کو د محمدیان سرود ک وخ رد ک وخ رد محمدیان کو دى کو د سرود ک وخ رد ا ی محمدیان همشهریان عزیز است

عبارت کو د محمدیان سرود ک وخ رد ک وخ رد محمدیان کو دى کو د سرود ک وخ رد ا ی محمدیان همشهریان عزیز است از بین صدها هزار مطلب، خبر و مقاله فارسی جستجو شده است و نتیجه آن نمایش داده شده است و مسئولیت آن بر عهده منبع اصلی مطلب کو د محمدیان سرود ک وخ رد ک وخ رد محمدیان کو دى کو د سرود ک وخ رد ا ی محمدیان همشهریان عزیز است میباشد.سرود ای کو د (شعرى از محمدیان کو دى )

سرود ای کو د سرود ای کو د (شعر: از محمدیان کو دى ) «تشکر وقدردانی از مردم مهربان کو د» سلام خدمت همشهریان عزیز وگرامی، و عرض ادب وتشکر از مردم مهربان کو د، واز آنجا که هم اکنون آقای محمدیان در فتره نقاهت convalescence هستند، وقدرت برای نوشتن ندارند، وبدرخواست دوستان و جویای احوالپرسی از پدر بزرگوارم ، تصمیم گرفتم بعضی از مقاله های پیشین ایشان (مقاله های مختاره) خدمت همشهریان عزیز تقدیم نمایم، امیدوارم بتوانم قسمت کوچکی از زحمات ایشان را جبران کنم، همچنین از همشهریان عزیزم خواستارم برای پدر بزرگوارم دوعا کنند. ماس دعاء خیر ماس دعا خیر ماس دعا خیر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *از سرى أشعار شاعر:محمدمحمدیان کو دى. سرود ای کو د سرود ای کو د (شعر: از محمدیان کو دى ) سرود ای کو د سرود ای کو د سروده: محمد محمدیان کو دى . اَی کُــوخِــردْ اَی لـُؤلُـؤ و مـرجان مــَا اَی کِـه یـادت دَر دِل و دَر جـان مــَا اَی کُــوخِــردْ أَی شَهـر پُـرنُـورُ وُ ضِـیَا دار عِــلـمُ وُ دانِـشُ وُ بَـــاغِ صَـــفَــا اَی کُــوخِــردْ ای دیــار عـــاقـــ ... ادامه ...

سرود ای کو د

سرود ای کو د سرود ای کو د (شعر: از محمدیان کو دى ) «تشکر وقدردانی از مردم مهربان کو د» سلام خدمت همشهریان عزیز وگرامی، و عرض ادب وتشکر از مردم مهربان کو د، واز آنجا که هم اکنون آقای محمدیان در فتره نقاهت convalescence هستند، وقدرت برای نوشتن ندارند، وبدرخواست دوستان و جویای احوالپرسی از پدر بزرگوارم ، تصمیم گرفتم بعضی از مقاله های پیشین ایشان (مقاله های مختاره) خدمت همشهریان عزیز تقدیم نمایم، امیدوارم بتوانم قسمت کوچکی از زحمات ایشان را جبران کنم، همچنین از همشهریان عزیزم خواستارم برای پدر بزرگوارم دوعا کنند. ماس دعاء خیر ماس دعا خیر ماس دعا خیر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *از سرى أشعار شاعر:محمدمحمدیان کو دى. سرود ای کو د سرود ای کو د (شعر: از محمدیان کو دى ) سرود ای کو د سرود ای کو د سروده: محمد محمدیان کو دى . اَی کُــوخِــردْ اَی لـُؤلُـؤ و مـرجان مــَا اَی کِـه یـادت دَر دِل و دَر جـان مــَا اَی کُــوخِــردْ أَی شَهـر پُـرنُـورُ وُ ضِـیَا دار عِــلـمُ وُ دانِـشُ وُ بَـــاغِ صَـــفَــا اَی کُــوخِــردْ ای دیــار عـــاقـــ ... ادامه ...

