تحول علوم انسانی در سایه ولایت

عبارت تحول علوم انسانی در سایه ولایت از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب تحول علوم انسانی در سایه ولایت میباشد.مهدی احمدی رئیس پژوهشکده علوم انسانی «سمت» تأکید کرد:

تأسیس پژوهشکدة «سمت» گامی است به سوی مشارکت بیشتر ما در تحول محتوایی علوم انسانی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» به عنوان بازوی تحقیقی این سازمان، یکی از مراکزی است که حال قرار است با تبدیل شدن به پژوهشکده نقش پررنگ تری را در سیر تحول علوم انسانی ایفا کند. برای واکاوی ضرورتها و دلایل تأسیس این پژوهشکده، گفتگویی داشتیم با مهدی احمدی رئیس مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»؛ مرکز تحقیقی که به تازگی به پژوهشکده تبدیل شده است. این گفتگو را در ادامه می خوانید. ... ادامه ...

تحول علوم انسانی شهید می خواهد

ما یک جریان محافظه کار در کشور داریم که از این طریق نان می خورند به همین دلیل است که با هر نوع تحول در علوم انسانی مخالف هستند زیرا منزلت خود را از های فعلی ب کرده اند. وی با تأکید بر این که چنانچه انقل باشد که پاسخ های جدیدی به علوم انسانی ندهد این انقلاب یک انقلاب پیشتاز نخواهد بود.... این مسیر ده تا 20 شهید می خواهد تا در آن تحول ایجاد شود مانند مسئله هسته ای! ادامه مطلب ... ادامه ...

چرایی تحول در علوم انسانی

علوم انسانی مدرن ریشه در تاریخ فرهنگ و تفکر غرب دارد. محوریت این نوع فرهنگ را مبانی اومانیستی و نفسانی شکل داده است و به نوعی مبانی سلطه گرایانه و قدرت طلبانه وابسته اند؛ از این رو با مبانی دینی، عقلانی و وحیانی سنخیتی ندارند. نگرش تک ساحتی به انسان در غرب صورت های دیگر نگرش به انسان را مردود دانسته و مانع از شکل گیری انسان متعالی شده است. این موضوع مهم که در تقابل با ساحت دین قرار دارد، ضرورتا تحول در علوم انسانی در عالم ی و بومی سازی آن را می طلبد. جزوه : چرایی تحول در علوم انسانی ... ادامه ...

تحول در علوم انسانی

گفتیم که حداقل بیش از نیمی از مشکلات کشور به علوم انسانی ای برمی گردد که در های ما تدریس می شود. علوم انسانی های ما ی نیست و لیبرالی است. علوم انسانی های ما را مثل بقیه ادیان از سیاست جدا می داند و باصطلاح سکولار است. گفتیم که اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران و یان و تمردان ما که تربیت شده ها هستند و از علوم انسانی لیبرالی و سکولار ها تغذیه کرده اند، ی را که جدا از سیاست باشد قبول دارند و به اصطلاح سکولار هستند. بنابراین باتوجه به آنچه گفتم لازمه ی حل بسیاری ار مشکلات کشور ایجاد تحول در علوم انسانی های ماست. کار سخت و زمانبر ی یا تحول در علوم انسانی ها کم ش از اوایل پیروزی انقلاب آغاز گشته، با رهنمودهای (ره)، بویژه با رهنمودها و پیگیری های ی دنبال شده و در حال حاضر بر سرعت انجام آن افزوده شده است. در این کار بزرگ تحول و ی علوم انسانی، نقش اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران و یان و تمردان(خاصه اصلاح طلبان) نقش مانع سر راه است و بر سکولار ماندن و غربی و لیبرالی ماندن علوم انسانی اصرار می ورزند. انجام این کار بزرگ فقط بر دوش تعدادی از ون و افرادی که همیشه ایام دوشادوش ت در کار استقرار و تداوم انقلاب ی و پاس ... ادامه ...

