سلامی از هر زمان دیگری قدرتمندتریم امروز راه را بر دشمنان بسته ایم

عبارت سلامی از هر زمان دیگری قدرتمندتریم امروز راه را بر دشمنان بسته ایم از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب سلامی از هر زمان دیگری قدرتمندتریم امروز راه را بر دشمنان بسته ایم میباشد.سلامی: از هر زمان دیگری قدرتمندتریم/امروز راه را بر دشمنان بسته ایم

سلامی: از هر زمان دیگری قدرتمندتریم/امروز راه را بر دشمنان بسته ایمبه گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرری، حسین سلامی امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سیدال (ع) استان تهران با اشاره به اینکه در نقطه سرنوشت سازی از تاریخ قرار داریم که هر چند نگران کننده نیست اما مهم است اظهار داشت: مواجهه ما امروز با دشمنانی است که به ظاهر نیرومند اما در باطن فرسوده و زنگ خورده هستند و دوران زوال خود را می گذرانند.وی بیان کرد: نبرد جدید ما با دشمن بر سر امیدآفرینی و ناامیدسازی است و از آنجا که وعده های الهی تخلف ناپذیرند از پس مشکلات برمی آییم، چرا که ایران ی جوانان مستعد و باهوشی دارد ضمن اینکه هم خود را در این مسیر آماده کرده و هر حرکت کوچک و بزرگی سبب نابودی دشمنان می شود.جانشین فرمانده پاسداران انقلاب ی با اشاره به وم مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن ادامه داد: ایستادگی در برابر دشمنان در این شرایط ضروری است و صف آرایی در برابر دشمنان و کفار راه سعادت ما می باشد چرا که برای تحمیل اراده خود به دشمنان باید قدرتمند باشیم.راه عبور از مشکلات از درونِ توانایی ما برای جهاد عبور می کند سلامی با بیان اینکه راه ما ا ... ادامه ...

مجبوریم استخوان های دشمنان را بشکنیم/ امروز تمرکز توانایی دشمن بر هم ریخته است

سلامی در همایش فرماندهان : مجبوریم استخوان های دشمنان را بشکنیم/ امروز تمرکز توانایی دشمن بر هم ریخته است جانشین فرمانده کل پاسداران انقلاب ی گفت: دشمنان به دنبال تغییر روحیه جهادی، ی و انقل ما هستند و مجبوریم استخوان های دشمنان را بشکنیم. ... ادامه ...

امروز عده ای با تعبیر نادرستی از قرآن، حرف از صلح با دشمن میزنند/انقل ون، گرفتار انحراف عظیم زمان صدر نشوند

حوزه و با تأکید بر اینکه تأکید بر اینکه باید مراقب بود آن انحراف عظیم که در صدر رخ داد برای انقل ون ما رخ ندهد، گفت: امروز عده ای از آیات و احادیث تفسیر به رأی می کنند و از آیاتی که حتی برای مبارزه با دشمنان نازل شده است، تعبیر دیگری به میان می آورند و به صلح و مذاکره با دشمنان ربط می دهند. ... ادامه ...

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند

حجت ال عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی ایران صبح روز یکشنبه ۸ مهرماه در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند گفت: دشمنان با اقدامات ضد امنیتی در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، ولی مطمئنا در آتش این حسادت خواهند سوخت و به طور حتم در رسیدن به هدف های خودشان موفق نمی شوند.امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند ... ادامه ...

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند

حجت ال عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی ایران صبح روز یکشنبه ۸ مهرماه در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند گفت: دشمنان با اقدامات ضد امنیتی در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، ولی مطمئنا در آتش این حسادت خواهند سوخت و به طور حتم در رسیدن به هدف های خودشان موفق نمی شوند. امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند ... ادامه ...

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند

حجت ال عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی ایران صبح روز یکشنبه ۸ مهرماه در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند گفت: دشمنان با اقدامات ضد امنیتی در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، ولی مطمئنا در آتش این حسادت خواهند سوخت و به طور حتم در رسیدن به هدف های خودشان موفق نمی شوند.امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند ... ادامه ...

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند

حجت ال عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی ایران صبح روز یکشنبه ۸۸ مهرماه در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند گفت: دشمنان با اقدامات ضد امنیتی در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، ولی مطمئنا در آتش این حسادت خواهند سوخت و به طور حتم در رسیدن به هدف های خودشان موفق نمی شوند.امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند ... ادامه ...

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند

حجت ال عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی ایران صبح روز یکشنبه ۸ مهرماه در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند گفت: دشمنان با اقدامات ضد امنیتی در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، ولی مطمئنا در آتش این حسادت خواهند سوخت و به طور حتم در رسیدن به هدف های خودشان موفق نمی شوند.امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند ... ادامه ...

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند

حجت ال عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی ایران صبح روز یکشنبه ۸ مهرماه در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند گفت: دشمنان با اقدامات ضد امنیتی در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، ولی مطمئنا در آتش این حسادت خواهند سوخت و به طور حتم در رسیدن به هدف های خودشان موفق نمی شوند.امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند ... ادامه ...

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند

حجت ال عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی ایران صبح روز یکشنبه ۸ مهرماه در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند گفت: دشمنان با اقدامات ضد امنیتی در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، ولی مطمئنا در آتش این حسادت خواهند سوخت و به طور حتم در رسیدن به هدف های خودشان موفق نمی شوند. امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند ... ادامه ...

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند

حجت ال عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی ایران صبح روز یکشنبه ۸۸ مهرماه در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند گفت: دشمنان با اقدامات ضد امنیتی در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، ولی مطمئنا در آتش این حسادت خواهند سوخت و به طور حتم در رسیدن به هدف های خودشان موفق نمی شوند.امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند ... ادامه ...

