ا اج به خاطر صدای نه

عبارت ا اج به خاطر صدای نه از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب ا اج به خاطر صدای نه میباشد.(بدون عنوان)

به خاطر روی زیبای تو بود که نگاهم به روی هیچ خیره نماند به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود که دست هیچ را در هم نفشردم به خاطر حرفهای عاشقانه تو بود که حرفهای هیچ را باورنداشتم به خاطر دل پاک تو بود که پاکی باران را درک ن به خاطر عشق بی ریای تو بود که عشق هیچ را بی ریا ندانستم به خاطر صدای دلنشین تو بود که حتی صدای هزار نی روی دلم ننشست و به خاطر خود تو بود فقط به خاطر تو ... ادامه ...

بخاطر تو...

به خاطر تو خورشید را قاب می کنم و بر دیوار دلم می زنم به خاطر تو اقیانوس ها را در فنجانی نقره گون جای می دهم به خاطر تو کلماتم را به باغهای بهشت پیوند می زنم به خاطر تو دستهایم را آیینه می کنم و بر طاقچه یادت می گذارم به خاطر تو می توان از جاده های برگ پوش و آسمانهای دور دست چشم پوشید به خاطر تو می توان شعله تلخ جهنم را چون نهری گوارا نوشید به خاطر تو می توان به ستاره ها محل نگذاشت به خاطر روی زیبای تو بود که نگاهم به روی هیچ خیره نماند به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود که دست هیچ را در هم نفشردم به خاطر حرفهای عاشقانه تو بود که حرفهای هیچ را باور نداشتم به خاطر دل پاک تو بود که پاکی باران را درک ن به خاطر عشق بی ریای تو بود که عشق هیچ را بی ریا ندانستم به خاطر صدای دلنشین تو بود که حتی صدای هزار نی روی دلم ننشست عزیزم... عشق را در تو ، تو را در دل ، دل را در موقع تپیدن وتپیدن را به خاطر تو دوست دارم من غم را در سکوت ، سکوت را در شب ، شب را در بستر وبستر را برای شیدن به خاطر تو دوست دارم من بهار را به خاطر شکوفه هایش زندگی را به خاطر زیبایی اش و زیباییش را به خاطر تو دوست دارم ... ادامه ...

بخاطر تو :)

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا نه به خاطر دنیا به خاطر خانه ی تو به خاطر یقینِ کوچکت به خاطر آرزوی یک لحظه ی من که پیشِ تو باشم به خاطر دست های کوچکت در دست های بزرگِ من و لب های بزرگ من بر گونه های بی گناه تو به خاطر پرستوئی در باد، هنگامی که تو هلهله میکنی به خاطر شبنمی بر برگ، هنگامی که تو ه ای به خاطر یک لبخند، هنگامی که مرا در کنار ِ خود ببینی به خاطر یک سرود به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ . به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند نه به خاطر شاهراه های دوردست به خاطر ناودان، هنگامی که می بارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جارِ بلند ابر در آسمانِ بزرگ آرام بخاطر تو :) ... ادامه ...

فقط بخاطر تو

آ یه روز دق میکنم فقط به خاطر تو دنیا رو عاشق میکنم فقط به خاطر تو شب به بیابون می زنم فقط به خاطر تو رو دست مجنون می زنم فقط به خاطر تو تو نمی خوای بیای پیشم فقط به خاطر من من ولی سرزنش می شم فقط به خاطر تو عشق تو پنهون میکنی فقط به خاطر من من دلم و خون می کنم فقط به خاطر تو از دور تماشا میکنی فقط به خاطر من من دل و رسوا میکنم فقط به خاطر تو از خوبیات کم میکنی فقط به خاطر من رشته رو محکم می کنم فقط به خاطر تو تو خودت رو گم میکنی فقط به خاطر من من خودم رو گم میکنم فقط به خاطر تو شعله رو خاموش میکنی فقط به خاطر من شب رو فراموش میکنم فقط به خاطر تو تو خنده هات غم میزنی فقط به خاطر من دنیا رو بر هم میزنم فقط به خاطر تو یه روز می شم بی آبرو فقط به خاطر تو قربونی یه جست و جو فقط به خاطر تو تو ام یه روز می ری سفر فقط به خاطر من خیره می شن چشام به در فقط به خاطر تو به من تو میگی دیوونه فقط به خاطر من جملت به یادم می مونه فقط به خاطر تو تو من و بیرون میکنی فقط به خاطر من قلبم رو ویرون میکنم فقط به خاطر تو میگی از سنگ دلت فقط به خاطر من یه عمره که تنگه دلم فقط به خاطر تو تو گفتی عاشقی بسه فقط به خاطر من دنیا واسم یه قفسه فق ... ادامه ...

