رزهای عاشق

عبارت رزهای عاشق از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب رزهای عاشق میباشد.حین گوش دادن آهنگ ، من...

عاشق آهن آرامش بخش پیانو ام عاشق کتاب ورونیکا صمیم میگیرد بمیردم عاشق بارونم عاشق پاییزم عاشق بهارم عاشق زمستونم عاشق تابستونم عاشق جوانه زدنم عاشق شکوفا شدنم عاشق پدر و مادر و مهرشونم عاشق خدا هستم عاشق فاطمه جانم عاشق خودمم عاشقم ... ادامه ...

چه عاشقانه است این روز های ابری...

چه عاشق انه است این روز های ابری... چه عاشق انه است قدم زدن زیر باران غم تنها یی... چه عاشق انه است شکفتن گل های اقاقیا... چه عاشق انه است قدم زدن در سر زمین عشق ... و من چه عاشق انه زیستن را دوست دارم ... عاشق انه لالایی گفتن را دوست دارم ... عاشق انه سرودن را دوست دارم ... عاشق انه نوشتن را دوست دارم ... عاشق انه اشک ریختن را دوست دارم ... عاشق انه خندیدن را دوست دارم ... دفتر عاشق انه من پر از کلمات زیبا در نثار بهترین و عاشق انه ترین انم... و من عاشق انه می گریم... عاشق انه می خندم... عاشق انه می نویسم... و در سکوت تنها یی عاشق انه می میرم... ... ادامه ...

شهرباران

عاشق این شهرم عاشق همهمه ها عاشق مردم رنگارنگش عاشق جنگل بی همتایش عاشق موج وشانم و بوی ماسه عاشق سادگی پیرزن همسایه عاشق دست فروشان سر بازارم عاشق دخترک دریادل و پسر بچه ی که, دست و پایش زخمیست و سرکوچه مان باهمان زخم بدن ها,با ص بلند میخندد چون وجودش دریاست و چمنزار نگاهش سبز است عاشق مردم دل خسته و ساده صفت این شهرم و مهمتر که بگویم عاشق شهر پراز بارانم #بهزاد_پورقربان ... ادامه ...

مرا ببر ز اینجا

چشم راست آرزوم! مرا ببر از اینجا، من عاشق سفرم ، عاشق با تو بودن ، سفر با تو رفتنم، ای دل بگو که چرا عهد خود را ش تی؟ مگر نازنین نازم! از چشم من چه خواستی من عاشق سفرم عاشق چون تو شدن ، عاشق چون تو زیستن، من عاشق نبودن ، من عاشق باختنم، ای دل بگو که چرا عهدی با من نبستی؟ شب چراغ خانه ام ! شمعی و پروانه ام، شمع تویی، اشکت منم ، عاشق آن اشکت منم عاشق بی شکت منم ای دل بگو که چرا با من عهدت گسستی؟ سعدی گراوند نعمت ... ادامه ...

عشق بدخیم

از هرچه هست غمزده تر عاشق من استزن خسته از تمام بشر عاشق من استمن برگ برگ برگ درختم مقابلشاو ضربه ضربه ضربه تبر عاشق من استمانند مصرعی به غزل، مثل گل به باغمانند دختری به پسر... عاشق من است!این چیز داغ چیست اگر مرد مرده است؟!این مرد مرده کیست اگر عاشق من است؟!زن حدس می زند چقدر مانده تا سقوطزن فکر می کند چقدر عاشق من استاو عاشق من است چرا، کِی، چقدر، تا،اما، ولی، چگونه، مگر... عاشق من استفریاد می زند برو گمشو ِ...هرچند می رسد به نظر عاشق من است!!ترسیده است از اینهمه احساس در تنشیعنی به جای چند نفر عاشق من است؟!«چشمم به راه تا که خبر می دهد ز دوست»او با خبر، بدون خبر عاشق من استمن بیت، بیت در همه ی شعر مرده امزن در تمام طول اثر عاشق من است ... ادامه ...

عشقم

ییییننننیییییی من عاشق دبیر زیستمونم با این که همه ازش متنفرن ولی من عاشق عصبانیتشم عاشق خنده هاشم عاشق با منظور حرف زدناشم عاشق وحشتناک درس پرسیدناشم عاشق تیپاشم که همیشه مانتو و کیف و مقنعش ستن وایی خدا چرا اینقد دوسش دارم بهترینه ... ادامه ...

