زندگی پ شته خیال زندگی

عبارت زندگی پ شته خیال زندگی از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب زندگی پ شته خیال زندگی میباشد.زندگی

زندگی باغی است....درمعنای عشقزندگی فصلی است....از فردای عشقزندگی خو است....از ابهام هازندگی سوزی است....از سودای عشقزندگی رنگی است....در افکار مازندگی موجی است....از دریای عشقزندگی آبی است....در جویبار هازندگی رودی است....در صحرای عشقزندگی دشتی است....در آنسوی مرگزندگی ردی است....از جا پای عشق ... ادامه ...

زندگی میگذرد..!

زندگی گاه به کام است و بس است زندگی گاه به نام است و کم است زندگی گاه به دام است و غم است چه به کام و چه به نام و چه به دام، زندگی معرکهٔ همت ماست،.. زندگی میگذرد.. زندگی گاه به نان است و کفایت د زندگی گاه به جان است و جفایت د زندگی گاه به آن است و رهایت د چه به نان و چه به جان و چه به آن، زندگی صحنه بی ت ماست، .. زندگی میگذرد.. زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد چه به راز و چه به ساز و چه به ناز،.. زندگی لحظهٔ بیداری ماست ! !!! زندگی میگذرد، درگذر است ! !!! ... ادامه ...

بخاطر شما عوضش

زندگی گاه به کام است و بس است زندگی گاه به نام است و کم است زندگی گاه به دام است و غم است چه به کام و چه به نام و چه به دام زندگی معرکه ی همت ماست ، زندگی میگذرد زندگی گاه به نان است و کفایت د زندگی گاه به جان است و جفایت د زندگی گاه به آن است و رهایت د چه به نان و چه به جان و چه به آن ، زندگی میگذرد... ... ادامه ...

زندگی به توان ابدیت

زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگی جذبه دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم ه زندگی تجربه شب پره در تاریکی است زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد ز ندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگی شستن یک بشقاب است زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگی مجذور آینه است زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... ... ادامه ...

زندگی می گذرد

گله هارابگذار! ناله هارابس کن! روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را... فرصتی نیست که صرف گله وناله شود! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت.... یاهمین سال جدید!! بازکم مانده به عید!! این شتاب عمراست ... من وتوباورمان نیست که نیست!! ***زندگی گاه به کام است و بس است؛ زندگی گاه به نام است و کم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است؛ چه به کام و چه به نام و چه به دام... زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به نان است و کفایت د؛ زندگی گاه به جان است و جفایت د ؛ زندگی گاه به آن است و رهایت د؛ چه به نان و چه به جان و چه به آن... زندگی صحنه بی ت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛ زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛ زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛ چه به راز و چه به ساز و چه به ناز... زندگی لحظه بیداری ماست...زندگی میگذرد... ... ادامه ...

زندگی چت

زندگی چت:چت زندگی با مدیریت سابق چت یعنی پادشاه شروع به فعالیت کرد,چت,چت روم,چت زندگی,چت روم زندگی,زندگی چت,زندگی چت,زندگی چتجهت ورود به ادرس جدید کلیک کنید ... ادامه ...

زندگی می گذرد

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد...!!! دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ گله هارابگذار! ناله هارابس کن! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت.... یاهمین سال جدید!! بازکم مانده به عید!! این شتاب عمراست ... من وتوباورمان نیست که نیست!! زندگی گاه به کام است و بس است؛ زندگی گاه به نام است و کم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است؛ چه به کام و چه به نام و چه به دام... زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛ زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛ زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛ چه به راز و چه به ساز و چه به ناز...!!! زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد ... ادامه ...

زندگی...

زندگی...?????????????? ???????? ??? زندگی کوچه سبزی است میان دل دشتکه در آن عشق مهم است و گذشت.زندگی بوسه تلخی است روی لب گلکه زترس چیدن می دهد بر بلبل.زندگی رهروای از خاطره هاستکه در آن عمق وجودت پیداست.زندگی راه درازیست با مقصد دورکه سرانجام رود لانه گور.زندگی ریل عبور از دنیاستزندگی ای بر ظاهر هاست.زندگی قطره اشکیست در چشم غریبزندگی کوه بلندیست با راه عجیب.زندگی مزرعه خوبی هاستزندگی راه رسیدن به خداست...زندگیتون پر از عشق ، پر از خوبی ، پر از حضور خدا?????? ?????? ???????????? ... ادامه ...