به خاطر تو

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه به خاطر سایه ی بام کوچکش به خاطر ترانه ای کوچک تر از دست های تو نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا به خاطر یک برگ به خاطر یک قطره روشن تر از چشمهای تو نه به خاطر دیوارها -به خاطر یک چپر نه بخاطر همه انسانها -به خاطر نوزادِ دشمنش شاید نه به خاطر دنیا -به خاطر خانه ی تو به خاطر یقینِ کوچکت که انسان دنیایی ا ست به خاطر آرزوی یک لحظه ی من که پیشِ تو باشم به خاطر دست های کوچکت در دست های بزرگِ من و لب های بزرگ من بر گونه های بی گناه تو به خاطر پرستوئی در باد، هنگامی که تو هلهله میکنی به خاطر شبنمی بر برگ، هنگامی که تو ه ای به خاطر یک لبخند، هنگامی که مرا در کنار ِ خود ببینی به خاطر یک سرود بخاطر یک قصه در سردترینِ شب ها، تاریکترینِ شبها . به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ . به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند نه به خاطر شاهراه های دوردست به خاطر ناودان، هنگامی که می بارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جارِ بلند ابر در آسمانِ بزرگ آرام به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاطر تو... ... "شاملو" سال 1334 از مجموعه: هوای تازه ----------------------------------------------------- ... ادامه ...

به خاطر تو...

به خاطر تو ... به خاطر تو خورشید را قاب می کنم و بر دیوار دلم می زنم. به خاطر تو اقیانوس ها را در فنجانی نقره گون جای می دهم. به خاطر تو کلماتم را به باغ های بهشت پیوند می زنم. به خاطر تو دست هایم را آیینه می کنم و بر طاقچه یادت می گذارم. به خاطر تو می توان از جاده های برگ پوش و آسمان های دور دست چشم پوشید. به خاطر تو می توان شعله تلخ جهنم را چون نهری گوارا نوشید. به خاطر تو می توان به ستاره ها محل نگذاشت. به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود که دست هیچ را در هم نفشردم. به خاطر دل پاک تو بود که پاکی باران را درک ن . به خاطر عشق بی ریای تو بود که عشق هیچ را بی ریا ندانستم. عزیزم ... عشق را در تو ، تو را در دل، دل را در موقع تپیدن و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم. من زندگی را به خاطر زیبایی اش و زیباییش را به خاطر تو دوست دارم. ***همسر مهربانم دوستت دارم*** ... ادامه ...

به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو می رساند

به خاطر آرزوی یک لحظه ی من که پیشِ تو باشم به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگِ من و لبهای بزرگ من بر گونه های بی گناه تو به خاطر پرستویی در باد، هنگامی که تو هلهله می کنی ….. به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند نه به خاطر شاهراه های دوردست به خاطر ناودان، هنگامی که می بارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جارِ بلند ابر در آسمانِ بزرگ آرام به خاطر تو به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند “احمد شاملو” ... ادامه ...

من خود زاده ی پاییزم...

عاشق پاییزم... من عاشق پاییزم به خاطر تمام زیبایی هایش به خاطر سه رنگ محدودش به خاطر طولانی و سردش به خاطر پرسه های شبانه اش به خاطر بوی نم نم بارانش به خاطر فصل غم شناخته شدنش به خاطر خاطرات پاییزیم به خاطر دوباره آغاز شدنم به خاطر نزدیک شدن به پایانم به خاطر اولین گریه هایم به خاطر اولین خنده هایم آری ، من خود زاده ی پاییزم... پ.ن: متاسفانه نام نویسنده را نمی دونم... ... ادامه ...

پاییز فصل مهر و مهربانی

گل سرخ تنهایی من... من خود زاده ی پاییزم... عاشق پاییزم... من عاشق پاییزم به خاطر تمام زیبایی هایش به خاطر سه رنگ محدودش به خاطر طولانی و سردش به خاطر پرسه های شبانه اش به خاطر بوی نم نم بارانش به خاطر فصل غم شناخته شدنش به خاطر خاطرات پاییزیم به خاطر دوباره آغاز شدنم به خاطر نزدیک شدن به پایانم به خاطر اولین گریه هایم به خاطر اولین خنده هایم آری ، من خود زاده ی پاییزم... ... ادامه ...