غزل خانه کلنگی

این خانه کلنگی خوشحال عاشق، است این قامت خمیده ی چون دال عاشق است این پیکر نحیف و ترک خورده و چروک این کوه درد، در همه احوال، عاشق است روییده در حیاط دلش لاله های سرخ این سبز سرخ، در همه ی سال عاشق است با این که داغ می چکد از سقف روح او اما هنوز م و خوشحال، عاشق است سر خم نمی کند به خدا جز به پای عشق این بیستون، غرور کهنسال، عاشق است افتاده زندگی به خدا روی پای او این پیر عشق – مرگ بد اقبال! – عاشق است سال تولد دل او را ز من بپرس دارد اگر هزار و نَود سال، عاشق است «هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق» او زنده است، چون که به هر حال عاشق است ... ادامه ...

غزل خانه کلنگی

_________________________________________________________________________ این خانه کلنگی خوشحال عاشق، است این قامت خمیده ی چون دال عاشق است این پیکر نحیف و ترک خورده و چروک این کوه درد، در همه احوال، عاشق است روییده در حیاط دلش لاله های سرخ این سبز سرخ، در همه ی سال عاشق است با این که داغ می چکد از سقف روح او اما هنوز م و خوشحال، عاشق است سر خم نمی کند به خدا جز به پای عشق این بیستون، غرور کهنسال، عاشق است افتاده زندگی به خدا روی پای او این پیر عشق – مرگ بد اقبال! – عاشق است سال تولد دل او را ز من بپرس دارد اگر هزار و نَود سال، عاشق است «هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق» او زنده است، چون که به هر حال عاشق است ... ادامه ...

عاشق

عاشق چه میداند خیانت چیست عاشق عقل ندارد عاشق دلبسته میشود اما شرم دارد از ابراز عشق عاشق معشوق را میبیند میپرستد اما خدا نکند که عاشق ش ته شود از همه جا از همه کَس از معشوق که دیگر هیچ چیزی جلو دارش نیست #تهمینه_لطفعلیخانی ... ادامه ...

دیوان شمس /غزل شماره 523

ای بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد قهر خدا باشد که بر لطف خدا عاشق نشد چون کرد بر عالم گذر سلطان ما زاغ البصر نقشی بدید آ که او بر نقش ها عاشق نشد جانی کجا باشد که او بر اصل جان مفتون نشد آهن کجا باشد که بر آهن ربا عاشق نشد من بر در این شهر دی بشنیدم از جمع پری خانه ش بده بادا که او بر شهر ما عاشق نشد ای وای آن ماهی که او پیوسته بر خشکی فتد ای وای آن مسی که او بر کیمیا عاشق نشد بسته بود راه اجل نبود خلاصش معتجل هم عیش را لایق نبد هم مرگ را عاشق نشد ... ادامه ...

دیوان شمس /غزل شماره 523

ای بی وفا جانی که او بر ذوالوفا عاشق نشد قهر خدا باشد که بر لطف خدا عاشق نشد چون کرد بر عالم گذر سلطان ما زاغ البصر نقشی بدید آ که او بر نقش ها عاشق نشد جانی کجا باشد که او بر اصل جان مفتون نشد آهن کجا باشد که بر آهن ربا عاشق نشد من بر در این شهر دی بشنیدم از جمع پری خانه ش بده بادا که او بر شهر ما عاشق نشد ای وای آن ماهی که او پیوسته بر خشکی فتد ای وای آن مسی که او بر کیمیا عاشق نشد بسته بود راه اجل نبود خلاصش معتجل هم عیش را لایق نبد هم مرگ را عاشق نشد ... ادامه ...

من که عاشق میشوم...

من که عاشق می شوم، خواسته هام را، آرزوهام را پشت در پشت سیاهه می گیرم. تو که عاشق می شوی، خواسته هایت را پشت به پشت قلم می گیری، آرزوهات را پشت به پشت سر می گیری. من که عاشق می شوم دلم را می پایم، تو که عاشق می شوی دلم را می پایی. من که عاشق می شوم تنت را می خواهم، تو که عاشق می شوی تنت را می بخشی. من که عاشق می شوم می مانم تا پیش از درد. تو که عاشق می شوی می مانی تا پای مرگ. مرد عاشق، نرم می شود و حساس. زن عاشق، خشن می شود و ترسناک. مرد عاشق آموخته بگذرد برای عشق... ... ادامه ...

