مطالبه وجه چک از دادگاه تلفن دفتر وک

عبارت مطالبه وجه چک از دادگاه تلفن دفتر وک از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب مطالبه وجه چک از دادگاه تلفن دفتر وک میباشد.فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی ..

فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی .. گزارش کارآموزی دادگاه عمومی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 217 فهرست 1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر 2- انواع اوراق قضایی 3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه اصطلاحات فصل دوم : شعبه حقوقی 4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه خوانده 5- مطالبه وجه چک 6- مطالبه نصف مهریه 7- مطالبه وجه چک 8- خلع ید 9- ا ام به تنظیم سند خودرو 10- ابطال سند ما ... دریافت فایل ... ادامه ...

فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی ..

فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی .. گزارش کارآموزی دادگاه عمومی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 217 فهرست 1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر 2- انواع اوراق قضایی 3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه اصطلاحات فصل دوم : شعبه حقوقی 4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه خوانده 5- مطالبه وجه چک 6- مطالبه نصف مهریه 7- مطالبه وجه چک 8- خلع ید 9- ا ام به تنظیم سند خودرو 10- ابطال ... دریافت فایل ... ادامه ...

فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی .

فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی . گزارش کارآموزی دادگاه عمومی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 217 فهرست 1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر 2- انواع اوراق قضایی 3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه اصطلاحات فصل دوم : شعبه حقوقی 4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه خوانده 5- مطالبه وجه چک 6- مطالبه نصف مهریه 7- مطالبه وجه چک 8- خلع ید 9- ا ام به تنظیم سند خودرو 10- ابطال سند مال ... دریافت فایل ... ادامه ...

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

یکی از مهمترین حقوق ملی ن مهریه است که به محض عقد نکاح زن می تواند اقدام به گرفتن یا مطالبه آن کند . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، یکی از راههای مطالبه مهریه ، مطالبه مهریه از طریق دادگاه است . در این ح باید با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده آن را مطالبه کرد . البته در صورتی که میزان مهریه زیر دویست میلیون ریال یا بیست میلیون تومان باشد ، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اجرای مهریه از طریق دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/354/مطالبه-مهریه-از-طریق-دادگاه.html ... ادامه ...

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

یکی از مهمترین حقوق ملی ن مهریه است که به محض عقد نکاح زن می تواند اقدام به گرفتن یا مطالبه آن کند . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، یکی از راههای مطالبه مهریه ، مطالبه مهریه از طریق دادگاه است . در این ح باید با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده آن را مطالبه کرد . البته در صورتی که میزان مهریه زیر دویست میلیون ریال یا بیست میلیون تومان باشد ، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اجرای مهریه از طریق دادگاه بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/354/مطالبه-مهریه-از-طریق-دادگاه.html ... ادامه ...

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 217 گزارش شماره 1 فصل اول نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی نام س رست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه . شماره پرونده : 83/48ع/13 طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقد ... دریافت فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 217 گزارش شماره 1 فصل اول نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی نام س رست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه . شماره پرونده : 83/48ع/13 طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقد ... دریافت فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

تحقیق درمورد گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص

تحقیق درمورد گزارش کارآموزی دادگاه عمومی 218 ص لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 286 گزارش شماره 1 فصل اول نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی نام س رست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه . شماره پرونده : 83/48ع/13 طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقد ... دریافت فایل ... ادامه ...

تحقیق درمورد گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

تحقیق درمورد گزارش کارآموزی دادگاه عمومی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 286 گزارش شماره 1 فصل اول نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی نام س رست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه . شماره پرونده : 83/48ع/13 طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقد ... دریافت فایل ... ادامه ...

پروژه گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

پروژه گزارش کارآموزی دادگاه عمومی پروژه گزارش کارآموزی دادگاه عمومی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 218 گزارش شماره 1 فصل اول نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی نام س رست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه . شماره پرونده : 83/48ع/13 طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تق ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

پروژه گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

پروژه گزارش کارآموزی دادگاه عمومی پروژه گزارش کارآموزی دادگاه عمومی لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 218 گزارش شماره 1 فصل اول نام مرجع کارآموزی : دفتر کرج شعبه 13 دادگاه عمومی نام س رست : آقای حسینی مدیر دفتر شعبه مساله مطروحه مربوط به : دفتر دادگاه بدوی نام و مساله مورد کارآموزی : ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرارداد دادخواست توسط مدیر دادگاه . شماره پرونده : 83/48ع/13 طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تق ... دریافت فایل [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ... ادامه ...