انسان سازی خاموش !!!

پدر و مادر گرامی فرزند شما همانگونه که می آموزد ،زندگی می کند پس دقت کنیم که: اگر کودکی با انتقاد زندگی کند، می آموزد که محکوم کند. اگر کودکی با دشمنی زندگی کند، می آموزد که ستیزه جو باشد. اگر کودکی با ترس زندگی کند، می آموزد که همواره بترسد. اگر کودکی با تمس زندگی کند، می آموزد که متز ل باشد. اگر کودکی با احساس ترحم زندگی کند، می آموزد که احساس بدبختی کند. اگر کودکی با آگاهی به توانایی هایش زندگی کند، می آموزد که اعتماد به نفس داشته باشد. اگر کودکی با عشق بدون قید و شرط زندگی کند، می آموزد که عشق بورزد. اگر کودکی با تایید زندگی کند، می آموزد که خویشتن را دوست بدارد. اگر کودکی با بینش و شناخت زندگی کند، می آموزد که در زندگی هدف داشته باشد. اگر کودکی با صداقت و انصاف زندگی کند، می آموزد که راستگو و درستکار باشد. اگر کودکی با احساس امنیت زندگی کند، می آموزد که به خود و اطرافیانش اعتماد داشته باشد. اگر کودکی با دوستی و مهربانی زندگی کند، می آموزد که زندگی را زیبا ببیند. اگر کودکی با بردباری زندگی کند، می آموزد که صبور باشد. اگر کودکی با تشویق به جا زندگی کند، می آموزد که قدردانی کند. در نتیجه همانجور ... ادامه ...

زندگی رسم خوشایندی است

زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگی جذبه دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم ه زندگی تجربه شب پره در تاریکی است زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگی شستن یک بشقاب است زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگی مجذور آینه است زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهری ... ادامه ...

پاییز..

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد...... دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ گله هارابگذار! ناله هارابس کن! روزگارگوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را... فرصتی نیست که صرف گله وناله شود! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت.... یاهمین سال جدید!! بازکم مانده به عید!! این شتاب عمراست ... من وتوباورمان نیست که نیست!! ***زندگی گاه به کام است و بس است؛ زندگی گاه به نام است و کم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است؛ چه به کام و چه به نام و چه به دام... زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به نان است و کفایت د؛ زندگی گاه به جان است و جفایت د ؛ زندگی گاه به آن است و رهایت د؛ چه به نان و چه به جان و چه به آن... زندگی صحنه بی ت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛ زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛ زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛ چه به راز و چه به ساز و چه به ناز... زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد. ... ادامه ...

تولد

15 مهر زا روز سهراب مبارک زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه عادت از یاد برود زندگی جذبه دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم ه زندگی تجربه شب پره در تاریکی است زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد زندگی سوت قطاری است که درخواب پلی می پیچد زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست خبر رفتن موشک به فضا لمس تنهایی ماه فکر بوییدن گل در کره ای دیگر زندگی شستن یک بشقاب است زندگی یافتن سکه دهشاهی در جوی خیابان است زندگی مجذور آینه است زندگی گل به توان ابدیت زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما زندگی هندسه ساده و ی ان نفسهاست... زندگی تر شدن پی در پی زندگی آب تنی در حوضچه اکنون است رخت ها را آب در یک قدمی است... سهراب سپهری ... ادامه ...

زندگی

زندگی قصه زیبای وجود خداستزندگی عشق و محبت به همه عالم اوستزندگی زیباست با زیبایی امد به زمینزندگی را هدیه ای باشد از اسرار خدازندگی فرصت با عشق بودن استزندگی تجربه خواستن همه خوبی هاستزندگی را هر چه بینی ان شودزندگی زیباست گر زیبا ببیند چشم توزندگی اسرار و راز پنهان خداستزندگی حلش انسان بودن استزندگی اوج گرفتن به هدف های جلی ندگی رفتن راه است بسوی خالقزندگی را هر چه بینی ان شودهدف زندگی تجربه در اکنون استزندگی فرصت همکاری و هم یاری ماستزندگی فرصت فهمیدن نیک از بد استزندگی اغاز دارد لیک پایانی نداردزندگی در این جهان رویایی زیبایی هاستزندگی هر چه که هست هدیه خالق ماستزندگی خنده و شادی و سرور حق استصفحه84 کتاب اشتی با خدا. ماس دعا.یاعلی ... ادامه ...