عاشق ی هستم که تو نیستی

من عاشق تویی شدم که خودت با پای خودت آمدی عاشق تویی که منطق داشتی عاشق تویی که ساده و بی آلایش بودی عاشق ی که تحت تاثیر ی نبود عاشق ی که اص داشت موهایش را برای یک نفر می خواست عاشق ی که همه بود البته ترس در وجودت از همان اول بود... می ترسیدی چون دوست داشتن را گفتی من جا بزنم و تو بمانی و اذهان عمومی من عاشق تویی شدم که دیگر تو نیستی!!! #نفس# ... ادامه ...

می توان عاشق بود...

می توان عاشق بود به همین آسانی.. من خودم چندسالی ست که عاشق هستم عاشق برگ درخت عاشق بوی طربناک چمن عاشق شقایق درباد عاشق گندم شاد! آری میتوان عاشق بود مردم شهر ولی میگویند عشق یعنی رخ زیبای نگار! عشق یعنی خ با یک یار! یابقول خواجه، عشق یعنی لحظه ی بوس و کنار! من نمیدانم چیست اینکه مردم می گویند.. من نه یاری نه نگاری نه کناری دارم... عشق را اما من، باتمام دل خود میفهمم! ... ادامه ...

عاشق ی هستم که تو نیستی

من عاشق تویی شدم که خودت با پای خودت آمدی عاشق تویی که منطق داشتی عاشق تویی که ساده و بی آلایش بودی عاشق ی که تحت تاثیر ی نبود عاشق ی که اص داشت موهایش را برای یک نفر می خواست عاشق ی که همه بود البته ترس در وجودت از همان اول بود... می ترسیدی چون دوست داشتن را گفتی من جا بزنم و تو بمانی و اذهان عمومی من عاشق تویی شدیم که دیگر تو نیستی!!! #نفس# ... ادامه ...

سلام بابایی

آدمِ دلتنگ، عاشق می شود بابا...عاشق...عاشق دریا...عاشق کوه...عاشق جنگل...عاشق باران...عاشق پاییز...عاشق برگ...عاشق خیابان حتی...بابایی من دلتنگ توام که حتی عاشق سنگ های خیابان شده ام...بابایی من دلم تنگه...برای خنده هایت...برای اخم هایت...برای فدات شم هایت...برای عزیزِ بابایی گفتن هایت...برای عصبانیت هایت... برای فریاد کشیدن هایت حتی...بابایی... من عاشق شده ام...تو را ... ادامه ...

(بدون عنوان)

میدونی من می دونم و مطمئنم که تو هیچ وقت عاشق من نمیشی ولی از خدا میخوام تو هم یه روز عاشق بشی عاشق کی نمیدونم ولی دلم می خواد عاشق بشی که بفهمی حس و حال یه عاشق چیه! بفهمی که حال و روز من دور از تو و با یه دنیا شک چی بود و هست .... ... ادامه ...

نکات ازدواجى!!! :))

این خیلى بده که آدما عاشق چیزاى اشتباهى بشن، مثلا من نگرانم ى عاشق لا مصّب گفتنام شه... من قصد عاشق شدن ندارم ولی شما اگه خواستین عاشق شین لطفا حواستون باشه عاشق یه چیزى بشین که وقتی بچه تون ازتون پرسید بتونید پاسخگو باشید :دی ... ادامه ...

اولین نوشته های منِ عاشق

سلاممن عاشقم...عاشق همچی..عاشق خدا . عاشق زندگی . عاشق تفریح. عاشق رنگ. عاشق گل. عاشق مسافرت. عاشق غذا.عاشق عشق و عاشق همسرم.. مهمترین بخشش همین آ یه.. همسرماینجا رو واسه این ساختم تا بتونم حرفایی که میشه و نمیشه به عشقم بزنم رو اینجا بزنم..دلیل دیگش شاید تخلیه روانی باشه.. تخلیه از هیجان ؛ خوشحالی؛ شور ؛ نشاط؛ گاهاَ غم ؛ غصه؛ تنفر... امیدوارم همفرای خوبی پیدا کنم.. ... ادامه ...

من عاشق ِ کوه شدم ...