پرسش هایی برای تأمل 25: تاریخ تحول در نظام پژوهشی علوم انسانی در ایران

نظام پژوهش در علوم انسانی در ایران چه دوران هایی را گذرانده است؟ اوج پژوهش در علوم انسانی در ایران چه زمانی بوده است؟ دوران انحطاط پژوهش در علوم انسانی در ایران چه زمانی بوده است؟ علل تحول در نظام پژوهش در علوم انسانی در ایران در هر یک از گذرها از دورانی به دوران دیگر چه بوده است؟ ... ادامه ...

میان رشتگی افق فکر را گسترش می دهد/ تفکیک علوم در دوره رنسانس

مهدی گلشنی موسس دانشکده فلسفه علم گفت: مسئله میان رشتگی بسیار برکت زاست و افق ها را باز کرده است، چرا که دانشمندان حرف های یکدیگر را می شنوند و این افق فکر را گسترش می دهد. خبرگزاری مهر، گروه دین و شه_عباس بنشاسته: پدیده میان رشتگی، گویای رخدادی عمیق در علوم انسانی رایج دنیا و سایر حوزه های دانش است. این پدیده تلویحا موید بن بست های نظری دانش و نظام طبقه بندی علوم مدرن است. نکته مهم درباره روند میان رشتگی در علوم نسبتی است که این پدیده با دغدغه تحول در علوم انسانی پیدا می کند. به نظر می رسد رفتن علوم به سمت میان رشته ای شدن و تحول در نظام طبقه بندی دانش ها خود، تحولی بنیادین در علوم انسانی است که در کنار ی سازی و بومی سازی علوم باید مورد توجه قرار گیرد چرا که انعطاف پذیر شدن شدن دانش در رویکردهای میان رشته زمینه مساعدتری برای تحول و بومی سازی ایجاد می کنند. ادامه مطلب ... ادامه ...

بررسی و شناسایی مؤلفه های دینی

تحوّل در حوزه علوم انسانی، یکی از موضوعات زیربنائی است که در چند سال اخیر سرلوحه عزم جدّی نظام علمی کشور قرارداده شده است. تحوّل در این حوزه دارای ابعاد فراوانی است که خیزش عمیق عالمان ی و حوزوی را طلب نموده است. در میادین و عرصه های گوناگون این حرکت، حتّی در جزئیّات نیاز به کنکاش و بازشناسی است. یکی از ابواب ورودی به این تحوّل، توجه به دانش فراهم آمده موجود و غربال گری آن است تا نه بدون دلیل از مواهب آنها محروم و نه بی مهابا در دام محصول آن گرفتار شویم. بدون شک، یکی از موارد علوم انسانی که نیاز به توجّه دارد، روش ها و ابزارهای تحقیق در حوزه علوم انسانی است. براین اساس، این مقاله برآن است تا در حوزه دین پژوهی 1، به کنکاش بپردازد و سؤال این است که: آیا بدون توجّه به مبانی تأسیسی مربوط به ابزار و روش های پژوهش در حوزه دین پژوهی، می توان از آنها انتظار داشت که در محیط فرهنگی ی اعتبار و روائی داشته باشند؟ پاسخ، با غور در پژوهشهای این حوزه، قابل احصا خواهد بود. ... ادامه ...

مروری بر کارنامه شورای تحول علوم انسانی /ج اقدامات ۱۲ کارگروه

آ ین اقدامات و برنامه های کارگروه های شورای تحول علوم انسانی در ۱۲ رشته در سال ۹۵ اعلام شد. ... ادامه ...

