خانم حکمت

عبارت خانم حکمت از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب خانم حکمت میباشد."حکمت استیناسی"

“gnosis” را به "عرفان"، "حکمت ذوقی"، "حکمت شرقی یا اشراقی"، "معرفت خفی"، حکمت غنوسی"،"حکمت مشارقه" و مانند اینها ترجمه کرده اند. "حکمت استیناسی" معادلی است که جعل آن به مرحوم فردید منسوب است و توجیه ایشان آن بود که gnosis و غنوصیه با "انس" همگن و همچم و "انسان" نیز از همین خانواده است. (سیاوش جمادی، زیرنویس ترجمه مقاله الهیات ی، سایت مجله های سروش) ... ادامه ...

حکمت

حکمت من طمع خدایا، که دهی حکمت به من چون بگفتی در به قرآن، خیری دارد پر ثمن ره نمودی آن تو برمن، نَی بگردم از درت هر چه که بخشی خدایا، نَی بکاهت از شهت اندکی بیشتر نخواهم، بخشی از حکمت به من با عنایت بخش به من آن، تا بماند در زَمَن ... ادامه ...

سرلشکر عطاءالله صالحی بر مزار خانم صدیقه حکمت همسر شهید بابایی حضور یافت.

سرلشکر عطاءالله صالحی بر مزار خانم صدیقه حکمت همسر شهید بابایی حضور یافت. به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی نهاجا، روز گذشته سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل در زاده حسین (ع) قزوین بر مزار شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی و همسر وی حاضر شد و فاتحه ای قرائت کرد. صالحی همچنین با حضور در منزل پدر همسر شهید بابایی از خانواده این مرحوم دلجویی کرد. خانم حکمت، همسر شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی پس از طی یک دوره بیماری بر اثر عارضه کبد شامگاه سوم داد دار فانی را وداع گفت. گفتنی است مراسم سومین روز درگذشت این بانوی فداکار امروز هشتم دادماه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد. منبع: http://sajjad-114. / ... ادامه ...

چند و چند از حکمت یونانیان؟

با توجه به حدیث اکرم که می فرمایند باقیماندۀ غذای مومن شفاست، شیخ بهایی به این نکته اشاره می کند که آیا باقیماندۀ غذای ارسطو و بوعلی هم شفاست؟ پسمانده های فکری ارسطو و بوعلی حکمت یونانیان است. اگر آن را بخورید شفای روحی پیدا نمی کنید. چند و چند از حکمت یونانیان؟/حکمت ایمانیان را هم بدان ... دل منور کن به انوار جلی/ چند باشی کاسه لیس بوعلی؟ سروش، حکمت یونانیان و حکمت ایرانیان، برداشت آزاد ... ادامه ...

نهج البلاغه حکمت

نهج البلاغه حکمت ها __________________________________ حکمت151 ی که خود را در جایگاه تهمت قرار داد جز خود را نکوهش نکند __________________________________ حکمت ۱۵۳ آن که راز خود را پنهان دارد، اختیار آن در دست اوست __________________________________ حکمت ۱۵۴ فقر مرگ بزرگ است __________________________________ حکمت ۱۵۵ رعایت حق ی که او حقش را به جا نمی آورد نوعی بردگی است ___________________________ @bahrkazemi ... ادامه ...

اطلاعیه دریافت تشویقی

همکارانی که اسامی آن ها در ج زیر میباشد برای دریافت تشویقی خود به مر کز تحقیقات مراجعه کنند. خانم مسگری خانم بذر افشان خانم بیشه خانم سجاد خانم شوقی خانم سلیمانی خانم ترنجی نژاد خانم شریعت زاده خانم شفیعی خانم معنوی خانم قدرتی آقای قربانعلی پور خانم حاجی غیاثی آقای کاظمی خانم غلامی آقای علی دوست خانم کامیار آقای بهزادی خانم بهنام آقای تقوی خانم تقوایی یزدلی آقای حیدری خانم خداداد آقای فیضی خانم دهقان آقای قیاسی خانم رییسی خانم الهامی نیا ... ادامه ...