من عاشق ِ کوهم ،قدرتش ، صلابتش ، آرامشش ... بخشش و زیبایی اش ... مهربانی و سرزندگی اش ... من عاشق ایستادن بر قلّه ی کوهم ... عاشق ِ تماشای همه ی شهر از آن بالا ... عاشق نفس نفس زدن ِ بعد از رسیدن ... عاشق ِ حس ِ زندگی ، عشق ، لبخند ... آن بالا ، همان جایی که همه ی شهر زیر پای آدم است زندگی جریان دارد ، عشق هم ... من عاشق ِ کوهم ... زمانی که میبخشد ، میخندد ، نوازش میکند ، در آغوش میگیرد ... عاشق ِ کوهم زمانی که پناه میشود ، دردی را درمان میشود ، زمانی که قدرت و صلابتش را به رخم میکشد ... من عاشق ِ کوهم ... نه ... عاشق ِ کوه شدم !!! از همان زمان که تو پا به زندگی ام گذاشتی ... من عاشق ِ توام کوه ِ من ... عاشق ِ تو و شانه های مردانه ات ... تو و حافظ خوانی هایت .. تو و لبخند های دلنشینت ... تو و آرامش و مردانگی ات ... عاشق ِ تو و دست های مهربانت ... تو و چشمهای دوست داشتنی ات ... من عاشق ِ توام و دلم گرم است به نگاه ِ پر محبتت ، بهترین مرد ِ دنیا .. من عاشق ِ توام کوه ِ من ... + بشنوید :) + ... ادامه ...

عاشق دیوانه

خب من هم آدمم دیگر.. عاشق میشوم اما از شانس بدم عاشق ی شدم که عاشق دیگری بود من تحمل می در هر جمله اش قربان صدقه او میرفت اما من من احمق باز هم محو چشم هایش میشدم عاشق آن دریای طوفانی چشمانش شده بودم من چقدر ساده عاشق آن میمی شدم که آ هر عزیز اضافه میکرد آ اسمم آ دنیا... چقدر ساده در باران او را حس اما همه اش را از سر تفریح انجام میداد من نمیدانستم :( عاشق دیوانه شهر همین نکته بدان که فریبت دادند... آقای ربات - عاشق دیوانه شهر ... ادامه ...

عاشق زنی مشو که...

عاشق زنی مشو که می خواند که زیاد گوش می دهد زنی که می نویسد عاشق زنی مشو که فرهیخته است افسونگر ، وهم آگین ، دیوانه عاشق زنی مشو که می شد که می داند ، که داناست که توان پرواز دارد زنی که خود را باور دارد عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می خندد یا می گرید که قادر است روحش را به جسم بدل کند و از آن بیشتر ، عاشق شعر است اینان خطرناک ترین ها هستند و یا زنی که می تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستد و یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد عاشق زنی مشو که پُر ، مفرح ، هشیار و جواب ده است که پیش نیاید که هرگز عاشق چنین زنی شوی چرا که وقتی عاشق زنی از این دست می شوی که با تو بماند یا نه که عاشق تو باشد یا نه ازین گونه زن ، بازگشت به عقب ممکن نیست هرگز مارتا_ریور_گراید مترجم : ناصر علیزاده ... ادامه ...

....عاشق زنی مشو

عاشق زنی مشو که می خواند که زیاد گوش می دهد زنی که می نویسد عاشق زنی مشو که فرهیخته است افسونگر ، وهم آگین ،دیوانه عاشق زنی مشو که می شدکه می داند ، که داناست که توان پرواز دارد زنی که خود را باور دارد عاشق زنی مشو که هنگام عشق ورزیدن می خندد یا می گرید که قادر است روحش را به جسم بدل کندو از آن بیشتر ، عاشق شعر است , اینان خطرناک ترین ها هستند و یا زنی که می تواند نیم ساعت مقابل یک نقاشی بایستدو یا که توان زیستن بدون موسیقی را ندارد عاشق زنی مشو که پُر ، مفرح ، هشیار، نافرمان و جواب ده است که پیش نیاید که هرگز عاشق چنین زنی شوی چرا که وقتی عاشق زنی از این دست می شویکه با تو بماند یا نه که عاشق تو باشد یا نه ازین گونه زن ، بازگشت به عقب مکن نیست هرگز ... مارتا ریورا گراید ... ادامه ...

عاشق شده بود

دیدی غزلی سرود؟ عاشق شده بود. انگار خودش نبود عاشق شده بود. افتاد.ش ت . زیر باران پوسید آدم که نکشته بود . عاشق شده بود ... ادامه ...

ای عشق

ای عشق بیو که بُلبُلَل عاشق تر پُی نغمه و شعر ، ری گُلَل عاشق تر فهمیدمِ بعدِ عمری عاشق بیدَن مین هر چه سفید تر ، دِلَل عاشق تر "محمد غلامی" ... ادامه ...