روش های مطالبه مهریه

بر اساس قانون مدنی ، به محض وقوع عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود . پس ، به لحاظ قانونی زن از همان موقع عقد نکاح می تواند مهریه اش را مطالبه کند . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، مطالبه مهریه از طریق دو روش امکان پذیر است . یکی از راههای مطالبه مهریه این است که زن با مراجعه به دادگاه ، دادخواست مطالبه مهریه بدهد ، دومین روش مطالبه مهریه آن است که زن با مراجعه به اداره ثبت ، مهریه اش را مطالبه کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر از روش های مطالبه مهریه بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/343/راه-های-مطالبه-مهریه.html ... ادامه ...

روش های مطالبه مهریه

بر اساس قانون مدنی ، به محض وقوع عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود . پس ، به لحاظ قانونی زن از همان موقع عقد نکاح می تواند مهریه اش را مطالبه کند . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، مطالبه مهریه از طریق دو روش امکان پذیر است . یکی از راههای مطالبه مهریه این است که زن با مراجعه به دادگاه ، دادخواست مطالبه مهریه بدهد ، دومین روش مطالبه مهریه آن است که زن با مراجعه به اداره ثبت ، مهریه اش را مطالبه کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر از روش های مطالبه مهریه بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/343/راه-های-مطالبه-مهریه.html ... ادامه ...

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی..

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} گزارش کارآموزی دادگاه عمومی.. گزارش کارآموزی دادگاه عمومی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 217 فهرست 1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر 2- انواع اوراق قضایی 3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه اصطلاحات فصل دوم : شعبه حقوقی 4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه خوانده 5- مطالبه وجه چک 6- مطالبه نصف مهریه 7- مطالبه وجه چک 8- خلع ید 9- ا ام به تنظیم سند خودرو 10- ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی رو مه 11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و ا ام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه 12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83 13- صدرو حکم به فروش باغ 14- مطالبه مهریه 15- گواهی حصر وراثت 16- فسخ نکاح 17- ا ام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی 18- ابطال رأی کمیسیون 19- مطالبه اجور معوقه 20- ابطال سند مالکیت معارض با در در رو مه 21- استرداد چک 22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر 23- فسخ معامله 24- دادخوا .. ... ادامه ...

فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی ..

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} فایل گزارش کارآموزی دادگاه عمومی .. گزارش کارآموزی دادگاه عمومی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 217 فهرست 1- ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر 2- انواع اوراق قضایی 3- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه اصطلاحات فصل دوم : شعبه حقوقی 4- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه خوانده 5- مطالبه وجه چک 6- مطالبه نصف مهریه 7- مطالبه وجه چک 8- خلع ید 9- ا ام به تنظیم سند خودرو 10- ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی رو مه 11- ابطال دفترچه قرارداد صادره و ا ام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه 12- واخواهی از دادنامه شماره 1621- 28/11/83 13- صدرو حکم به فروش باغ 14- مطالبه مهریه 15- گواهی حصر وراثت 16- فسخ نکاح 17- ا ام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی 18- ابطال رأی کمیسیون 19- مطالبه اجور معوقه 20- ابطال سند مالکیت معارض با در در رو مه 21- استرداد چک 22- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر 23- فسخ معامله 24- ... ... ادامه ...

مقایسه مطالبه مهریه از طریق دادگاه و از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از دوطریق صورت می گیرد : مطالبه مهریه ازطرق اجرای ثبت با توجه به اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است در صورتیکه زن قصد داشته باشد نسبت به وصول مهریه خود اقدام نماید علاوه بر اینکه می تواند از محاکم عمومی و دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست تقاضای وصول مهریه خود را کند می تواند از طریق اجرا ثبت نیز درخواست صدور اجراییه و وصول مهریه خود را نماید. ادامه مطلب ... ادامه ...

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن .

