ا اج بیلیچ به خاطر فریاد کشیدن بر سر مازیچ

عبارت ا اج بیلیچ به خاطر فریاد کشیدن بر سر مازیچ از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب ا اج بیلیچ به خاطر فریاد کشیدن بر سر مازیچ میباشد.میلوراد مازیچ قاتل فوتبال ایران

میلوراد مازیچ به عنوان داور دیدار تیم های بایرن مونیخ و آرسنال انتخاب شد. ... ادامه ...

بخاطر تو :)

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا نه به خاطر دنیا به خاطر خانه ی تو به خاطر یقینِ کوچکت به خاطر آرزوی یک لحظه ی من که پیشِ تو باشم به خاطر دست های کوچکت در دست های بزرگِ من و لب های بزرگ من بر گونه های بی گناه تو به خاطر پرستوئی در باد، هنگامی که تو هلهله میکنی به خاطر شبنمی بر برگ، هنگامی که تو ه ای به خاطر یک لبخند، هنگامی که مرا در کنار ِ خود ببینی به خاطر یک سرود به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ . به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند نه به خاطر شاهراه های دوردست به خاطر ناودان، هنگامی که می بارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جارِ بلند ابر در آسمانِ بزرگ آرام بخاطر تو :) ... ادامه ...

فقط بخاطر تو

آ یه روز دق میکنم فقط به خاطر تو دنیا رو عاشق میکنم فقط به خاطر تو شب به بیابون می زنم فقط به خاطر تو رو دست مجنون می زنم فقط به خاطر تو تو نمی خوای بیای پیشم فقط به خاطر من من ولی سرزنش می شم فقط به خاطر تو عشق تو پنهون میکنی فقط به خاطر من من دلم و خون می کنم فقط به خاطر تو از دور تماشا میکنی فقط به خاطر من من دل و رسوا میکنم فقط به خاطر تو از خوبیات کم میکنی فقط به خاطر من رشته رو محکم می کنم فقط به خاطر تو تو خودت رو گم میکنی فقط به خاطر من من خودم رو گم میکنم فقط به خاطر تو شعله رو خاموش میکنی فقط به خاطر من شب رو فراموش میکنم فقط به خاطر تو تو خنده هات غم میزنی فقط به خاطر من دنیا رو بر هم میزنم فقط به خاطر تو یه روز می شم بی آبرو فقط به خاطر تو قربونی یه جست و جو فقط به خاطر تو تو ام یه روز می ری سفر فقط به خاطر من خیره می شن چشام به در فقط به خاطر تو به من تو میگی دیوونه فقط به خاطر من جملت به یادم می مونه فقط به خاطر تو تو من و بیرون میکنی فقط به خاطر من قلبم رو ویرون میکنم فقط به خاطر تو میگی از سنگ دلت فقط به خاطر من یه عمره که تنگه دلم فقط به خاطر تو تو گفتی عاشقی بسه فقط به خاطر من دنیا واسم یه قفسه فق ... ادامه ...

به خاطر تو

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه به خاطر سایه ی بام کوچکش به خاطر ترانه ای کوچک تر از دست های تو نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا به خاطر یک برگ به خاطر یک قطره روشن تر از چشمهای تو نه به خاطر دیوارها -به خاطر یک چپر نه بخاطر همه انسانها -به خاطر نوزادِ دشمنش شاید نه به خاطر دنیا -به خاطر خانه ی تو به خاطر یقینِ کوچکت که انسان دنیایی ا ست به خاطر آرزوی یک لحظه ی من که پیشِ تو باشم به خاطر دست های کوچکت در دست های بزرگِ من و لب های بزرگ من بر گونه های بی گناه تو به خاطر پرستوئی در باد، هنگامی که تو هلهله میکنی به خاطر شبنمی بر برگ، هنگامی که تو ه ای به خاطر یک لبخند، هنگامی که مرا در کنار ِ خود ببینی به خاطر یک سرود بخاطر یک قصه در سردترینِ شب ها، تاریکترینِ شبها . به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ . به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند نه به خاطر شاهراه های دوردست به خاطر ناودان، هنگامی که می بارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جارِ بلند ابر در آسمانِ بزرگ آرام به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاطر تو... ... "شاملو" سال 1334 از مجموعه: هوای تازه ----------------------------------------------------- ... ادامه ...