مهرزاد :)))))))))))))))

وااااای واااااااای من طرفدار دو تا خواننده ام شدیدا مرتضی پاشایی و مهرزاد خانی عاشق جفتشونم :)))) البته دیر با مهرزاد آشنا شدم همه ی اهنگاشونو دارم :) عاشق دوستون دارم تا ابد عاشق " عاشق همتونم " عاشق خ س گفتن های مهرزاد عاشق شوخ طبعیشون . . . جفتشون خااااااااااصن خاص طرفدارتون تا ابــــــــــــــــــــــــــد منبع: http://0n. / ... ادامه ...

اقای من

من یه آقایی دارم من یه عشقی دارم که زندگیه منه عاشق خانومم گفتناشم عاشق وقتاییم ک با صدای آروم صدام میکنه عاشق وقتیم که عصبی میشم نازمو میکشه عاشق اون خندهاشم اوووووف شنیدن داره عاشق اون چشماشم ک همه دنیای من هستن عاشق اون اخماشم ک وقتی کار اشتباهی میکنم برام حساااا اخم میکنه .اووونم ترسناک. عاشق اون صداقت و اخلاق و مهربونیاشم عاشق غیرتی شدناشم . مرررده و غیرتش. عاشق حساس بودنشم وقتایی ک ی بهم چیزی میگه عاشق اون نگاه نگرانشم وقتی ک میبینه مریضو ناخوشم عاشق عشقم گفتناشم وقتی ک شیطونی میکنم عاشق اون صدای قشنگشم.مخصوصا وقتی مظلوم میشه . عاشق ﻭﻗتاییم که ﺧﻮﺩمو ﻟﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨم ﻗﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﻟش ﺁﺏ می شه و قربون صدقم میره عاشق وقتاییم که باش قهر میکنم و میگه بیا بغلم بچه همش آدمو محوووو میکنه خو . عاشق شخصیتشم عاشق قیافشم? عاشق صداشم عاشق حرکاتشم? عاشق رفتارشم عاشق رنگ چشماااااشم ? بعله .... بععععععععععله ? من همچین آقایی دارم ... ادامه ...

واس آقامون

من یه آقایی دارم که زندگیه منه {♥️} عاشق وقتاییم ک با صدای آروم صدام میکنه {♥️} عاشق وقتیم که عصبی میشم نازمو میکشه {♥️} عاشق اون خندهاشم اوووووف شنیدن داره {♥️} عاشق اون چشماشم ک همه دنیای من هستن {♥️} عاشق اون اخماشم ک وقتی کار اشتباهی میکنم برام حساااا اخم میکنه .اووونم ترسناک.{♥️} عاشق اون صداقت و اخلاق و مهربونیاشم {♥️} عاشق غیرتی شدناشم .. {♥️} عاشق حساس بودنشم وقتایی ک ی بهم چیزی میگه{♥️} عاشق اون نگاه نگرانشم وقتى ک میبینه مریضو ناخوشم{♥️} عاشق عشقم گفتناشم وقتى ک شیطونى میکنم {♥️} عاشق اون صدای قشنگشم.مخصوصا وقتی مظلوم میشه .{♥️} عاشق ﻭﻗتاییم که ﺧﻮﺩمو ﻟﻮﺱ ﻣﯿﮑﻨم ﻗﻨﺪ ﺗﻮ ﺩﻟش ﺁﺏ می شه و قربون صدقم میره{♥️} عاشق وقتاییم که باش قهر میکنم و میگه بیا بغلم.. {♥️} بله .... ... ادامه ...

وقتی عاشق شدی به ی نگاه نکن

وقتی عاشق شدی به ی نگاه نکن گفت: به من بگو چکار کنم تا برای یک بار عاشق بشم و عاشق بمونم؟ گفتم: وقتی عاشق شدی دیگه به ی نگاه نکن تا عاشق دیگری نشی ... روز بعد که دیدمش دیگه نگاهم نمی کرد! نمی دونم، شاید عاشق شده بود! عاشق کی؟ این رو هم نمی دونم!!! ... ادامه ...

هنر عاشقی

عاشق شدن هنر نیست. همه عاشق شدن رو بلدن.... عشق بازی سخت نیست. اگه بعد از عاشق شدن... تونستی عاشق بمونی هنر کردی. هنر این نیست که در اوج رابطه با معشوقت،پاک باشی اگه در اوج اختلاف و تنش، بهش نارو نزدی و به عشقت خیانت نکردی میتونی به خودت بگی یه عاشق واقعی.... آواره 94/6/22 ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان رزهای عاشق به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.