بسم الله الرحمن الرحیم

عبارت بسم الله الرحمن الرحیم از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب بسم الله الرحمن الرحیم میباشد.ختم 40 روزه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم

ختم 40 روزه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم این ختم از ختومات مجرب است و خیلیها در همان اواسط ختم حاجت گرفته اند از جمله خودم خواهرم ام و .... از روز یکشنبه شروع میشود روز اول 100بار روز دوم 200بار . . . روز چهلم 4000بار شرایط خانم ها در اوقات مریضی ماهانه میتوانند انجام دهند برای گفتن ذکر میتوانید کمک بگیرید ذکر هر روز قبل از دوازده شب باید تمام شود بعد از دوازده شب فردا محسوب میشود برای گفتن ذکر هر روز 24 ساعت فرصت دارید تعداد اذکار هر روز را دقیق بفرستید نه بیشتر نه کمتر ماس دعا ... ادامه ...

بسم الله در شعر شاعران

بسم الله در شعر شاعران نظامی گنجوی: بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم جامی: بسم الله الرحمن الرحیم هست صلای سر خوان حکیم صفی علیشاه: باب گنج علم خود ذات قدیم کرد بسم الله الرحمن الرحیم ایزد گشسب: باب دل را هست مفتاحی عظیم اوست بسم الله الرحمن الرحیم شاه نعمت الله ولی: اسم اعظم نزد ما باشد قدیم یعنی بسم الله الرحمن الرحیم سنایی: تو در کشتی فکن خود را مپای از بهر تسبیحی که خود روح القدس گوید به بسم الله مجریها حافظ : مده به خاطر نازک مل از من زود که حافظ تو خود این لحظه گفت بسم الله صائب تبریزی: اگر نه مدّ بسم الله بودی تاج عنوان ها نگشتی تا قیامت نوخط شیرازه دیوان ها ناشناس: هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله هر که دارد سر همراهی ما بسم الله ******** از تو بسم الله الرحمن الرحیم سایه بان گردید بر خلقی عظیم ******** گو تو بسم الله الرحمن الرحیم تا تورا در زندگی یاری کنیم ******** بگو بسم الله و صبح ات کن آغاز که دستان تو گردد بالِ پرواز ******** گفت در قران خداوند رحیم راز بسم الله الرحمن الرحیم علامه حسن زاده آملی: ایشان در دیوانشان تعدادی شعر دارند در قسمت دفتر دل که همه ی اینها بیت اولشان با بسم الله است ... ادامه ...

ختم بسم الله الرحمن الرحیم

ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بحق بسم الله الرحمن الرحیم را تا 40 روز انجام میدهید به این صورت که: روز اول 100 مرتبه روز دوم 200 بار تا روز چهلم 4000 بار حتما باید یکشنبه شروع بشه و چهل روز بعدش حتما پنجشنبه هست که تمام میشه...... این ختم خیلی زود حاجت میده حتی در همین زمان 40 روز...روزی که ختم تمام شد یه بسته ما بگیرین و خیرات کنین... ... ادامه ...

مطالب ناب و زیبا

اگه گفتی اشتباهش کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد خوب دیگه نگرد اشتباهی نداره ثواب ختم یه قرآن را بردی منم تو ثوابتون شریکم اگه دوست داری بقیه هم از این ثواب بهرهمند ... ادامه ...

مطالب ناب و زیبا

گه گفتی اشتباهش کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد خوب دیگه نگرد اشتباهی نداره ثواب ختم یه قرآن را بردی منم تو ثوابتون شریکم اگه دوست داری بقیه هم از این ثواب بهرهمند ... ادامه ...

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحــیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خامـوش بسم الله النــور گـر چراغان است بسـم الله الرحمـن الرحیـم نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویــی از سـلیمان است بسـم الله الرحمـن الـرحیـم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان دل شـبسـتـان اسـت بسـم الله الـرحمـن الرحیم قـل هـــو الله احــد قــل عــشــــق الله الصـمـد راز پـنـهان اسـت بـسـم الله الـرحـمن الرحیـم گـیـسـویت را بـازکـن انــا فــتـحـنـایـی بـگـو دل پـریـشـان اسـت بسـم الله الـرحـمن الرحیم ای لبـانت محـیـی الامــوات لـبـخـنـدی بـزن مـردن آسـان اسـت بسـم الله الرحمـن الـرحیـم میزبان عشق است و وای از عشق ! غوغا می کند هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم ... ادامه ...

اشتباه را پیدا کن

اشتباه رو پیدا کن... اگه گفتی اشتباهش کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد خوب دیگه نگرد اشتباهی نداره ثواب ختم یه قرآن را بردی منم تو ثوابتون شریکم اگه دوست داری بقیه هم از این ثواب بهرهمند بشن لایک ... ادامه ...