رای دادگاه خانم ……. دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره ……….و پرونده تامین دلیل کلاسه …. شعبه …….. علیه آقای …. تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ …….. ریال هزینه دادرسی را کرده است . نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی ننموده عدم حضورش تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط و نظر به اینکه کارشناس پرونده تامین دلیل برای رفع رطوبت مبلغ ……. ریال (بابت تعمیرات و خسارت )برآورد کرده است ، لذا دادگاه با احراز حقانیت ادعای خواهان ، خوانده را به پرداخت مبلغ ….. ریال در حق خواهان و پرداخت مبلغ ……… ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید . این رای غی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد . (نمونه رای مطالبه ضرر وزیان) رئیس / دادرس شعبه ……….. دادگاه حقوقی یک ………. ... ادامه ...

مطالبه سرقفلی

در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه ای که توسط دادگاه صادر می شود، اقدام به تخلیه ملک نماید، مستاجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است میتواند همزمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به طرح دعوای مطالبه سرقفلی نماید. اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره، دادخواست تخلیه مطرح ننماید، مستاجر میتواند بدواً دادخواست مطالبه سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند. مقدمه این دادخواست آن است که مستاجر ملک را تخلیه نموده و به مالک تحویل دهد و در صورت استنکاف مالک از تحویل گرفتن ملک، ملک را به دادگاه تحویل دهد. دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی، با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، بهای سرقفلی را بر اساس قیمت عادله روز محاسبه نموده و موجر را به پرداخت سرقفلی محکوم میکند. پس از محکومیت مالک به پرداخت وجه سرقفلی و قطعیت رای، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ میگردد. اگر مالک ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت سرقفلی ننماید، مستاجر میتواند اقدام به توقیف اموال مالک و تامین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده نماید. ملکی که قب ... ادامه ...

مطالبه سرقفلی

در قراردادهای اجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 76، اگر مالک بر اساس حکم تخلیه ای که توسط دادگاه صادر می شود، اقدام به تخلیه ملک نماید، مستاجر در مواردی که مستحق دریافت حق سرقفلی است میتواند همزمان با دادخواست تخلیه از سوی موجر و یا پس از آن اقدام به طرح دعوای مطالبه سرقفلی نماید. اگر مالک در پایان مدت قرارداد اجاره، دادخواست تخلیه مطرح ننماید، مستاجر میتواند بدواً دادخواست مطالبه سرقفلی را به دادگاه تقدیم کند. مقدمه این دادخواست آن است که مستاجر ملک را تخلیه نموده و به مالک تحویل دهد و در صورت استنکاف مالک از تحویل گرفتن ملک، ملک را به دادگاه تحویل دهد. دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی، با ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری، بهای سرقفلی را بر اساس قیمت عادله روز محاسبه نموده و موجر را به پرداخت سرقفلی محکوم میکند. پس از محکومیت مالک به پرداخت وجه سرقفلی و قطعیت رای، اجراییه صادر و به مالک ابلاغ میگردد. اگر مالک ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اجراییه اقدام به پرداخت سرقفلی ننماید، مستاجر میتواند اقدام به توقیف اموال مالک و تامین مبلغ سرقفلی از محل اموال توقیف شده نماید. ملکی که قب ... ادامه ...

مطالبه مهریه چگونه است

بر اساس قانون ، یکی از مهمترین ارکان تعیین مهریه در است . به همین دلیل ، قانونگذار روش هایی را نیز برای مطالبه مهریه پیش بینی کرده است . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در صورتی که در محضر ثبت شده باشد ، برای مطالبه مهریه می توان به استناد سند ازدواج با مراجعه به دفاتر ازدواج مهریه را مطالبه نماید . همچنین ، در صورتی که سند ازدواجی وجود نداشت ، می توان با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه آن را مطالبه نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص روش مطالبه مهریه بر روی لینک زیر کلیک کنید : www.heyvalaw.com/web/articles/view/174/مطالبه-مهریه-عقد-موقت.html ... ادامه ...

مطالبه وجه چک از ﻃﺮﻳﻖ دادگاه

برخی گمان می کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چک های کیفری و هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند. در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد. ... ادامه ...

