ا معلم نور ما از سوز توست

عبارت ا معلم نور ما از سوز توست از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب ا معلم نور ما از سوز توست میباشد.قهر تو در جام لطف توست

قهر تو در جام لطف توستاین همه آتش، سلام لطف توست قهر تو بر نا ان زیباست، هاناین چنین قهر از نظام لطف توست عشق را هم موکبی بالاترستهر که را در انتقام لطف توست هر که را چون می زنی با تیر خویشدیده ام من از نیام لطف توست درک قهر عشق بس ناممکن استهر که را در بار عام لطف توست سالک خون دیده داند عشق چیستزخم را داند دوام لطف توست سوز را جانی بداند چیستی کان سوی این هفت بام لطف توست دوش بر دوشم کُهی افکند یارگفت حلمی این طعام لطف توست ... ادامه ...

از توست ...؟!

تو این هوا که هوایه توست تو این ترانه که ترانه ی توست تو این شهری که شهر توست تو این اشکی که اشک توست تو این استرس و هیاهو در این تنهایی که از تنهایی توست تو تنهام نذار از توست ....؟! هه هه ...تمام و دیگر هیچ ............................................................................................ حضور هه هه بعد از یک سال ینگ شدن من اومدم .94 ... ادامه ...

شعری زیبا از قاِئمی

منحنی قامتم تابع ابروی توستخط مجانب بر آن، طره ی گیسوی توستحد رسیدن به تو، مبهم و بی انتهاستبازه تعریف دل، در حرم کوی توست بی تو وجودم بود یک سری واگراناحیه همگراش دایره روی توستمهر تو چون می دهد سمت به بردار دلهر طرفی روکنی، هم جهت و سوی توستپرتو خورشید شد مشتق از آن چشم توگرمی و جان بخشی اش جزئی از آن خوی توستچون به عدد، یک تویی، من همه صفرهاآن چه که معنا دهد قامت دلجوی توستگر شود آن دم که ما زوج مرتب شویمسر به رهت می نهم، چون که سرم گوی توستهجر و فراقت ش ت قائمه قائمینقطه پرگار عشق واله و پی جوی توست ... ادامه ...

دریغ از یک لحظه بی تو...

چه کنم تمام عمر، من تکرار توست چشمان ترم هنوز عزادار توست در لحظه های بی تودمادم اسیر دلم ثانیه شمار یک نگاه توست گم شدم در تو، من بی تو غریب آتش تا ابد تب دار توست ای که در تاریکی نجوا می کنی آفتاب آسمان، روشن ز توست عمری است که پلک روی پلک نرفت خواب هم بیدارمانده درانتظار توست هر دمی که می رود به سوی درون بازدمش در دل گرفتار توست پیش از تو دلم در خیال خود م دلم از لرزه ی دیدار توست کجا روم، که ببینمم، تا آرام شوم که آرامشم مدت هاست بیمار توست ... ادامه ...

خش الی تو

با نسیمی که در حوالی توست هر کجا هست جای خالی توست . تار تو حُسن و پود تو احساس ظاهراً عشق طرح قالی توست . همه را تو به وجد می آری از هم از مُحسَنات عالی توست . هفت سالی ببار تا نرسد - هفت سالی که خش الی توست . دل من محو خنده های تو و - محو آن لهجه شمالی توست . رفتی و رفت شور این هم آثار انتقالی توست! . به حضورت هنوز معتقدم هر کجا هست جای خالی توست . #خودم! . پ.ن: قرار بود بعد از قم بریم شمال، که منتفی شد. قم می مونیم! ... ادامه ...

از در درآ درآ که دلم بی قرار توست

از در درآ درآ که دلم بی قرار توستگ ار من شکفته ی ابر بهار توستای روشنایی سحر ای لطف صبحدمبیدار چشم شب همه در انتظار توستپنهان نمی شوی که تویی نور آفتابدر ای و ماه همان دار توستدر تیغ آتش خورشید کی ش؟در این کبود سرد شکاف از شرار توستاجر شکیب دشت بر ایام سرد دیگل خند و خنده های بلند هزار توستای گوهری دل که تویی هان نگاه کناین آبدار لعل دل من نثار توست ... ادامه ...

رگهام را زدم فوران کرد تا افق خون چکیده بر تن این شب حلال توست!

سال هزار و سیصد و....هر سال ،سال توست تقدیر من رقم شده در زیر فال توست می پرسی این غزل برای کُدامین فرشته است؟ می خندم! – آی!خوب من! این شرح حال توست غیر از کلام و واژه چه دارم من از جهان؟ این خلسه های نیمه ی من ،از مجال توست! بیت و نفس،شبیه به هم،تند می شوند آهنگ قلب و نبض من این حس و حال توست وصل همیم در تن یک شعر بالدار پای دویدن از من و پرواز....بال توست وقتی اتاق من پُر پروانه می شود فصل بهار آمده ....یا این خیال توست؟! گاهی برای از تو سرودن غزل کم است بسکه قصیده پشت سرت ...زیر شال توست! سلطان عشق،روی لبانت جلوس کرد امشب شروع سلطنت خط و خال توست «ما را سری است با تو....» که معناش این شده است یعنی بخواه!زندگی ام نیز مال توست! رگهام را زدم فوران کرد تا افق خون چکیده بر تن این شب حلال توست! مرزبان ... ادامه ...

هرکجا نامه ی عشق است، نشان ست

نشود فاشِ ی آن چه میان ست تا اشارات نظر، نامه رسان ست گوش کن، با لب خاموش سخن می گویم پاسخم گو به نگاهی که زبان ست روزگاری شد و ، مرد رَهِ عشق ندید حالیا چشم جهانی، نگران ست گرچه در خلوت راز دل ما، نرسید همه جا ی عشق نهان ست گو بهار دل و جان باش و خزان باش، اَر نه ای بسا باغ و بهاران که خزان ست این همه قصه ی فردوس و تمنّای بهشت گفت و گویی و خیالی ز جهان ست نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل هرکجا نامه ی عشق است، نشان ست «سایه»، ز آتش کده ی ماست فروغ مه و مهر وَه از این آتش روشن که به جان ست #هوشنگ_ابتهاج ... ادامه ...

انتظار ۱۲۶ _ خون پاک ...