لطایف حکمی با نکات قرآنی(1)

از ولی الله اعظم حضرت وصی المؤمنین علی علیه السّلام روایت شده است که فرمودند: اسرار کلام الله فی القرآن و اسرار القرآن فی الفاتحه و اسرار الفااتحه فی بسم الله الرّحمن الرّحیم و اسرار بسم الله الرّحمن الرّحیم فی باء بسم الله الرّحمن الرّحیم و اسرار الباء فی النّقطة ی تحت الباء و أنا النّقطه الّتی تحت الباء ( فصلنامۀ بیّنات شمارۀ 20، مقالۀ روح و ریحان و جنّت نعیم تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم، حسن حسن زادۀ آملی ) ... ادامه ...

آمارهایی در باره قرآن

آمارهایی در باره قرآن تعداد کل آیات قرآن ۶۲۳۶ است. البته در این رقم هم اختلاف هست. مثلاً در این محاسبه، «بسم الله الرحمن الرحیم» فقط در سورهٔ فاتحه (اولین سورهٔ قرآن) شمرده شده است (البته بجز سوره فاتحه؛ «بسم الله الرحمن الرحیم» که در ابتدای همه سوره های قرآن جز سوره توبه که «بسم الله الرحمن الرحیم» ندارد- قرار دارد جزء آیه اول آنها محسوب می شوند.)نظراتی دیگر نیز در این باره ..... ... ادامه ...

بسم الله الرحمن ارحیم

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل عشق الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم میزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کند هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم ادامه مطلب ... ادامه ...

بسم الله الرحمن الرحیم

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هر که خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هد هد اورده ست سر اغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره والیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل عشق و الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم گیسویت را باز کن انا فتحنایی بگو دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن مردن اسان است بسم الله الرحمن الرحیم میزبان عشق است و وای از عشق غوغا میکند هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم ... ادامه ...

نسخه زره پوشی مسلم

بس دلم تنگ است بسم الله الرحمن الرحیم زندگی دیگر به من ننگ است بسم الله الرحمن الرحیم هر کجا پنهان شوم جوید مرا گرگ اجل نوبت جنگ است بسم الله الرحمن الرحیم *** تا به کی ای مسلم بی خانمان باشی اندر خانه طوعه نهان خیز از جا دشمن آمد بی درنگ روز جنگ و عرصه تنگ و لشکر دشمن عظیم طبل بنوازید بسم الله الرحمن الرحیم *** اول از نعت نبی ان شاه والا اقتدار بر تن خود حال بنمایم سلاح کارزار جوشنی پوشم ز بهر حفظ تیغ آبدار چون ملک رانم ز خان من کفر رجیم طبل بنوازید بسم الله الرحمن الرحیم *** یادگار حضرت داوود،ای سیمین لباس اب زره ای تنگ حلقه از عدو منما هراس لیک دارم ای زره امروز من یک ماس تا که از هم نگذری و هم مپاشی بر زمین طبل بنوازید بسم الله الرحمن الرحیم *** بر کمر بندم کمر بندی شوم من استوار بر غریبی جان دهم بهر حسین تاجدار یا حسین کن یاری ام زین فرقه قوم جحیم طبل بنوازید بسم الله الرحمن الرحیم *** خود بگذارم چون قبه چرخ و فلک تیره سازد طیقل او چشم افواج ملک دست آن را نازم که بنموده است حک بهر حفظ سر تو را فالله خیر الحافظین طبل بنوازید بسم الله الرحمن الرحیم *** ای حسام ای تیغ برق افروز من ای شرارت نار اعدا سوز م ... ادامه ...

بسم الله الرحمن الرحیم

گفتن ذکر بسم الله الرحمن الرحیم در آغازِ هر کاری، تاثیر معجزه آسایی در سرانجام آن کار دارد.... هر کاری و هر تصمیمی را که میخواهیم عملی کنیم، ابتدا با ذکر بسم الله شروع کرده و با دعا از خداوند بخواهیم که یاری مان کند، آنوقت است که احساس خواهیم کرد که قدرتی عظیم و بی انتها ما را یاری میکند ... ادامه ...

اشتباهو پیدا کن!!!

اگه گفتی اشتباهش کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد خوب دیگه نگرد اشتباهی نداره ثواب ختم یه قرآن را بردی منم تو ثوابتون شریکم اگه دوست داری بقیه هم از این ثواب بهرهمند بشن ... ادامه ...

به نام خداوند بخشنده مهربان

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هدهد آورده ست آغازش تویی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی واللیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، قل عشق، الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم مهدی جهاندار ... ادامه ...