به خاطر تو...

به خاطر تو ... به خاطر تو خورشید را قاب می کنم و بر دیوار دلم می زنم. به خاطر تو اقیانوس ها را در فنجانی نقره گون جای می دهم. به خاطر تو کلماتم را به باغ های بهشت پیوند می زنم. به خاطر تو دست هایم را آیینه می کنم و بر طاقچه یادت می گذارم. به خاطر تو می توان از جاده های برگ پوش و آسمان های دور دست چشم پوشید. به خاطر تو می توان شعله تلخ جهنم را چون نهری گوارا نوشید. به خاطر تو می توان به ستاره ها محل نگذاشت. به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود که دست هیچ را در هم نفشردم. به خاطر دل پاک تو بود که پاکی باران را درک ن . به خاطر عشق بی ریای تو بود که عشق هیچ را بی ریا ندانستم. عزیزم ... عشق را در تو ، تو را در دل، دل را در موقع تپیدن و تپیدن را به خاطر تو دوست دارم. من زندگی را به خاطر زیبایی اش و زیباییش را به خاطر تو دوست دارم. ***همسر مهربانم دوستت دارم*** ... ادامه ...

(بدون عنوان)

به خاطر روی زیبای تو بود که نگاهم به روی هیچ خیره نماند به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود که دست هیچ را در هم نفشردم به خاطر حرفهای عاشقانه تو بود که حرفهای هیچ را باورنداشتم به خاطر دل پاک تو بود که پاکی باران را درک ن به خاطر عشق بی ریای تو بود که عشق هیچ را بی ریا ندانستم به خاطر صدای دلنشین تو بود که حتی صدای هزار نی روی دلم ننشست و به خاطر خود تو بود فقط به خاطر تو ... ادامه ...

به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو می رساند

به خاطر آرزوی یک لحظه ی من که پیشِ تو باشم به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگِ من و لبهای بزرگ من بر گونه های بی گناه تو به خاطر پرستویی در باد، هنگامی که تو هلهله می کنی ….. به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند نه به خاطر شاهراه های دوردست به خاطر ناودان، هنگامی که می بارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جارِ بلند ابر در آسمانِ بزرگ آرام به خاطر تو به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند “احمد شاملو” ... ادامه ...

خداداد سال 89: بیرون کشیدن تیم به خاطر پن ی برای زمان قاجار است!

خداداد عزیزی در حالی با اقدام عجیب خود باعث این اتفاقات شد که خود او 6 سال پیش، بیرون کشیدن تیم به خاطر یک پن ی را کاری "قاجاری" خوانده بود. ... ادامه ...

من خود زاده ی پاییزم...

عاشق پاییزم... من عاشق پاییزم به خاطر تمام زیبایی هایش به خاطر سه رنگ محدودش به خاطر طولانی و سردش به خاطر پرسه های شبانه اش به خاطر بوی نم نم بارانش به خاطر فصل غم شناخته شدنش به خاطر خاطرات پاییزیم به خاطر دوباره آغاز شدنم به خاطر نزدیک شدن به پایانم به خاطر اولین گریه هایم به خاطر اولین خنده هایم آری ، من خود زاده ی پاییزم... پ.ن: متاسفانه نام نویسنده را نمی دونم... ... ادامه ...

پاییز فصل مهر و مهربانی

گل سرخ تنهایی من... من خود زاده ی پاییزم... عاشق پاییزم... من عاشق پاییزم به خاطر تمام زیبایی هایش به خاطر سه رنگ محدودش به خاطر طولانی و سردش به خاطر پرسه های شبانه اش به خاطر بوی نم نم بارانش به خاطر فصل غم شناخته شدنش به خاطر خاطرات پاییزیم به خاطر دوباره آغاز شدنم به خاطر نزدیک شدن به پایانم به خاطر اولین گریه هایم به خاطر اولین خنده هایم آری ، من خود زاده ی پاییزم... ... ادامه ...

