ا ین جلسه هفتگى اذر ٩٥

عبارت ا ین جلسه هفتگى اذر ٩٥ از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب ا ین جلسه هفتگى اذر ٩٥ میباشد.جلسه اول درس تکنولوژى هاى ارتباطى

به نام خدا جلسه اول درس تکنولوژى هاى ارتباطى با د ردى در ساعت ٨ صبح روز دوشنبه مورخ ٢٥/١١/٩٥ تشکیل شد. در این جلسه دررابطه با الفباى مورس و چگونگی کاریرد و استفاده از آن به زبان انگلیسى و فارسى آموزش هاى کافى از جمله با استفاده از علامت دادن و زدن بر روى میز داده شد . از ما یک حساب کاربرى در twitter و youtube و skype درست وبلاگ و نوشتن گزارش هاى هفتگى در آن از ما خواستند. در آ جلسه درباره ى نوشتن گزارش که از سه جز تشکیل مى شود از جمله ١/ مقدمه ٢/متن اصلى. ٣/ نتیجه و همچنین بر تشکیل گروه در تلگرام تاکید فراوان د. و باید تا هفته بعد همه ى موارد فوق رو تکمیل و ارائه میکردیم. ... ادامه ...

آموزش نحو از کتاب مبادی العربیه

دریافت یکجای قسمت مرفوعات (بخش اول کتاب): دریافت دریافت یکجای قسمت منصوبات (بخش دوم کتاب): دریافت دریافت یکجای قسمت مجرورات (بخش سوم کتاب): دریافت دریافت کتاب مبادی العربیة مجلد چهارم: دریافت یک به یک جلسات بصورت مجزا جلسه 1 27.3.mp3 جلسه 2 25.0.mp3 جلسه 3 17.3.mp3 جلسه 4 17.9.mp3 جلسه 5 18.1.mp3 جلسه 6 17.4.mp3 جلسه 7 17.0.mp3 جلسه 8 18.4.mp3 جلسه 9 16.7.mp3 جلسه 10 18.7.mp3 جلسه 11 17.9.mp3 جلسه 12 19.0.mp3 جلسه 13 15.9.mp3 جلسه 14 17.9.mp3 جلسه 15 07.6.mp3 جلسه 16 16.4.mp3 جلسه 17 16.0.mp3 جلسه 18 17.2.mp3 جلسه 19 22.1.mp3 جلسه 20 34.7.mp3 جلسه 21 17.4.mp3 جلسه 22 15.8.mp3 جلسه 23 17.1.mp3 جلسه 24 15.7.mp3 جلسه 25 15.9.mp3 جلسه 26 15.5.mp3 جلسه 27 16.2.mp3 جلسه 28 17.2.mp3 جلسه 29 17.1.mp3 جلسه 30 17.5.mp3 جلسه 31 17.4.mp3 جلسه 32 16.7.mp3 جلسه 33 18.2.mp3 جلسه 34 16.4.mp3 جلسه 35 12.1.mp3 جلسه 36 15.5.mp3 جلسه 37 13.7.mp3 جلسه 38 15.4.mp3 جلسه 39 17.2.mp3 جلسه 40 16.8.mp3 جلسه 41 13.8.mp3 جلسه 42 14.2.mp3 جلسه 43 17.4.mp3 جلسه 44 19.3.mp3 جلسه 45 18.0.mp3 جلسه 46 19.0.mp3 جلسه 47 15.4.mp3 جلسه 48 20.8 .mp3 جلسه 49 20.0.mp3 جلسه 50 20.0.mp3 جلسه 51 21.8.mp3 جلسه 52 20.1.mp3 جلسه 53 19.0.mp3 جلسه 54 19.7.mp3 جلسه 55 20.2.mp3 جلسه 56 15.6.mp3 جلسه 57 15.4.mp3 جلسه 58 27.3.mp3 جلسه 59 21.8.mp3 جلسه 60 18.0.mp3 جلسه 61 21.9.mp3 جلسه 62 26.9.mp3 جلسه 63 14.6.mp3 جلسه 64 26.9.mp3 نکته: اکثر جلسات در مذاهب ی حدود سال 1390تا13 ... ادامه ...

تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس سه جلسه در هفته

اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس سه جلسه در هفته با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 5 ج طرح درس سالانه برای دروس سه جلسه در هفته هدف کلی: سال تحصیلی : کلاس : درس : فعالیت های دیگر و مواد لازم هدف های کلی درس موضوعات و عنوان های دروس فصل ها تاریخ روز جلسه هفته ها ماهها جلسه اول اول مهر ماه جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول اول آبان ماه جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول اول آذر ماه جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول اول دی ماه جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه سوم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه سوم جلسه ... ادامه ...

تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس چهار جلسه ای در هفته

اختصاصی از فایلکو تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس چهار جلسه ای در هفته با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 7 ج طرح درس سالانه برای دروس چهار جلسه ای در هفته هدف کلی: سال تحصیلی : کلاس : درس : فعالیت های دیگر و مواد لازم هدف های کلی درس موضوعات و عنوان های دروس فصل ها تاریخ روز جلسه هفته ها ماهها جلسه اول اول مهر ماه جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول اول آبان ماه جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول اول آذر ماه جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه سوم جلسه ... ادامه ...

تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس دو جلسه در هفته

اختصاصی از یارا فایل تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس دو جلسه در هفته با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 4 ج طرح درس سالانه برای دروس دو جلسه در هفته هدف کلی: سال تحصیلی : کلاس : درس : فعالیت های دیگر و مواد لازم هدف های کلی درس موضوعات و عنوان های دروس فصل ها تاریخ روز جلسه هفته ها ماهها جلسه اول اول مهر ماه جلسه دوم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه اول اول آبان ماه جلسه دوم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه اول اول آذر ماه جلسه دوم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه اول اول دی ماه جلسه دوم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه اول اول بهمن ماه جلسه دوم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه اول اول اسفند ماه جلسه دوم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه اول ... ادامه ...

آموزش html (دوره مقدماتی)

برای آموزش ها با فرمت pdf به ادامه مطالب مراجعه کنید. جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم ... ادامه ...

دوره الفا برای شناخت حقیقت

دوستان عزیز دوره ای در این مطلب براتون میذارم که امیدوارم بعد دیدن این دوره حقایق را بهتر ببینید. جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه شیشم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هجدهم ... ادامه ...

دوره الفا برای شناخت حقیقت

دوستان عزیز دوره ای در این مطلب براتون میذارم که امیدوارم بعد دیدن این دوره حقایق را بتوانید لمس کتید جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه شیشم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هجدهم ... ادامه ...

نو ایمانان

دروسی برای نو ایمانان از کشیش ایرج همتی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم جلسه هفدهم جلسه هیجدهم جلسه نوزدهم جلسه بیستم جلسه بیست و یکم جلسه بیست و دوم جلسه بیست و سوم جلسه بیست و چهارم جلسه بیست و پنجم ... ادامه ...

تحقیق در عملیات پیشرفته

نام درس: تحقیق در عملیات پیشرفته منبع: برنامه ریزی خطی (بازارا) : حبیبه نظیف به زودی ... جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه یازدهم جلسه دوازدهم جلسه سیزدهم جلسه چهاردهم جلسه پانزدهم جلسه شانزدهم این پست به مرور تکمیل می شود.. ... ادامه ...

تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس هشت جلسه ای در هفته

اختصاصی از ژیکو تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه برای دروس هشت جلسه ای در هفته با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 11 ج طرح درس سالانه برای دروس هشت جلسه ای در هفته هدف کلی: سال تحصیلی : کلاس : درس : فعالیت های دیگر و مواد لازم هدف های کلی درس موضوعات و عنوان های دروس فصل ها تاریخ روز جلسه هفته ها ماهها جلسه اول اول مهر ماه جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه اول چهارم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه اول پنجم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه اول اول آبان ماه جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه اول دوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه اول سوم جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جل ... ادامه ...

تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه دروس یک جلسه ای در هفته

اختصاصی از هایدی تحقیق درمورد ج طرح درس سالانه دروس یک جلسه ای در هفته با و پر سرعت . لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 2 به نام خدا ج طرح درس سالانه دروس یک جلسه ای در هفته هدف کلی: سال تحصیلی : کلاس : درس : فعالیت های دیگر و مواد لازم هدف های کلی درس موضوعات و عنوان های دروس فصل ها تاریخ روز جلسه هفته ها ماهها جلسه اول اول مهر ماه جلسه اول دوم جلسه اول سوم جلسه اول چهارم جلسه اول پنجم جلسه اول اول آبان ماه جلسه اول دوم جلسه اول سوم جلسه اول چهارم جلسه اول پنجم جلسه اول اول آذر ماه جلسه اول دوم جلسه اول سوم جلسه اول چهارم جلسه اول پنجم جلسه اول اول دی ماه جلسه اول دوم جلسه اول سوم جلسه اول چهارم جلسه اول پنجم جلسه اول اول بهمن ماه جلسه اول دوم جلسه اول سوم جلسه اول چهارم جلسه اول پنجم جلسه اول اول اسفند ماه جلسه اول دوم جلسه اول سوم جلسه اول چهارم جلسه اول پنجم جلسه اول اول فروردین ماه جلسه اول دوم جلسه اول سوم جلسه اول چهارم جلسه اول پنجم جلسه اول اول اردیبهشت ماه جلسه اول دوم جلسه اول سوم جلسه اول چهارم جلسه اول پنجم جلسه اول اول داد ماه جلسه اول دوم جلسه اول سو ... ادامه ...

انرژی باد

فایل های درس: مقدمه جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم ... ادامه ...

دوره آموزشی الکترونیک و برنامه نویسی میکروکنترلر avr

دوره آموزش الکترونیک و برنامه نویسی avr در سال تحصیلی 93-94 در صنعتی قم برگزار شد و با استقبال نسبتا خوب دانشجویان همراه بود. های این دوره رو برای علاقه مندان قرار میدم. امیدوارم مفید باشند. خوشحال میشم پیشنهادها و انتقاداتتون رو بهم بگید. لینک ها در سایت آموزشی تخته سفید : جلسه 1 جلسه 2 جلسه 3 جلسه 4 جلسه 5 جلسه 6 جلسه 7 جلسه 8 جلسه 9 جلسه 10 جلسه 11 جلسه 12 جلسه 13 جلسه 14 جلسه 15 جلسه 16 جلسه 17 جلسه 18 جلسه 19 جلسه 20 جلسه 21 جلسه 22 منتظر دوره های بعدی آموزشی با کیفیت بهتر باشید ... ... ادامه ...

روش های طراحی در ی

فایل های درس: جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم ... ادامه ...

انرژی باد

فایل های درس: مقدمه جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم ... ادامه ...

انرژی باد

فایل های درس: مقدمه جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم ... ادامه ...

سرفصل کلاس های بازاری

جلسه اول - مقدمه ای بر بازاری و موضوعات حال حاضر جلسه دوم - تغییرات تکنولوژیکی و تاثیر آنها در بازاری مدرن جلسه سوم جلسه چهارم - تعاریف فناوری، اختراع، انتشار نوآوری جلسه پنجم - اهمیت برندینگ جلسه ششم جلسه هفتم - اجزاء marketing plan جلسه هشتم - آنالیز رفتار مشتری، promotion جلسه نهم - segmentation جلسه دهم جلسه یازدهم - کمپین تبلیغاتی ... ادامه ...

پاور پوینت قرآن پایه نهم

پاور پوینت قرآن پایه نهم س حصیلی 96 -95 درس اول جلسه اول درس اول جلسه دوم درس دوم جلسه اول درس دوم جلسه دوم درس سوم جلسه اول درس سوم جلسه دوم درس چهارم جلسه اول درس چهارم جلسه دوم درس پنجم جلسه اول درس پنجم جلسه دوم درس ششم جلسه اول درس ششم جلسه دوم درس هفتم جلسه اول درس هفتم جلسه دوم درس هشتم جلسه اول درس هشتم جلسه دوم درس نهم جلسه اول درس نهم جلسه دوم درس دهم جلسه اول درس دهم جلسه دوم درس یازدهم جلسه اول درس یازدهم جلسه دوم با سپاس و تقدیر از جناب اقای گیتی نورد ... ادامه ...

پاور پوینت قرآن پایه نهم

پاور پوینت قرآن پایه نهم س حصیلی 96 -95 درس اول جلسه اول درس اول جلسه دوم درس دوم جلسه اول درس دوم جلسه دوم درس سوم جلسه اول درس سوم جلسه دوم درس چهارم جلسه اول درس چهارم جلسه دوم درس پنجم جلسه اول درس پنجم جلسه دوم درس ششم جلسه اول درس ششم جلسه دوم درس هفتم جلسه اول درس هفتم جلسه دوم درس هشتم جلسه اول درس هشتم جلسه دوم درس نهم جلسه اول درس نهم جلسه دوم درس دهم جلسه اول درس دهم جلسه دوم درس یازدهم جلسه اول درس یازدهم جلسه دوم با سپاس و تقدیر از جناب اقای گیتی نورد ... ادامه ...