این روزا

این روزها چیز جالبی نیست برای خواستن اما من دوستشان دارم فقط به خاطر اینکه هرروز هر ساعت هر لحظه از نو شروع میکنم این روزها را دوست دارم به خاطر سردی هوا به خاطر یخ زدن لای پتو به خاطر صدای ورق زدن کتاب ها.... آقای ربات - این روزها ... ادامه ...

به یاد آر

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه به خاطر سایه ی بام کوچکش به خاطر ترانه ای کوچک تر از دست های تو نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا به خاطر یک برگ به خاطر یک قطره روشن تر از چشمهای تو نه به خاطر دیوارها -به خاطر یک چپر نه بخاطر همه انسانها -به خاطر نوزادِ دشمنش شاید نه به خاطر دنیا -به خاطر خانه ی تو به خاطر یقینِ کوچکت که انسان دنیایی است به خاطر آرزوی یک لحظه ی من که پیشِ تو باشم به خاطر دست های کوچکت در دست های بزرگِ من و لب های بزرگ من بر گونه های بی گناه تو به خاطر پرستوئی در باد، هنگامی که تو هلهله میکنی به خاطر شبنمی بر برگ، هنگامی که تو ه ای به خاطر یک لبخند، هنگامی که مرا در کنار ِ خود ببینی به خاطر یک سرود بخاطر یک قصه در سردترینِ شب ها، تاریکترینِ شبها . به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ . به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند نه به خاطر شاهراه های دوردست به خاطر ناودان، هنگامی که می بارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جارِ بلند ابر در آسمانِ بزرگ آرام بخاطر تو بخاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند.. خ. این شعرو البته شاملو به یاد مرتضا کیوان گفته.. ولی خب من الا ... ادامه ...

تحقیر شدم

من به هر تحقیری که شدم با صدای بلند خندیدم نام مرا گذاشتند با جنبه،ولی دلم ش ت بدون آنکه بدانند خندیدم تا ی صدای ش ته شدن قلبمو نشنوه الان هم همینطوره اگه کاری نمی کنم فقط به خاطر مادرمه که باز آ ش می دونم دلخور میشه ولی دیگه چاره ایی ندارم آره خوشبخت بشی واقعا ... ادامه ...

خدایا شکر به خاطر...

*خدایا شکر به خاطر سلامتی ذهن و جسمم. *خدایا شکر به خاطر دوستان و خانواده خوبی که در کنارم قرار داده ای. *خدایا شکر به خاطر آن که از تلاش خسته نمی شوم. *خدایا شکر به خاطر این که حس خندیدن را در وجودم گذاشته ای. *خدایا شکر با خاطر تمام شهامت و جسارتی که در درونم قرار داده ای. *خدایا شکر به خاطر آن که خانواده ام به من اعتماد دارند. *خدایا شکر به خاطر آن که غیرممکن ها را برایم ممکن می سازی. *خدایا شکر به خاطر آن که هر روزم بهتر از دیروز است. *خدایا شکر به خاطر آن که حرکت در مسیر درست زندگی را به من آموختی. ... ادامه ...

8 اُمین : آدم معروف

چند نفر آدم معروف هستند که خیلی ازشون خوشم میاد البته هر کدومشون رو به خاطر یک چیز دوست دارم و صرفا تایید تفکرشون نیست . 1. عادل فردوسی پور [به خاطر مجری گری فوق العاده و سواد بالای که داره و همچنین شفاف شیدنش] 2. و داریوش [به خاطر جلف نبودن و صدای خوب و ترانه های اکثرا عالیشون] 3. سیامک انصاری [به خاطر نقش های که تو های مهران مدیری داره] 4. [به خاطر صدا و اعتماد به نفسش و...] 5. فتحعلی اویسی [به خاطر بازی فوق العاده در های طنز] 6.هنگامه حمید زاده [به خاطر چهره ش خ خیلی قشنگه ؛ بی ادبی نباشه!] 7.عبدالرشید سعدالله اف [به خاطر کشتی هاش] 8. و ... ریبلاگ نوشت : منوی ریبلاگ وبلاگم با پست پیشنهاد شده از وبلاگ همسایه با نام "23 دقیقه بودن" به روز شد. ... ادامه ...