به یاد آر

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه به خاطر سایه ی بام کوچکش به خاطر ترانه ای کوچک تر از دست های تو نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا به خاطر یک برگ به خاطر یک قطره روشن تر از چشمهای تو نه به خاطر دیوارها -به خاطر یک چپر نه بخاطر همه انسانها -به خاطر نوزادِ دشمنش شاید نه به خاطر دنیا -به خاطر خانه ی تو به خاطر یقینِ کوچکت که انسان دنیایی است به خاطر آرزوی یک لحظه ی من که پیشِ تو باشم به خاطر دست های کوچکت در دست های بزرگِ من و لب های بزرگ من بر گونه های بی گناه تو به خاطر پرستوئی در باد، هنگامی که تو هلهله میکنی به خاطر شبنمی بر برگ، هنگامی که تو ه ای به خاطر یک لبخند، هنگامی که مرا در کنار ِ خود ببینی به خاطر یک سرود بخاطر یک قصه در سردترینِ شب ها، تاریکترینِ شبها . به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ . به خاطر سنگفرشی که مرا به تو می رساند نه به خاطر شاهراه های دوردست به خاطر ناودان، هنگامی که می بارد به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک به خاطر جارِ بلند ابر در آسمانِ بزرگ آرام بخاطر تو بخاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند.. خ. این شعرو البته شاملو به یاد مرتضا کیوان گفته.. ولی خب من الا ... ادامه ...

افتضاح داور منفور ایرانی ها در فینال جام کنفدراسیون ها

میلوارد مازیچ صرب مانند دیدار ایران و آرژانتین که یک پن ی مسلم به سوذ ایران را نگرفت، در فینال جام کنفدراسیون ها هم تصمیمات بحث برانگیزی گرفت که سوژه رسانه ها شده است. در دقیقه 69 خارا بازیکن شیلی با آرنج به صورت تیمو ورنر مهاجم ژرمن ها کوبید که صحنه ای غیر ورزشی بود اما مازیچ پس از چک این اتفاق، در تصمیمی عجیب به بازیکن شیلی تنها کارت زرد نشان داد! ... ادامه ...

بخاطر تو...

به خاطر تو خورشید را قاب می کنم و بر دیوار دلم می زنم به خاطر تو اقیانوس ها را در فنجانی نقره گون جای می دهم به خاطر تو کلماتم را به باغهای بهشت پیوند می زنم به خاطر تو دستهایم را آیینه می کنم و بر طاقچه یادت می گذارم به خاطر تو می توان از جاده های برگ پوش و آسمانهای دور دست چشم پوشید به خاطر تو می توان شعله تلخ جهنم را چون نهری گوارا نوشید به خاطر تو می توان به ستاره ها محل نگذاشت به خاطر روی زیبای تو بود که نگاهم به روی هیچ خیره نماند به خاطر دستان پر مهر و گرم تو بود که دست هیچ را در هم نفشردم به خاطر حرفهای عاشقانه تو بود که حرفهای هیچ را باور نداشتم به خاطر دل پاک تو بود که پاکی باران را درک ن به خاطر عشق بی ریای تو بود که عشق هیچ را بی ریا ندانستم به خاطر صدای دلنشین تو بود که حتی صدای هزار نی روی دلم ننشست عزیزم... عشق را در تو ، تو را در دل ، دل را در موقع تپیدن وتپیدن را به خاطر تو دوست دارم من غم را در سکوت ، سکوت را در شب ، شب را در بستر وبستر را برای شیدن به خاطر تو دوست دارم من بهار را به خاطر شکوفه هایش زندگی را به خاطر زیبایی اش و زیباییش را به خاطر تو دوست دارم ... ادامه ...