سرود دهه فجر

بهترین سرود دهه فجر سرود دهه فجر در تلگرام جدید ترین سرود دهه فجر دهه فجر سرود فجر سرود دهه ادامه مطلب ... ادامه ...

مراسم جشن میلاد باقر (ع) - 10 فروردین 96-هیئت عاشورا-قم

نوری آمد وجود من گم شد - مدح حجم: 3.07 مگابایت زنسل فاطمه شد -سرود حجم: 12.4 مگابایت نصر من الله- سرود حجم: 4.67 مگابایت عیدی ولادتت تو لیله الرغائب -سرود حجم: 2.85 مگابایت شب شب عاشقی عاشقا - سرود حجم: 2.85 مگابایت اون که به دلها ولیه -سرود حجم: 4.64 مگابایت قسم به ابروی علی - سرود حجم: 2.21 مگابایت ... ادامه ...

دلبر دل خون (شعرى از محمدیان کو دى )

دلبر دل خون delbar delkhoon (شعر: از محمدیان کو دى ) «تشکر وقدردانی از مردم مهربان کو د» سلام خدمت همشهریان عزیز وگرامی، و عرض ادب وتشکر از مردم مهربان کو د، واز آنجا که هم اکنون آقای محمدیان در فتره نقاهت convalescence هستند، وقدرت برای نوشتن ندارند، وبدرخواست دوستان و جویای احوالپرسی از پدر بزرگوارم ، تصمیم گرفتم بعضی از مقاله های پیشین ایشان (مقاله های مختاره) خدمت همشهریان عزیز تقدیم نمایم، امیدوارم بتوانم قسمت کوچکی از زحمات ایشان را جبران کنم، همچنین از همشهریان عزیزم خواستارم برای پدر بزرگوارم دوعا کنند. ماس دعاء خیر ماس دعا خیر ماس دعاء خیر ء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *از سرى أشعار شاعر:محمدمحمدیان کو دى. (شعر: از محمدیان کو دى ) دلبر دل خون delbar delkhoon ندانستم که این دلبر، مرا را می کند مجنون دلم را می کند بریان، دو چشمم را کند پرخون ندانستم که سیل ، مرا را می برد بیرون چو کشتی أم در أندازد، میان ق م و جیحون منم أز عشق أو نالان، منم مجنون مجنونان مرو زین خانه را بیرون، شود دلها ز هجران خون امان می رود دلبر، چراغ أفروز جان وبر بو ... ادامه ...

سرود ایستاده ایم چو سرو منتشر شد

این سرود در همایش شکوه ایثار برای اولین بار اجرا شد. این سرود کاری از گروه سرود حوزه هنری انقلاب ی اسان جنوبی می باشد ادامه مطلب ... ادامه ...

بـَایـَادِ کُـوخِـردْ (شعرى از محمدیان کو دى )

بـَ ا یـَ ا دِ کُ ـ و خِ ـ ر دْ bayad kukherd (شعر: از محمدیان کو دى ) «تشکر وقدردانی از مردم مهربان کو د» سلام خدمت همشهریان عزیز وگرامی، و عرض ادب وتشکر از مردم مهربان کو د، واز آنجا که هم اکنون آقای محمدیان در فتره نقاهت convalescence هستند، وقدرت برای نوشتن ندارند، وبدرخواست دوستان و جویای احوالپرسی از پدر بزرگوارم ، تصمیم گرفتم بعضی از مقاله های پیشین ایشان (مقاله های مختاره) خدمت همشهریان عزیز تقدیم نمایم، امیدوارم بتوانم قسمت کوچکی از زحمات ایشان را جبران کنم، همچنین از همشهریان عزیزم خواستارم برای پدر بزرگوارم دوعا کنند. ماس دعاء خیر ماس دعا خیر ماس دعاء خیر ء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *از سرى أشعار شاعر:محمدمحمدیان کو دى. (شعر: از محمدیان کو دى ) بـَایـَادِ کُـوخِـردْ بـَ ا یـَ ا دِ کُ ـ و خِ ـ ر دْ پَرمِیزَنـَد مُرغِ دِلَمْ، « بـَایـَادِ کُـوخِـردْ » خُوشْ بَادْ وَقتِ مَردُم، و « آبـَاد کُـوخِـردْ » یَادِ یارانِ قَدیمْ، نَرَوَد از دِلِ مَنْ أی عَزیزانْ زندَه أمْ، « بـَایـَادِ کُـوخِـردْ » بَسکِه دِیدَم اَز دِلِ نامِهرَ ... ادامه ...