26 اُمین : آدم معروف

چند نفر آدم معروف هستند که خیلی ازشون خوشم میاد البته هر کدومشون رو به خاطر یک چیز دوست دارم و صرفا تایید تفکرشون نیست . 1. عادل فردوسی پور [به خاطر مجری گری فوق العاده و سواد بالای که داره و همچنین شفاف شیدنش] 2. و داریوش [به خاطر جلف نبودن و صدای خوب و ترانه های اکثرا عالیشون] 3. سیامک انصاری [به خاطر نقش های که تو های مهران مدیری داره] 4. [به خاطر صدا و اعتماد به نفسش و...] 5. فتحعلی اویسی [به خاطر بازی فوق العاده در های طنز] 6.هنگامه حمید زاده [به خاطر چهره ش خ خیلی قشنگه ؛ بی ادبی نباشه!] 7.عبدالرشید سعدالله اف [به خاطر کشتی هاش] 8. و ... ریبلاگ نوشت : منوی ریبلاگ وبلاگم با پست پیشنهاد شده از وبلاگ همسایه با نام "23 دقیقه بودن" به روز شد. ... ادامه ...

برف بیست و پنج سالگی

برف هفت سالگی ام را به خاطر صدای مادرم دوست داشتم که میگفت پاشو ببین عجب برفی اومده برف ده سالگی را به خاطر تعطیل شدن مدرسه و خو دن حتی یک ساعت بیشتر برف چهارده سالگی را به خاطر تشویش امتحانات برف هجده سالگی را به خاطر استرس کنکور و آینده !! برف بیست سالگی را به خاطر عاشقی . هیجان عشقی که در ذهنم تا ابد ادامه داشت اما از برف بیست و پنج سالگی به بعد برف ها فقط سرد بود و سرد بود و سرد ...... و خاطراتی که هرگز تکرار نخواهد شد...... ... ادامه ...

رسم عاشقی

شب است و هوا تاریک است...چشم چشم را نمیبیند...همه اهل زمین در خوابنددر کوچه ها صدای نفس کشیدن هم نمی آیداما نه... انگار صدای ضعیفی از دور به گوش میرسداین صدای چیست ؟ انگار صدای گریه است...آری یک نفر در حال گریه است...یک دل ماتم زده که در نیمه شب خواب را رها کردهدر حال زاری است...به راستی چه میشود که آدمی چنین از لذت خواب ناز بگذردونیمه شب به شوق عبادت رخت خواب راحتش را رها کندوضو بسازد و به بایستد؟؟؟چگونه است که چنین حالی دارد؟عشق محلولی است که انسان را وادار میکند به خاطر معشوق شب ها را به عشقبازی با پروردگار برخیزد واین است جرئه ن که هر را لیاقت نوشیدنش نیست... نویسنده:عادل چراغیانشعر کده عادل چراغیان@karbala14 ... ادامه ...

اهنگ

01- کد موزیک معجزه با صدای بابک جهانبخش 02- کد موزیک مدار بی قراری با صدای بابک جهانبخش 03- کد موزیک همین یه بار با صدای بابک جهانبخش 04- کد موزیک جاه طلب با صدای بابک جهانبخش 05- کد موزیک اسطوره با صدای بابک جهانبخش 06- کد موزیک هواست نیست با صدای بابک جهانبخش 07- کد موزیک عاشق تر با صدای بابک جهانبخش 08- کد موزیک اشتباه با صدای بابک جهانبخش 09- کد موزیک هنرمند با صدای بابک جهانبخش 10- کد موزیک اعتراف با صدای بابک جهانبخش 11- کد موزیک هویت با صدای بابک جهانبخش 12- کد موزیک دلتنگی با صدای بابک جهانبخش ... ادامه ...

آ م نفهمیدم ماهیت فیزیکی ش چیه!

صبح بغض به خاطر اینکه همسفر مقاومت می کرد در برابر اعتماد بهم. بعد به خاطر پسر توی قصه که لکنت زبان شدید داشت بغض . بعد باز به خاطر خنده های رضا رویگری. بعد به خاطر قرار فردا با دوستای معمولی. بعد به خاطر افشین. بعد به خاطر که تر دست و پا چلفتی دوست داشتنی. بعد به خاطر چشم های قرمز جوجه ی زرد بعد از . بعد به خاطر میم که می خواد بره و تو ذهنم بهش گفتم پس کمتر بیا پیشم یا اصلا نیا چون برام خیلی سخته. بعد به خاطر خوشحالی هلیا... روز سنگینی بود،.. +خنده های راحت این روزای هم سفر فقط به خاطر اینه که که تر از طرف پرسیده باباش چی کاره س ^^ خدایا وقتی می خنده چقدر نزدیک تر به نظر میای! +تلفن یاسی به خودی خود می تونست زمستونو بهار کنه :) ... ادامه ...