اربعین

حسن عسکری علیه السلام فرمودند: «علامات المؤمن خمس: صلاة احدی و الخمسین و زیارة الاربعین و ختم فی الیمین و تعفیر الجبین والجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم؛ نشانه های مؤمن و شیعه، پنج چیز است: اقامه پنجاه و یک رکعت، زیارت اربعین حسینی، انگشتر در دست راست ، سجده بر خاک و بلند گفتن «بسم اللّه الرحمن الرحیم». ... ادامه ...

ادامه تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم

19 -بسم الله الرحمن الرحیم :باء اشارت است به بقاءخدای ازلی،وسین اشارت است به سلام خدای بر مومنان،ومیم اشارت است به محبت خدای مرتاءبان وپاکان،این است شگرف کاری وبزرگ حالی که قاصد به مقصود رسد وعابد به معبود وطالب به مطلوب ومحب به محبوب.نسیم وصال از وزشگاه اقبال دمیده ودوست به دوست رسیده است 20- -بسم الله الرحمن الرحیم :الله است قدیم ،رحمن است عظیم، آفریدگان است کریم،پروردگار است حلیم ،آمرزگار است رحیم،عیب پوش است وعذر پذیر ،کار ساز ودستگیر، نغز کردار ،خوش گفتار،لطیف دیدار.21 -بسم الله الرحمن الرحیم: بنام خداوند قادر متعال ،صانع بی احتیال،در ذات وصفات بر کمال ،موصوف به وصف جمال،کردگار است وبزرگوار ،دانا به هر کار،پاک از انباز و بی نیاز از یار ،خود بی یار وهمه جهان یار. از کتاب تفسیر قران خواجه عبدالله انصاری ... ادامه ...

متن وصیت نامه شهید باکری

بسم الله الرّحمن الرّحیم یا الله، یا محمّد ، یا علی یا فاطمه زهرا یا حسن یا حسین یا علی یا محمّد یا جعفر یا موسی یا علی یا محمّد یا علی یا حسن یا مهدی (عج) و تو ای ولی مان یا روح الله! و شما ای پیروان صادق شهیدان. خدایا! ... ادامه ...

بسم الله الرحمن الرحیم

عن النبی (ص) : قَالَ اللهُ تَبارَکَ و تَعالی کُلُّ أَمرٍ ذِی بَالٍ لا یُذکَرُ بسم الله فیه فَهُوَ أبتَرُ؛[1] خداوند متعال می فرماید: هر کار مهمی که در آن «بسم الله» ذکر نشود، بی فرجام است از انجا که انسان در این دنیا مختار است و کارهایش را از روی اختیار انجام میدهد , شاید این گمان پیش اید که هر کاری به تلاش خود انسان بستگی دارد , و اگر انسان کاری را که انجام می دهد و به سر انجام می رساند به یمن تلاش خودش است , اما انسان با دقت به کارهای خودش و دیگران می بیند که گاهی بعضی از کارها با تلاش فراوان به ثمر نمی رسد ولی برخی موقعیتها و موفقیتها بدون تلاش انچنانی بدست می اید که این نشان آن است که قدرت دیگری غیر از تدبیر خود انسان درکار است . که ان قدرت همان مشیت و تقدیر الهی است که در پشت همه کارها قرار دارد , لذا با این مقدمه اگر به روایتی که در صدر نوشته امد دوباره نظر انداخته شود , شاید اهمیت ذکر و نام خدا در انجام امور ولو ساده روزمره مشخص شود , در این زمینه داستانی جالب نقل شده که ذکر ان در ذیل این نوشتار بی مناسبت نیست : در کتاب تحفةالاخوان حکایت شده است که مردى منافق زن مؤمنى داشت که در تمام امور خود به اس ... ادامه ...

اصطلاحات قرآنی(2): بسمله

تعریف بسمله : گفتن ذکر ( بسم الله الرحمن الرحیم ) را بسمله میگویند. نظر شیعه : بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدای تمام سور قرآنی بجز سوره توبه آمده است؛منتها در سوره حمد یک آیه مستقل بوده و در سوره های دیگر جزو آیه اول شمرده میشود و بنابراین در آغاز تلاوت هر سوره ای (جز سوره توبه) واجب است. نظر اهل تسنن : بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره حمد را واجب دانسته ولی بقیه را مستحب می دانند و جزو سوره به حساب نمی آورند. نظر صادق(ع) : آنهایی را که بسم الله الرحمن الرحیم را جزو سوره های قرآن نشمرده اند تقبیح کرده و آنها را به( قاتلهم الله) تعبیر نمودند. احکام بسمله : 1= واجب است در آغاز تلاوت قرآن و در آغاز هر سوره 2-مستحب است در هنگام آغاز تلاوت به آیه ای که با لفظ جلاله الله شروع میشود. 3-ممنوع است قبل از تلاوت سوره توبه حدیثی از اکرم : هر کار خیر و مهمی که بدون ذکر بسم الله الرحمن الرحیم شروع شود ابتر و نافرجام باقی خواهد ماند. ... ادامه ...