نیکوکاران شهریور

نیکوکاران شهریور خیریه طهورا آقای سیادت آقای شعاری آقای مراد خانی خانم نجم خانم ظنی پور خانم عبدلی خانم کرمی خانم طاهره محمدی خانم کردلو علی بهشتی خانم غلامی خانم و آقای ی خانم ی نیا خانم اصفهانی خانم اشتیاقی خانم رحمانی و گروه نیکوکاری ایشان خانم حیدری آقای غضنفری آقای رضایی خانم دوستان خانم خانم کرمی خانم. وآقای لطفی خانم فاطمه معینی وهمسر گرامی شان ... ادامه ...

« حکمت، گمشده هر مؤمن »

. . . « حکمت، گمشده هر مؤمن » على علیه السلام: خُذِ الحِکمَةَ أنّى کانَت؛ فَإِنَّ الحِکمَةَ ضالَّةُ کُلِّ مُؤمِنٍ؛ حکمت را هر کجا یافتى فراگیر . به درستى که حکمت ، گمشده هر مؤمن است. غرر الحکم، ح5043؛ دانش نامه المؤمنین (ع): ج4، ص374 ... ادامه ...

تعبیر خواب حقه به علاوه خواب حکمت

تعبیر خواب حقه به علاوه خواب حکمت ح تعبیر خواب - حقه محمدبن سیرین گوید: حقه درخواب زن است یا کنیزکی د. اگر بیند حقه او بش ت یا ضایع شد، دلیل که او را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی. جابر مغربی گوید: اگر بیند حقه داشت منقش کرده و پاکیزه، دلیل که زنی توانگر به زنی گیرد و از او منفعت یابد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زنی زشت روی و درویش بخواهد یا کنیزک د بدین صفت. تعبیر خواب - حکمت محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که حکمت و علم می خواند، دلیل بود که قران خواندن او را کرامت گردد. اگر بیند کت درحکمت و علم ب ید، دلیل که مصحفی ب د. اگر بیند کتاب حکمت بسوخت، دلیل بر تباهی دین او بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند اوراق کتاب حکمت می خورد، دلیل است که علم و حکمت بسیار خواند. اگر دید اوراق حکمت می درید، دلیل که ها نگذارد. اگر بیند کتاب حکمت می خواندند و او می شنید، دلیل که هوس علم و حکمت خواندن داشته باشد. ح ... ادامه ...

تعبیر خواب حقه به علاوه خواب حکمت

تعبیر خواب حقه به علاوه خواب حکمت ح تعبیر خواب - حقه محمدبن سیرین گوید: حقه درخواب زن است یا کنیزکی د. اگر بیند حقه او بش ت یا ضایع شد، دلیل که او را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی. جابر مغربی گوید: اگر بیند حقه داشت منقش کرده و پاکیزه، دلیل که زنی توانگر به زنی گیرد و از او منفعت یابد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که زنی زشت روی و درویش بخواهد یا کنیزک د بدین صفت. تعبیر خواب - حکمت محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که حکمت و علم می خواند، دلیل بود که قران خواندن او را کرامت گردد. اگر بیند کت درحکمت و علم ب ید، دلیل که مصحفی ب د. اگر بیند کتاب حکمت بسوخت، دلیل بر تباهی دین او بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند اوراق کتاب حکمت می خورد، دلیل است که علم و حکمت بسیار خواند. اگر دید اوراق حکمت می درید، دلیل که ها نگذارد. اگر بیند کتاب حکمت می خواندند و او می شنید، دلیل که هوس علم و حکمت خواندن داشته باشد. ح ... ادامه ...