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند حجت ال عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی ایران صبح روز یکشنبه ۸ مهرماه در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند گفت: دشمنان با اقدامات ضد امنیتی در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، ولی مطمئنا در آتش این حسادت خواهند سوخت و به طور حتم در رسیدن به هدف های خودشان موفق نمی شوند.امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنندبرچسب ها: اخبار روز, _مردمی_انقل , مقتدر ... ادامه ...

سلامی: جبهه وسیعی را علیه دشمنان گشوده ایم و تمرکزشان روی ایران را برهم زدیم

جانشین فرمانده کل با بیان اینکه در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ و ایران و روند تحولات عمیق در جهان قرار داریم و این زمان برای ما بسیار حیاتی است گفت: جبهه وسیعی را علیه دشمنان گشودیم و تمرکزشان بر ایران را برهم زدیم. حسین سلامی جانشین فرمانده کل در دانشجویان شریف که به مناسبت سالروز 13 آبان و روز استکبارستیزی ب ا شد گفت: در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ و ایران و روند تحولات عمیق در جهان قرار داریم و این زمان برای ما بسیار حیاتی است. وی با بیان اینکه درک واقعیات این دوره برای ناوبری جامعه ما اهمیت زیادی دارد اظهار داشت: امروز بر فراز جامع ترین تقابل راهبردی نظام سلطه و انقلاب ی هستیم. جانشین فرمانده کل بیان کرد: امروز توانسته ایم بازدارندگی را در حوزه عمل نظامی با دشمنان برقرار کنیم یعنی اتخاذ پذیری گزینه های نظامی را باطل کنیم. سلامی با بیان اینکه ما جبهه وسیعی را علیه دشمنان گشوده ایم و تمرکز آنها بر ایران را برهم زده ایم تصریح کرد:دشمن دچار تفرقه است و سیاست های او متوقف شده است. وی با تاکید بر اینکه دشمن دچار ابهام در انتخاب راهبردهاست گفت: از بعد از جنگ جهانی دوم تا امروز هشتاد کودتا و مدا ... ادامه ...

دشمنان و تروریست ها با اشراف اطلاعاتی، رصد و مدیریت می شوند/ مردم به دل بسته اند

اطلاعات گفت: امروز اشراف اطلاعاتی در کشور ما به جایی رسیده است که دشمنان و تروریست ها به خوبی رصد و مدیریت می شوند و هرجا لازم باشد وارد عمل می شویم. ... ادامه ...

سخنان امروز سلامی

ما در جنگ هستیم اما دست برتر را داریم.دژهای محکمی در رفیع ترین قله ها ساخته ایم.هر پایگاهی از دشمنان را که بخواهیم به آتش می کشیم ... ادامه ...

سلامی: دشمنان ایران با احتیاط صحبت کنند

جانشین فرمانده کل با بیان اینکه دشمنان با ملت سربلند، مقاوم و با اراده ایران با احترام و احتیاط صحبت کنند، گفت: ملت مقتدر ایران پاسخ تهدیدات دشمنان را در عرصه های واقعی نشان می دهد. ... ادامه ...

سلامی: دشمنان ملت ایران با "احتیاط" صحبت کنند

جانشین فرمانده کل با بیان اینکه دشمنان با ملت سربلند، مقاوم و با اراده ایران با احترام و احتیاط صحبت کنند، گفت: ملت مقتدر ایران پاسخ تهدیدات دشمنان را در عرصه های واقعی نشان می دهد. ... ادامه ...

سلامی:دشمنان ملت ایران با "احتیاط" صحبت کنند

جانشین فرمانده کل با بیان اینکه دشمنان با ملت سربلند، مقاوم و با اراده ایران با احترام و احتیاط صحبت کنند، گفت: ملت مقتدر ایران پاسخ تهدیدات دشمنان را در عرصه های واقعی نشان می دهد. ... ادامه ...

خواب دشمنان هرگز تعبیر نمی شود

خواب دشمنان هرگز تعبیر نمی شودجانشین فرمانده کل پاسداران با اشاره به وجود امنیت در منطقه گفت: خواب های دشمنان هرگز تعبیر نمی شود، چرا که مردم با هوشیاری در مقابل توطئه ها ایستاده اند. حسین سلامی افزود: همان دشمنان بزرگ که اجماع بزرگی را فرو می ریزند در مقابل قدرت ما منزوی و پراکنده شدند. جانشین فرمانده کل پاسداران انقلاب ی در ادامه بیان کرد: با وجود اینکه دشمنان شاخصه های قدرت ایران را به رسمیت شناخته اند، اما می خواهند ملت ایران را ناامید کنند. سلامی خاطرنشان کرد: پاسداران تمام توان و استعدادهای خود را با همکاری مردم برای حل مشکلات کشور به کار می گیرد و این پیام و موضع است. وی اظهار کرد: مشکلاتی که در جامعه وجود دارد مربوط به تمام جوامع پیشرفته است و نظام تلاش دارد با هدایت های پدرانه معظم انقلاب و افزایش همدلی مردم این مشکلات را برطرف کند. ما متعهد به حل مشکلات مردم هستیم و این کمی صبر، استقامت، پایداری و ایستادگی را می طلبد. ... ادامه ...

فضلی: امروز ها، دشمنان را در هوا، زمین و دریا رصد می کنند

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز همین ها در حال رصد دشمنان در هوا، زمین و دریا هستند. ... ادامه ...

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند

حجت ال عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی ایران صبح روز یکشنبه ۸ مهرماه در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند گفت: دشمنان با اقدامات ضد امنیتی در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، ولی مطمئنا در آتش این حسادت خواهند سوخت و به طور حتم در رسیدن به هدف های خودشان موفق نمی شوند.امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند ... ادامه ...

امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند

حجت ال عباس محمد حسنی رئیس عقیدتی ایران صبح روز یکشنبه ۸ مهرماه در آیین رونمایی از نسخه اندروید بازی نوهد ویژه نیروهای ویژه هوابرد نیروی زمینی با بیان اینکه امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند گفت: دشمنان با اقدامات ضد امنیتی در تلاش برای ایجاد ناامنی در کشور هستند، ولی مطمئنا در آتش این حسادت خواهند سوخت و به طور حتم در رسیدن به هدف های خودشان موفق نمی شوند.امروز دشمنان به امنیت پایدار در حسادت می کنند ... ادامه ...