پاور پوینت قرآن پایه هشتم

پاور پوینت قرآن پایه هشتم س حصیلی 96 - 95 درس اول جلسه اول درس اول جلسه دوم درس دوم جلسه اول درس دوم جلسه دوم درس سوم جلسه اول درس سوم جلسه دوم درس چهارم جلسه اول درس چهارم جلسه دوم درس پنجم جلسه اول درس پنجم جلسه دوم درس ششم جلسه اول درس ششم جلسه دوم درس هفتم جلسه اول درس هفتم جلسه دوم درس هشتم جلسه اول درس هشتم جلسه دوم درس نهم جلسه اول درس نهم جلسه دوم درس دهم جلسه اول درس دهم جلسه دوم درس یازدهم جلسه اول درس یازدهم جلسه دوم درس دوازدهم جلسه اول درس دوازدهم جلسه دوم با سپاس فراوان از جناب آقای گیتی نورد ... ادامه ...

سخنرانی های طب ی - فصل بندی شده

فصل اول: توصیه های عمومی طب ی جلسه اول /حجم: 2.29 مگابایت/ جلسه دوم /حجم: 2.27 مگابایت/ جلسه سوم /حجم: 2.81 مگابایت/ جلسه چهارم /حجم: 2.28 مگابایت/ جلسه پنجم /حجم: 3.52 مگابایت/ جلسه ششم /حجم: 1.42 مگابایت/ جلسه هفتم /حجم: 2.14 مگابایت/ جلسه هشتم /حجم: 2.37 مگابایت/ جلسه نهم /حجم: 1.43 مگابایت/ فصل دوم: راه های تقویت حافظه جلسه اول /حجم: 2.89 مگابایت/ جلسه دوم /حجم: 888 کیلوبایت/ جلسه سوم /حجم: 1.97 مگابایت/ جلسه چهارم /حجم: 2.5 مگابایت/ فصل سوم: راه های کاهش صفرا جلسه اول /حجم: 4.9 مگابایت/ جلسه دوم /حجم: 6.59 مگابایت/ جلسه سوم /حجم: 2.48 مگابایت/ جلسه چهارم /حجم: 3.58 مگابایت/ جلسه پنجم /حجم: 2.32 مگابایت/ جلسه ششم /حجم: 3.62 مگابایت/ جلسه هفتم /حجم: 2.88 مگابایت/ جلسه هشتم /حجم: 2.85 مگابایت/ جلسه نهم /حجم: 2.02 مگابایت/ فصل چهارم: راه های تقویت قلب جلسه اول /حجم: 6.15 مگابایت/ جلسه دوم /حجم: 4.72 مگابایت/ ادامه مطلب ... ادامه ...

سلامی دوباره ...

سلام بعد از مدتى غیبت تصمیم به بازگشت به عرصه وبلاگ نویسى گرفتم و بنا دارم از این تاریخ در حد امکان مطالب روزانه یا هفتگى به حضور تقدیم کنم ... در ابتدا عاشوراى حسینى را به همه شما تسلیت عرض میکنم و از همگى شما ماس دعا دارم ... ... ادامه ...

اعلام نتیجه رای گیری جلسات هفتگی کانون

پست از طرف خانم نایبی رای گیری با شش راى موافق از نه راى به پایان رسید.جلسات هفتگى کانون یکشنبه ها ساعت ١٢ تا ١٣ برگزار خواهد شد. ... ادامه ...

تفسیر سوره مبارکه حجرات از تفسیر مجمع البیان

لطفا برای دریافت جزوه کلیک کنید... لطفا جهت دریافت صوت تمامی جلسات بصورت یکجا کلیک کنید... صوت کلاس بصورت مجزا و جلسه به جلسه جلسه 1 15.8.mp3 جلسه 2 18.2.mp3 جلسه 3 17.2.mp3 جلسه 4 18.0.mp3 جلسه 5 18.9.mp3 جلسه 6 18.7.mp3 جلسه 7 17.3.mp3 جلسه 8 15.8.mp3 جلسه 9 17.9.mp3 جلسه 10 10.0.mp3 تاریخ برگزاری از 28 شهریور تا 14 آذر سال 1935 ... ادامه ...