حکمت

خانم معلم مدرسه ای با اینکه ﺯﺒﺎ بود ﻭ ﺍﺧﻼﻕ خوبی داشت، هنوز ازدواج نکرده بود. ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﻨﺠﺎﻭ ﺷﺪند ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺮﺳﺪﻧﺪ: «ﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﻨﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻨﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺧﻼﻗ خوبی ﻫﺴﺘ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﺮﺩﻩﺍ؟» خانم معلم گفت: ادامه مطلب ... ادامه ...

حکمت پنهان خدا:

اما در عین حال ،ما در میان بالغان از حکمت سخن می گوییم ،اما نه از حکمتی که متعلق به عصر حاضر یا حکمرانان این عصر باشد که محکوم به نابودی هستند ،بلکه از حکمت خدا سخن می گوییم که از دیده ها نهان است و خدا را پیش از آغاز زمان برای شکوه ما تعیین فرموده است . (رومیان ۲۵٬۱۶) اما هیچ یک از حکمرانان عصر حاضر این حکمت را درک ن د ،زیرا اگر درک کرده بودند ،سرور شکوه را بر صلیب نمی د . (اعمال رسولان ۱۵٬۳) ... ادامه ...

نفس میکشی!

. . خانم! اگر بیمار باشه چی میشه؟ خانم! اگر جواب نگیره چی؟ خانم! اگر اشتباه از آب در بیاد؟! . خانم! اگر ثابت بشه بچه ی من نیست؟! خانم! اگر این بار هم تصویب نشه چی؟ خانم! اگر با این روش نتیجه نده؟ خانم! اگر ثابت بشه به هم نمیخوریم!!! خانم! ممکنه اجازه نده ازدواج کنیم؟! خانم! اگر دروغ گفته باشه! خانم! اگر بره و تنهام بذاره چکار کنم؟! خانم! اگر این ماه نتونم تسویه کنم؟ خانم! اگر کم بیارم!؟! خانم! اگر بهم خیانت کنه! خانم! اگر با این روش دیگه کار نکنه! خانم! اگر نیاد سر جلسه؟! خانم! اگر... . . . بیا بشین دو دقیقه کنارم! گوش کن...! داری نفس میکشی...! و همین برای خوشحال بودنت کافیه! باور کن! . . . . . . . . . . * پ.ن ع ارتباط خاصی با متن ندارد! فقط من دوستش داشتم! و البته یک دفعه دیدم دلم میخواهد ی مثل این پسربچه برایم کتاب بخواند و منم مثل فیل! گوش کنم :-) ... ادامه ...

اسامی همکاران دبستا ن دخترانه شهید دوازده ی سال تحصیلی 96-95

ردیف نام سمت 1 خانم آسایش مدیر 2 خانم فیضی معاون آموزشی 3 خانم برخورداری معاون آموزشی 4 خانم وهاب معاون پرورشی 5 خانم پورمعافی معاون اجرایی 6 خانم نژاد مربی بهداشت 7 خانم رضازادگان مربی تربیت بدنی 8 خانم رفیعی مربی تربیت بدنی 9 خانم شیروانی آموزگار اول1 10 خانم شمس آموزگار اول 2 11 خانم محمدی آموزگاراول3 12 خانم ناظریان آموزگار دوم1 13 خانم ابراهیمیان آموزگاردوم2 14 خانم شهسواری آموزگاردوم3 15 خانم رضایی آموزگارسوم 1 16 خانم داستان پور آموزگارسوم 2 17 خانم نجف آموزگار سوم 3 18 خانم خودسیانی آموزگار چهارم1 19 خانم آدم زاده آموزگار چهارم2 20 خانم شیران آموزگار چهارم3 21 خانم فرهادی آموزگار پنجم1 22 خانم کشمیری آموزگار پنجم2 23 خانم کیوانی آموزگار پنجم 3 24 خانم واعظ آموزگارششم1 25 خانم خلیفه سلطانی آموزگار ششم2 ... ادامه ...

