دانش درسی علوم آموزان تجربی دانش آموزان علوم تجربی درسی علوم استفاده آزمونهای ماهانه برگزاری آزمونهای ماهانه برگزاری

عبارت دانش درسی علوم آموزان تجربی دانش آموزان علوم تجربی درسی علوم استفاده آزمونهای ماهانه برگزاری آزمونهای ماهانه برگزاری از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب دانش درسی علوم آموزان تجربی دانش آموزان علوم تجربی درسی علوم استفاده آزمونهای ماهانه برگزاری آزمونهای ماهانه برگزاری میباشد.صورتجلسه گروههای درسی علوم تجربی (ابان 95)

صورتجلسه گروههای درسی علوم تجربی جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور دبیران علوم در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- گروه بندی جدید دانش اموزان براساس اولین ازمون برگزارشده در ماه 2- برگزاری آزمونهای ماهانه در برگه های مخصوص معاونین 3- برگزاری آزمونهای ماهانه به صورت کتبی جهت بررسی نقاط قوت وضعف دانش آموزان 4- انجام پرسشهای شفاهی ومستمر بطور مداوم وبررسی وضعیت درسی دانش آموزان 5- دیدار با اولیاء هفتم هشتم ونهم به طور مجزا وهماهنگ جهت بررسی وضعیت اخلاقی ودرسی 6- استفاده از سیستم هوشمند و سی دی های مرتبط با درس 7- استفاده از وسایل کمک آموزشی وثبت فعالیتهای آن 8- اماده سازی دانش آموزان جشنواره خوارزمی پایه هفتم ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی علوم تجربی (مهر 95)

صورتجلسه گروههای درسی علوم تجربی جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور دبیران علوم در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولیاء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7- استفاده از وسایل کمک آموزشی جهت بهبود کیفیت تدریس 8- ثبت فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه 9- استفاده از کلاسهای هوشمند جهت بهبود وضعیت تدریس 10- دیدار با اولیاء دانش آموزان هفتم جهت بررسی وضعیت درسی و اخلاقی دانش آموزان ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی علوم تجربی (اردیبهشت95 )

جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور کلیه دبیران علوم تجربی در تاریخ 95/2/26 روز یکشنبه برگزار گردید ومباحث زیر مطرح گردید . 1- طرح سوالات ترم دوم به طور هماهنگ 2- تایپ سوالات و تحویل به موقع آن به مسول آموزشگاه 3- دوره کتاب و رفع اشکال آن وبرطرف مشکلات مربوط به دانش اموزان 4- استفاده از ازمونهای مختلف واستفاده از سایت های مختلف برای دوره کتاب نهم 5- برگزاری آزمونهای مستمر در کلاس وپرسشهای شفاهی 6- بالابردن اعتماد به نفس دانش اموزان هنگام پاسخگویی ازمونهای نهایی 7- اعلام نمرات عملی دانش آموزان ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی علوم تجربی فروردین 95)

صورت جلسه گروه درسی علوم تجربی فروردین 95) جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور کلیه دبیران علوم تجربی در تاریخ 25/1/95 روز چهارشنبه در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ومباحث مطرح شده به قرار زیر می باشد : 1- تبریک سال نو 1395 به تمامی همکاران و دانش آموزان 2- طرح سوالات میان ترم وبرگزاری امتحانات میان ترم 3- تصحیح اوراق امتحانی میان ترم و تحویل به موقع نمرات به مسول آموزشگاه 4- برگزاری امتحانات مستمر در برگه آزمونهای آموزشگاه 5- انجام آزمایشهای مربوط به درس و ثبت فعالیت ها در دفتر آزمایشگاه 6- استفاده از اتاق سایت و نمایش cd های مربوط به درس ... ادامه ...

صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن (ابان 95)

صورت جلسه گروههای درسی دینی وقرآن جلسه گروه درسی دینی وقران در مورخ 18/8/95 در دفتر اموزشگاه برگزار گردید و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد 1- برگزاری آزمونهای ماهانه و متعدد 2- دعوت از اولیاء و ارتباط با آنان برای پیگیری مسائل درسی و اخلاقی 3- استفاده از سایت و کلاس هوشمند 4- استفاده از کتابهای موجود در کتابخانه 5- استفاده از قلم هوشمند در تثبیت یادگیری دانش آموزان 6- استفتده از کتاب کار ونمونه سوالات 7- استفاده از از دست سازه های دانش آموزان به عنوان وسایل کمک آموزشی 8- بررسی فعالیت های گروهی دانش آموزان در درسها و ارائه نمره به آن 9- شرکت دانش آموزان در طرح همگام با قرآن ... ادامه ...