تحول در قوه قضاییه

1- سالها پیش هرگاه سخن از «تحول» در امور کشوری به میان می آمد با خود می گفتم تحول چیست و اصولا در کجا ضرورت دارد. آیا اصلا تحول از امور ضروری عالم است؟ همه جایی است؟ همه چیزی است؟ چه چیزهایی باید دچار تحول شوند؟ آیا همه کتابها باید از نو نوشته شوند؟ همه ساختمان ها باید از نو ساخته شوند؟ همه ساختار ها باید متحول شوند؟ قانون مدنی جدیدی لازم است؟ قوانین دادرسی باید تغییر کنند؟ علوم انسانی؟ علوم غیر انسانی؟ غیر علوم انسانی؟ بالا ه چه باید کرد؟ (همان «چه باید کرد» معروف). آیا باید اص تحولی باشیم؟ اص ثباتی باشیم؟ اص ، اصلا باشیم یا نباشیم؟ یا هیاتی باشیم بریزیم به هم؟ بعد هم بگوییم خدا بزرگ است. بعد از ابه ها چیزی ساخته می شود؟ 2- البته امروز بسیاری از حوزه های لازم حول در کشور روشن است. یکی از آنها امور قضایی و دادرسی و حقوق عامه و در یک کلام کارکرد اصلی نظام قضایی است که عقلهای متصل و منفصل بر آن اتفاق دارند. تعرض ما هم به این حوزه برای رفع بیکاری و کم انگاشتن ضرورت تحول در بخش های اجرایی و تقنینی نیست بلکه به دلیل صرف عمر و فکر بیشتر در این حوزه و مرتبط بودن با آن است. 3- یکی از مهمترین گامهای ایجاد تح ... ادامه ...

نقش و جایگاه علوم انسانی در بهبود کیفیت زندگی

علوم انسانی و تربیت نیروی انسانی در ها و مراکز آموزش عالی در حوزه علوم انسانی از موضوعاتی است که هرازچندگاهی مورد توجه جریانات مختلف ، فرهنگی و برنامه ریزی آموزشی واقع می شود و اغلب مورد بی توجهی قرار می گیرد. شکل گیری هویت فرهنگی و چگونگی آن، عوامل موثر آن، چه برای یک فرد و چه برای یک جمع که از آن به خانواده، قوم، همشهری، ملت، امت، جامعه انسانی و عناوینی از این قبیل تعبیر می کنیم در علوم انسانی بیان می شود و بعد نیازهای او و ضرورت های زندگی فردی و جمعی او همه از طریق علوم انسانی رو به کمال می رود و حتی نیازهای او پس از این تحولات فرهنگی متفاوت می شود و آن گاه برای رفع این نیازها به سایر علوم توجه می شود. به عبارتی دیگر سایر دانش ها برای رفع نیازهایی پدید می آیند که از طریق علوم انسانی بررسی شده اند و بنابراین سایر دانش ها خدمتگزار و کارگزار علوم انسانی هستند و نقش آنها نقش پایه و فلسفه است و دیگر علوم و فنون برخاسته از آن و خدمتگزار آن هستند. ... ادامه ...

*اطلاعیه مهم اداره ثبت نام دانشکده علوم انسانی*

**************دانشجویان ارشد و ی ورودی 94 دانشکده علوم انسانی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد دانشجوی پیام نور بوده اند جهت دریافت نامه واقدام برای ریز نمره وتاییدیه به ثبت نام دانشکده علوم انسانی مراجعه نمایند.************ باتشکر اداره ثبت نام دانشکده علوم انسانی ... ادامه ...

جایگاه فلسفه و انسان در تولید علوم انسانی قرآن بنیان

نگاهی اجمالی به آثار و مباحثی که راجع به تحول علوم انسانی در کشور منتشر شده ـ با تمام اختلافاتی که با یکدیگر دارند ـ از یک حقیقت واحد خبر می‏دهند و آن حقیقت این است که علوم انسانی رایج، نیازمند بازنگری است و باید کاری کرد. در این میان، جایگاه قرآن در علوم انسانی، مغفول واقع شده است. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، رضا لک زایی مقاله ای تحت عنوان «جایگاه فلسفه و انسان در تولید علوم انسانی قرآن بنیان» به نگارش درآورده که در شماره ۱۷ فصلنامه علوم انسانی ی صدرا چاپ و منتشر شده است. متن مقاله در ادامه می آید: ... ادامه ...