اسامی دریافت کنندگان وام در مهر و آبان ماه سال جاری

مهرماه 1- خانم معصومه رکنی 2- خانم مریم حاجی زاده 3- آقای احمد گلی 4- خانم منصوره امین ابراهیم آبادی 5- خانم وحیده حاجی محمدی 6- خانم طاهره اکبری آبانماه 1- خانم الینا رحیمی نژاد 2- خانم زینت زمانیان 3- آقای محمدعلی صفری 4- خانم سمیه خشنود 5- خانم اعظم توحیدی 6- خانم فاطمه نوری ... ادامه ...

کتاب حکمت بالغه

مؤلف کتاب حکمت بالغه را مقدمه ای در بنیانگذاری مکتبی نوین در حکمت الهی اشراقی میداند. در این کتاب دو فصل مهم در کلیات حکمت الهی وجود دارد که در یکی به منازل سیر انسانیت با قدم عقل و شهود میپردازد. در فصل دوم به بیان نظریه خویش در بحث تقسیم بندی علوم میپزدازد. گویا این اثر اولین اثر مؤلف است و شامل مبانی حکمت الهی به طریقه نوین است. مؤلف قائل است همانطور که سهروردی در کتاب تلویحات میگوید اصل حکمت افاضه اشراقی بر نفوس مستعده است که از جانب خدا و از مجرای ولایت افاضه میشود و حکمت باید مطابق با قرآن کریم باشد. برای همین دو نظریه خویش را بر اساس دو آیه قرآن بیان میکند. فایل کتاب إن شاء الله بزودی قرار داده خواهد شد. ... ادامه ...

کارنامه دانش آموزان پایه هشتم شقایق

کارنامه خانم شیدا آهنگریان کارنامه خانم زینب شفیعی کارنامه خانم الهه علی نسایی کارنامه خانم فاطمه قربانی کارنامه خانم ستاره کشتکار کارنامه خانم نرگس محمد علی کارنامه خانم محدثه کرمی کارنامه خانم پرنیا گروهء کارنامه خانم مبینا میرزایی کارنامه خانم محدثه نعمتی ... ادامه ...

حکمت ......

به نام خدا ........ سلام...... خدایا نمیدونم حکمت خیلی از اتفاقا چیه؟ فقط میدونم هیچ چیز بی حکمت نیست........ میگن صبر اوج احترام به حکمت توئه ..... گاهی صبرم سر میاد ولی بازم صبر میکنم........ هر وقت تحملم تموم میشه خودت یه جوری آرومم میکنی......... اینا همون محبتای یواشکیته که میگم عاشقشونم......... خدایا من خیلی بدم اما بهت خیلی امید دارم......... بهم کمک کن.... بهمون کمک کن....... نمیخوام کار مس ه ای م ...... نمیخوام حرمت ها بشکنه...... نمیخوام بیشتر از این خورد شدن ی رو ببینم.... فقط کمک کن...... ... ادامه ...

کتاب حکمت بالغه

مؤلف کتاب حکمت بالغه را مقدمه ای در بنیانگذاری مکتبی نوین در حکمت الهی اشراقی میداند. در این کتاب دو فصل مهم در کلیات حکمت الهی وجود دارد که در یکی به منازل سیر انسانیت با قدم عقل و شهود میپردازد. در فصل دوم به بیان نظریه خویش در بحث تقسیم بندی علوم میپردازد. گویا این اثر اولین اثر مؤلف است و شامل مبانی حکمت الهی به طریقه نوین است. مؤلف قائل است همانطور که سهروردی در کتاب تلویحات میگوید اصل حکمت افاضه اشراقی بر نفوس مستعده است که از جانب خدا و از مجرای ولایت افاضه میشود و حکمت باید مطابق با قرآن کریم باشد. برای همین دو نظریه خویش را بر اساس دو آیه قرآن بیان میکند. فایل کتاب إن شاء الله بزودی قرار داده خواهد شد. ... ادامه ...