چکیده اقدام پژوهی دوره هفدهم

چکیده هدف تحقیق بررسی را ارهای افزایش جذ ت یادگیری درس علوم تجربی در بین دانش­آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شاهدحضرت رقیه (س) دوره اول ناحیه2آموزش وپرورش شهرقم وروش تحقیق توصیفی ازنوع اقدام پژوهی(عملی درآموزش و پرورش ) است. جامعه آماری علاوه برمدیر، معلمان ووالدین دانش آموزان، 26نفر دانش آموز سوم، دبیرستان شاهد بودند که درسال تحصیلی 93-92مشغول به تحصیل بودندکه کل آنان به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند، برای ابزار جمع آوری اطلاعات علاوه بر مطالعه اسنادی منابع مختلف ازمشاهده، مصاحبه، پرسش نامه برای اخذ دیدگاههای همکاران و مدیر، دانش­آموزان و والدین آن­ها استفاده شد وبا مطالعه کتاب­ها، مجلات، اینترنت، اطلاعات حاصل از پرسش نامه­ها، مشاهده­ها، مصاحبه­ها، مطالعه چکیده تحقیقات قبلی، ارزی نتایج آزمون­های برگزار شده، به تجزیه و تحلیل آن­ها جهت شناسایی عوامل موثر در ایجاد مسأله و یافتن راه­حل­های پیشنهادی پرداخت. سپس به انتخاب چندین را ار عملی از میان راه حل­های پیشنهادی مبادرت ورزید. و پس از اعتبار بخشی، به اجرای راه­حل­های انتخ اقدام نمود که عبارت بودند از: تشویق دانش آموزان، تلف ... ادامه ...

تدریس خصوصی علوم تجربی

تدریس خصوصی علوم تجربی تدریس علوم تجربی پایه های پنجم، ششم، هفتم و هشتم- کلاس خصوصی علوم ویژه دانش آموزان ششم برای آمادگی آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه-تدریس خصوصی علوم پنجم ابت -تدریس خصوصی علوم ششم-تدریس خصوصی علوم هفتم-تدریس خصوصی علوم هشتم ... ادامه ...

تدریس خصوصی علوم تجربی

تدریس خصوصی علوم تجربی تدریس علوم تجربی پایه های پنجم، ششم، هفتم و هشتم- کلاس خصوصی علوم ویژه دانش آموزان ششم برای آمادگی آزمون تیزهوشان و مدارس نمونه-تدریس خصوصی علوم پنجم ابت -تدریس خصوصی علوم ششم-تدریس خصوصی علوم هفتم-تدریس خصوصی علوم هشتم ... ادامه ...

همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش

http://confoloum.isfedu.ir اه همایش -توسعه تفکر، تحقیق، خلاقیت و پژوهش -تبیین رویکردهای برنامه درسی مبتنی بر برنامه درسی ملی -اشاعه راهبردهای یادگیری و آموزش در برنامه درسی علوم تجربی محورهای همایش: -رویکردها و اه برنامه درسی در آموزش علوم تجربی -تفکر و پژوهش در برنامه درسی علوم تجربی -رویکردهای آموزش پژوهش محور در برنامه درسی علوم تجربی -روش های ارزشی پژوهش محور در برنامه درسی علوم تجربی -پژوهش محوری در مطالعات تیمز و ارزشی مدرسه ای -پژوهش محوری و صلاحیت های حرفه ای معلمان علوم تجربی -فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) و آموزش پژوهش محور علوم تجربی -تنوع محیط، محتوا و منابع یادگیری و آموزش پژوهش محور در علوم تجربی -تجربیات برتر پژوهش محوری در آموزش علوم تجربی -آموزش توسعه پایدار 2030 و برنامه درسی علوم تجربی آ ین مهلت ارسال مقاله نیمه آبان ماه 95 زمان تقریبی برگزاری همایش نیمه دوم آذرماه ... ادامه ...