دلنوشته های یک عاشق

ان سوی خیال..... زندگی یک خیال نیست...زندگی یک سراب نیست....می توان ان سوی زندگی.....را دریک خیال وسراب دید...می توان ان را به زیبایی این خیال اراست....وپس از ان....شاید روزی تمامی ان....زیبایی هارا درهم بشکند....زندگی حقیقتی است...به وسعت تمام لحظات دل انگیز وبه یاد ماندنی.... اگر به من بود..... اگر به من بود همه ی فصلهای دنیا را زمستان می ...تصور بارش برف وسر انگشت یخ زده و"ها" دست در سرمای زمستان درکنار سماور ذغالی مرابه مرگ طبیعی میکشد...... اگر به من بود همه ی دلهای مردم دنیا را بیخیال می واسوده دل تنگ را که دیگر با این همه غم انصاف نیست.... شادی یا غم/گریه یا خنده به اندازه ی یک تار مو فاصله دارند....اگر به من بود که فاصله ای دست نیافتی بینشان ایجاد می ...اگر به من بود که همان میشدم که خیال میکنم باید باشم... اگر به من بود که میمردم...... نمیدانم چه مرگش شده این روزها هی میلرزد.....بی انصاف میلرزد.....میلرزد....تنها که باشی دلت حتی از دیدن یک جفت طفش هم میلرزد... ... ادامه ...

زندگی رسم خوشایندی است

زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه ی عشق زندگی چیزی نیست که لب طاقچه ی عادت از یاد برود. زندگی جذبه ی دستی است که می چیند زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است زندگی بعد درخت است به چشم ه ... ادامه ...

تاغروب عشق...

بی خیال تمام هیاهوی اطرافبر ساحل زندگی قدم می زنمبی خیال فکر تودنیای خود را نقاشی می کنمبی خیال تمام آنچه باید باشدنگین عشق را بر انگشت خود می آویزمبی خیال همه رفت هابه داشته های خود دل می بندمامابگذار قدم بزنم...قدم هایی سرشار از احساس بر ساحل زندگیاین روزها...غروب عشق برای منحیات دوباره خورشیددر آنسوی آسمان بودن ها؛ بر ساحل زندگیست!نسیم دریا بر لبانم می نشیندبا خود می شمگویاعشق در همین حوالی ست...و باز می گویمشایدتا غروب عشقنیمروزی باقی ست... ... ادامه ...

زندگی

زندگی... جاری امواج شب و گیسوی یار شاید آن گل که زنم گوشه زلف دلدار زندگی... راحت و بی دردسر است تکه لبخندی اگر بر سر میزت باشد زندگی... دیدن هر چه خوبیست من به انسان و زمین خوشبینم این جنگ و جدلها ز سیاست بازیست زندگی... شبیه لبخند خداست وای اگر گوشه لبهای عزیزت باشد زندگی... پر ز امید و آرزوهای بلند عاشقی است به پشیزی ندهم یأس همه دنیا را زندگی... حادثه ای میان چشم ست خواهم این دل برود ، ن چشم تو شود به فدای نگهِ حادثه خیزت باشد ... ادامه ...

میدانیم زندگی زندگی است...

دیر زمانی است که خوب می دانیمچشمه آرزو های جاری استابرهای دلمان پربارندکوه های ذهن و شه ما پا برجادشت های دلمان سبز و پر از چلچله هاروز ما گرم و شب از قصه دیرین لبریز می دانیمزندگی در گذر استهمچو آواز قناری در باغ می دانیمزندگی آوازی است که به جان ها جاری استزندگی نغمه سازی است که در دست نوازشگر ما استزندگی لبخندی است که نشسته به لبان زندگی یک رویا است که تو امروز به آن می نگریزندگی یک بازی است که تو هر لحظه به آن می خندیزندگی خواب خوش کودک احساس من استزندگی بغض دل توست به هنگام سحرزندگی قطره اشکی است فروریخته بر گونه توزندگی آن رازی است که نهفته است به چشم گل سرخزندگی حرف نگفته است که تو می شنویزندگی یک رویاست که به خوابش بینیزندگی دست نوازشگر توستزندگی دلهره و ترس درون دل توستزندگی امیدی است که تو در نگاه من می جوییزندگی عشق نهفته است به شه توزندگی این همه است می دانیمزندگی یک سفر استزندگی جاده و راهی است به آن سوی خیا ندگی تصویری است که به آئینه دل می بینیزندگی رویایی است که تو نادیده به آن می نگریزندگی یک نفس است که تو با میل به جانت بکشیزندگی منظره است، باران استزندگی برف سپیدی است که ... ادامه ...