نگاهی به معلمان میمه

خانم آسیاب خانم ف یان آقای زین الدین آقای حسن متقی آقای عقیلی خانم صادقی خانم روستا خانم هاشمی خانم کریمدوست آقای مشهدی آقای عربزاده خانم سلطانی خانم پهلوان خانم غازان آقای صالح آقای سلطانی خانم هاشمی خانم امینی خانم علیجانی خانم عب ی خانم سی ده آقای یوسفیان آقای زمانی آقای هاشمی آقای زورمند آقای نادیان آقای محمد زین الدینی آقای حسین زین الدینی آقای اسد آقای اسفندی خانم اسد آقای علیجانی آقای کریمدوست آقای جعفری خانم جعفری ... ادامه ...

اسامی دریافت کنندگان وام در مهر و آبان ماه سال جاری

مهرماه 1- خانم معصومه رکنی 2- خانم مریم حاجی زاده 3- آقای احمد گلی 4- خانم منصوره امین ابراهیم آبادی 5- خانم وحیده حاجی محمدی 6- خانم طاهره اکبری آبانماه 1- خانم الینا رحیمی نژاد 2- خانم زینت زمانیان 3- آقای محمدعلی صفری 4- خانم سمیه خشنود 5- خانم اعظم توحیدی 6- خانم فاطمه نوری منبع: http://sandoghlib. / ... ادامه ...

نهج البلاغه فهرست خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه-شهید آوینی

خطبه هاى 1 تا 59 خطبه هاى 60 تا 119 خطبه هاى 120 تا 179 خطبه هاى 180 تا 239 حکمت های 1 تا 100 حکمت های 100 تا 200 حکمت های 200 تا 300 حکمت های 300 تا 360 نامه های 1 تا 30 نامه های 31 تا 52 نامه 53 نامه های 54 تا 79 فهرست خطبه ها و حکمت های نهج البلاغه-شهید آوینی http://aviny.com/nahj/index.aspx ... ادامه ...

سرلشکر عطاءالله صالحی بر مزار خانم صدیقه حکمت همسر شهید بابایی حضور یافت.

به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی نهاجا، روز گذشته سرلشکر عطاءالله صالحی فرمانده کل در زاده حسین (ع) قزوین بر مزار شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی و همسر وی حاضر شد و فاتحه ای قرائت کرد. صالحی همچنین با حضور در منزل پدر همسر شهید بابایی از خانواده این مرحوم دلجویی کرد. خانم حکمت، همسر شهید سرلشگر خلبان عباس بابایی پس از طی یک دوره بیماری بر اثر عارضه کبد شامگاه سوم داد دار فانی را وداع گفت. گفتنی است مراسم سومین روز درگذشت این بانوی فداکار امروز هشتم دادماه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ در مسجد جامع شهرک غرب برگزار خواهد شد. منبع: http://tahoor1389. / ... ادامه ...

حکمت

حکمت 242: ارزش ترس از خداوند (اخلاقی اعتقادی) علی (ع) : از خدا بترس هر چند اندک و میان خود و خدا ای قرار ده هر چند نازک حکمت 241: آینده دردناک ستمکاران ( ) علی (ع) : روزی که ستمدیده از ستمکار انتقام کشد سخت تر از روزی است که ستمکار بر او ستم روا می داشت. ... ادامه ...

کارنامه دانش آموزان پایه نهم ارکیده

کارنامه خانم حنانه آقبلاغی کارنامه خانم معصومه جهانگیری کارنامه خانم ساره رحمانی کارنامه خانم ریحانه سلطانی نژاد کارنامه خانم پرند طاهری کارنامه خانم نگین عبدالحسینی کارنامه خانم سمانه گل سلخوری کارنامه خانم فاطمه زهرا محمدی نژاد کارنامه خانم ساجده نحوی ... ادامه ...