باران

باز باران در غروبی عاشقانه شعری از دریا سرود بازهم از این دل دریایی و از عشق و از غم ها سرود باز هم در این سکوت تلخ و غمگین شبانه هایی از آن یار و از آن عهدش سرود باز هم از بیقراری ها و بیت و از دلتنگی اش از خزان و باد و سرما و غریبی می سرود گفت این آتش که اندر دل کشد هر دم زبانه می نماید عشق او را در دل و جانم خلود ماه را دیدم که فریادی زد و در اوج احساسش از غربت باران و از این ماتمش گریان سرود ... ادامه ...

سیدرضانریمانی|میلاد (ص)

مدت زمان حجم پخش دریافت تو رسیدی و شد کور چشم بتها سرود mb ع خدا تو چشماته بال ملک زیر پاته سرود mb خیال مستی به سرم دارم توی میخانه حضرت ساقی سرود mb از یمن وجودت آسمون ستاره بارونه اسپند میریزن برا تو موسی و هارون سرود mb ... ادامه ...

صوت/ سرود کمترشنیده شده 12 بهمن

سرود قدیمی و کمتر شنیده شده «دوازدم بهمن ماه» به بهانه دهه فجر منتشر شد. این سرود توسط گروه سرود مدرسه راهنمایی «شهید دستغیب» تبریز در آذرماه سال ۱۳۶۶ تهیه و تولید شده است. ... ادامه ...

کانال سرود دهه فجر

کانال سرود دهه فجر در تلگرام جدید ترین کانال سرود دهه فجر سرود دهه فجر کانال دهه فجر کانال سرود فجر کانال سرود دهه ادامه مطلب ... ادامه ...

مراسم جشن میلاد انوار کربلا - 10 اردیبهشت 96-هیئت عاشورا-قم

مینویسم عشق و بی تردید میخوانم جنون - مدح حجم: 7.79 مگابایت این مژده سرداد با شور و فریاد -سرود سنتی حجم: 3.08 مگابایت میلاد عبدالله دلها غرق سرور-سرود سنتی حجم: 7.63 مگابایت مولانا یا حسین - سرود حجم: 4.83 مگابایت اسم علی اومد باید فرشته تکبیر بکشه - سرود حجم: 3.57 مگابایت دل من مست ابالفضل - سرود حجم: 5.38 مگابایت ... ادامه ...

مراسم جشن عید مبعث - 7 اردیبهشت 96-هیئت عاشورا-قم

جلوه ای از رخ معشوق به ما ت ده - مدح حجم: 6.2 مگابایت بعثت احمد آمده - سرود سنتی حجم: 3.89 مگابایت رب صل علی محمد - سرود سنتی حجم: 3.69 مگابایت یا مولا مدد کن - سرود حجم: 7.11 مگابایت یارسول الله مولا مولا - سرود حجم: 8.21 مگابایت اسم علی اومد بایدفرشته تکبیر بکشه-سرود حجم: 6 مگابایت سرزده حق رفته باطل- سرودسنتی حجم: 2.95 مگابایت ... ادامه ...

مقاله در مورد آشنایی با تاریخچه سرود ملی

اختصاصی از رزفایل مقاله در مورد آشنایی با تاریخچه سرود ملی با و پر سرعت . مقاله در مورد آشنایی با تاریخچه سرود ملی تعداد صفحه:6 فرمت پی دی اف بخشی از مقاله:چنانچه خبر داشته باشید چندی پیش مصاف بود شصتمین سالگرد تولد و یا بهتر گفته باشیم خلق و اجرای سرود معروف"ای ایران"که به تعبیری شاید بتوان آنرا "سرود غیر ملی ایران"نامید سرود "ای ایران "دقیقا در 27مهر ماه سال 1323 در تالار دبستان نظامی ....... با مقاله در مورد آشنایی با تاریخچه سرود ملی ... ادامه ...