خون پاک منتظر توست بیا سر مصباح هدا منتظر توست بیا وارث خون خدا و پسر خون خدا به خدا خون خدا منتظر توست بیا صبح هم منتظر صبح ظهور تو بوَد روز ما و شب ما منتظر توست بیا بر سر گنبد زرّین حسین بن علی پرچم کرب و بلا منتظر توست بیا عَلَم و مشک و لب خشک جگر سوختگان دستِ افتاده جدا منتظر توست بیا فرق بش ته ی زینب، سر خونین حسین که جدا شد ز قفا منتظر توست بیا بر سر نی سر جدّت به عقب برگشته طفل افتاده ز پا منتظر توست بیا آفت که چهل جا به سر نی ت د در دل طشت طلا منتظر توست بیا آن یتیمی که سر پاک پدر را بوسید ناله زد «یا ابتا» منتظر توست بیا بر ظهور تو دعا بر لب «میثم» تا کی؟ تو دعا کن که دعا منتظر توست بیا ألـلَّـھُــــــمَــ ؏ َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج ... ادامه ...

نشود فاش ی آنچه میان ست

نشود فاش ی آنچه میان ستتا اشارات نظر، نامه رسان ستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان ستروزگاری شد و مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران ستگرچه در خلوت راز دل ما نرسیدهمه جا ی عشق نهان ستگو بهار دل و جان باش و خزان باش ار، نهای بسا باغ و بهاران که خزان ستاین همه قصه ی فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان ستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقلهرکجا نامه ی عشق است، نشان ستسایه زآتشکده ماست فروغ مه مهر وه از این آتش روشن که به جان ست ... ادامه ...

ایران من تمام تنم وامدار توست

ایران من! تمام تنم وامدار توست عمری که هست مرحمت روزگار توست در هر سماع سرخوشی ام شمس من تویی خوشبختی ستاره من در مدار توست ای مهد مهر و دیر مغان و سرای شعر هرجا که هست اهل دلی ریزه خوار توست بر گلشنت اگرچه زمستان گذشته است گلواژه های سرخ وطن لاله زار توست در اشتیاق حادثه ای سبز سوختند این نخل ها نشان به نشان انتظار توست ما ریشه در زمین تو داریم ای وطن هربار اگر شکفته شویم از بهار توست جانم فدای یک وجب از خاک میهنم این سر به روی شانه ی من سربدار توست ... ادامه ...

ناز کم کن نازنین...♡

گاه گاهی حال من چونان رها موهای توست مرکز آرامشم در کنج بازوهای توست ناز چشمانت بنازم، ناز کم کن نازنین نبض قلبم منطبق با قوس ابروهای توست خنده هایت جای خون در من عسل جاری کند خوشترین شهد عسل در چال کندوهای توست فتنه بر پا کرده ای بین رقیبانت ببین! خون به پا کردی همه دعوا سر موهای توست چشم صیادم که چون شیری کمین چشم توست دست آ خود اسیر دام آهوهای توست شهر دل ویران شد از زخم کلامت مه لقا سینۀ چاکم ببین زخمی چاقوهای توست ترس دنیا رو به من می آورد با من بمان تکیه گاهم شانه ها و کنج زانوهای توست خواستم با ساز تو ی کنم گفتی به من: خوشترین آهنگ من ضرب النگوهای توست نیستی ماه دل آرا پیش یکتا اخترت سمت امیدم هنوزم نوش داروهای توست...! ... ادامه ...

یابن الحسن عج سلام شهیدان نثار توست

یابن الحسن(عج) سلام شهیدان نثار توستدل های پر ز غصه، همه بیقرار توست چشم امید ماست به دست تو ای بگذار پا به دیده که آنجا دیار توست یابن الحسن(عج)، زمان، یوسف بتول(س)صیاد دل تویی و دل ما شکار توست با دست حیدری از ریشه ظلم را این فن و این هنر همه در ذوالفقار توست باید خودت برای ظهورت دعا کنی چون مستجاب دعوه تویی، کار کار توست جانها فدای نام تو ای یابن فاطمه(س)دار و ندار ما همه در اختیار توست ما عاشقیم و در همه ی عمر چشم ماهر صبح و شام بر در و در انتظار توست با اذن حق اگر که نفس می کشیم ما آقا قسم به عشق که از اعتبار توست روزی که پا به عالم خاکی گذاشتیمدل شد اسیر و تا به ابد هم دچار توست ای ن دلی که دل از ما ربوده ایپنهان ز دیده ای و دل ما کنار توست ای خوش به حال آن که تویی یار و یاورشخوشتر هر آن که در همه ی عمر یار توست ... ادامه ...

دو چشم منتظرم تا همیشه خانه ی توست...............

تمام دل خوشی ام شور عاشقانه ی توست دو چشم منتظرم تا همیشه خانه ی توست تو صبر گفتی و من خسته از شکیبایی تمام زندگی ام غرق در بهانه ی توست بهانه ی همه ی شعرهای من، برگرد بیا که خانه ی قلبم پر از ترانه ی توست دل گرفته ی من همچو مرغ در قفسی تمام هوش و حواسش به آشیانه ی توست به کنج خلوت خود، همچو ابر می بارم سرم درون خیالم به روی شانه ی توست تو رفته ای و من اینجا میان خاطره ها به هر طرف که نظر می کنم نشانه ی توست دل ش ته ی من از تو عشق می گیرد کبوترم که امیدم به آب و دانه ی توست....... ... ادامه ...

سلام شهیدان نثار تو

یابن الحسن(عج) سلام شهیدان نثار توستدل های پر ز غصه، همه بیقرار توستچشم امید ماست به دست تو ای بگذار پا به دیده که آنجا دیار توستیابن الحسن(عج)، زمان، یوسف بتول(س)صیاد دل تویی و دل ما شکار توستبا دست حیدری از ریشه ظلم را این فن و این هنر همه در ذوالفقار توستباید خودت برای ظهورت دعا کنی چون مستجاب دعوه تویی، کار کار توستجانها فدای نام تو ای یابن فاطمه(س)دار و ندار ما همه در اختیار توستما عاشقیم و در همه ی عمر چشم ماهر صبح و شام بر در و در انتظار توستبا اذن حق اگر که نفس می کشیم ما آقا قسم به عشق که از اعتبار توستروزی که پا به عالم خاکی گذاشتیمدل شد اسیر و تا به ابد هم دچار توستای ن دلی که دل از ما ربوده ایپنهان ز دیده ای و دل ما کنار توستای خوش به حال آن که تویی یار و یاورشخوشتر هر آن که در همه ی عمر یار توست----------------------http://ashkesha h.parsiblog.com-------------------- ... ادامه ...