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود زندگی گاه به کام است و بس است؛ زندگی گاه به نام است و کم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است؛ زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی لحظه بیداری ماست زندگی میگذرد. یغما گلرویی ... ادامه ...

24- جام زندگی...

با دیدگان فرو بسته لب بر جام نهاده ایم و اشک سوزان بر کنارهء آن فرو می ریزیم. اما روزی می رسد که دست مرگ، نقاب از دیدگان ما بر می دارد و هرآنچه را که در زندگی مورد علاقهء ما بود، از ما می گیرد. فقط آنوقت است که می فهمیم که جام زندگی از اول خالی بوده و ما از روز نخست، از این جام، جز بادهء خیال ننوشیده ایم... ... ادامه ...

دیر زمانی است که خوب می دانیم...

دیر زمانی است که خوب می دانیمچشمه آرزو های جاری استابرهای دلمان پربارندکوه های ذهن و شه ما پا برجادشت های دلمان سبز و پر از چلچله هاروز ما گرم و شب از قصه دیرین لبریز می دانیمزندگی در گذر استهمچو آواز قناری در باغ می دانیمزندگی آوازی است که به جان ها جاری استزندگی نغمه سازی است که در دست نوازشگر ما استزندگی لبخندی است که نشسته به لبان زندگی یک رویا است که تو امروز به آن می نگریزندگی یک بازی است که تو هر لحظه به آن می خندیزندگی خواب خوش کودک احساس من استزندگی بغض دل توست به هنگام سحرزندگی قطره اشکی است فروریخته بر گونه توزندگی آن رازی است که نهفته است به چشم گل سرخزندگی حرف نگفته است که تو می شنویزندگی یک رویاست که به خوابش بینیزندگی دست نوازشگر توستزندگی دلهره و ترس درون دل توستزندگی امیدی است که تو در نگاه من می جوییزندگی عشق نهفته است به شه توزندگی این همه است می دانیمزندگی یک سفر استزندگی جاده و راهی است به آن سوی خیا ندگی تصویری است که به آئینه دل می بینیزندگی رویایی است که تو نادیده به آن می نگریزندگی یک نفس است که تو با میل به جانت بکشیزندگی منظره است، باران استزندگی برف سپیدی است که ... ادامه ...

زندگی عرفانی

زندگی عرفانی34- فرق زندگی عرفانی و ظلمانی بسیار ساده است: زندگی جدی و زندگی بازی و شوخی: صداقت با خود و مکر با خود: صدق با خدا و مکر با خدا. همین و بس!35- همه می دانند که خدا هست و بر روی زمین و در زندگی حاضر و ناظر است و هر چند وقت یکبار با او روبرو می شوند ولی اکثراً به روی خود نمی آورند و روی بر می گردانند و خود را می فریبند. همین و بس! علی اکبر خانجانی کتاب سرگذشت روح منt.me/eshghvaerfan2 ... ادامه ...

زندگی زیباست...

زندگی زیباست اگر آن را به زیبایی رنگ بزنیم...با افکار زیبایت زندگی کنچون زندگی به اندازه فکر های تو زیبا می شود...زندگی باور دریا است در شه ماهیدر تنگ ... ادامه ...