سلامی: نابودی دشمنان نزدیک است

به گزارش گروه خبرگزاری میزان ، سرتیپ پاسدارحسین سلامی جانشین فرمانده کل در… ... ادامه ...

سلامی در مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان :

ما مجبوریم استخوان های دشمنان را بشکنیم/ دشمن در حال عقب نشینی از جهان است جانشین فرمانده کل گفت: دشمنان دنبال تغییر سبک زندگی، تغییر روحیه جهادی ی و انقل ما هستند و این رویکرد ما را مجبور به پیروزی می کند و ما مجبوریم که استخوان های دشمنان را بشکنیم. ... ادامه ...

سلامی گرم

سلامی به گرمی نفس برشما...سلامی به افراد بی ادعا سلامی به آ ن قهه قهه خنده ها...سلامی به چشمان به آ ن دیدها... سلامی به آ ن پاکی قلبها...سلامی به آ نان که دارند وفا... سلامی به دوران سر زندگی...سلامی به عشق و به فرخنده گی... سلامی به دوستان چند سالگی...سلامی به آ ن بچه گی ها و آ ن سادگی... سلامی به پاکی جوانی به آ زادگی...سلامی به یاران به داوران آ بادگی... سلامی به پیری به روزهای افتادگی...سلامی به شعر وبه نغمه به خوانندگی... ... ادامه ...

سالگرد آ ین سلام

سالروز آ ین سلامی که دنیای ما را تکان داد گرامی باد همان سلامی که سلامتی شد سلامی که گوشت نشد به تن هیچ اما گوشی در عالم آنرا شنید و پاسخ داد : سلام سالروز آ ین سلامی که خداحافظی اش بی قهر و غضب اما پر از امید به رابطه ای در فردا بود گرامی باد. چند سال از آ ین سلامی که شانه به شانه ، بوسه ای را به آسمان سپردیم گذشته است ؟ سالروز آ ین سلامی که جوابش به ناخوشی ها، صحت بود بخیر ، همان سلامی که نگاه پدر و آغوش مادر امان بود و شفاء هر روز از لب بام طلوع می کرد، سلامی که ص به بلندی غریو خنده و شادی از بزرگراه چمران و شهربازی داشت همانجایی که امروز بجای چرخ و فلکی بزرگ با چراغ هایی روشن، ساختمان عظیم و برجی سیاه و بلند مرتبه با نام مرکز تحقیقات سرطان نیمه کاره رها شده!!! یاد ا ین سلام ، از نسل سلام های اعجازگونه گرامی باد... علیرضا ... ادامه ...

سلامی گرم

سلامی به گرمی نفس برشما سلامی به مردان بی ادعا سلامی به آن قهه قهه خندها سلامی به چشمان و آن دیده ها سلامی به پاکی آن قلبها سلامی به تو هر که دارد وفا سلامی به دوران سرزندگی سلامی به آن عشق و فرخندگی سلامی به نفسها ودل دادگی سلامی به آن بچه گی ها و آن سادگی سلامی به پاکی جوانی به آ زادگی سلامی به یاران به دوران آ بادگی سلامی به پیری به روزهای افتادگی سلامی به شعر وبه نغمه به خوانندگی ... ادامه ...

سلامی: ما مجبوریم استخوان های دشمنان را بشکنیم

دشمن در حال عقب نشینی از جهان است جانشین فرمانده کل گفت: دشمنان دنبال تغییر سبک زندگی، تغییر روحیه جهادی ی و انقل ما هستند و این رویکرد ما را مجبور به پیروزی می کند و ما مجبوریم که استخوان های دشمنان را بشکنیم. حسین سلامی جانشین فرمانده کل در بیست و دومین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان پاسداران اظهار داشت: دشمنان در نفوذ خود تلاش می کنند عقلانیت معنوی و انقل را به عقلانیت محاسباتی و مادی تبدیل کنند تا جریان سازش در کشورمان برقرار شود. وی افزود: در بعد فرهنگی آنها در پی محو فرهنگ تحت عنوان جهانی شدن هستند و می خواهند ارزشهای خود را جایگزین ارزشهای ی کنند. جنگ حق و باطل چه بصورت مستقیم و چه بصورت نیابتی ادامه دارد و دشمنان در پی راهبرد نفوذ هستند. جانشین فرمانده کل با اشاره به جریان سازی دشمنان انقلاب گفت: دشمنان تلاش می کنند هویت ی جوانان را با هویت غربی مبتنی بر هرج و مرج و پریشانی تغییر دهند و این یک جنگ واقعی است، جنگی دارای برنامه ، راهبرد و فرماندهی است. ... ادامه ...

اغت گران به نام ملت، به ملت خیانت د/مردم قدرت شان را در برابر دشمنان نشان دادند/اصل اعتراضات به حق بود

خطیب موقت تهران گفت: اغت گران به نام ملت به ملت خیانت د و دیدیم که به مقدسات و هم اهانت شد. آیت الله سیداحمد خاتمی در خطبه های امروز تهران (15دی) اظهار کرد: ملت ایران در این چند روز با صلابت، هیبت و ب ایی باشکوه به دشمنان نشان داد که انقلاب و نظام ی به جانشان بسته است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

دعای فتح و پیروزی و سلطه بر دشمنان و ظالمان

دعای فتح و پیروزی و سلطه بر دشمنان و ظالمان دعای فتح و پیروزی و سلطه بر دشمنان و ظالمان نیت کرده و با ایمانی خالصانه و همراه با خضوع به درگاه پروردگار و در زمان سعد و مکان پاک و با رعایت کامل اداب و شرایط و در هنگام خطر نفوذ دشمنان و تهدید ظالمان و بدگویان و بدخواهان خویش، ذکر شریف ذیل را ورد زبانش نماید ( گفته شده که این ذکر اسم اعظم میباشد) ذکر شریف ذیل را بخواند : ادامه مطلب ... ادامه ...