ع اعضای شورای دانش آموزی مدرسه شهید مسعود تقی زاده

اسامی بترتیب از سمت راست 1-خانم مریم ایرجی 2- خانم ستایش علی 3-خانم فاطمه عین الهی 4-خانم آرمیتا احمدی 5-خانم فاطمه آزموده 6-خانم مهنا خلج جملگی 7-خانم فاطمه قانع 8-خانم مرجان بیرخ 9-خانم شقایق نصیرزاده 10-خانم یگانه عالمی معین 11-خانم فاطمه رمضانی 12-خانم ریحانه فلاح ... ادامه ...

پای منبر حضرت علی (ع)-حکمت 50

پای منبر حضرت علی (ع)-حکمت 50 حکمت 50: دل هاى مردم گریزان است، به ى روى آورند که خوشرویى کند. ... ادامه ...

بانوی صبر خدانگهدار

بانوی صبر،میهمان بهشتی شهید عباس بابایی عزیز خدانگهدار.. پ.ن: #خوش به سعادتت بانو #خیلی چیزهارو مدیون شهید بابایی هستم.. هیچوقت یادم نمیره اولین باری که کتاب شهید بابایی رو خوندم...عصر یه روز دلگیر توی خوابگاه شروع به خوندن.. اینقدر مجذوب شدم که نمیتونستم لحظه ای ازش دل م... شاید با هر صفحه ای که میخواندم اشک میریختم.. چقد اون لحطه ای که خانم حکمت در کنار تابوت تنها باشهید صحبت میکرد غم انگیز بود... مدت ها بهش فکر می ... وقتی مصاحبه ایشون رو دیدم چه زیبا میگفتند هنوز شبها با عباس عزیز حرف میزنم و برایش گریه میکنم.. خانم حکمت به آرزوتون رسیدید.. #عباس عزیز امشب مهمان عزیزی دارد.. دیدار ملیحه و عباس در بهشت باید تماشایی باشد.. #به نظرم این دیالوگ دوست داشتنی سریال شوق پرواز هیچگاه از ذهن ها پاک نشود: "سلام علیکم ملیحه خانم.. مخلص شما عباس آقا.." #اللهم ارزقنا شهاده #الهی العفو.. # ماس دعا.. #یاعلی.. ... ادامه ...

داستان کوتاه حکمت سقراط

روزی سقراط در کنار دریا راه می رفت که نوجوانی نزد او آمد و گفت: ! می شود در یک جمله به من بگویید بزرگترین حکمت چیست سقراط از نوجوان خواست وارد آب بشود.نوجوان این کار را کرد.سقراط با حرکتی سریع، سر نوجوان را زیر آب برد و همان جا نگه داشت،طوری که نوجوان شروع به دست و پا زدن کرد.سقراط سر او را مدتی زیر آب نگه داشت و سپس رهایش کرد.نوجوان وحشت زده از آب بیرون آمد و با تمام قدرتش نفس کشید.او که از کار سقراط عصبانی شده بود، با اعتراض گفت: ! من از شما درباره حکمت سؤال می کنم و شما می خواهید مرا خفه کنید سقراط دستی به نوازش به سر او کشید و گفت:«فرزندم! حکمت همان نفس عمیقی است که کشیدی تا زنده بمانی.هر وقت معنی آن نفس حیات بخش را فهمیدی، معنی حکمت را هم می فهمی!» ... ادامه ...

اسامی دریافت کنندگان وام در مهر و آبان ماه سال جاری

مهرماه 1- خانم معصومه رکنی 2- خانم مریم حاجی زاده 3- آقای احمد گلی 4- خانم منصوره امین ابراهیم آبادی 5- خانم وحیده حاجی محمدی 6- خانم طاهره اکبری آبانماه 1- خانم الینا رحیمی نژاد 2- خانم زینت زمانیان 3- آقای محمدعلی صفری 4- خانم سمیه خشنود ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان خانم حکمت به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.