کانال تلگرام ندای علوم تجربی

کانال تلگرام ندای علوم تجربی راه اندازی شد این کانال حاوی ها و تصاویر علمی علوم تجربی هفتم وعلوم تجربی هشتم و علوم تجربی نهم می باشد امیدوارم مورد استفاده همکاران عزیزم و دانش آموزان گرامی ام قرار بگیرد برای عضویت روی لینک زیر کلیک کنید https://telegram.me/nedayeoloom ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی ریاضی (اردیبهشت 95 )

صورت جلسه گروه درسی ریاضی (اردیبهشت 95 ) جلسه گروه درسی با حضور کلیه دبیران ریاضی در تاریخ 25/2/95 در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ومباحث مطرح شده به قرار زیر می باشد : 1- طرح سوالات ترم دوم وتایپ سوالات به همراه کلید وتحویل به موقع به مسئول آموزشگاه 2- ارائه نمونه سوالات نهایی و تمرین وحل نمونه سوالات نهایی نهم درکلاس 3- برگزاری آزمونهای مختلف و آشنایی دانش آموزان با سوالات ترم 4- برطرف اشکالات دانش آموزان براساس پرسش و آزمونهای مکرر 5- استفاده از کتابهای کمک آموزشی و سایت های مختلف جهت آشنایی با نمونه سوالات مناطق مختلف 6- دوره کتاب و آشنایی با نقاط ضعف و قوت دانش آموزان 7- دیدار با اولیا ء دانش آموزان وآماده آنها جهت برگزاری امتحانات ترم دوم 8- آرزوی موفقیت در تمامی دروس برای دانش آموزان ... ادامه ...

۱۰ نکته برای تدریس علوم در مقطع ابت

۱۰ نکته برای تدریس علوم در مقطع ابت سوال ، تفکر نقادانه، تحقیق، مصاحبه، فرضیه سازی، تکنولوژی و بسیاری عوامل دیگر برای کمک به یادگیری و درک علوم ضروری هستند. تدریس علوم در دوره ابت برای ایجاد پایه هایی برای موفقیت آتی در علم، امری ضروری است. نیاز است برای واقعیت های اساسی و پایه، امر حفظ مطالب صورت گیرد، هر چند حفظ مطلق حتی برای درس علوم، کنجکاوی درونی که دانش آموزان درباره جهان اطراف دارند را از بین می برد. تدریس علوم باید سرشار از تفریح و سرگرمی و برای دانش آموزان جذاب باشد. وقتی دانش آموزان به طور فعال درگیر یادگیری درس علوم شوند، چیزی بیشتر از یک حفظ از روی عادت را درباره حقائق بدست می آورند. به جای استفاده از چرک نویس و کامل آزمایشات سربسته علوم، علوم را به یک رقابت در کلاس درس تبدیل کنید. ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی هنر (فروردین95)

صورت جلسه گروه درسی هنر (فروردین95) جلسه ماهانه دبیران آموزشگاه سمیه با حضور دبیران هنر در دفتر آموزشگاه برگزار گردید و مطالب ارائه شده شامل موارد زیر می باشد : 1- توجه بیشتر دانش آموزان به خوشنویسی 2- تاکید بر استفاده از همه نمرات کلاسی در نمره مستمر 3- هماهنگی های لازم برای برگزاری امتحان هنر به صورت هماهنگ بین همه کلاسها 4- تعیین یک مورد طراحی و خط از کتاب برای امتحان ترم 2 5- تشخیص نمره ای بر کارهای دستی هنری دانش آموزان 6- تشویق دانش آموزان به کار گروهی و سوزن دوزی سنتی 7- تحویل به موقع لیست هنر و خوشنویسی ... ادامه ...

قابل توجه دانش آموزان پایه پنجم و ششم

خبر: آزمون درس علوم مستمر مهرماه پایه پنجم در تاریخ95/8/2 برگزار خواهد شد.موضوع امتحان درس یک و دو (منابع؛ امتحان کتاب درسی دفتر علوم کتاب کار خیلی سبز) آزمون درس علوم پایه ششم در تاریخ 95/8/3 موضوع درس یک و دو (منابع؛ کتاب درسی، دفتر علوم و کتاب کار مبتکران) ... ادامه ...