مراقب دشمنان باشید !

حقه های دشمن را بشناسید ! تا حقه نشناسید نمی توانید طرف مقابل خود را دشمن در نظر بگیرید . دشمنان ، در زمان حال به دنبال نابودی هستند و هر کاری را می کنند تا روزی جشن نابودی را بگیرند ! دشمنان با نقشه های پلیدی مانند تفرقه و تهمت و دروغ ، راه خود را طی می کنند ولی همیشه ش ت می خورند ؛ چون دروغ روزی آشکار می شود ! اگر در دنیای امروز می بینید که هر فرقه ضد دارد ش ت میخورد به دلیل دروغ هایشان است ؛ راز این دروغ ها نیز بالا ه آشکار خواهد شد . حقه و نیرنگ ضعیف است و ی نمی تواند دین را با حقه نابود کند !!!!!!!! ... ادامه ...

سلامی: در تبدیل دانش به فناوری موفق بوده

سلامی شه ورزی و تفکر در را یک ضرورت دانست و خاطرنشان کرد: دشمنان دانش پاسداری و دفاع از انقلاب را به ما نمی آموزند و خود باید آنها را به دست آورد. ... ادامه ...

دعای فتح و پیروزی و سلطه بر دشمنان و ظالمان

دعای فتح و پیروزی و سلطه بر دشمنان و ظالمان دعای فتح و پیروزی و سلطه بر دشمنان و ظالمان نیت کرده و با ایمانی خالصانه و همراه با خضوع به درگاه پروردگار و در زمان سعد و مکان پاک و با رعایت کامل اداب و شرایط و در هنگام خطر نفوذ دشمنان و تهدید ظالمان و بدگویان و بدخواهان خویش، ذکر شریف ذیل را ورد زبانش نماید ( گفته شده که این ذکر اسم اعظم میباشد) ذکر شریف ذیل را بخواند : یا هو یا من لا هو الا هو و در ادامه بخواند دعایی را که از سجاد (ع) برای حاجت روایی منقول گشته را : ادامه مطلب ... ادامه ...

مردم امروز برای مسئولان و دشمنان ۲ پیام دارند/افزایش پایداری ملت

معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم با حضور خود در امروز برای مسئولان و نیز دشمنان دو پیام دارند. ... ادامه ...

دعایی جهت بستن زبان بدگویان

آیه ذیل از سوره مبارکه یس را به نیت بسته شدن زبان دشمنان و بدگویان هفت مرتبه بخواند. زبان.بدگویان و دشمنان در حقش کوتاه.میشود: اَلیَوم نَختِمُ عَلی اَفواهِهِم وَ تُکَلِمُنا اَیدیَهُم وَ تَشهَدُ اَرجُلَهُم بِما کانوا یَ ِبون ... ادامه ...

سلامی:راه سعادت از جهاد و شهادت عبور می کند

جانشین فرمانده کل با بیان اینکه راه سعادت ما به واسطه وجود دشمنان بزرگ از مسیر جهاد و شهادت عبور می کند، گفت: حضور مردم در این مراسم به دشمنان نشان می دهد مردم بر پیمانشان نسبت به ، مقاوم ، ایستاده و پایبند هستند. ... ادامه ...

رس امروز روشنگری در مورد اقدامات دشمنان است/ انقلاب استوانه کل جهان هستند

فرمانده حوزه بسیج کارگری استان تهران گفت: دشمنان با راه حق مشکل دارند به همین دلیل نیز وظیفه همه ما این است که باید روشنگری های لازم را انجام دهیم و فقط به عبادت اکتفا نکنیم. ... ادامه ...

دشمنان امروز جنگ نرم را آغاز کرده اند تا بر ذهن جونان تسلط پیدا کنند

دشمنان امروز جنگ نرم را آغاز کرده اند تا بر ذهن جونان تسلط پیدا کنند دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ایران در آئین اختتامیه سی وهفتمین دروه مسابقات قرآنی آجا که صبح امروز دوشنبه بیست وهفتم آذر در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، اظهار کرد: از ۲۲ بهمن ۵۷ که انقلاب پیروز شد دشمن علیه کشور ما اقدام کرده، چرا که مسیر نظام ی خلاف مسیر آنها است. معاون هماهنگ کننده با اشاره به این موضوع که ما با استکبار جهانی هیچ وجه مشترکی نداریم، ادامه داد: استکبار به دنبال سلطه است و ما به دنبال راه خدا هستیم؛ از سوی دیگر چون منافع دشمنان با پیروزی انقلاب در ایران از بین رفت دشمنی را برای ش ت انقلاب آغاز د. ... ادامه ...

میدان درگیری دشمنان را از کشورمان دور کرده ا یم

سلامی در گردهمایی دادستان های سراسر کشور: میدان درگیری دشمنان را از کشورمان دور کرده ا یم/توانستیم فرمول های دشمن برای تسلط بر دریا، هوا فضا و زمین را باطل کنیم شناسه خبر: 1199553 سرویس: استانها ۰۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۵ جانشین فرمانده با بیان اینکه توانسته ایم فرمول های دشمن را برای تسلط بر دریا، هوافضا و زمین باطل کنیم، گفت: امروز در دریا یی ها مجبورند با زبان فارسی با پاسداران انقلاب ی صحبت کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس ، حسین سلامی دقایقی پیش در گردهمایی دادستان های سراسر کشور اظهار داشت: عد قائمه اصلی هر نظام بوده و مفهومی است که بسیاری از معانی بلند بر آن متکی هستند زیرا این مقوله در واقع امری حیات بخش است. ... ادامه ...

(صوتی و تصویری)سخنان جناب آقای حجت ال که می تواند درس عبرتی برای امروز و فردای ما باشد. همانگونه که با دشمنان مدارا می کنیم با دوس?