هرچه هست ای عشق از افسانه سازی های توست

خانه قلبم اب از یکه تازی های توستعشقبازی کن که وقت عشقبازی های توست چشم خون، حال پریشان،قلب غمگین،جان مستکودکم! دستم پر از اسباب بازی های توست تا دل مشتاق من محتاج عاشق بودن است دلبری یکی از بی نیازی های توست قصه ی شیرین نیفتاده ست هرگز اتفاقهرچه هست ای عشق از افسانه سازی های توست میهمان خسته ای داری در آغوشش بگیرامشب ای آتش شب مهمان نوازی های توست #فاضل_نظری ... ادامه ...

سیری مباد سوخته ی تشنه کام را

بازا ای دلبرا ، که دلم بی قرار توست وین جان بر لب آمده، در انتظار توست در دست این خمار غمم، هیچ چاره نیست جز باده ای که در قدح غمگسار توست ساقی به دست باش که این مست مِی پرست چون خُم ز پا نشست و هنوزش خمار توست هر سوی موج فتنه گرفته ست و زین میان آسایشی که هست مرا در کنار توست سیری مباد سوخته ی تشنه کام را تا جرعه نوش چشمه ی شیرین گوار توست بی چاره دل که غارت عشقش به باد داد ای دیده خون ببار که این فتنه کار توست هرگز ز دل امید گل آوردنم نرفت این شاخ خشک زنده به بوی بهار توست ای سایه صبر کن که براید به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست ... ادامه ...

داغدار تو

بهر دلم که دردکش و داغدارِ توست دارویِ صبر باید و آن در دیارِ توست یک بار نام من به غلط بر زبان نراند ما را شکایت از قلمِ مشکبار توست بر کاغذی دو سه مَدّی توان کشید دشنام و هر چه هست غرض یادگارِ توست تو بی وفا چه باز فراموش پیشه ای بیچاره آن اسیر که امیدوار توست هان این پیامِ وصل که اینک روانه است جانم به لب رسیده که در انتظارِ توست مجنون هزار نامه ز لیلی زیاده داشت وحشی که همچو یار فراموشکار توست شعر: وحشی بافقی ... ادامه ...

عشقولانه

نبض اشعارم درون حلقه چشمان توست مو پریشان کن غزل آماده فرمان توست واژه واژه می چکد از شعرهایم نام تو گوییا امشب غرل هم تشنه باران توست نام زیبایت درون شعر غوغا می کند جمله ها سردرگمند ولحظه طوفان توست ترجمان واژه هایم پشت پلکت مانده اند پایه های شعر من بر پایه و ارکان توست با تکاپویی قلم بر روی کاغذ جاری است دفترم میخنددوامشب قلم ان توست از لبت تا می نویسم شعر لب وا میکند وزن اشعارم نمادی از لب خندان توست گیسوانت را به روی شانه های شب بریز تا ببینم رنگ شب از طره ی افشان توست طرح سیمایت اگر در آسمان پیدا شود ماه پنهان میشود،چون آسمان ازآن توست.. منبع: http://fatemeh-ali. / ... ادامه ...

تقدیر

کلبه کوچک قلبم تاابدخانه ی توست اشک من هرشب درخلوت خویش بهانه ی توست دل من کنارجمع گرچه که بی احساس است ولی تاتودردل هستی خوارودیوانه ی توست مانمی دانیم که فرداچیست درتقدیرمان ولی امروزپناهگاه سرم شانه ی توست فکرمن شایدهزاران خانه پرواز کند کلبه ی قلبم ولی خانه وکاشانه ی توست..... ... ادامه ...

بهار روح و جان

به نام خداوند جان آفرین شعری در وصف مقام معلم (بهار روح و جان) ای معلّم نرگس شهلای مست از فروغت ظلمت از شبها برست چرخش دور فلک فرمان توست مستی شور غزل از آن توست عالم از عشق تو شد پروانه ایی دو جهان را به یقین فرزانه ایی بار دانش از دمت،صولت گرفت عالم از تو ،تاج و هم شوکت گرفت با وجودت این جهان را گوهریست دشت و صحرا و دمن نیلوفریست ای به پایت اختران خدمت کنند از می کوثر ترا رحمت کنند ای که لقمان را مقام از نام توست آیه ی نون و قلم انعام توست بوسه بر دستت زدند روز الست آدم از علم تو شد یکتا پرست برتو ای داناترین ،صدها درود کاینات از بهر تو آرند سجود قدسیان بر درگه ات یا هو کنند انس و جن خاک درت جارو کنند بهر تو دست خدا در آب و گِل چون ا می دمی بر جان و دل نازنینا! ای بهار روح و جان دور باد از جسم تو درد و خزان ای خوشا با یاد تو شیدا شدن با نگاه گرم تو دریا شدن مرحبا تو بزم سامانم شدی تا قیامت شمع جانانم شدی عشق تو بر قلب ما آکنده باد از فروغت نور علم پاینده باد اسفند 1394 سراینده: میترا اسدی دبیر دبیرستان های ا هرا و نمونه تی کوثر ناحیه یک ساری ... ادامه ...

کنج دلم

این کنج دلم تا به ابد خانه توست چون ارگ بمی به اخم، ویرانه توست هرجور که بازی ی میدانم یک هیچ به نفع دل دیوانه توست ✍ #علی_مظفر ... ادامه ...

سخن بی جا

تا سخن مخفی بود، مرجان توست گفتن بی جا ، بلای جان توست تا توانی در بیان شه کن گر ادا شد هر سخن، خسران توست ... ادامه ...

غمِ تو

دل در بر من زنده برای غم توست بیگانه خلق و آشنای غم توست لطفی است که میکند غمت با دل من ور نه دل تنگ من چه جای غم توست . مولانا ... ادامه ...

تولدت مبارک ای سایه ی پر فروغ

بازآی دلبرا که دلم بی قرار توست وین جان بر لب آمده در انتظار توست در دست این خمار غمم هیچ چاره نیست جز باده ای که در قدح غمگسار توست ساقی به دست باش که این مست می پرست چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست هر سوی موج فتنه گرفته ست و زین میان آسایشی که هست مرا در کنار توست سیری مباد سوختهٔ تشنه کام را تا جرعه نوش چشمهٔ شیرین گوار توست هرگز ز دل امید گل آوردنم نرفت این شاخ خشک زنده به بوی بهار توست ای سایه صبر کن که براید به کام دل آن آرزو که در دل امیدوار توست شجریان بچشید و ابتهاج بنوشید و سیراب شوید از این چشمه ی دنیای ادب و وجود خود را در جهان ن ای عشق به دست واژه ها بسپرید ... اسفند 95 ر ... ادامه ...