برای بطلان سحر

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری سیدال (ع) و ماس دعای ویژه. جهت باطل سحر و محافظت خود در برابر آن دعای زیر را نوشته و در همه جا (بجز مکان های ناپاک) همراه داشته باشید تا حصول نتیجه. بسم الله الرحمن الرحیم فلمّا القوا قال موسی ما جئتم به السحر إنّ الله سیبطله إنّ الله لا یصلح عمل المفسدین یاالله یاالله یاالله و لا حول و لا قوة الّا بالله ... ادامه ...

مجلس روضه و اشک بر حضرت حسین علیه السلام

بسم الله الرحمن الرحیم" ... ادامه ...

بسم الله الرحمن الرحیم

39 --بسم الله الرحمن الرحیم=کلمه ایست که شفای دلها و ضیاء روحها است، خداوندی که نام او دلها را بستان است،یاداو شمع تابان است ، نام خداوندی که مهر او زندگانی دوستان است، یک نفس با او به دو گیتی ارزان است، یک لحظه اُنس با او خوشتر از جان است. یک نظر از او صدهزار جان رایگان است. گمان مبر که مرا جز تو یار خواهد بود دلم جز از تو ی را شکار خواهد بود از کتاب تفسیر ادبی وعرفانی خواجه عبدالله انصاری از دوستان تقاضادارم کپی را با نام ماخذ انجام بدهند تشکر ... ادامه ...

بسم الله الرحمن الرحیم

41---بسم الله الرحمن الرحیم=شنیدن نام خدا موجب هیبت وهیبت سبب فناوغیبت است وشنیدن نام رحمن موجب حضور به حضرت وحضور به حضرت سبب بقا وقربت است یکی به شنیدن نام الله در کشف جلال مدهوش،ویکی به شنیدن نام رحیم در بسط جمال بی هوش است واَلله اخبار از قدرت او بر ابداع است. ... ادامه ...

بسم الله الرحمن الرحیم

41---بسم الله الرحمن الرحیم=شنیدن نام خدا موجب هیبت وهیبت سبب فناوغیبت است وشنیدن نام رحمن موجب حضور به حضرت وحضور به حضرت سبب بقا وقربت است یکی به شنیدن نام الله در کشف جلال مدهوش،ویکی به شنیدن نام رحیم در بسط جمال بی هوش است واَلله اخبار از قدرت او بر ابداع است. ... ادامه ...

بسم اللّه الرّحمن الّرحیم

═─: ... ادامه ...

عشاق " تو " در هر زمان،" آقا "صدایت می کنند...

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تو یی از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد قل عشق الله الصمد راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم گیسوی ت را بازکن انا فتحنایی بگو دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم ای لبان ت محیی الاموات لبخندی بزن مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم میزبان عشق است و وای از عشق ! غوغا می کند هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم سلام شب همه ی دوستان عزیز به خیر با اجازه فردا عازم یه سفرم کاش همه ی شما بودین و در این موقعیت همه در کنار هم شادی واقعی رو حس می کردیم قابل باشم جای همتون رو خالی می کنم ماس دعا تا برگشت خدا نگهدارتون ... ادامه ...

جهت دفع سحر و جادو

برای دفع سِحر و جن و پری و چشم زخم دعای زیر را با خ ر سبز رنگی که قبلا از آن استفاده نشده بنویس و همراه داشته باش. بسم الله الرّحمن الرّحیم فسیکفیکهم الله و هو السّمیع العلیم انّه من سلیمان و انّه بسم الله الرّحمن الرّحیم الا تعلوا علی و أتونی مسلمین صمّ بکم عمی فهم لا یرجعون صمّ بکم عمی فهم لا یعقلون صمّ بکم عمی فهم لا یسمعون صمّ بکم عمی فهم لایتکلمون صمّ بکم عمی فهم لا یبصرون یاحنّان یامنّان یادیّان یاسلطان یابرهان یاقدیم الاحسان یا لااله الّا انت سبحانک انّی کنت من الظّالمین لا اله الّا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی الّذی لایموت ابدا بیده الخیر و هو علی کل شئ قدیر و الیه المصیر فالله خیر حافظا و هو ارحم الرّاحمین لا اله الّا الله محمّد رسول الله صلّی الله تعالی علیه و سلّم و لا حول و لا قوّة الّا بالله العلی العظیم ماس دعا ... ادامه ...

اهمیت «بسم الله الرحمن الرحیم»

اهمیت «بسم الله الرحمن الرحیم» ... ادامه ...

یا منتقم

بسم الله الرحمن الرحیم ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان بسم الله الرحمن الرحیم به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.