بسمه تعالی نتیجه ی دوستی و اطمینان به دشمنان انقلاب ی و تحقیر دوستان و دلسوزان انقلاب ی را این روزها در عملکرد دشمنان انقلاب ی و در رأس آنها ی جهانخوار شاهدیم. آیا عملکرد این روزهای می تواند جناب آقای رئیس جمهور ایران ی را از خوابِ دل بستن به دشمنان انقلاب ی بیدار نماید. متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد.توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشدبا این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. مدت زمان: 45 ثانیه ... ادامه ...

سخنان جناب آقای حجت ال که می تواند درس عبرتی برای امروز و فردای ما باشد.(صوتی و تصویری)که همانگونه که با دشمنان مدارا می کنیم با د?

بسمه تعالی نتیجه ی دوستی و اطمینان به دشمنان انقلاب ی و تحقیر دوستان و دلسوزان انقلاب ی را این روزها در عملکرد دشمنان انقلاب ی و در رأس آنها ی جهانخوار شاهدیم. آیا عملکرد این روزهای می تواند جناب آقای رئیس جمهور ایران ی را از خوابِ دل بستن به دشمنان انقلاب ی بیدار نماید. متاسفانه مرورگر شما، ق لت پخش فایل های صوتی تصویری را در قالب html5 دارا نمی باشد. توصیه ما به شما استفاده از مروگرهای رایج و بروزرسانی آن به آ ین نسخه می باشد با این حال ممکن است مرورگرتان توسط پلاگین خود قابلیت پخش این فایل را برای تان فراهم آورد. مدت زمان: 45 ثانیه ... ادامه ...

تحقیق درباره اتحاد ملی و انسجام ی را ارمقابله با توطئه دشمنان انقلاب ی

تحقیق درباره اتحاد ملی و انسجام ی را ارمقابله با توطئه دشمنان انقلاب ی تحقیق درباره اتحاد ملی و انسجام ی را ارمقابله با توطئه دشمنان انقلاب ی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 8 "اتحاد ملی و انسجام ی"، را ارمقابله با توطئه دشمنان انقلاب ی تاریخ از زمان گرامی تا امروز، کلمه " وحدت و اتحاد" را بارها شنیده است و در همه ادوار تاریخ، همه مصلحین ی ضرورت حفظ وحدت و اتحاد را به پیروان خود توصیه کرده اند. پس از انقلاب ی نیز معمار کبیر انقلاب بر وحدت کلمه تاکید فراوان داشتند و بارها ملت را به وحدت و اتحاد فراخواندند و آن را رمز بقا و پیروزی م ... دریافت فایل تحقیق درباره اتحاد ملی و انسجام ی را ارمقابله با توطئه دشمنان انقلاب ی[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

تبارشناسی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)/ 3

به مناسبت محرم در هشت بخش به معرفی دشمنان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهیم پرداخت. هر بخش، شامل زندگی نامه هشت تن از دشمنان سالار شهیدان و سرنوشت شوم آنهاست. درادامه سلسله بخشهای معرفی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)، بخش سوم این گزارش در ادامه بخوانید: ... ادامه ...

تبارشناسی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)/1

به مناسبت محرم در هشت بخش به معرفی دشمنان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهیم پرداخت. هر بخش، شامل زندگی نامه هشت تن از دشمنان سالار شهیدان و سرنوشت شوم آنهاست. درادامه سلسله بخشهای معرفی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)، بخش اول این گزارش در ادامه تقدیم می گردد. ... ادامه ...

سلامی: دشمنان ملت ایران با "احتیاط" صحبت کنند/ مردم در عرصه های واقعی پاسخ تهدیدات را می دهند

جانشین فرمانده کل با بیان اینکه دشمنان با ملت سربلند، مقاوم و با اراده ایران با احترام و احتیاط صحبت کنند، گفت: ملت مقتدر ایران پاسخ تهدیدات دشمنان را در عرصه های واقعی نشان می دهد. حسین در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح بیمارستان منطقه دوم نیروی دریایی در بوشهر یکی از اه مهم ارائه خدمات به مناطق محروم و کم برخوردار دانست و اظهار داشت: پاسداران در همه عرصه های دفاعی، خدماتی و محرومیت ز دارای توانمندی بالایی است که خدمات گوناگون در این عرصه های ارائه می کند. وی با بیان اینکه ملت ایران شایستگی ارائه خدمات مطلوب در همه عرصه ها را دارد خاطرنشان کرد: پاسداران در عرصه زمینی، دریایی و هوا و فضا دارای توانمندی های بسیاری است و خدمات گوناگونی از جمله به مناطق مرزی و کم برخوردار ارائه می کند. جانشین فرمانده کل ارائه خدمات درمانی و بهداشتی را یکی از برنامه های مهم دانست و افزود: امروز بیمارستان 64 تختخو قائم نیروی دریایی بوشهر افتتاح شد که این بیمارستان تا 90 تخت بیمارستانی قابل افزایش است. سلامی با بیان اینکه در این بیمارستان تجهیزات و امکانات پیشرفته درمانی و تشخیصی ایجاد شده است، بیان کرد: خدما ... ادامه ...

مردم ایران اجازه گستاخی به بزرگ را هرگز نخواهد داد/ دشمنان کمر همت در ایجاد تفرقه و دلسرد نمودن ملت بسته اند

هرچند دشمنان ملت با توجه به انتخابات مهم دوازدهمین دوره ی ریاست جمهوری کمر همت در ایجاد تفرقه و دل سرد نمودن ملت بزرگوار بسته اند اما ما دانشجویان وانقل اسان جنوبی در سی وهشتمین حماسه حضور، همچون گذشته با حضور پرشور خود با آرمان های راحل ، ی گرانقدر و فرزانه انقلاب تجدید بیعت کنیم و اعلام انزجار همه جانبه خویش را از استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل اعلام نماییم. ... ادامه ...

آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های : دشمنان با ی دست به دست هم داده اند تا انقلاب را نابود کنند

خطیب موقت تهران گفت: همه دشمنان با ی دست به دست هم داده اند تا انقلاب ی را نابود کنند. آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی خطیب موقت تهران در خطبه های امروز پایتخت اظهار کرد: موقعیت امروز انقلاب بسیار حساس است و ما باید آن را درک کنیم. موقعیت امروز مردم انقل ایران، موقعیت احزاب در زمان رسول الله است. ما باید بفهمیم که دشمن همیشه دشمنی می کند. وی ادامه داد: فکر می کنم جهان که ایران انقل علمدار آن است اکنون با حمله گسترده از ناحیه دشمنان مواجه شده است. همه دشمنان با ی دست به دست هم داده اند تا انقلاب ی را نابود کنند و به تعبیر ی اینها دشمن انقل هستند که ایران را از حلقومشان بیرون آورد. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

مولانا ساداتی: قرار گرفتن کشورهای ی در مقابل یکدیگر، خواست دشمنان است

مولانا ساداتی: قرار گرفتن کشورهای ی در مقابل یکدیگر، خواست دشمنان است خطیب اهل سنت سراوان با اشاره به مسائل جهان و اینکه دشمنان از اختلافات کشورهای ی سوء استفاده و آنها را در مقابل یکدیگر قرار می دهند بر حل و فصل منازعات براساس قرآن و سنت تاکید کرد. مولانا سید عبدالصمد ساداتی در بخشی از خطبه های این هفته (۱۹ شهریورماه ۹۵) اظهار داشت: امروز دشمنان با ... ادامه ...

بازی tons of guns

بازی tons of gunsدر این بازی هیجان انگیز صدها تن از اسلحه های قدرتمند و ویرانگر در اختیار شما قرار میگیرد و می بایستی در محیط شهر به جنگ با دشمنان رفته و آن ها را یکی پس از دیگری از بین ببرید. تنها هدف دشمنان، نابودی شماست! پس ... ادامه ... ادامه ...

امروز دشمنان با بازی عوام پسند جدی ترین کار ها را انحام می دهند

دشمنان نظام با حرکت اسب از سر سربازان می پرند و در اتاق فکر سرباز حرکت نمی دهند استراتژیک انها غافلگیری است امروز از لباس خودی برای جنگیدن استفاده می کنند.را مبارزه با جنگ با دشمن استفاده از بدل و ابتکار عمل در دست کرفتن است قل از از اینکه سیل شهر رو با خود ببرد سیل بند بزنیم شاید الان موقع کار است استفاده از تغییر قانون اساسی با ابتکار دلسوزان نظام وحواسمون حمع که رمانی دیر نشود... ... ادامه ...

حرفی برای امروز از شهید حاج ابراهیم همت

توصیه شهید همت: با این معنا: هرموقع بین حق وباطل موندید و راه را تشخیص ندادید بنگرید دشمنان شما کجا را نشانه گرفته اند ومیکوبند، هم آنجایی که تیر دشمنان فرود میآید جبهه ی حق است. ... ادامه ...

از انفجار در حسینیه رهپویان تا نامه بار به ترامپ/ شجره ای که همواره ملعونه است

سلطنت طلبان هر زمان که فرصت ضربه زنی یافتند، دریغ نکرده و برای اثبات زنده بودن خود با خزیدن در جمع دیگر دشمنان انقلاب، در فتنه های دشمنان علیه نقش آفرینی د. ... ادامه ...

تبارشناسی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)/ 6

تا آ محرم در هشت بخش به معرفی دشمنان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهیم پرداخت. هر بخش، شامل زندگی نامه هشت تن از دشمنان سالار شهیدان و سرنوشت شوم آنهاست. در پنچ قسمت قبلی از سلسله بخشهای معرفی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)، در مورد سرنوشت 40 نفر توضیح داده شد ، درادامه بخش ششم این گزارش تقدیم می گردد. ... ادامه ...

حضور در 22بهمن مشتی بر دهان دشمنان است

شرکت در 22 بهمن وظیفه هر فرد ایرانی است و با حضور خود مشت محکمی به دهان دشمنان و دشمنان این آب و خاک می کوبیم تا هرگز فکر طرف شدن با نظام ایران را نکنند. ... ادامه ...

تبارشناسی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)/ 4

تا آ محرم در هشت بخش به معرفی دشمنان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهیم پرداخت. هر بخش، شامل زندگی نامه هشت تن از دشمنان سالار شهیدان و سرنوشت شوم آنهاست. در سه قسمت قبلی از سلسله بخشهای معرفی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)، در مورد سرنوشت 24 نفر توضیح داده شد ، درادامه بخش چهار م این گزارش تقدیم می گردد. ... ادامه ...

تبارشناسی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)/2

به مناسبت محرم در هشت بخش به معرفی دشمنان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهیم پرداخت. هر بخش، شامل زندگی نامه هشت تن از دشمنان سالار شهیدان و سرنوشت شوم آنهاست. در قسمت قبلی از سلسله بخشهای معرفی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)، در مورد سرنوشت 8 نفر توضیح داده شد ، درادامه بخش دوم این گزارش تقدیم می گردد. ... ادامه ...

سلاح های ایرانی که خواب از چشم دشمنان می ربایند+تصاویر

ایران از همان روزهای پس از پیروزی انقلاب در تمامی سطوح کار برای پیشرفت که تا آن زمان بر زمین مانده بود را شروع کرد که یکی از این ابعاد پیشرفت در زمینه نظامی و ساخت تجهیزات دفاعی بود. ایران با وجود این که از آغاز تا امروز با مسائلی چون «جنگ تحمیلی» و «تحریم» رو به رو بود اما جوانان متعد آن هیچگاه دست از تلاش برنداشتند و کشور را هر روز در مسیر پیشرفت حرکت دادند که نتیجه آن تولید تجهیزات هوایی، دریایی و زمینی شده که به اذعان برترین کارشناسان امور نظامی به کابوسی برای دشمنان بدل شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