خدایا شکر به خاطر...

*خدایا شکر به خاطر سلامتی ذهن و جسمم. *خدایا شکر به خاطر دوستان و خانواده خوبی که در کنارم قرار داده ای. *خدایا شکر به خاطر آن که از تلاش خسته نمی شوم. *خدایا شکر به خاطر این که حس خندیدن را در وجودم گذاشته ای. *خدایا شکر با خاطر تمام شهامت و جسارتی که در درونم قرار داده ای. *خدایا شکر به خاطر آن که خانواده ام به من اعتماد دارند. *خدایا شکر به خاطر آن که غیرممکن ها را برایم ممکن می سازی. *خدایا شکر به خاطر آن که هر روزم بهتر از دیروز است. *خدایا شکر به خاطر آن که حرکت در مسیر درست زندگی را به من آموختی. ... ادامه ...

حرف دل

امروز در بیمارستان درد، گریه مادر به خاطر عمل بچه اش، فریاد پدر به خاطر بی توجهی و... را دیدم. مریضی بد دردی هست. خدایا همه مریض ها را شفا بده. یک کمی میفهمم چی میکشن. ... ادامه ...

وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے کوکن 25032017

وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے کوکن 25032017. this item belongs to: audio/opensource_audio. this item has files of the following types: archive bit , columbia peaks, metadata, ogg vorbis, png, vbr mp3 ... ادامه ...

و فریاد.

فریاد هایی که هرگز دلیل درستی نداشتند و به خاطر مسائل پوچ و بیهوده بودند:به طور مثال وقتی یک نعلبکی می ش ت، توپی شاخه ی گل ها را خم میکرد، دست کودکی سنگریزه ای به سوی اتومبیل جلاداده شده پرتاب میکرد، و یا وقتی فواره های آب، لباسی تازه شسته و اتو شده را خیس می د، از این گونه صداها به گوش می رسید، اما فریادهایی که به خاطر کلاهبرداری ، و سقط جنین باشند مجاز نبود به گوش در و همسایه برسد و اگر هم موردی پیش می آمد، یکنفر ملامت کنان میگفت: "آخ گوش هایتان خیلی حساس شده اند،باید فکری به حالشان ید." نه ماری، تو نباید گوش هایت را از شنیدنِ این فریاد ها محروم کنی. ... ادامه ...

دوست می دارم...

تو را به خاطر تمام آنچه را که سروده ام دوست می دارم تو را به خاطر همه آنچه را که نگفته ام دوست می دارم تو انعکاس شعرهای منی در میان تنهایی همیشگی ام تو را به اندازه همه آنچه را که نسروده ام دوست می دارم تو را دوست می دارم به خاطر دوست داشتن ها به خاطر حس زیبای زندگی در رنج کشیدن ها به خاطر لحظه لحظه های عاشقانه زیستن ها به خاطر قصه های از رسیدن و نرسیدن ها تو را دوست می دارم تا بدانی زیستن زیباست حس خوشبختی و لبخند در رسیدن زیباست در میان دشت های بیکران خو دن زیباست به آنهایی که عشق نچشیداند چشیدن زیباست... ر ح ی م... ... ادامه ...

دوست می دارم...

تو را به خاطر همه آنچه را که سروده ام دوست می دارم تو را به خاطر همه آنچه را که نگفته ام دوست می دارم تو انعکاس شعرهای منی در میان تنهایی همیشگی ام تو را به اندازه همه آنچه را که نسروده ام دوست می دارم تو را دوست می دارم به خاطر دوست داشتن ها به خاطر حس زیبای زندگی در رنج کشیدن ها به خاطر لحظه لحظه های عاشقانه زیستن ها به خاطر قصه هایی از رسیدن ها و نرسیدن ها تو را دوست می دارم تا بدانی زیستن زیباست حس خوشبختی و لبخند در رسیدن زیباست در میان دشت های بیکران خو دن زیباست با تو بودن با تو گفتن با تو خندیدن زیباست... ر ح ی م... ... ادامه ...