مطالبه مهریه چگونه است

بر اساس قانون ، یکی از مهمترین ارکان تعیین مهریه در است . به همین دلیل ، قانونگذار روش هایی را نیز برای مطالبه مهریه پیش بینی کرده است . به نقل از سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در صورتی که در محضر ثبت شده باشد ، برای مطالبه مهریه می توان به استناد سند ازدواج با مراجعه به دفاتر ازدواج مهریه را مطالبه نماید . همچنین ، در صورتی که سند ازدواجی وجود نداشت ، می توان با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه آن را مطالبه نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص روش مطالبه مهریه بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvalaw.com/web/articles/view/174/مطالبه-مهریه-عقد-موقت.html ... ادامه ...

مطالبه نفقه طفل یا محجور بر عهده کیست ؟

مطالبه نفقه طفل یا محجور بر عهده کیست ؟ وفق مادتین 6 و 7 قانون حمایت خانواده که اشعار می دارد : ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند. ماده۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند. ... ادامه ...

نمونه حکم راجع به مطالبه وجه یک فقره سفته .

به تاریخ ……….. پرونده کلاسه ….. شماره دادنامه ……. مرجع رسیدگی :شعبه …. دادگاه عمومی ……….. خواهان : آقای (الف )……. خوانده : آقای (ب) ………… خواسته : مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره ……. گردش کار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : رای دادگاه در خصوص داخواست خواهان …….. به طرفیت خوانده ….. به خواسته مطالبه مبلغ …….. ریال وجه مدرکیه با احتساب خسارت . توجهاً به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل …. به مبلغ …. و اینکه خوانده با اطلاع از دعوی و جلسه دادرسی حاضر نگردیده و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است . لذا، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان صادر می نماید : ۱- مبلغ …….ریال بابت اصل خواسته ۲- مبلغ ……. ریال بابت هزینه دادرسی . رای ... ادامه ...

آراء دادگاههای حقوقی.

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن بسمه تعالی (رای دادگاه) خانم……. دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره………. و پرونده تامین دلیل کلاسه…. شعبه…….. علیه آقای…. تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ…….. ریال هزینه دادرسی را کرده است. نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی ننموده عدم حضورش تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط و نظر به اینکه کارشناس پرونده تامین دلیل برای رفع رطوبت مبلغ……. ریال (بابت تعمیرات و خسارت) برآورد کرده است، لذا دادگاه با احراز حقانیت ادعای خواهان، خوانده را به پرداخت مبلغ….. ریال در حق خواهان و پرداخت مبلغ……… ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید. این رای غی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. رئیس / دادرس شعبه……….. دادگاه حقوقی یک………. ... ادامه ...

رد دادخواست.

ر چه مواردی دادخواست ما توسط مدیر دفتر شعبه پذیرفته نمی شود؟ یکی از تکالیف مهم مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست است؛ مواردی که موجب صدور رد دادخواست توسط مدیر دفتر و در غیاب وی، جانشین رئیس دفتر خواهد شد شامل موارد زیر می شود. 1- در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد. 2-عدم قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده. 3-عدم تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده، یا خواسته مالی نباشد. 4- عدم قید تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. 5- عدم قید آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد. 6- عدم ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود از اسناد و نوشته ها و ... دارد. اگر دلیل، گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامتگاه آن را به طور صحیح معین کند. 7- عدم تأمین هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر یا از تاریخ ابلاغ رد اعسار 8- هر گاه در دادخواست، خواهان و محل اقامت او معلوم نباشد ... ادامه ...

شرایط مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه طلا - حق جو

مهریه مالی است که شوهر در زمان عقد نکاح به همسر خود تقدیم می کند نوع و میزان مهریه به توافق طرفین بستگی دارد و از نظر شرع و قانون برای تعیین مهریه محدودیتی وجود ندارد جز اینکه مهریه حتما باید دارای ارزش اقتصادی باشد.قانون از زن برای مطالبه مهریه تا میزان 110 سکه حمایت می کند به عبارت دیگر اگر زن مهریه اش را مطالبه کند تا میزان 110 سکه از حمایت قانونی بهره مند می شود و شوهر طبق رای دادگاه باید مهریه زن را به صورت نقد یا اقساط به او بپردازد و در صورت خودداری از پرداخت مهریه به مجازات حبس محکوم می شود.در مطالبه مهریه تا میزان 110 سکه اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را ندارد باید در دادگاه عدم توانایی مالی خود را اثبات کند اما در مورد مطالبه مهریه بیش از 110 سکه، زن باید توانایی مالی مرد را اثبات کند در غیر این صورت نمی تواند بیش از 110 سکه مهریه دریافت کند. تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعهمهریه عندالمطالبه، مهریه ای است که زن هر زمان که بخواهد می تواند تا 110 سکه آن را مطالبه کند اما مهریه عندالاستطاعه مهریه ای است که زن برای مطالبه آن باید استطاعت و توانایی مرد برای پرداخت مهریه را اثبات کند.در مهر ... ادامه ...