سلاح های ایرانی که خواب از چشم دشمنان می ربایند+تصاویر

ایران از همان روزهای پس از پیروزی انقلاب در تمامی سطوح کار برای پیشرفت که تا آن زمان بر زمین مانده بود را شروع کرد که یکی از این ابعاد پیشرفت در زمینه نظامی و ساخت تجهیزات دفاعی بود. ایران با وجود این که از آغاز تا امروز با مسائلی چون «جنگ تحمیلی» و «تحریم» رو به رو بود اما جوانان متعد آن هیچگاه دست از تلاش برنداشتند و کشور را هر روز در مسیر پیشرفت حرکت دادند که نتیجه آن تولید تجهیزات هوایی، دریایی و زمینی شده که به اذعان برترین کارشناسان امور نظامی به کابوسی برای دشمنان بدل شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

سلاح های ایرانی که خواب از چشم دشمنان می ربایند+تصاویر

ایران از همان روزهای پس از پیروزی انقلاب در تمامی سطوح کار برای پیشرفت که تا آن زمان بر زمین مانده بود را شروع کرد که یکی از این ابعاد پیشرفت در زمینه نظامی و ساخت تجهیزات دفاعی بود. ایران با وجود این که از آغاز تا امروز با مسائلی چون «جنگ تحمیلی» و «تحریم» رو به رو بود اما جوانان متعد آن هیچگاه دست از تلاش برنداشتند و کشور را هر روز در مسیر پیشرفت حرکت دادند که نتیجه آن تولید تجهیزات هوایی، دریایی و زمینی شده که به اذعان برترین کارشناسان امور نظامی به کابوسی برای دشمنان بدل شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

سلاح های ایرانی که خواب از چشم دشمنان می ربایند+تصاویر

ایران از همان روزهای پس از پیروزی انقلاب در تمامی سطوح کار برای پیشرفت که تا آن زمان بر زمین مانده بود را شروع کرد که یکی از این ابعاد پیشرفت در زمینه نظامی و ساخت تجهیزات دفاعی بود.ایران با وجود این که از آغاز تا امروز با مسائلی چون «جنگ تحمیلی» و «تحریم» رو به رو بود اما جوانان متعد آن هیچگاه دست از تلاش برنداشتند و کشور را هر روز در مسیر پیشرفت حرکت دادند که نتیجه آن تولید تجهیزات هوایی، دریایی و زمینی شده که به اذعان برترین کارشناسان امور نظامی به کابوسی برای دشمنان بدل شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

سلاح های ایرانی که خواب از چشم دشمنان می ربایند+تصاویر

ایران از همان روزهای پس از پیروزی انقلاب در تمامی سطوح کار برای پیشرفت که تا آن زمان بر زمین مانده بود را شروع کرد که یکی از این ابعاد پیشرفت در زمینه نظامی و ساخت تجهیزات دفاعی بود. ایران با وجود این که از آغاز تا امروز با مسائلی چون «جنگ تحمیلی» و «تحریم» رو به رو بود اما جوانان متعد آن هیچگاه دست از تلاش برنداشتند و کشور را هر روز در مسیر پیشرفت حرکت دادند که نتیجه آن تولید تجهیزات هوایی، دریایی و زمینی شده که به اذعان برترین کارشناسان امور نظامی به کابوسی برای دشمنان بدل شده است. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

خاکریز اول ایران کجاست؟

به نام خدا پرسش دامنه از سلامی « پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل گفت: ی و مسئولان در یک همدلی بی نظیر تصمیم گرفته اند در خاکریز اول با دشمنان مقابله کنند و آنها را به پذیرش انفعال و این حقیقت برسانند که قدرت ایران مهارناپذیر است.» (منبع) نکتهٔ دامنه: خوانندگان شریف می دانند بحث «خاکریز اول» که امروز از نظر مقامات ایران در و دفاع از حکومت بشّار اسد و مقابله با است، پدیده ای ست که روی آن بحث و نظر وجود دارد؛ منتهی به علت خطوط قرمز امنیت ملی، به کم و کیفِ آن در فضای عمومی پرداخته نمی شود. ضمن سلام به سلامی پرسش دامنه از ایشان این است که همین «خاکریز اول» چرا در آن زمان بحرانی که و القاعده به تاخت و تاز و کُشت و کُشتار در کشور مظلوم افغانستان می پرداختند و حکومتی مستبد، افراطی، جمودگرانه و ظاهرگرایانه ایجاد د _و همۀ خشونت های دهشتناک این روزهای جهان و خاورمیانه از همان سال های وحشتناک « ی» ریشه دارد_ زده نشد؟ آیا فکر نمی کنید در آن قضیه، قصور و کوتاهی و غفلت بزرگی شد؟ ... ادامه ...

سلامی: رزمندگان اطلاعات خطرناک ترین یت را بر عهده دارند

جانشین فرماندهی کل گفت: درس بزرگی که از تاریخ می گیریم این است که همیشه عزت مسلمانان از مسیر جهاد و شهادت می گذرد. به گزارش ایسنا، حسین سلامی امروز در یادواره 323 شهید اطلاعات شمال کشور(مازندران، گلستان و گیلان) در پارک ملل ساری گفت: گلستان، مازندران و گیلان در آزمون های سخت کشور سرافراز بیرون آمدند و ستارگان درخشان این سرزمین نشانگر صدق مردم فداکار و شجاع آن است. وی افزود: این سرزمین سرسبز شمال در پاسداشت جاودانگی شهیدان سرآمد است و این سه استان ک شانی ستارگان بی غروب را در آسمان خود می نگرد. جانشین فرماندهی کل تصریح کرد: حسین(ع) همه سرمایه خود را با خود به همراه برد تا بزگترین قله فضایل هستی را بسازد و برای دنیا به نمایش بگذارد. وی با اشاره به واقعه کربلا افزود: کربلا واقعه ای است که مسیر تاریخ بشر را تا ابد تغییر داد و اینکه چگونه زنده و جاودان ماند راز بزرگی دارد. این پیش وت دفاع مقدس گفت: بزرگترین درس عاشورا این است که آنچنان با عظمت است که شهادت و اسارت خاندان حسین (ع) در داخل قرار می گیرد شهادت خون بهای عظمت است و این حجت را برای ما تمام می کند که در رکاب پیشوای مسلمین با دشمنان مبارزه کنیم. ... ادامه ...