تحول علوم انسانی، نیست/نقد غربی ها به این علوم را بیان کنیم

همایون همتی، پژوهشگر حوزه فلسفه دین معتقد است به دلیل روحیۀ خودباختگی غالب بر محیط های علمی می توانیم از نقدهای خود غربی ها به علوم انسانی استفاده کنیم تا دیگر مقاومتی وجود نداشته باشد. ... ادامه ...

گزارشی از آراء خسروپناه درباره علم دینی

تحول در علوم انسانی، یکی از مهم ترین پروژه های فکری انقلاب ی است که متفکران زیادی را له یا علیه خود به اظهار نظر واداشته است. عبدالحسین خسروپناه رییس موسسه حکمت و فلسفه ایران از نظریه پردازان طرح تحول در علوم انسانی است که بسیاری از فعالیت های علمی خود را در چند سال اخیر به این موضوع اختصاص داده است. در این گزارش به بررسی آرای وی درباره موضوع علم دینی و تحول در علوم انسانی می پردازیم. از نظر خسروپناه همان طور که حفظ استقلال ارضی و اقتصادی و برای هر کشور در حکم هوا برای ادامه حیات آن است وجود استقلال علمی هم لازمه رشد و تعالی فرهنگی آن محسوب می شود. یکی از مشکلات عظیمی که کشور ما در چند دهه اخیر با آن روبه رو بوده عدم استقلال علمی و اتکای نخبگان به نظریات غربی است که مبتنی بر جهان بینی غیر توحیدی بنیان نهاده شده اند. مدعای خسروپناه برای رفع این نیاز «الگوی حکمی-اجتهادی تولید علوم انسانی» است که به دنبال عرضه الگو و را اری جدید در این عرصه حیاتی کشور است. ادامه مطلب ... ادامه ...

کاربرد رشته های علوم انسانی

دین، روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه، ادبیات، اقتصاد، سیاست، حقوق، مدیریت، اخلا ق، فرهنگ، هنر، زبان بخش هایی از معماری و امثال اینها هویت آدمی را تعین می بخشند و راه و مسیر بهتر زندگی و کیفیت آن را معین می کنند، خط می دهند، فکر می دهند و بعد علوم دیگر به عنوان ابزار برای تحقق آن آرمان ها به کار گرفته می شود و حتی توجه به این که باید از علوم بهره گرفت و زندگی را براساس آنها سازمان بهتری داد و مثلا ساختمان های بهتری ساخت، شهر بهتری ساخت، صنایع بهتری پدیدآورد همه در پی نیاز و جهت گیری ای است که قبلا توسط یک یا چند شعبه از علوم انسانی درباره آن بحث و نتیجه گیری شده است. بنابراین زندگی انسانی بدون فرهنگ که محصول علوم انسانی است متوقف می شود و تمامی علوم و فنونی که غیر از علوم انسانی متوقف خواهد شد. ... ادامه ...

طرح تحول،«آموزش علوم پزشکی» را هم متحول می کند؟

دو سال از تدوین سند تحول آموزش علوم پزشکی و اقدامات انجام شده در راستای این طرح می گذرد. با توجه به اینکه در ماه های آ ت یازدهم به سر می بریم سئوالات زیادی درخصوص میزان عملیاتی شدن این سند و همچنین نتایج اجرای آن و اینکه آیا این برنامه، آموزش علوم پزشکی را متحول می کند یا خیر وجود دارد. ... ادامه ...

محور "جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی" به محورهای کلی همایش افزوده شد.