آ م نفهمیدم ماهیت فیزیکی ش چیه!

صبح بغض به خاطر اینکه همسفر مقاومت می کرد در برابر اعتماد بهم. بعد به خاطر پسر توی قصه که لکنت زبان شدید داشت بغض . بعد باز به خاطر خنده های رضا رویگری. بعد به خاطر قرار فردا با دوستای معمولی. بعد به خاطر افشین. بعد به خاطر که تر دست و پا چلفتی دوست داشتنی. بعد به خاطر چشم های قرمز جوجه ی زرد بعد از . بعد به خاطر میم که می خواد بره و تو ذهنم بهش گفتم پس کمتر بیا پیشم یا اصلا نیا چون برام خیلی سخته. بعد به خاطر خوشحالی هلیا... روز سنگینی بود،.. +خنده های راحت این روزای هم سفر فقط به خاطر اینه که که تر از طرف پرسیده باباش چی کاره س ^^ خدایا وقتی می خنده چقدر نزدیک تر به نظر میای! +تلفن یاسی به خودی خود می تونست زمستونو بهار کنه :) ... ادامه ...

به خاطر میخی

به خاطر میخی، نعلی افتادبه خاطر نعلی، اسب افتادبه خاطر اسبی، سواری افتادبه خاطر سواری، جنگی ش ت خوردبه خاطر ش تی، مملکتی نابود شدو همه اینها به خاطر ی بود که میخ را خوب نکوبیده بود... ... ادامه ...

تب شدید

اردوان نازنینم اینکه روزی صدبار از خدا به خاطر حضورت به خاطر سلامتیت به خاطر زیبائیت به خاطر مهربونیت به خاطر فهم و ش به خاطر شیرین زبونیت و .... سپاسگزار باشم و هستم باز مانع از این نمیشه که خیلی وقتا با مشکلات روبرو نشم یکی از اتفاقای خیلی بد توی این چند روز گذشته، این بود که تب شدید داشتی تب 40 درجه ... ادامه ...

گرامیداشت رو ز 13 آبان

روز از خون دمیدن خورشید روز مشت و گلوله و فریاد روز فریاد بر شب بیداد روز پیروزی سحر بر شب روز فریاد شب شکن بر لب شب ظلمت، شب پریشانی شبی از داغ گل چراغانی باغ از بوی گل معطر شد گل به گل، غنچه غنچه پ رشد مشت دیو سیاه شب وا شد شب ز فریاد صبح رسوا شد روز پیروزی تو امروز است روز ما روز دانش آموز است تا ابد زنده باد و جاویدان روز ما، روز سیزده آبان ... ادامه ...

یوم الله 13 آبان گرامی باد.

روز از خون دمیدن خورشید روز مشت و گلوله و فریاد روز فریاد بر شب بیداد روز پیروزی سحر بر شب روز فریاد شب شکن بر لب شب ظلمت، شب پریشانی شبی از داغ گل چراغانی باغ از بوی گل معطر شد گل به گل، غنچه غنچه پ رشد مشت دیو سیاه شب وا شد شب ز فریاد صبح رسوا شد روز پیروزی تو امروز است روز ما روز دانش آموز است تا ابد زنده باد و جاویدان روز ما، روز سیزده آبان . ... ادامه ...

کاریکلماتور

کاریکلماتور اگر حرف مُفت را می یدند، خیلی ها میلیاردر بودند. برای روشن منظورش، همه چیز را به آتش کشید. نقاش فقیر «درد» می کشید. وضعش «توپ» بود، ولی با یک «شوت» از میدان خارج شد. در جدال اعداد، این صفرها هستند که بی طرف اند! فریاد، کشیدنی است؛ اما کمتر وزن می شود. قند خون مزه تلخی به زندگی می دهد. از نجواها، فریاد متولد می شود. به خاطر پایمال حقوق دیگران، کفش هایش را محاکمه د. آن هایی که زبانشان دراز است، شخصیتی کوتاه دارند. ... ادامه ...