ضبط شده کلاس پروتکل های امنیتی ( دانشجویان کارشناسی ارشد امنیت)

در این پست جلسات ضبط شده درس پروتکل های امنیتی جهت استفاده قرار می گیرد. امیدوارم مفید واقع شود. جلسه اول ( مقدمات ) 95/06/24 جلسه دوم ( نظریه اعداد ) 95/06/31 جلسه سوم ( نظریه گروهها ) 95/07/07 جلسه چهارم ( تعاریف پروتکل امنیتی ) 95/07/14 جلسه پنجم ( dsa , rsa ) 95/07/22 جلسه ششم ( حل تمرین 1 ) 95/08/05 جلسه هفتم ( حل تمرین 2 ) 95/08/12 جلسه هشتم ( میدان ها ) 95/08/019 جلسه نهم ( تسهیم راز ) 95/08/26 جلسه دهم ( حل تمرین قبل نیم ترم ) 95/08/30 جلسه یازدهم ( پروتکل های متوسط ) 95/09/17 جلسه دوازدهم ( پروتکل های پیشرفته ) 95/09/24 جلسه سیزدهم ( مباحث پول دیجیتالی ) 95/10/01 جلسه چهاردهم ( فصل مدیریت کلید ) 95/010/08 ... ادامه ...

ضبط شده کلاس مدیریت شبکه های مخابراتی ( دانشجویان کارشناسی ارشد امنیت)

در این پست جلسات ضبط شده درس مدیریت شبکه های مخابراتی جهت استفاده قرار می گیرد. امیدوارم مفید واقع شود. جلسه اول ( مفاهیم مقدماتی ) 27-11-95 جلسه دوم ( fcaps ) 95-12-04 جلسه سوم ( فصل دوم ) 11-12-95 جلسه چهارم (asn.1) 95-12 جلسه پنجم ( فصل چهارم ) 16-01-96 جلسه ششم ( ارائه aaa ) 96-01-23 جلسه هفتم ( حل تمرین - ارائه soc ) 96-01-30 جلسه هشتم (فصل 4) 06-02-96 جلسه نهم (snmp v1) 96-02-13 جلسه دهم (جلسه دوم-snmp v1) 96-02-27 ... ادامه ...

روش های طراحی در ی

فایل های درس: جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم ... ادامه ...

انس با قرآن در خانه ، قرآن نهم

هماهنگی در ترجمه : ترجمه عبارات و آیات قرآنی ـ فعالیت «ب» انس با قرآن در خانه قرآن نهم درس یک جلسه 1 و 2 قرآن نهم درس دوم جلسه 1 و 2 قرآن نهم درس سوم جلسه 1 و 2 قرآن نهم درس چهارم جلسه 1 و 2 قرآن نهم درس پنجم جلسه 1 و 2 قرآن نهم درس ششم جلسه 1 و 2 قرآن نهم درس هفتم جلسه 1 و 2 قرآن نهم درس هشتم جلسه 1 و 2 قرآن نهم درس نهم جلسه 1 و 2 قرآن نهم درس دهم جلسه 1 و 2 قرآن نهم درس یازدهم جلسه 1 و 2 قرآن نهم درس دوازدهم جلسه 1 و 2 ... ادامه ...

بودجه بندی پیشنهادی کتاب کار و فناوری

بودجه بندی پیشنهادی کتاب کار و فناوری پایه هفتم ماه تعداد جلسات مور نیاز آموزش نام پودمان مهرماه ۸ جلسه نوآوری و فناوری آبان ۴ جلسه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴ جلسه جستجو وجمع آوری اطلاعات آذر ۴ جلسه مستند سازی ۴ جلسه ب و کار دی ۶ جلسه نقشه کشی ۲ جلسه کار با چوب بهمن ۴ جلسه کار با چوب ۴ جلسه اشتراک گذاری اسفند ۸ جلسه پرورش و نگهداری گیاهان فروردین ۴ جلسه پوشاک اردیبهشت ۲ جلسه پوشاک ۶ جلسه خوراک ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان ا ین جلسه هفتگى اذر ٩٥ به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.