محور "جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی" به محورهای کلی همایش افزوده شد. مطابق ادغام دوهمایش بین المللی علوم انسانی ی و همایش ملی علمی- پژوهشی قرآن و تحول علوم انسانی محور کلی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی به محورهای همایش افزوده شد. محورهای اختصاصی این محور کلی متعاقباً در این تارنما افزوده می شود. مطابق ادغام دوهمایش بین المللی علوم انسانی ی و همایش ملی علمی- پژوهشی قرآن و تحول علوم انسانی محور کلی جایگاه مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی به محورهای همایش افزوده شد. محورهای اختصاصی این محور کلی متعاقباً در این تارنما افزوده می شود. آ ین تاریخ دریافت مقالات: 1395/05/15 تاریخ برگزاری همایش: 1395/07/08 اعضای محترم کمیته علمی این محور به شرح زیر می باشد. ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه ی 1 حجت ال نصیری عضو هیأت علمی علم و صنعت 2 حجت ال بهجت پور عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و شه ی 3 حجت ال رنجبران عضو هیأت علمی داتشگاه هنر 4 حجت ال مبشری عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف ی 5 حجت ال رضایی اصفهانی عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی 6 حجت ال پارسانیا عضو هیأت علمی باقرالعلوم 7 حجت ال کاویا ... ادامه ...

تحول علوم انسانی؛ چالش ها و را ارها» با حضور مالک شجاعی

برنامه " گفت و گوی فرهنگی " با موضوع «تحول علوم انسانی؛ چالش ها و را ارها» با حضور مالک شجاعی( مشاور شورای تحول علوم انسانی) ، غلامرضا جمشیدی ها( )، عباس اسدی( علامه) روی آنتن رادیو گفت و گو رفت. در ابتدای این برنامه، مالک شجاعی درباره وضعیت علوم انسانی در کشور گفت: ی به ویژه در سال 88 روی تحول علوم انسانی تأکید داشت و باید یک آسیب شناسی جدی در تمام ابعاد فرهنگی اتفاق بیفتد. اگر بخواهیم مبدأ علوم انسانی مدرن را به لحاظ تاریخی شناسایی کنیم، شاید بتوانیم سال 1310 را یک تاریخ دقیق یاد کنیم، در این رابطه بدانیم؛ هرچند پیشینه علوم انسانی را در تمدن ی داشتیم و به نوعی آموزگار تمدن غرب هم بوده است. شجاعی ادامه داد: یک متخصص قرون وسطا به این اشاره کرد که واژه مدرنیته نخستین بار در اوا قرون وسطا و برای اشاره به آثار ابن سینا و غزالی به کار می رفت. علوم انسانی به مفهوم مدرن کلمه متولد قرن 19 میلادی است. اگوست کنت پیشگام پوزیتیویسم برای اولین بار واژه فیزیک اجتماعی را به کار برد و به این اشاره کرد که انسان و جامعه را با مدل نیوتون ارتقا دهیم. علوم انسانی در ایران معاصر با تأسیس تهران به وجود آمد. متون اصلی در عل ... ادامه ...

اولین همایش بین المللی نقش فناوری های نوین در علوم انسانی-29 آذر 95

علوم انسانی به عنوان پایه های فرهنگی و زیر بنایی جوامع نقش بسزایی را در ارتقای فرهنگ و ارزش های جوامع دارند. با توجه به پیشرفت های سریعی که در حوزه ی فناوری در سطح جهان روی می دهد، علوم انسانی نیز متاثر از این فناوری ها دستخوش تغییر و تحول شده است. این تغییرات جنبه های مختلف علوم انسانی را متاثر ساخته و باعث تغییر در شیوه های آموزشی در علوم انسانی، تغییر در مبانی فلسفی، روش های کاربرد علوم انسانی، و ... شده است. علوم انسانی و مبانی فرهنگی و ارزشی جامعه در ارتباط تنگاتنگی با هم می باشند؛ از این رو تغییر و تحول در علوم انسانی باعث تغییر در مبانی فرهنگی و ارزشی جامعه نیز می شود. این مساله باعث شده است تا شمندان این حوزه توجه ویژه ای به این مساله داشته باشند و در همین راستا مساله ی بومی سازی علوم انسانی، توجه به رویکرد های جدید بکارگیری این علوم، توجه به علوم انسانی ی و روش های نوین آموزش در حوزه ی علوم انسانی مطرح می شود. بنابراین باید متناسب با فرهنگ و نیاز جامعه به تطبیق فناوری های نوین با حوزه های علوم انسانی پرداخت. در این راستا انجام امور پژوهشی و بررسی نیازهای جامعه و تطبیق آن با فناوری های ... ادامه ...