برگزاری جشن مهر و مهربانی در آستانه س حصیلی جدید با حضور دانش آموزان هموفیلی

برگزاری جشن مهر و مهربانی در آستانه س حصیلی جدید با حضور دانش آموزان هموفیلی ، معاونت محترم درمان علوم پزشکی ، قائم مقام ریاست علوم پزشکی در امور مشارکتهای اجتماعی ، مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان و همچنین گروههای هنری و موسیقی امروز در محل سالن همایش پردیس فرهنگیان م آباد برگزار گردید . ... ادامه ...

برگزاری جلسه هم شی دبیران علوم تجربی منطقه زاغه

سلام وعرض ادب خدمت تمامی همکاران گرانقدر بخصوص همکارانی غیر مرتبط که امسال زحمت تدریس ذرس علوم رابرعهده گرفته اند: موضوعات مورد بحث در حلسه روز شنبه: چگونگی برگزاری جشنواره خوارزمی-درس پژوهی -دفاتر شاخص-برنامه ریزی برای شرکت دانش آموزان کلیه مدارس در آزمایشگاه مرکزی- حضور سروران در این جلسه ا امی است تا بتوانیم با همفکری به نتایج بهتری برسیم تاریخ برگزاری :1395/8/15 ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی ادبیات (فروردین95)

صورت جلسه گروه درسی ادبیات (فروردین95) پژوهشگران: معصومه صفری – شیرین زارعی – مریم صفری – خانم فرهنگ دوست جلسه اسفند ماه در تاریخ 31/1/95 ساعت 30/10 الی 45/10 در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ومطالب ارائه شده توسط همکاران هم رشته بدین قرار است : 1- تکالیف نوروزی دانش آموزان نظارت گردید 2- امتحانات ماهانه املاء وانشاء گرفته شد 3- دانش آموزان خاطرات و تجربیات تعطیلات نوروزی خود را در قالب درس آزاد بیان د 4- آمادگی دانش آموزان راه یافته به المپیاد استانی خواندن وتمرین منابع معرفی شده با آنها 5- ثبت نمرات میان ترم املای فارسی دانش آموزان وتحویل به دفتر آموزشگاه 6- دیدار با اولیای دانش آموزان در طول هفته ... ادامه ...

شوک امتحانات سوم دبیرستان

شوک دانش آموزان از امتحانات و ات سریالی پس از گذشت یک هفته همچنان اعتراض دانش آموزان به سخت بودن امتحانات نهایی و آنها در مقابل ادارات آموزش و پرورش مناطق ادامه دارد؛ این در حالی است که مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش بارها سخت بودن امتحانات را رد کرد و دانش آموزان را ایده آل طلب و کمال گرا خطاب کرد. چند سالی می شود؛ امتحانات نهایی دانش آموزان به جهت تاثیر در کنکور حائز اهمیت است. هر ساله روال بر این بود که با برگزاری امتحانات نهایی، دانش آموزان به یک یا دو درس معترض می شدند و این اعتراض در همان روز خاموش می شد، اما امتحانات نهایی برای دانش آموزان امسال با سال های پیش متفاوت بود. یکی از جهات این تفاوت، این بود که امسال به دلیل ماه مبارک رمضان، امتحانات نسبت به سال های گذشته زودتر از سال های گذشته و از ۲۵ اردیبهشت آغاز شد، در حالی که در سال های پیشین از اواسط داد شروع می شد. از سوی دیگر پس از برگزاری اولین امتحان یعنی عربی ۳ در رشته های فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی اعتراضات دانش آموزان آغاز شد. دانش آموزان: امتحانات نهایی سخت بود/آغاز ات اعتراضی از تهران اعتراض دانش آموزان به سخت بودن امتحانا ... ادامه ...