سبک زندگی لاغری

سبک زندگی لاغریسبک زندگی لاغری ، یک سبک زندگی سالم است، که شما انتخاب می کنید تا ازکاهش وزن و تناسب اندام خود در زندگی لذت ببرید. به قول adelle davis : می پندارم شما از این دو کار، هر روز یکی را انجام می دهید، یا ایجاد بیماری در وجودتان، یا تولید سلامتی در خودتان.سبک زندگی سالمتنها راهی که میشه واقعا یک تغییر پایدار در زندگی ایجاد کرد، تغییر سبک زندگی است. در حقیقت، سبک زندگی سالم یک روندی است، که همیشه به سمت یادگیری بیشتر، داشتن انتخاب خوبتر و زندگی هوشمندانه، در حرکت می باشد. در خارج از کشور، چیزی که در سال های اخیر، بسیار رایج شده، آموزش سبک زندگی است.ادامه مطلب را در سایت منبع دنبال کنید...منبع مدیریت استراتژیک بدن برای سبک زندگی لاغری کاهش وزن چاقیبرگرفته از نوشته سبک زندگی لاغری ... ادامه ...

زندگی

زندگی می گذردو هر سهمی از عمر دارد،تا آن جا که از دست برآیدباید چنان زندگی کرد که تلخ نباشد و برای دیگران هم تلخی نیاورد،که زندگی همه اش شوخی است . ... ادامه ...

در خیالات خودم

در خیالات خودم, در زیر بارانی که نیست… می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست… می نشینی روبرویم، خستگی در میکنی… چای می ریزم برایت، توی فنجانی که نیست… باز میخندی و میپرسی: که ح بهتر است؟! باز میخندم ، که خیلی، گرچه ، میدانی که نیست… شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند!!! یاس و مریم میگذارم، توی گلدانی که نیست… چشم میدوزم به چشمت، می شود آیا کمی، دستهایم را بگیری، بین دستانی که نیست..؟! وقت رفتن می شود، با بغض می گویم: نرو... پشت پایت اشک می ریزم، روی ایوانی که نیست… می روی و خانه، لبریز از نبودت می شود… باز تنها می شوم، با یاد مهمانی که نیست...! بعد تو این کار هر روز من است!!! باور این که نباشی، کار آسانی که نیست...! زندگی گاه به کام است و بس است… زندگی گاه به نام است و کم است… زندگی گاه به دام است و غم است… چه به کام و چه به نام و چه به دام، زندگی معرکه همت ماست... زندگی میگذرد... زندگی گاه به نان است و کفایت د… زندگی گاه به جان است و جفایت د… زندگی گاه به آن است و رهایت د… چه به نان و چه به جان و چه به آن، زندگی , میگذرد.. ... ادامه ...

در خیالات خودم

در خیالات خودم, در زیر بارانی که نیست… می رسم با تو به خانه، از خیابانی که نیست… می نشینی روبرویم، خستگی در میکنی… چای می ریزم برایت، توی فنجانی که نیست… باز میخندی و میپرسی: که ح بهتر است؟! باز میخندم ، که خیلی، گرچه ، میدانی که نیست… شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند!!! یاس و مریم میگذارم، توی گلدانی که نیست… چشم میدوزم به چشمت، می شود آیا کمی، دستهایم را بگیری، بین دستانی که نیست..؟! وقت رفتن می شود، با بغض می گویم: نرو... پشت پایت اشک می ریزم، روی ایوانی که نیست… می روی و خانه، لبریز از نبودت می شود… باز تنها می شوم، با یاد مهمانی که نیست...! بعد تو این کار هر روز من است!!! باور این که نباشی، کار آسانی که نیست...! زندگی گاه به کام است و بس است… زندگی گاه به نام است و کم است… زندگی گاه به دام است و غم است… چه به کام و چه به نام و چه به دام، زندگی معرکه همت ماست... زندگی میگذرد... زندگی گاه به نان است و کفایت د… زندگی گاه به جان است و جفایت د… زندگی گاه به آن است و رهایت د… چه به نان و چه به جان و چه به آن، زندگی , میگذرد.. ... ادامه ...

شعبان

یا صاحب ا مان (عج) ادرکنی شاید آن روز که سهراب نوشت: "تا شقایق هست زندگی باید کرد" خبری از دل پر درد گل یاس نداشت باید اینگونه نوشت: هر گلی هم باشد، چه شقایق چه گل پیچک و یاس زندگی بی مهدی زندگی با غم‏هاست ****** چه انتظار عجیبی تو بین منتظران هم عزیز من چه غریبی ! عجیب تر آن که چه آسان نبودنت شده عادت ،چه بی خیال نشستیم ،نه کوششی ، نه تلاشی فقط نشسته و گفتیم : خدا کند که بیایی ... ادامه ...

