته، پس از برد تراکتوری ها مقابل ذوب آهن، کنایه ای سنگین به قلعه نویی زد. بنگر در اینستاگرام خود نوشت: ... ادامه خبر ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان ا اج بنگر به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.