به خاطر میخی

به خاطر میخی، نعلی افتادبه خاطر نعلی، اسب افتادبه خاطر اسبی، سواری افتادبه خاطر سواری، جنگی ش ت خوردبه خاطر ش تی، مملکتی نابود شدو همه اینها به خاطر ی بود که میخ را خوب نکوبیده بود... ... ادامه ...

تب شدید

اردوان نازنینم اینکه روزی صدبار از خدا به خاطر حضورت به خاطر سلامتیت به خاطر زیبائیت به خاطر مهربونیت به خاطر فهم و ش به خاطر شیرین زبونیت و .... سپاسگزار باشم و هستم باز مانع از این نمیشه که خیلی وقتا با مشکلات روبرو نشم یکی از اتفاقای خیلی بد توی این چند روز گذشته، این بود که تب شدید داشتی تب 40 درجه ... ادامه ...

خدا را دوست دارم تلگرامی ....

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه با هر username که باشم مرا connect می کند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه تا خودم نخواهم مرا disconnect نمی کند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیام line busy نمی دهد. خدا را دوست دارم چون با یک delete هرچه را بخواهم پاک می کنم. خدا را دوست دارم به خاطر این همه wallpaper که update میکند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه با اینکه خیلی بدم مرا log off نمی کند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه همه چیز مرا می داند ولی send to all نمی کند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه همیشه اجازه undo را به من میدهد. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه من را install کرده است. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه اراده کنم on میشود و من می توانم با او حرف بزنم. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه دلش را میشکنم ولی او باز مرا می بخشد و مرا shout down نمی کند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه p word اش هیچ وقت یادم نمی رود. ... ادامه ...

به خاطر تو

به خاطر روی زیبای تو بودکه نگاهم به روی هیچ خیره نماندبه خاطر دستان پر مهر و گرم تو بودکه دست هیچ را در هم نفشردمبه خاطر حرفهای عاشقانه تو بودکه حرفهای هیچ را باورنداشتمبه خاطر دل پاک تو بودکه پاکی باران را درک ن به خاطر عشق بی ریای تو بودکه عشق هیچ را بی ریا ندانستمبه خاطر صدای دلنشین تو بودکه حتی صدای هزار نی روی دلم ننشستو به خاطر خود تو بودفقط به خاطر تو** ... ادامه ...

به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو می رساند

متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. param name="autostart" value="false"> به خاطر آرزوی یک لحظه ی من که پیشِ تو باشم به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگِ من و لبهای بزرگ من بر گونه های بی گناه تو به خاطر پرستویی در باد، هنگامی که تو هلهله می کنی ….. به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند نه به خاطر شاهراه های دوردست به خاطر ناودان، هنگامی که می بارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جارِ بلند ابر در آسمانِ بزرگ آرام به خاطر تو به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند “احمد شاملو” ... ادامه ...

عذرخواهی

من عذرخواهی می کنم؛ از تمام ساعت های دیواری، به خاطر وقت هایی که در اتاق های خالی کار می کنند، از خورشید، به خاطر تمام روزهای ابری، از آن کلیدهای پیانو که کمتر از سایر کلیدها نواخته می شوند، از خط دروازه، به خاطر تمام توپ هایی که به تیر دروازه اصابت می کنند، از زمان، به خاطر همه ی ثانیه هایی که خواب هستم، از ماهیت، به خاطر آن که متا ین اص را با وجود می دانند، از عدم، به خاطر این که وجود خارجی ندارد، از ماهی های سفره های هفت سین، به خاطر کوچک بودن تنگ ها، از اقلیت، به خاطر دموکراسی، از دیروز و فردا، به خاطر این که امروز نیستند، از دایناسورها به خاطر آن که منقرض شدند، و از همه ی آنان که باید از آن ها عذرخواهی کنم، اما در این متن نامی از آن ها نبرده ام. پ.ن. با تشکر از روح الله. ... ادامه ...