زندگی

زندگی را شاید غنچه تفسیر کند وقت شکفتن به درخت زندگی را شاید ماه تعبیر کند در دل شبهای سیاه . زندگی را شاید مرگ معنا بخشد در جهانی دیگر . زندگی از نظر من اما : رفتن و آمدن از مدرسه است ، پیشه ام کاشتن معرفت است ؛ هدیه آب به باغ دانش ، برد ن کودک معصوم به راه فردا . ک ن چشم امیدی به نگاهم دارند تا بیاموزند علم ، رمز و راز دنیا تا که بنمایم صرف ، فعل راه فردا. ک ن معنی آب و هدف زندگی اند ک ن راز گل و سادگی اند زندگی را هر روز ، می کنم تفسیر بر تخته سیاه . زندگی را هر روز، می کنم هدیه به امواج نگاه زندگی یافتن مجهولات است زند گی تکیه شاگردان بر شانه ماست. تا که فرصت دارم چون درختان در باد صبر را پیشه خود خواهم ساخت گرچه طوفان حوادث ببرد برگ مرا . ریشه را سخت نمایم در خاک تا که در فصل بهار بار دیگر بشوم سبز و بمانم در باغ ... ادامه ...

بواسیر؛ درمان و سبک زندگی

سبک زندگی ما تعیین کننده سلامتی ما و یا بیماری هایی است که مبتلا می شویم، در این مقاله به معرفی روش هایی در زندگی روز مره و یا به عبارت دیگر به سبک زندگی ای میپردازیم که می تواند مشکلات مرتبط با بواسیر را بهبود بخشیده و برطرف نماید. ... ادامه ...

سه چیز در زندگی

دوام ازدواج یک قسمت روی محبت است و نه قسمتش روی گذشت از خطا. ( ضرب المثل اسکاتلندی) سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند:زمان، کلمات و موقعیت ها. سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند:آرامش، امید و صداقت. سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند:رؤیا ها، موفقیت و شانس. سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند:عشق، اعتماد به نفس و دوستان. سه چیز در زندگی یک انسان را می سازند:تلاش، اخلاص و موفقیت. سه چیز در زندگی یک انسان را نابود می کنند:مشروب، غرور و خشم ... ادامه ...

تو = زندگی

سلام زندگیگاهی اوقات انسان احساس میکند زندگی میکند1فقط گاهی اوقات!!!و الان از اون لحظات است!زندگی تعداد دم و بازدم هازندگی تعداد روزهای سپری شده ی عمرنیست!زندگی لحظاتی است که به عشق یاحساس میکنی که قلبت از دهانت میاد بیرون!دوستت دارم بهارم. ... ادامه ...

مقاله ای درباره معنا در زندگی (هدف در زندگی)

مقاله ای درباره معنا در زندگی (هدف در زندگی)محقق گرامی سلامبه روز هستیم با جدیدترین فایل در زمینه مقاله ای درباره معنا در زندگی (هدف در زندگی) برای مشاهده توضیحات جامع و کامل در مورد فایل مقاله ای درباره معنا در زندگی (هدف در زندگی)، روی لینک سبز رنگ زیر کلیک کنید . توضیحات بیشتر و ... ادامه ...

بی عشق دست و بال من از زندگی تهی است

مثل پرنده ای که پر از دست داده استیا شاخه ای که برگ و بر از دست داده است یا مثل جنگلی که درختان خویش رایک یک به زخمه ی تبر از دست داده است بی عشق دست و بال من از زندگی تهی استهمچون کبوتری که سر از دست داده است گرچه سرم رسیده به آرامش خیالاما دلم تو را دگر از دست داده است در جستجوی تو دلم امید خویش را کوچه به کوچه ، در به در از دست داده است بر باد رفته یک شبه عشقم، شبیه آننخلی که ناگهان ثمر از دست داده است راهم بده به بام خود این مرغک غریبگم کرده راه و بوم و بر از دست داده است افسوس جز کویر به جایی نمی رسدابری که دیدگان تر از دست داده است این مرد را دوباره در آغوش خود بگیرحالا که بر سر تو سر از دست داده است ابوالفضل صمدی ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان زندگی پ شته خیال زندگی به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.