هدیه روز معلم چی ب م, روز معلم 96

دات خبر مناسبت ها هدیه روز معلم چی ب م, روز معلم 96 هدیه روز معلم چی ب م, روز معلم 96 بهترین هدیه روز معلم چیه مناسب ترین هدیه برای روز معلم چی ب م چه هدیه ای برای روز معلم بگیرم کادو مناسب روز معلم... ادامه خبر ...کانال خبر فوری تلگرام + مطالب جذاب و جالب ... ادامه ...

عیدِما

«عید»مادیدن رخسار مه توست بیا عالمی چشـم بـه راه سپه توست بیا ای که یک گوشه نگاهت غم عالم ببرد ایــن دلــم منتــظرِ«یک نگه»توست بیا گذشت ماه روزه ودرانتظارم ای خدا که دل عیدرابه مهدی اقتداکند ... ادامه ...

روز معلم مبارک

قدر نکو دانستن حیف به من یاد نداد معلم هدفت عشق است و ایثار هزاران ه از درس تو بیدار معلمی شغل نیست . عشق است . ذوق است .ایثار و فداکاریست . اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش ساز و اگر عشق توست ، بر تو مبارک باد . معلم شهید رجایی اگر ی بتواند معلم خوبی باشد ، خیانت کرده است اگر به کار خوب دیگری بپردازد . چرا که معلمی مقام پیغمبری و تعلیم مقام خ است . معلم شهید ، شریعتی دیروز میگفتم : مشقهایم را خط بزن ... مرا مزن روی تخته خط بکش ... گوشم را مکش مهر را در دلم جاری ... جریمه مکن هر چه تکلیف میخواهی بگیر ... امتحان سخت مگیر اما کنون : مرا بزن ... گوشم را بکش .. جریمه .. امتحان سخت بگیر مرا یک لحظه به دوران خوب مدزرسه باز گردان ... ادامه ...

بهار حلول توست آن گاه که سرگردانی ام را به پایان می بری

بهارحلول توستآن گاه که سرگردانی ام را به پایان می بریدر سپیده دم رمضان عشقبهارخنده ی توستآن گاه که دیوار دندانهایت فرو می ریزددرلحظه ی آوار عشقبهارش تن کاسه ی چشمان توستآن گاه که اشک هایت طغیان می کنندبا ز له ی پلک هایتبهاررویش توستآن گاه از سفر اعماق زمین باز می گردیبا تیک تاک حیاتی دیگرتوبا بهار می آییو زمستان از پنجره ام می گریزد مختار شکری پور ... ادامه ...

لطفی است که می کند غمت با دل من...

دل کیست که گویم از برای غم توست یا آنکه حریم تن سرای غم توست لطفی است که می کند غمت با دل من ور نه دل تنگ من چه جای غم توست؟ ابوالسعید ابوالخیر ... ادامه ...

اول تواریخ

اول تواریخ فصل ۲۹۱۱ ای خداونـــــد، عظمـــت، قـــدرت، جـــلال، پیـــروزی و شـــکوه از آن توست و هر آنچه در زمیـــن و آسمـــان است، از آن توست. پادشــــــاهی از آن توست، تو بر فراز همه ســـر برافراشـتـــه ای. آمیـــن ... ادامه ...

آتشِ خُفته

سکوت می کنم و عشق ، در دلم جاری است ؛ که این شگفت ترین نوع خویشتن داری است تمام روز ، اگر بی تفاوتم، اما ؛ شبم قرین شکنجه، دچار بیداری است (حسین منزوی) کلامِ من، قرارِ من، ای که دلم برای توست سفر کُنم در پیِ تو، آه که دلم برای توست ز عشقِ تو جانم بسوخت، روحم بتن پروانه شد کاین آتش خُفته به دل، هر جا روم برای توست ز حسرتت، چشمانِ من، متروک ترین ویرانه است بنگر به من، گریهِ عاشقانه ام برای توست گر من به شوقِ دیدنت، ز خود به قِبطه می روم جانا بیا که، شه ی وصالم برای توست "من زنده ام به مهرِ تو، ای مهربان ترین من" به وصلِ روح مرا بشور، عهدِ دلم برای توست # سربازی_4 ... ادامه ...

اس ام اس روز معلم

اس ام اس روز معلماس ام اس روز معلماس ام اس روز معلم اکرم (ص) :در برابر ی که به او دانش می آموزیدو یا از او دانش فرا می گیرید ، نرمی کنید.روز معلم مبارک بادتبریک روز معلمبهترین معلمان با قلبشان آموزش میدهند ، نه با کتابتقدیم به قلب پر مهر شماآموزگار پُر مهرم روزتان مبارکپیام روز معلممعلم متوسط می گوید.معلم خوب توضیح می دهدمعلم برتر نشان می دهد.معلم بزرگ الهام می بخشدروز معلم گرامیمتن روز معلمهدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیستبلکه راهی را نشان خواهد دادکه دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشدروز معلم مبارکاشعار روز معلماز پدر گر قالب تن یافتیماز معلم جان روشن یافتیمای معلم چون کنم توصیف توچون خدا مشکل توان تعریف توشعر روز معلماگر داری تو عقل و دانش و هوشمعلم هر چه می گوید گوش !معلم چون پدر والا مقام استمعلم مستحق احترام استمعلم را مرنجان هرگز از خویشمزن با حرف بی جا بر دلش نیش !اس ام اس روز معلممعلم عزیزماز شما ممنونمچون از ما چیزی ساختید که امروز هستیمشاگرد و دست بوس شماشعر زیبای برای روز معلمچه ی هر دو لبم را به الف باز نمودچه ی جامه تقوا به تنم ساز نمودای مع ... ادامه ...

معلم

معلم معلم تویی مرا پدر و مادر معلم تویی مرا رهمنا و معلم تویی مرا عشق برسر معلم تویی مرا وجود بار ور معلم تویی مرا بال وپر معلم تویی مرا نهال با ثمر معلم ایکه زتو جهانم جان گرفت معلم ایکه زتو روحم ایمان گرفت معلم ایکه زتو شهر دلم چراغان گرفت معلم ایکه زتو نامم قهرمان گرفت معلم ای چراغ کاشانه ام معلم ای بلندی روح جاویدانه ام معلم ای ثبات خانه ام معلم ای ستون لانه ام معلم ای آب ذلال ز دریا معلم ای نماد جلال زخدا معلم ای نیک بخت بی ریا معلم ای بدور زکدب وریا معلم ای افق شفیق معلم ای نگین انگشترعقیق معلم ای یارو یاور عتیق معلم ای همیشه نثار وتوفیق مرامهر والفت زتوست یادی مراسُقم وصداقت رتوست آبادی مراثبات وپایداری رتوست یادی مراعشق ووفاداری زتوست یادی گل یاسم زبوی تو بهاراست من عشقم زتو پر بار است مراعهد زجان ودل وفاست مرایاجاویدان یاگِل بی ریاست ... ادامه ...