کمی حرف

یک ماه رمضون دیگه ... یک حال و هوای دیگه .. و من کلی آرزو تو دل افطار و سحر ... صدای ربنا موقع افطاری ..لقمه های نون و پنیر ... خوشحالم خداجون یک بهار دیگه هم دیدم ... اما اینکه تهنایی سحری می خورم .. اینکه نفسم به خاطر بالابودن قندش نمی تونه روزه بگیره کمی دلم میگیره ... ای جونم موقع افطار همسرجان با دخمل خانمی اذان نگفته افطار می کنند... ای جانم مامانی .. هفته پیش صبح وقتی داشتم برای جفتشون املت اماده می دخملی اومد گفت : مامانی شما روزه ای ؟؟؟ گفتم بله عزیز دل مادر ... گفت : باشه مامان اشکال نداره حالا بیا یک کم نون و پنیر بخور ... آخه دخملی تو چقدر شیرینی .... خدایا شکرت به خاطر همه چیز ... به خاطر بودن در کنار نفس هام ... به خاطر سلامتیشون ... به خاطر به خاطر به خاطر ...... به خاطره هم چیز شکرت .... ... ادامه ...

تیر آ ...

اگر یکی نشویم، یکی یکی خواهیم مرد... این روزها بین بیمارستان و بی حوصلگی و ستاد و تبلیغات و صحبت با شهروندان گذشت؛ امروز انتخابات است اما نقطه ی پایان نیست؛ شروع است، شروع! به خاطر خودتان، به خاطر فرزندانتان، به خاطر شهروندبودنتان، به خاطر حق و حقوق تان،... و در نهایت به خاطر فردا ها رای دهید که اگر یکی نشویم، یکی یکی خواهیم مرد... ... ادامه ...

یک دقیقه سکوت

یک دقیقه سکوت: به خاطر تمام آرزوهایی که در حد یک فکر ک نه باقی ماندند… به خاطر امید هایی که به نا امیدی مبدل شدند…. به خاطر ی که با اندوه سپری کردیم…. به خاطر قلب هایی که زیر پای انی که دوستشان داشتیم له شد به خاطر چشمانی که همیشه بارانی ماندند… یک دقیقه سکوت: به احترام انی که شادی خود را با ناراحت مان به دست آوردند…. به خاطر صداقت که این روزها فراموش شده است…. به خاطر محبت که بیشتر از همه مورد خیانت قرار گرفت… یک دقیقه سکوت: به خاطر حرف های نگفته… برای احساسی که همواره نادیده گرفته میشود….! ... ادامه ...

یک دقیقه سکوت...

... یک دقیقه سکوت به خاطر رویاهای شیرین کودکی که هرگز باز نخواهند گشت... به خاطر تمام امیدهایی که به ناراحتی مبدل شدند... به خاطر ی که با اندوه سپری شد... به خاطر چشمانی که بارانی ماندند... به خاطر احساساتی که نادیده گرفته شد... به خاطر انی که هرگز نیاموختند گریه کنند... به خاطر انی که هرگز نیاموختند لبخند بزنند... به خاطر انی که شادی خود را با ناراحت دیگران بدست آوردند... به خاطر تمام لحظات ازدست رفته ی عمر... برای انسان بودن... برای دل گرفته... برای زندگی... و به احترام انی که سکوت د... ... ادامه ...

تسلیم

برای اینکه از راه و مسیر رسیدن به حق، به بی راهه ها و انحرافی ها و فرعی ها کشیده نشی، حتما حتما، لازمه تسلیم خود خود خدا باشی ... نیاز داری جستجو کنی و هر لحظه ولایت خدا رو بر خودت بپذیری ...! دل بسپاری عقل بسپاری جان بسپاری همه ی این کارها رو به اندازه توانت انجام بدی!! بی ادعا باش و کاری هم که ازت ساخته نیست! به عهده نگیر ... به خاطر خدا دروغ نگو به خاطر خدا صدقه بده به خاطر خدا محبت کن به بنده هاش به خاطر خدا خشمت رو کنترل کن به خاطر خدا کمتر بخواب بیشتر تلاش کن به خاطر خدا غیبت نکن به خاطر خدا با بدی ها همراهی نکن هر چند تمام آدمای دنیا عمل کنن به چیزی که خدا راضی نیست به خاطر خدا به پدر و مادرت محبت کن و احترامشون کن به خاطر خدا قوی باش به خاطر خدا احمق نباش به خاطر خدا امیدوار باش به خاطر خدا ..... این یعنی اینکه می خوای خدا راضی باشه ... اگه ولایت خدا رو نپذیری، جایی دیگه تمام سرمایه هاتو ازت می گیرن ... و چیزی هم بهت اضافه نمیشه!!! ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان ا اج به خاطر صدای نه به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.