نکات مهم مدیرحوزه های علمیه درباره تحول و توسعه اجتهاد برای پاسخ به پرسش های تازه

آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در کارگاه های « ی سازی علوم انسانی» که به همت مؤسسه علوم انسانی ی جامعه المصطفی(ص) در مجتمع امین برگزار شد، دست ی به اجتهاد تمدن ساز را مست م توجه… ... ادامه ...

اجرای طرح تحول نظام سلامت درتمام شهرستان های زیر پوشش علوم پزشکی مشهد

مشهد- ایرنا- رئیس علوم پزشکی مشهد با رد شبهه های مطرح شده در خصوص اینکه طرح تحول نظام سلامت فقط در ای بزرگ موفق عمل کرده است، گفت: بسته های این طرح علاوه بر مشهد در تمامی شهرستان های زیر پوشش این در اسان رضوی اجرا شده است. ادامه: اجرای طرح تحول نظام سلامت درتمام شهرستان های زیر پوشش علوم پزشکی مشهد ... ادامه ...

علوم انسانی قرآن بُنیان نسخه وحدت و پایان جنگ های بشر است

خبرگزاری شبستان: یک پژوهشگر با اشاره به نقش قرآن کریم در تحول علوم انسانی گفت: منظور از ناس، جامعه بشری بدون در نظر گرفتن مرام و عقیده آنها است؛ علوم انسانی متعالی قرآن بنیان به وحدت و زندگی مسالمت‏ آمیز با تمام آحاد بشر اشاره دارد. به گزارش خبرنگار گروه شه خبرگزاری شبستان، قرآن به عنوان اصلی ترین محور دین مبین ، در واقع سرچشمه ای برای تمامی امور مسلمین است، از زندگی روزمره گرفته تا ساحات مختلف ارتباطی افراد در سطح جامعه و زندگی شخصی. همچنین از سوی دیگر قرآن کریم مملو از اشارات متعدد علمی است که همواره به عنوان منبعی برای شمندان عرصه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. این گستره به ویژه در حیطه علوم انسانی ی مورد توجه است. در این مجال بر آن شدیم تا نقش قرآن را در سیر تحول علوم انسانی با رضا لک زایی به گفت وگو بنشینیم، وی از جمله محققان حوزه علوم انسانی ی و به ویژه رشته فلسفه است و تاکنون آثار مختلفی از جمله کتاب «روش شناسی شارحان حکمت متعالیه» از وی به چاپ رسیده است. آنچه که در ادامه می آید حاصل این گپ و گفت است: ... ادامه ...

نباید رشته های علوم انسانی با سایر رشته ها مقایسه شوند

رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: نباید رشته های علوم انسانی با سایر رشته ها مقایسه شوند و با معیارهای ی ان در مورد این رشته ها داوری شود. به گزارش وبلاگ تخصصی طرحی برای فردا به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۲۶ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد. غلامعلی حداد عادل گفت: نباید رشته های علوم انسانی با سایر رشته ها مقایسه شوند و با معیارهای ی ان در مورد این رشته ها داوری شود . وی افزود: این به آن معناست که نباید گفته شود کشور به همان تعداد که به پزشک نیاز دارد به فیلسوف و مورخ هم به همان تعداد نیاز دارد، چون نگاه کمیت گرا به علوم انسانی مشکل آفرین است . عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: باید وزارت علوم با تمام توان جلوی جذب بی رویه دانشجو را بگیرد. رئیس شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی گفت: جذب بی رویه دانشجو و تأسیس و راه اندازی مقاطع ی در بسیاری از شهرستان ها خدمت به کشور نیست . وی افزود: اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی هم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد . عضو هیات علمی تهران ادامه داد: موضوع آموزش عالی و مشکلات ... ادامه ...