بهار من

بهار حلول توست آن گاه که سرگردانی ام را به پایان می بری در سپیده دم رمضان عشق بهار خنده ی توست آن گاه که دیوار دندانهایت فرو می ریزد درلحظه ی آوار عشق بهار ش تن کاسه ی چشمان توست آن گاه که اشک هایت طغیان می کنند با ز له ی پلک هایت بهار رویش توست آن گاه از سفر اعماق زمین باز می گردی با تیک تاک حیاتی دیگر تو با بهار می آیی و زمستان از پنجره ام می گریزد مختار شکری پور ... ادامه ...

ایام سوگواری و عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین ( ع ) تسلیت باد

ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف زمان فتاد بی اختیار نعره ی هذا حسین زود سر زد چنانکه آتش ازو در جهان فتاد پس با زبان پر گله آن بضعةالرسول رو در مدینه کرد که یا ایهاالرسول این کشته ی فتاده به هامون حسین توست وین صید دست و پا زده در خون حسین توست این نخل تر کز آتش جانسوز تشنگی دود از زمین رسانده به گردون حسین توست این ماهی فتاده به دریای خون که هست زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست این غرقه محیط شهادت که روی دشت از موج خون او شده گلگون حسین توست این خشک لب فتاده دور از لب فرات کز خون او زمین شده جیحون حسین توست این شاه کم که باخیل اشگ و آه گاه زین جهان زده بیرون حسین توست این قالب طپان که چنین مانده بر زمین شاه شهید ناشده مدفون حسین توست چون روی در بقیع به زهرا خطاب کرد وحش زمین و مرغ هوا را کباب کرد محتشم کاشانی ... ادامه ...

وصال توست

وصال توست اگر دل را مرادی هست و مطلوبی... کنار توست اگر غم را کناری هست و پایانی...:) #سعدی ... ادامه ...

تقدیم به معلم های عزیز.....

معلم عزیزم، مادری مهربان بیش نیستی که علمت را بی هیچ چشم داشتی با لذت به ما می آموزی... جز خواندن و نوشتن، اخلاق خوب، احساس خوب و با احساس بودن، افکار زیبا، صبوری، مسیر درست زندگی را نیز به ما آموختی... رفتار خوبت، چهره آرامش بخشت، سرلوح زندگی ام قرار دارد. در موفقیت کنارم بودی... و در ش ت دستم را گرفتی... بازیگری ماهری هستی که گاهی دوستم بودی، گاهی مادرم، و گاهی هم در نقش خودت معلمم بودی... لبخند پایدارت هرگز نگذاشت چهره خسته ات در صورت زیبایت نمایان شود... چشمان مهربانت منبع انرژی من است و صدایت همچون ملودی آرامش بخشی است که همانند نسیم آرام بهاری در کوچه پس کوچه های ذهنم میوزد... امروز روز توست، نمیدانم چگونه طوری که لایقت باشد تبریک بگویم.. و نمیدانم چه هدیه ایی لایق توست،تا تقدیمت کنم.. روزت مبارک فرشته زمینی.. روز معلم رو به تمام معلم های عزیز تبریک میگم... ... ادامه ...

امشب، به روی توست ...

ای آفریدگار دیگر به سرد مهری خا ترم مبین امشب، صفای آبم و گرمای آتش امشب، به روی توست دو چشم نیاز من امشب، به سوی توست دو دست نیایشم! #نادر_ناد ور ... ادامه ...

مادر بیا...

السلام علیک یا فاطمه ا هرا " سلام الله علیها " جز فاطمه برای دلم س ناه نیست با حب او به زندگیم درد و آه نیست روی غلام خانه ی اه نیست شکر خدا که جیره خور خوان فاطمم مثل همیشه دست به دامان فاطمم " یا فاطمه " نوشته ی روی جبین ماست نخ های چادرش ، همه حبل المتین ماست در اصل ، حب فاطمه معنای دین ماست این مهر را خدا ز ازل زد به ام من آشنای بانوی شهر مدینه ام مادر بیا که ماه عزای حسین توست در جان ما دوباره نوای حسین توست دل ها به سمت صحن و سرای حسین توست هر حسین گفته به اذن تو دم زده انگار در کنار تو بانو قدم زده رخت عزای ما همه در دست های توست سوز صدای ما همه در دست های توست این گریه های ما همه در دست های توست مادر ، بیا به مجلس ما هم نگاه کن چشم مرا همیشه پر از اشک و آه کن #سجاد_نوبختی ... ادامه ...

شعر و شجریان (366)

سلام. طلوع بهار و آغاز سال جدید بر شما گرامیان تهنیت باد. امیدوارم سالی سرشار از برکت، شادکامی، آسایش و تندرستی پیش روی ایرانیان باشد. اولین یادداشت سال 94 را مهمان حافظ شیرین سخن هستیم. غزل معروفی از خواجه شیراز که جناب شجریان آن را در جشن هنر شیراز در سال 1349 و در جوار مرقد حافظ در سه گاه اجرا کرده اند. همنوازی تار لطف الله مجد، کمانچه اصغر بهاری، نی حسن ناهید، سنتور فرامرز پایور و سه تار نصرت ابراهیمی زینت بخش این اثر گرانمایه است: رواق منظر چشم من آشیانه توست کرم نما و فرود آ که خانه، خانه توست به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد که در چمن، همه گلبانگ عاشقاه توست علاج ضعف دل ما به لب حو کن که این مفرح یاقوت در خزانه توست به تن مقصرم از ت ملازمتت ولی خلاصه جان، خاک آستانه توست من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی در خزانه به مهر تو و نشانه توست تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار که توسنی چو فلک، رام تازیانه توست ** چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز از این حیل که در انبانه بهانه توست ** سرود مجلست اکنون فلک به آرد که شعر حافظ شیرین سخن، ... ادامه ...