خدا را دوست دارم تلگرامی ....

خدا را دوست دارم به خاطر اینکه با هر username که باشم مرا connect می کند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه تا خودم نخواهم مرا disconnect نمی کند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه هیچ وقت به من پیام line busy نمی دهد. خدا را دوست دارم چون با یک delete هرچه را بخواهم پاک می کنم. خدا را دوست دارم به خاطر این همه wallpaper که update میکند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه با اینکه خیلی بدم مرا log off نمی کند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه همه چیز مرا می داند ولی send to all نمی کند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه همیشه اجازه undo را به من میدهد. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه من را install کرده است. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه اراده کنم on میشود و من می توانم با او حرف بزنم. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه دلش را میشکنم ولی او باز مرا می بخشد و مرا shout down نمی کند. خدا را دوست دارم به خاطر اینکه p word اش هیچ وقت یادم نمی رود. ... ادامه ...

سالروز حماسه 13 آبان گرامی باد

روز امید، روز صبح سپید روز از خون دمیدن خورشید روز مشت و گلوله و فریاد روز فریاد بر شب بیداد روز پیروزی سحر بر شب روز فریاد شب شکن بر لب شب ظلمت، شب پریشانی شبی از داغ گل چراغانی باغ از بوی گل معطر شد گل به گل، غنچه غنچه پ رشد مشت دیو سیاه شب وا شد شب ز فریاد صبح رسوا شد روز پیروزی تو امروز است روز ما روز دانش آموز است تا ابد زنده باد و جاویدان روز ما، روز سیزده آبان ... ادامه ...

می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد

الان یه جایی خوندم که فریاد زدن باعث تخلیه هیجانی آدما میشه! دلم میخواد الان فریاااااااااد بزنم! خیلی وقته که داد نزدم:( کمی دلتنگ این چیزا شدم! این غلیان احساسات و .... اصلا باید فرداشب یه وحشتناک هم ببینم! کمی این آدرنالین خونمون بالا بیاد! یه کم ب این روزمرگی رنگ و لعاب بدیم! خسته شدیم از بس که اینجا تو سالن مطالعه پشت این میز لعنتی نشستیم!!! وااااای خدا! این رو دیگه باید حتما بزارم تو برنامه هام! دلم یه تور کویرگردی میخواد! ببینم قسمت میشه بریم! ... ادامه ...

روز دانش آموز گرامی باد

روز امید، روز صبح سپید روز از خون دمیدن خورشید روز مشت و گلوله و فریاد روز فریاد بر شب بیداد روز پیروزی سحر بر شب روز فریاد شب شکن بر لب شب ظلمت، شب پریشانی شبی از داغ گل چراغانی باغ از بوی گل معطر شد گل به گل، غنچه غنچه پ رشد مشت دیو سیاه شب وا شد شب ز فریاد صبح رسوا شد روز پیروزی تو امروز است روز ما روز دانش آموز است تا ابد زنده باد و جاویدان روز ما، روز سیزده آبان ... ادامه ...

آموزش کشیدن خط چشم

خط چشم و طریقه صحیح کشیدن آن بعضی از خانمها دوست دارند که در روز از خط چشم استفاده کنند. استفاده صحیح از خط چشم زیبایی چشمان را چندین برابر میکند و مژه ها ضحیمتر به نظر می آیند. خط چشم به رنگهای مشکی و قهوه ای تیره در دسترس است . موقع کشیدن خط چشم، پلک بالا باید کاملا خشک و بدون چربی باشد. پلک چشم را با یک یا دو انگشت نگه میداریم و خط باریکی بالای چشم، از گوشه داخلی چشم و تا حد امکان نزدیک به چشم میکشیم. سپس از دو سوم خط ، آن ... ادامه مطلب ... ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان ا اج بیلیچ به خاطر فریاد کشیدن بر سر مازیچ به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.