مقاله نقش علوم انسانی در تحول پارادایمی طب با word

مقاله نقش علوم انسانی در تحول پارادایمی طب با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نقش علوم انسانی در تحول پارادایمی طب با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد و مراکز تی می باشد. این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش علوم انسانی در تحول پارادایمی طب با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد بخشی از متن مقاله نقش علوم انسانی در تحول پارادایمی طب با word : سال انتشار: 1385 محل انتشار: کنگره ملی علوم انسان ی تعداد صفحات: 5 چکیده: طب مدرن که امروزه در درمان بسیاری از بیماری ها کارآمد به نظر می رسد به شدت متأثر ازتفکر مکانیکی دکارت است که بدن انسان را نوعی ماشین می دآن است که به جای پیچ و مهره وچرخ دنده از استخوان و عصب و عضله ساخته شده است. آنچه در بیولوژی و طب مدرن به شدت از آن غفلت شده است، موضوع بیولوژی و طب مدرن یعنی حیات است. سلول های بدن انسان زنده و هوشمند هستند. هوشمندی و پیچیدگی رف ... ادامه ...

رضایت 80 درصدی مردم از طرح تحول نظام سلامت

رئیس مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به رضایت 80 درصدی مردم از طرح تحول نظام سلامت گفت که های علوم پزشکی کشور تجربیات اجرای طرح تحول نظام سلامت را درحوزه کاری خود ثبت می کنند. ... ادامه ...

تحول در علوم انسانی بدون فقه و اصول بی معنا است

به گزارش خبرگزاری « حوزه »از مشهد، حجت ال والمسلمین خسرو پناه، در جمع استعدادهای برتر و ممتازین حوزه های علمیه در اردوگاه شهید بهشتی گلمکان مشهد، حضور یافته و ضرورت تحول علوم انسانی را در جامعه امروز، تبیین کرد. وی با تبیین چیستی علوم انسانی و جایگاه این علوم در جامعه امروزی گفت: علوم انسانی اصطلاحی جدید است که در میراث گذشته ی ما، عنوانی به نام علوم انسانی وجود نداشت.این اصطلاح، توسط غربی ها مطرح شد.در جامعه ما ، علوم انسانی، معنای عامی دارد و همه علوم غیر طبیعی و غیر ی را شامل می شود.طبیعی است، وقتی از تحول علوم انسانی صحبت می کنیم، باید همه این علوم را در بر گیرد. یعنی تحول در فلسفه، الهیات و علوم اجتماعی، مثل روانشناسی، جامعه شناسی ، اقتصاد و ...؛ اما مقصود از تحول چیست و تحول در علوم به چه معناست؟ این حوزه افزود: تحول جزء ذاتیات علم است. علوم، همیشه در حال تحول هستند. اگر علمی چند سال رکود داشته باشد و تحول پیدا نکند معلوم می شود، علم نیست یا عالمانش عالم نیستند.آیا این علوم انسانی در جامعه ما تحولی ندارد؟ پاسخ این است که متاسفانه تحول ندارد یا اینکه تحول آن اندک است. این علوم، ناظر به ن ... ادامه ...