درس پژوهی هدیه آسمانی دوم درس همه چیز از توست

درس پژوهی هدیه آسمانی دوم درس همه چیز از توستفرمت فایل ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات مندرج در توضیحات فایلقسمتی از فایلنام فایل:درس پژوهی هدیه آسمانی دوم درس همه چیز از توستگزارش درس پژوهی دوم ابت همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. و بسیار دقیق و در 25 صفحه فایل قابل ویرایش ورد .در این فایل گزارش درس پژوهی دوم ابت همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود. تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابت قرار می دهیم.محتوای گزارش درس پژوهی دوم ابت همه چیز از توست به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.به قرار زیر است :عنوان درس پژوهیفصل اولمقدمهتعیین مساله و انتخاب موضوعبیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهیتشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله کتاب هدیه های آسمانی درس همه چیز از توستجدید و علمی بودن مسئلهفصل دومتعیین را ارها در راستای حل مسئلهبیان دلیل را ار انتخ گروه بندی بدون تعیین سرگروه و با توجه به سبک های شناختیتوجه به تفاوت های فردیمعنادار یادگیریتوجه به عوامل انگیزشی و نگرشیهمراه نمودن د ... ادامه ...

شعر معلم

تقدیم به تمامی معلمین عزیز و گرامی بگفتا درس علم و مظهر عشق که خورشید فروزان است معلم رفیق کودکی و یار دیرین کلام عشق و ایثار است معلم به وصفش حرفها در من چو شمعی سوز تابان است معلم چو بوی گل و شعری از بهاران صفای یار و بستان است معلم دلم گاهی ز درد کینه روز هوای حال کبری است معلم به چشمم نور مهر و پاکی اب سخن ها شوق گفتار است معلم به دل چون یادها در دارم خوشا ایمان ایثار است معلم به امید بهاری در وجودت چو عارف که به پرگار است معلم خالقی اسفاد ... ادامه ...

دیوانه ام وجنون من تشنه ی توست

دیوانه ام وجنون من تشنه ی توست بیرونی و اندرون من تشنه ی توست ای خون وگناه عشق بر گردن توبرگرد بیا که خون من تشنه ی توست seghani@ ... ادامه ...

صدیقه شرقی

ستایش معلم حدیث شمع سوزانی معلم فروغ صبح یزدانی معلم توهستی روح بخش جسم وجانم درون قلب می مانی معلم جه زخم سنگین دلم بود برای زخم درمانی معلم منور گفته هایت یاریم کرد کمالم را تو خواهانی معلم گرفتی دستهایم را به گرمی به حق خورشید تابانی معلم نش بر لبم گل خنده ها را به رنجم مهر پایانی معلم گهر شه هایت یاریم کرد تو اوج زهد و ایمانی معلم تو درس عشق دادی با عطوفت محبت را نگهبانی معلم اگر گاهی به رویم اخم کردی سعادت خواه پنهانی معلم به خلف وعده هایم چشم بستی بنازم روح رحمانی معلم چو یوسف در برت بودم به نرمی مگر یعقوب کنعانی معلم درشتی های ره هموار کردی تو صیقل بر دل و جانی معلم به دشت تشنه ی لوح ضمیرم تو چون پیغام بارانی معلم درون باغ تعلیم وتعلم تو چون زنبق چو ریحانی معلم ببوسم دستهایت ای مرادم تو بر مریدانی معلم بگفتا شرقی از صدق دل خود تو الحق روح یزدانی معلم صدیقه شرقی ... ادامه ...

میان

بشود فاش ی آنچه میان ستکه از آغاز همین عشق نشان ستچشمها کور، زبان لال، هیاهو ب استهر حسودی ست فقط خوان ستکه سپندانه بر آتش بفشانم از شورچشم بد دور، عزیزم! که جهان ستدلبرا! معجزه ای کن، غزلی تازه بگوکه از امروز جهان در هیجان ستمن سراپا به تماشای تو مشغولم و بسپیر میخانه ما نیز جوان ست(حامد نیازی) ... ادامه ...

روز 94:ستایش معلم

معلم بزرگترین فردی هستش که جملاتی رو توی ذهنت حک میکنه که تو عمرت پاک نخواهد شد. منم معلم های بسیار خ.بی داشتم در مراحل مختلف زندگیزندگیم. معلم انسانیست که تاثیرش در تمام عمر دیده میشود. سعی با شاگردی م ،قدردان تمام معلم هایم باشم و با بکاربستن اموخته ها نام معلم رو همیشه زنده نگه میدارم. و الان وقت اون رسیده که خودمم به نوعی معلم موثری باشم . ... ادامه ...

روضه حسین(علیه السلام) ،اسمش و انبیاء و آدم

آفرینش ز غبار قدم توست حسین آسمان سایه نشین عَلم توست حسین کعبه و سعی و صفا، حِلّ و حرم، رکن و قیام صفحه ای از حَرَم محترم توست حسین (خصائص الحسینیه،عنوان6 مقصد2) شنیدن نام آن حضرت موجب گریه است ادامه مطلب ... ادامه ...

آرامش سهم توست

این همان جایی است که باید باشی! هیج تو نخواهد شدآرامش سهم توست ... ادامه ...

عید ما دیدن رخسار مه توست، بیا

عید ما دیدن رخسار مه توست، بیا عالمی چشم به راه سپه توست، بیا ای که یک گوشه نگاهت غم عالم ببرد این دلم منتظر یک نگه توست، بیا الهی فطرمان را فاطر ایمانمان را فا روحمان را طاهر و زمانمان را ظاهر بگردان آمین بندگی هاتون قبول درگاه حق ﺗﻄﻬﯿﺮ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﻪ ﺯﻻﻝ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻓﻄﺮ، ﺑﺮﮐﯿﻤﯿﺎﯼ ﻭﺟﻮﺩﺗﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﮎ bakhoda_ ... ادامه ...

فکر من پیش توست

اگه این فکر منه پس چرا همش پیش توئه؟ ... ادامه ...

تبریک عید مبعث...

بعثت نه این سرور، سرور ولایت استمبعث نه این چراغ، چراغ هدایت استخورشید چون ز شرق حرا پرتو افکنداحمد نه این فروغ، فروغ رس است ****************** جان سحر، جسم سمن بوی توست شام ، غلام سر گیسوی توستبوسه زنِ گوشه ابروی توست ماه که خَم کرده سر خویشتن عید مبعث مبارک... ... ادامه ...

چند قدمی های سالگرد

چه زیباست و قتی باصبوری زمان را باخودت همراه می کنی آنوقت دنیا می فهمد که نمیتواند همه آدمها را باخود ببرد و زیباتر آنکه خدا همیشه وهمه جا با توست نه بر علیه تو. کافی است کمی صبور باشی صبور آنوقت نه تنها دنیا باتوست خدا هم با توست اینجاست که اصل زیبایی خودش را نشان می دهد و توآرام به آنی می رسی که لایق توست. ... ادامه ...