شش 6 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست

شش 6 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدنی مطالبه وجه چک به میزان انضمام کلیه خسارات قانونی قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شورای حل اختلاف رای دادگاه با فرمت آفیس ورد office word به صور شش 6 فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومی موضوعات مدنی مطالبه وجه چک به میزان انضمام کلیه خسارات قانونی قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شورای حل اختلاف رای دادگاه با فرمت آفیس ورد office word به صورت (doc)6 صفحه با قابلیت ویرایش و چاپ در دسترس شماست. برای فرم از کادر زیر اقدام به نمایید. 1- مطالبه وجه چک به میزان "تامبلغ ده میلیون ریال" ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی به موجب کپی مصدق & ... دریافت فایل ... ادامه ...

دعاوی خانواده

زوجه می­تواند دادخواست مطالبه مهریه خود را به دادگاه محل اقامت زوج یا محل س ت خود تقدیم کند مگر مهریه غیر منقول باشد که باید به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول مراجعه کند (ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب91). علاوه بر آن زوجه می­تواند به دفتر ازدواج که سند نکاحیه راثبت کرده مراجعه و اجرائیه ثبتی در جهت وصول مهریه خود اخذ کند مهریه با وقوع عقد نکاح در تملک زوجه قرار می­گیرد و….(شرح دربخش مربوط کلیک کنید) مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت: طبق تبصره ماده 336 قانون مدنی زوجه می­تواند اجرت­المثل کارهایی را که شرعاً و قانونی بر عهده او نبوده و طبق دستور زوج آنها را انجام داده را مطالبه کند و …(شرح دربخش مربوط کلیک کنید) در زن حق نفقه ندارد مگر شرط شده باشد و ثبت ا امی نیست مگر زوجه باردار شده باشد یا طرفین توافق کرده باشند یا ضمن عقد نکاح ثبت آن شرط شده باشد (ماده 21 قانون حمایت خانواده 91) همچنین زوجه در …(شرح دربخش مربوط کلیک کنید) ... ادامه ...

دادگاه

۶) دادگاه کیفری استان : در مرکز هر استان بر حسب نیاز شعبه یا شعبی از دادگاه تجدید نظر به« دادگاه کیفری استان » اختصاص می یابد و تعداد شعب آن به تشخیص رییس قوه قضاییه است.این دادگاه به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس ٬ ٬ رجم یا حبس ابد باشد با پنج قاضی رسیدگی می کنند. هر آنچه در انواع دادگاه ها گفته شد با کمی دقت متوجه می شویم که گفته شد دادگاه دادگاه عمومی ! مگر دادگاه های خاص هم وجود دارند ؟ پاسخ مثبت است بله دادگاه دو نوع است : ۱- دادگاه های عمومی ۲- دادگاه های خاص دادگاه های خاص عبارت اند از ۱) دادگاه نظامی : این نوع دادگاه ها به جرایم خاص نظامیان در راستای وضایف ٬ اختیارات ومسئولیتهای آن ها رسیدگی می کند. ادامه ص بعد ... ادامه ...

استعفای و اعلام استعفا به دادگاه و موکل

نظریه شماره ۱۲۴۶/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ «استعفای باید هم به دادگاه و هم به موکل ابلاغ شود و اگر فقط به دادگاه اعلام شده باشد دفتر دادگاه مراتب را به موکل اطلاع می دهد.» ادامه مطلب ... ادامه ...

ضررو زیان وجه چک

موضوع کاربردی و مهمی که اکثرا از آن بی اطلاع هستند ، چگونگی مطالبه وجه چک در پرونده های کیفری است. بر اساس ماده 15 قانون چک : " دارنده چک می تواند وجه چک و ضررو زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید " ادامه مطلب ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان مطالبه وجه چک از دادگاه تلفن دفتر وک به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.