تبارشناسی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع) / 7

به مناسبت محرم در هشت بخش به معرفی دشمنان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خواهیم پرداخت. هر بخش، شامل زندگی نامه هشت تن از دشمنان سالار شهیدان و سرنوشت شوم آنهاست. در 6 قسمت قبلی از سلسله بخشهای معرفی دشمنان اباعبدالله الحسین(ع)، در مورد سرنوشت 48 نفر توضیح داده شد ، درادامه بخش هفتم این گزارش تقدیم می گردد. ... ادامه ...

دشمنان فهمیدند دوران بزن و در رو تمام شده است

دشمنان فهمیدند دوران بزن و در رو تمام شده است دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ایران امروز دوشنبه ۹ مهرماه در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی عالی دفاع ملی و در جمع خبرنگاران، با اشاره به عملیات موشکی صبح امروز پاسداران علیه عاملان حادثه تروریستی اهواز اظهار کرد: دشمنان بدانند و آگاه باشند همه مردم ایران در دفاع از کشورشان مصمم هستند و جواب هرگونه تهدید را می دهند.وی افزود : مسئولان از قبل اعلام کرده بودند که اگر تروریست ها و کشورهایی که آنها را پشتیبانی می کنند، آسیبی به امنیت کشور وارد کنند، تنبیه خواهند شد.معاون هماهنگ کننده تصریح کرد: همانطور که معظم انقلاب اعلام فرمودند، دوران «بزن و در رو» تمام شده است و اگر دشمنان نظام ی یکی بزنند ۱۰ تا می خورند و در این حمله موشکی، به آنها ثابت شد. ... ادامه ...

سلام

سلام سلامی به سرخی شفق سلامی به سیاهی شب سلامی به سپیدی برف سلامی به زلالی آب سلامی به صداقت آیینه سلامی به گرمی آفتاب سلامی به روشنی تلالو نور در آب و آیینه سلامی به سلامت ماهی قرمز کوچولوی تنگ کنار تاقچه مان سلام سلامی به آرامی دلهای صبور سلامی به بلندای اراده های راستین سلامی به سردی یخ ش ته ی حوض خانه ی بابابزرگ سلامی به سوزش دلهای سوخته سلامی به داغی دلهای داغ دیده سلامی به سان سلام خورشید به زمین در پگاه روزگاران سلامی به رسم سلام ماه به آسمان در شامگاهان مه روی من سلام مه جبین من سلام مه سیمای من سلام مه رخ من سلام خواهر گلم سلام آبجی خوبم سلام ... ادامه ...

دشمنان داخلی، پا تان را تهدید می کنند

کشور پا تان گفت: با خطرهای زیادی مواجه هستیم اما فقط از سوی دشمنان خارجی و مرزها مورد تهدید قرار نگرفته ایم بلکه دشمنان داخلی نیز خطری بزرگ برای ما هستند. ... ادامه ...

دشمنان امروز جنگ نرم را آغاز کرده اند تا بر ذهن جونان تسلط پیدا کنند

دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ایران در آئین اختتامیه سی وهفتمین دروه مسابقات قرآنی آجا که صبح امروز دوشنبه بیست وهفتم آذر در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، اظهار کرد: از ۲۲ بهمن ۵۷ که انقلاب پیروز شد دشمن علیه کشور ما اقدام کرده، چرا که مسیر نظام ی خلاف مسیر آنها است.معاون هماهنگ کننده با اشاره به این موضوع که ما با استکبار جهانی هیچ وجه مشترکی نداریم، ادامه داد: استکبار به دنبال سلطه است و ما به دنبال راه خدا هستیم؛ از سوی دیگر چون منافع دشمنان با پیروزی انقلاب در ایران از بین رفت دشمنی را برای ش ت انقلاب آغاز د. ... ادامه ...

دشمنان امروز جنگ نرم را آغاز کرده اند تا بر ذهن جونان تسلط پیدا کنند

دشمنان امروز جنگ نرم را آغاز کرده اند تا بر ذهن جونان تسلط پیدا کنند دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ایران در آئین اختتامیه سی وهفتمین دروه مسابقات قرآنی آجا که صبح امروز دوشنبه بیست وهفتم آذر در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، اظهار کرد: از ۲۲ بهمن ۵۷ که انقلاب پیروز شد دشمن علیه کشور ما اقدام کرده، چرا که مسیر نظام ی خلاف مسیر آنها است.معاون هماهنگ کننده با اشاره به این موضوع که ما با استکبار جهانی هیچ وجه مشترکی نداریم، ادامه داد: استکبار به دنبال سلطه است و ما به دنبال راه خدا هستیم؛ از سوی دیگر چون منافع دشمنان با پیروزی انقلاب در ایران از بین رفت دشمنی را برای ش ت انقلاب آغاز د. ... ادامه ...

زمان را مصرف کنیم مثل پیتزا

آدم امروز دیرگاهی است که در زمان زندگی نمی کند بله آن را مثل یا قاچ پیتزا مصرف می کند. هر چه سریعتر آن را می بلعد و مثل هر چیز مصدفی جنون مصرف زمان هم آدم را می بلعد، این است که آدمهای عصر پسامدرن بیشتر و بیشتر مصرف می کنند. زمان را باید صرف چیزی کرد از زمان باید پول درآورد. زمان پول است و هر لحظه که می گذرد چیز بیشتری از بسته زمان ما کم می شود و خسارت بیشتری به آدم مصرفگرای عصر پسامدرن وارد می شود. اینگونه است حرص و طمع برای پول درآوردن نفس آدمها را گرفته است. این گونه است که پیری مفهومی جز این ندارد که بسته تو در حال پایان یافتن است. اما انسان چندی پیش در زمان زندگی می کرد. آن زندگی شیرین تر بود تا این مصرف و دفع زمان. ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان سلامی از هر زمان دیگری قدرتمندتریم امروز راه را بر دشمنان بسته ایم به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.