شعر_مهدوی

شعر_مهدوی غروب روز دلم هوایی توست و عاجزانه نگاهش به میزبانی توست غروب روز دوباره می خوانم بیاکه لحظه امداد آسمانی توست نظر به حال دلم کن که سرد و خاموش است همه امید من آقا به مهربانی توست دوباره این دل شیدا مسافر راه است مسیر عاشقی ام صحن جمکرانی توست نگاه مرحمت تو مرا بزرگی داد بیا که شعر و غزل ها همه ف توست بیا و روضه کرب و بلا بخوان امشب بیا که فاطمه مشتاق روضه خوانی توست هاشم محمدى آرا مسجد مقدس جمکران: jamkaran_ir غروب روز دلم هوایی توست و عاجزانه نگاهش به میزبانی توست غروب روز دوباره می خوانم بیاکه لحظه امداد آسمانی توست نظر به حال دلم کن که سرد و خاموش است همه امید من آقا به مهربانی توست دوباره این دل شیدا مسافر راه است مسیر عاشقی ام صحن جمکرانی توست نگاه مرحمت تو مرا بزرگی داد بیا که شعر و غزل ها همه ف توست بیا و روضه کرب و بلا بخوان امشب بیا که فاطمه مشتاق روضه خوانی توست هاشم محمدى آرا مسجد مقدس جمکران: jamkaran_ir ... ادامه ...

جلوه ی گل

جلوه ی گل بازتاب روی توست در سفر در جستجوی کوی توست آینه روی تو ، عالم چون خیال هر که در خود جوید از رویت مثال در حقیقت جزء ها کم می شوند از ج غرق ماتم می شوند چون به کل پیوسته آید هر اثر می شود زیبا و زیبا بیش تر همچو رویت آن بهار جان ماست تابش پیدا و هم پنهان ماست ما به شوق آن نهان اندر رهیم با هوای خانه ما در درگهیم صورت زیبای تو باب ورود می گشاید در لبت اصل شهود طی این ره در سلوک چشم توست هم ظفرمندی به تاب خشم توست می نماید بعد از آن فردوس جان می شود بی زیبائی عیان آتش است چون اصل نیرو ناب ناب جان که در آتش فتد گردد مذاب آدمی مختار بر آب و سراب می شکوفد هستی اش در انتخاب. 11شهریور95/ ع. باغانی ... ادامه ...

بمناسبت روز معلم

دوست من! اینجا آســــمان است بانــــد فرودش به وسعت عزٓت نفــــس توست پس سرت را بــــالا بگیر... اینجــــا تا نبض غیـــــرت تو می زند، هیچ پرنده ای مجبور به فرود اضطراری نیــــست... پس سرت را بالا بگیر! #eli اردیبهشت 95 ... ادامه ...

اس ام اس و متن های زیبا برای تبریک روز معلم

متن های زیبا برای تبریک روز معلم روز معلم : میدونین ما همه یجورایی مدیون معلم هامون هستیم , معلمی یه کار مقدس هست , درست که نمیشه زحمتهای معلم خودمون را جبران کنیم اما میتونیم با یه تبریک ساده خیلی خوشحالشون کنیم. ما در این بخش از این سایت برای شما متن و اس ام اس تبریک برای روز معلم به همراه ع پروفایل روز معلم آماده کردایم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

اس ام اس تبریک روز آموزگار,پیامک تبریک روز معلم,پیامک تبریک روز معلم جدید,پیامک تبریک روز معلم 94,پیامک های تبریک روز معلم

اس ام اس شعر برای روز معلم, اس ام اس شهادت مطهری و بزرگداشت روز معلم, اس ام اس شهادت شهید مطهری, اس ام اس عاشقانه روز معلم, اس ام اس فلسفی روز معلمدوستیهدایتنظمعلمعشقاعتمادو آرامش را در یک شخص پیدا و او ی نیست جز شمامعلمم روزت مبارکاس ام اس وپیامک تبریک روز معلم 94معلم عزیزاز شما ممنونمچون از ما چیزی ساختید که امروز هستیمشاگرد و دست بوس شمااس ام اس وپیامک تبریک روز معلم 94هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیستبلکه راهی را نشان خواهد دادکه دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشدروز معلم مبارکاس ام اس وپیامک تبریک روز معلم 94هنر آموزش ، هنر بیداری کنجکاوی طبیعیاز ذهن جوان به منظور جلب رضایت پس از آن استتقدیم به هنرمند ترین معلماس ام اس وپیامک تبریک روز معلم 94معلم متوسط می گوید. معلم خوب توضیح می دهدمعلم برتر نشان می دهد. معلم بزرگ الهام میبخشدروز معلم گرامی ادامه مطلب... اس ام اس تبریک روز معلم، اس ام اس تبریک روز معلم 94، جدیدترین اس ام اس های تبریک، تبریک روز معلم، اس ام اس تبریک روز آموزگار، پیامک تبریک روز معلم، پیامک تبریک روز معلم جدید، پیامک تبریک روز معلم 94، پیام ... ادامه ...

جوک(:

hojat: حال و هوای اول مهر امسال معلم : سلام پسرای گلم ح ون چطوره ؟؟ دانش آموزان : سلام ، خوبم معلم : خب بچه ها میشه خودتون رو معرفی کنید _ علی ٧ تهران ✋ _ سهیل ٧ تهران ✋ _ آرش ٧ تهران ✋ _ محمد ٧ تهران ✋ معلم : ااا بچه ها این مس ه بازیا چیه در میارین اگه اذیتم کنید مجبور میشم مدیر رو خبر کنم بیاد خانم اجازه ✋ معلم : بگو خانم تورو خدا به مدیر نگید میاد ریموومون میکنه بقیه:?? معلم : الان که صداش حالیتون میشه خانم اجازه ✋ معلم : چیکار داری ؟! خانم مدیر زیر آبه آفلاینه بقیه : معلم : اه دیوونم کردین خانم اجازه ✋ معلم : بلههههه ؟ خانم اصل ندادین بقیه : معلم : خانم اجازه ✋ معلم : بگو خانم زنگ تفریح بیاید پی وی کارتون دارم بقیه: معلم : میخوام حضور غیاب کنم ؟! آنلاین ✋ معلم : رضایی ؟ آفلاین معلم : کافیییههههه خانم اجازه ؟! ✋ معلم : کوفت؟ خانم اگه اذیتتون کنیم بلاک میشیم یا ریموو ؟! معلم : دانش آموز: @danstanedot ... ادامه ...