فروش کتاب های پیش دبستانی و دبستان در کتابفروشی کتاب کودک و نوجوان شاهین شهر

کتابفروشی کتاب کودک و نوجوان واقع در پاساژ معینی شروع سال تحصیلی 96-95را به دانش آموران و والدین عزیز شاهین شهر تبریک می گوید و تلاش دارد که کتاب های کمک آموزشی گوناگون از ناشران معتبر در اختیار مدارس و والدین قرار دهد تا کمک حال معلمان و اولیاء گرامی قرار گیرد برترین تست ها تیز هوشان ویژه دانش آموزان ممتاز اول دبستان قیمت20000تومان فارسی اول دبستان مجموعه کتاب یار تخته سیاه علوم اول تخته سیاه ریاضی اول خیلی سبز علوم تجربی اول دبستان نشر کاگو کار علوم اول نشر کاگو هر آدینه اول ابت کلاغ سپید علوم اول دبستان کلاغ سپید فارسی اول ابت کلاغ سپید ریاضی اول ابت گاج فارسی اول ابت گاج ریاضی اول ابت بسوی مدرسه پیش دبستانی مبتکران زنگ دانایی علوم تجربی پایه دوم ابت ... ادامه ...

صورتجلسه گروههای درسی مطالعات( مهر95)

صورتجلسه گروههای درسی مطالعات در جلسه ای که بین مطالعات در دفتر مدرسه برگزار شد و در مورد مسائل زیر صحبت و گفتگو شد : 1- تنظیم دفاتر کلاسی 2- گروهبندی دانش آموزان 3- استفاده از سیستم هوشمند 4- مشخص نقاط قوت و ضعف دانش اموزان 5- دیدار با اولیاء 6- بودجه بندی کتابها و مشخص محدوده تدریس 7- برگزاری آزمونهای دوره ای 8- بررسی علل کم کاری بعضی از دانش آموزان با کمک اولیاء 9- ثبت نمرات کلاسی 10- دادن و مشخص تکالیف خارج از کلاس ... ادامه ...

صورتجلسه گروههای درسی ریاضی(مهر95)

صورتجلسه گروههای درسی ریاضی جلسه گروه درسی ریاضی با حضور دبیران ریاضی در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولیاء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7- استفاده از کلاسهای هوشمند جهت بهبود وضعیت تدریس ... ادامه ...

سلام بچه ها

برای روز شنبه تعدادی از بچه ها دعوت نامه دارند والدین آن ها باید تشریف بیاورند برای بررسی وضعیت درسی 2- دانش آموزان باید درس ضرب ری کلاس پنجم را مرور نمایند و بر روی صفحه ی ضرب ری ششم هم تفکر نمایند علی الخصوص نحوه ی ساخت مسئله برای ضرب ر 3-از فرصت استفاده نموده و مروری بر درس های دیگر داشته باشند مخصوصا علوم و فارسی 4-امتحان علوم نشان داد که بیشتر بچه ها سوالات را دقیق نمی خوانند - کتاب کار را نخوانده اند ... ادامه ...

انتخاب واحد درس انتخ سال سوم

همکاران محترم همانطور که مستحضر هستید دانش آموزانی که هم اکنون سال سوم هستند در پایه اول دو ماده درسی (پرورشی و انتخ ) را گذرانده اند. دانش آموزانی که سال گذشته در پایه دوم (رشته علوم انسانی و ریاضی فیزیک) بوده اند یک ماده درسی (انتخ ) نیز گذرانده اند. اما دانش آموزان رشته علوم تجربی این درس را در پایه سوم می گذرانند. لذا توجه شما را در این راستا به نکات ذیل معطوف می دارد: الف)) دانش آموزان سال اوّل می بایست یک درس پرورشی و یک درس انتخ گذرانده باشند. (دو درس نمی تواند از یک گروه باشد). ب)) دانش آموزان سال دوم انسانی و ریاضی باید یک درس انتخ گذرانده باشند. (این درس نباید با درس انتخ سال اول آن ها یکی باشد. ج) دانش آموزان سال سوم تجربی که امسال مشغول به تحصیل هستند باید یک درس انتخ برای آن ها انتخاب واحد شود. باز هم دقت نمایید که درس تکراری نباشد. نکته مهم: = دانش آموزانی که انتقالی از مدرسه دیگر هستند قبل از انتخاب واحد باید کارنامه قبلی آن ها بررسی شده تا دروس پرورشی و انتخ آن ها مشخص شده تا از تکرار کد پرهیز شود. = دانش آموزانی که از انسانی یا ریاضی به تجربی تغییر رشته داده اند نیازمند گذراندن این درس نم ... ادامه ...