ماهیت علوم انسانی

علوم انسانی معارفی است که موضوع تحقیق آنها فعالیت های مختلف بشری است، یعنی فعالیت هایی که متضمن روابط افراد بشر با یکدیگر و روابط این اشیاء، آثار، نهادها و مناسبات ناشی از آنهاست. تنوع و گستردگی علومی که از آن به عنوان علوم انسانی یاد می شود به گونه ای است که کمتر محقق و صاحب نظری توانسته است درباره تمام علوم نظریه جامع و روشنی عرضه کند و حدود آن را از معرفت تجربی به طور دقیق تمیز دهد.در اروپا، پس از رنسانس روش علوم طبیعی دستخوش تحول عمیق شد؛ تجربه گرایی و اثبات گرایی شاخصه اصلی علوم طبیعی شد و کشفیات پی در پی و موفقیت های بزرگ علوم طبیعی این تلقی را به وجود آورد که تجربه و عینیت، تنها ابزار قابل قبول در هر نوع فعالیت علمی است. علوم انسانی و اجتماعی نیز برای ب اعتبار ناچار به پذیرش تام تجربه و عینیت شد. غافل از اینکه موضوع در علوم انسانی با موضوع در علوم طبیعی تفاوت جوهری دارد. رشد پوزیتیویسم و امپریسم که کشفیات علوم طبیعی آن را تقویت می کرد بر همه شاخه های علوم انسانی سایه افکند و توجه به داده های حسی اندک اندک تحلیل های ذهنی را کم رنگ کرد. فلسفه تجربه گرای بیکن، لاک، هیوم و دیگران عموماً با ... ادامه ...

پرسش هایی برای تأمل 13: اه و ضرورت های پژوهش در علوم انسانی

شما چه تعریفی از پژوهش و پژوهش در علوم انسانی دارید؟ پژوهش در علوم انسانی با پژوهش در موضوعات انسانی چه تفاوتی دارد؟ چه اه راهبردی برای پژوهش در علوم انسانی قابل پیگیری است؟ اه معرفتی و شناختی برای پژوهش در علوم انسانی چه می تواند باشد؟ اه فرهنگی پژوهش در علوم انسانی چیست؟ از جهت معرفتی، چرا پژوهش بومی در علوم انسانی ضروری است؟ از جهت دینی، چرا پژوهش بومی در علوم انسانی ضروری است؟ از جهت فرهنگی، چرا پژوهش بومی در علوم انسانی ضروری است؟ از جهت ، چرا پژوهش بومی در علوم انسانی ضروری است؟ عدم پژوهش یا پژوهش های نارسا و معیوب چه مشکلاتی ایجاد می کنند؟ ... ادامه ...

زیرگروه ها و ضرایب دروس رشته ی ادبیات و علوم انسانی

زیر گروه های رشته ی ادبیات و علوم انسانی زیر گروه عناوین رشته ها شماره 1 زبان و ادبیات فارسی (کلیه ی گرایش ها)، معارف ی (کلیه ی گرایش ها) حقوق، علوم قضایی، فقه و حقوق (کلیه ی گرایش ها)، فلسفه (کلیه گرایش ها) شماره 2 علوم اجتماعی به همراه کلیه ی گرایش های مربوطه شماره 3 علوم اقتصادی (کلیه ی گرایش ها) و مدیریت (کلیه ی گرایش ها) شماره 4 کلیه ی گرایش های رشته علوم شماره 5 روان شناسی (کلیه ی گرایش ها)، کتابداری، تربیت بدنی ضرایب دروس اختصاصی زیرگروه رشته ی ادبیات و علوم انسانی (ادامه مطلب) ... ادامه ...

تحول، ش ت

توی این دو سال، هر تحولی که تجربه ، آ ش ش ت بود.اوضاع بدتر شد، و آرزو می که کاش این تحول اتفاق نمی افتاد.اصولا تحول چیز ترسناک و جذ هست.آدم های کمی هستن که تحول به نفعشون تموم شده باشه و سپر کنن و با افتخار بگن ما فلان تحول رو انجام دادیم و فلان پیشرفت رو کردیم و...تحول های زندگی من حداقل، افتضاح بود. ... ادامه ...

جستجوهای اتفاقی

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان تحول علوم انسانی در سایه ولایت به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.