متن و اس ام اس تبریک برای روز معلم به همراه ع پروفایل

متن و اس ام اس های تبریک زیبا برای روز معلم روز معلم : میدونین ما همه یجورایی مدیون معلم هامون هستیم , معلمی یه کار مقدس هست , درست که نمیشه زحمتهای معلم خودمون را جبران کنیم اما میتونیم با یه تبریک ساده خیلی خوشحالشون کنیم. ما در این بخش از این سایت برای شما متن و اس ام اس تبریک برای روز معلم به همراه ع پروفایل روز معلم آماده کردایم. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست و تمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست. ای زلال تر از باران و پاکتر از آیینه به وجود پر مهر تو می بالم و تو را آن گونه که می خواهی دوست دارم. ای مهربان پرنده خیالم با یاد تو به اوج آسمانها پر خواهد گشود و زیبایی ات را به رخ فرشتگان خواهد کشید. تبسمی از تو مرا کافیست که از هیچ به همه چیز برسم. ... ادامه ...

زندگی از زبان سهراب

زندگی بغض دل توست به هنگام سحر زندگی قطره اشکی است فروریخته بر گونه تو زندگی آن رازی است که نهفته است به چشم گل سرخ زندگی حرف نگفته است که تو می شنوی زندگی یک رویاست که به خوابش بینی زندگی دست نوازشگر توست زندگی دلهره و ترس درون دل توست زندگی امیدی است که تو در نگاه من می جویی زندگی عشق نهفته است به شه تو زندگی این همه است می دانیم این سایت رو ساختم تا احساساتم، موفقیتام، ش ت هام، تصمیماتم و درونیاتم رو فارغ از هر دغدغه ای ثبت کنم ... به امید موفقیت ... ادامه ...

برای عشقم r

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست... برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست ... برای تویی که احسا سم از آن وجود نازنین توست ... برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شد... برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردی... برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است... برای تویی که قلبت پـا ک است ... برای تویی که عـشقت معنای بودنم است... برای تویی که آرزوهایت آرزویم است ... ادامه ...

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 39 اهمیت تربیت معلم سابقهٔ تاریخی و قوانین مهم تربیت معلم دانشسرای کشاورزی و سایر مراکز تربیت معلم تربیت معلم تربیت معلم پس از انقلاب ی (قوانین و مقررات آن) آموزش ضمن خدمت تشکیلات ادارهٔ کل تربیت معلم و آموزش نیروی انسانی و اهم وظایف بررسی کمی و کیفی تربیت معلم، آموزش های ضمن خدمت و تأمین نیروی انسانی اهمیت تربیت&zwnj ... دریافت فایل ... ادامه ...

برای بهترین یار دنیا

برای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توست... برای تویی که قلبم منزلگه عـــشـــق توست ... برای تویی که احساسم از آن وجود نازنین توست ... برای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شده است... برای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کرده ای... برای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن است... برای تویی که قلبت پـا ک است ... برای تویی که عـشقت معنای بودنم است... برای تویی که آرزوهایت آرزویم است... تک دخترمینای من ... ادامه ...

تدریس، تنها فعالیت معلم در کلاس درس نیست

رابطه معلم و شاگردی را تا معلم یا شاگرد نباشی درک نمی کنی. معلم، آن تک گوی کلاس درس که گفتار و رفتارش در خاطر بچه مدرسه ای ها می ماند، می تواند آدمی مهربان، دلسوز، پیگیر، بی اعتنا، سرد و خشن، سلطه طلب، جنجال آفرین یا دوستی واقعی باشد. ... ادامه ...

سیب سرخ، گونه های توست

سیب سرخ گونه های توست اولین باری که گفتم دوستت دارم ... ادامه ...

نه هیچ انسانی دوست توست و نه هیچ انسانی دشمن توست؛(مشاوره تلفنی09226380616)

نه هیچ انسانی دوست توست و نه هیچ انسانی دشمن توست؛ بلکه هر انسانی معلم توست . پس غرور و تعصب را کنار بگذار و آنچه را که هر انسانی باید به تو آموزش دهد یاد بگیر ادامه مطلب ... ادامه ...

روز معلم

«من معلّم هستم» هرشب از آینه ها می پرسم : به کدامین شیوه ؟ وسعت ِ یاد ِ خدا را بکشانم به کلاس؟ بچه ها را ببرم تا لب ِ دریاچه یِ عشق؟ غرق ِ دریایِ تفکّر م؟ با تبسّم یا اخم؟ «من معلّم هستم» نیمکت ها نفس ِ گرم ِ قدم هایِ مرا می فهمند بال هایِ قلم و تخته سیاه رمز ِ پرواز ِ مرا می دانند سیب ها دست ِ مرا می خوانند «من معلّم هستم» درد ِ فهمیدن و فهماندن و مفهوم شدن همگی مال ِ من است. روز معلم خجسته باد +البته هنوز نیمچه معلمم :)) ... ادامه ...

طنز معلم و شاگرد

معلم: شش صورت فعل « زد» رابگو؟ شاگرد : زدم، زدی، دعوا شد. معلم: الفبای فارسی رو بگو ببینم. شاگرد: الف – ب – پ – ت – ث – چهار – پنج – شش – هفت... معلم: الفبای انگلیسی رو بگو ببینم. شاگرد: ای – بی – سی – چهل – پنجاه – شصت – هفتاد... معلم: الفبای یونانی رو بگو ببینم. شاگرد: آلفا – بتا – ستا – چهارتا – پنج تا ... معلم: نخواستم بابا یه شعر بگو. شاگرد: نابرده رنج گنج – پنج – شش – هفت... معلم:بگو ببینم فرق برق آسمان وبرق منزل چیست؟ شاگرد :آقا اجازه برق آسمان مجانی است ولی برق منزل پولی است. معلم:« اگر حمید ۵ تا مداد داشته باشد و ۳ تای آن را به رضا بدهد، چند تا مداد برایش می ماند؟ » شاگرد:« آقا اجازه! ما حمید را نمی شناسیم و کاری هم به کارش نداریم.» معلم:« دو تا حیوان دو زیست نام ببر.» شاگرد:«قورباغه و برادرش.» جلال: سعید، چرا معلم شما این قدر به تخته سیاه می زند؟ سعید: خوب معلوم است! برای این که ما دانش آموزان چشم نخوریم! معلم:« بگو ببینم! سیب زمینی از کجا پیدا شد؟» شاگرد:« از زمانی که اولین سیب از درخت به زمین افتاد.» ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان ا معلم نور ما از سوز توست به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.