انتخاب واحد درس پرورشی سال سوم

همکاران محترم همانطور که مستحضر هستید دانش آموزانی که هم اکنون سال سوم هستند در پایه اول دو ماده درسی (پرورشی و انتخ ) را گذرانده اند. دانش آموزانی که سال گذشته در پایه دوم (رشته علوم انسانی و ریاضی فیزیک) بوده اند یک ماده درسی (پرورشی) نیز گذرانده اند. اما دانش آموزان رشته علوم تجربی این درس را در پایه سوم می گذرانند. لذا توجه شما را در این راستا به نکات ذیل معطوف می دارد: الف)) دانش آموزان سال اوّل می بایست یک درس پرورشی و یک درس انتخ گذرانده باشند. (دو درس نمی تواند از یک گروه باشد). ب)) دانش آموزان سال دوم انسانی و ریاضی باید یک درس پرورشی گذرانده باشند. (این درس نباید با درس پرورشی سال اول آن ها یکی باشد. ج) دانش آموزان سال سوم تجربی که امسال مشغول به تحصیل هستند باید یک درس پرورشی برای آن ها انتخاب واحد شود. باز هم دقت نمایید که درس تکراری نباشد. نکته مهم: = دانش آموزانی که انتقالی از مدرسه دیگر هستند قبل از انتخاب واحد باید کارنامه قبلی آن ها بررسی شده تا دروس پرورشی و انتخ آن ها مشخص شده تا از تکرار کد پرهیز شود. = دانش آموزانی که از انسانی یا ریاضی به تجربی تغییر رشته داده اند نیازمند گذراندن ای ... ادامه ...

برنامه ی کلی سالانه - ویژه ی آموزگاران ابت

با توکل به خدای تبارک وتعالی وبا آرزوی توفیق وموفقیت در سال تحصیلی جدید ، برنامه ی سالانه ی آموزگاران ابت به شرح ذیل تنظیم می گردد: ۱-شرکت در مراسم بازگشایی مدارس در اوّل مهر، معارفه با دانش آموزان ۲-تنظیم برنامه هفتگی کلاسی ۳·-تنظیم برنامه ملاقات با اولیای دانش آموزان ۴-دیدار با اولیا در هرماه (درصورت نیاز دعوت از آن ها در طول هفته) ۵-شناخت کامل دانش آموزان از نظر جسمی،روحی،اخلاقی،درسی سال قبل،نکات ضعف ،قوت به کمک اولیا وپرونده تحصیلی ۶-تدریس به موقع دروس طبق بودجه بندی سالانه و وضعیت یادگیری دانش آموزان و با توجه به شیوه های نوین یاددهی ویادگیری ۷ -تلفیق دروس با یکدیگر جهت تثبیت یادگیری (جغرافی با هنر،جغرافی با ریاضی،تمامی دروس با هنر،علوم با ریاضی و…) ۸- توجه به کتاب آسمانی مسلمانان وتدریس با علاقه مندی بیشتر ،تهیه نوار یا سی دی مربوطه به دانش آموزان،تشویق به حفظ آیات،ترتیل خوانی،تشویق به حفظ پیام های قرآنی ،خواندن پیام ها قبل از درس ۹-شرکت در طرح های ارسالی اداره آموزش وپرورش مربوط به پایه ی تدریس ۱۰-تعیین اولیا جهت ارتباط هماهنگ با اولیا برای پیشرفت در کارهای آموزشی وفرهنگی ۱۱-ب ... ادامه ...

آموزش فصل به فصل علوم نهم

دانش آموزان نهم برای دریافت جزوه فصل دوم علوم نهم اینجا کلیک کنید توصیه می کنیم دانش آموزان عزیز نهم حتما این جزوه را مطالعه کنند. دانش آموزان نهم برای دریافت جزوه فصل اول علوم نهم اینجا کلیک کنید دانش آموزان نهم برای دریافت جزوه فصل سوم اینجا کلیک کنید ... ادامه ...

صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن(مهر95)

صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن اولین جلسه گروه دینی وقران در دفتر مدرسه با حضور همکاران مربوطه با ذکر صلواتی آغاز شد و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد . 1- تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی 2- معارفه و گروه بندی دانش آموزان 3- شرح وظایف دانش آموزان 4- شرکت در جلسه حجاب و با دانش آموزان در خانه مدرسه 5- استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند قلم هوشمند و کتاب و ...... 6- شرکت در مراسم عزاداری محرم ابا عبدالله الحسین 7- ارتباط با اولیاء دانش آموزان ضعیف و پیگیری موارد درسی و انضباطی 8- تشویق و استفاده دانش آموزان از کارهای عملی و دست سازه ها 9- همکاری در طرح همگام با قرآن و اجرای آن در کلاس ... ادامه ...

صورت جلسه گروه درسی عربی (فروردین 95)

صورت جلسه گروه درسی عربی (فروردین 95) جلسه گروه درسی عربی در مورخ 30/1/95 با حضور کلیه همکاران برگزار شد و درباره مباحث زیر بحث و گفتگو شد : 1- پیگیری وضعیت درسی دانش آموزان فراهم آوردن زمینه های لازم جهت پیشرفت دانش اموزان 2- ارائه سوالات میان ترم و ثبت نمرات و ارائه به دفتر آموزشگاه 3- تشویق دانش آموزان به مشارکت در کلاس 4- تحویل و ثبت نام کارهای عملی دانش آموزان در دفتر کلاسی 5- تلاش در جهت افزایش سطح یادگیری دانش آموزان 6- استفاده از کتابهای کمک آموزشی جهت آشنا دانش اموزان با نمونه سوالات ترم امید است که با تلاش و کوشش بتوانیم زمینه های موفقیت دانش آموزان را فراهم آوریم . ... ادامه ...

تشکیل انجمن علمی ریاضی

در هفته اول آبانماه به مناسبت گرامیداشت دهه ریاضیات ، انجمن علمی ریاضی متشکل از تعدادی از دانش آموزان دبیرستان مکتب ا هرا تشکیل شد. که فعالیت های این انجمن موارد زیر میباشد: فعالیتهای انجمن علمی ریاضی: 1- شرکت در لیگ ریاضی خانه ریاضیات بوشهردر آبانماه 2- جلسه انجمن در آذرماه 3- ارایه مطالب خواندنی و دانستنی ریاضیات بصورت هفتگی در برد 4- خواندن شعر و شوخی با ریاضیات در صبحگاه مدرسه جهت آشتی دانش آموزان با ریاضی 5- برگزاری مسابقه معماهای ریاضی ماهانه و هفتگی 6- معرفی نفرات برتر مسابقات هفتگی 7- ایجاد انگیزه در دانش آموزان دیگر برای یادگیری ریاضی 8- برگزاری کارگاه آموزشی و بحث درخواندن ریاضی 9- برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از رایانه در رسم نمودارها و ج های آمار 10- ارایه آدرس وبلاگ ریاضی و کلینیک پرسش و پاسخ منطقه شبانکاره به دانش آموزان جهت استفاده 11- جلسه انجمن در دی ماه 12- ارایه کلاسهای حل تمرین و رفع اشکال توسط اعضای اصلی برای آمادگی در امتحانات 13- بازدید از خانه ریاضیات بوشهر در اسفندماه ... ادامه ...

مراسم هفته مشاغل وانتخاب رشته مقطع اول متوسطه پایه نهم

صبح روز چهارشنبه ۰۱/۰۲/۹۵ مراسم بزرگ داشت هفته مشاغل وانتخاب رشته مقطع اول متوسطه درتالار اجتماعات عباسی برگزارشد.در این مراسم آقایان عبدالله عالیان معاونت آموزش وپرورش ، علی درخشنده ریاست شورا(در مورد رشته علوم تجربی وداروسازی )، محمد رضا چنگال خوش در مورد رشته ی وفنی وخانم بهبودمشاور دبیرستان گله داری در مورد هدایت تحصیلی وانتخاب رشته دانش آموزان سخنرانی د. همچنین در دونوبت جوایز ولوح تقدیر به دانش آموزان اهداء گردید.مسابقه لب خوانی به سبک برنامه خندوانه نیز با حضور دانش آموزان اجرا شد. ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان دانش درسی علوم آموزان تجربی دانش آموزان علوم تجربی درسی علوم استفاده آزمونهای ماهانه برگزاری آزمونهای ماهانه برگزاری به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.