سرود هلال احمر

زیبا ترین سرود هلال احمر سرود هلال احمر 96 سرود هلال احمر برای تلگرام بهترین سرود هلال احمر سرود های جدید هلال احمر ادامه مطلب ... ادامه ...

مراسم جشن مدح حضرت علی (ع) - 3 فروردین 96-هیئت عاشورا-قم

یک شمع دارند عارفان-مدح حجم: 7.43 مگابایت اومد و شد دلدار کعبه مولا - سرود حجم: 7.04 مگابایت علی اسد اله -سرود حجم: 4.56 مگابایت ساقی بریز پیمونه پیمونه -سرود حجم: 8.13 مگابایت یاعلی گدای پسرتم -سرود حجم: 1.51 مگابایت مست ایوون طلای علی ام - مدح حجم: 2.82 مگابایت ... ادامه ...

کُوخِرد دِیار شِیر مَردان (شعرى از محمدیان کو دى )

کُوخِرد دِیار شِیر مَردان (شعر: از محمدیان کو دى ) «تشکر وقدردانی از مردم مهربان کو د» سلام خدمت همشهریان عزیز وگرامی، و عرض ادب وتشکر از مردم مهربان کو د، واز آنجا که هم اکنون آقای محمدیان در فتره نقاهت convalescence هستند، وقدرت برای نوشتن ندارند، وبدرخواست دوستان و جویای احوالپرسی از پدر بزرگوارم ، تصمیم گرفتم بعضی از مقاله های پیشین ایشان (مقاله های مختاره) خدمت همشهریان عزیز تقدیم نمایم، امیدوارم بتوانم قسمت کوچکی از زحمات ایشان را جبران کنم، همچنین از همشهریان عزیزم خواستارم برای پدر بزرگوارم دوعا کنند. ماس دعاء خیر ماس دعا خیر ماس دعاء خیر ء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *از سرى أشعار شاعر:محمدمحمدیان کو دى. (شعر: از محمدیان کو دى ) کُوخِرد دِیار شِیر مَردان سَلام اَى سَرزَمینْ شِیر مَردانْ سَلام اَى شَهر « کُوخِرد »، شَهر خُوبانْ سَلام اَى « شَهرِ سِیبَه »، شهر باستانْ سَلام اَى شهر « کُوخِرد » ، شهر « شیران » سَلام اَى پایتَخت مُلکِ « سیبان » سَلام اَى مَهد عِشق وُ حُکمِ « ساسان » سَلام اَى « قَلعَه سیبَه » ، دارِ سُلط ... ادامه ...

کانال متن سرود دهه فجر

گروه متن سرود دهه فجر متن سرود دهه فجر کانال سرود دهه فجر کانال متن دهه فجر متن سرود فجر کانال متن سرود دهه ادامه مطلب ... ادامه ...

مراسم جشن میلاد زمان (عج)- 21 اردیبهشت 96-هیئت عاشورا-قم

صدا صدای اذان است دل به دریا زن - مدح حجم: 4.85 مگابایت امشب بهشت را به تماشا گذاشتند - مدح حجم: 6.51 مگابایت امشب ای ساقی می پرستم کن - سرود سنتی حجم: 4.44 مگابایت گرد و خاک عباتم -سرود حجم: 7.47 مگابایت ضربان قلبم می زنه - سرود حجم: 3.5 مگابایت داره می باره باز بارون گل - سرود حجم: 5.41 مگابایت ... ادامه ...

مراسم جشن میلاد حسن مجتبی ع - 18 داد 96-هیئت عاشورا-قم

بیا در مدینه صفا را ببین - مدح حجم: 6.2 مگابایتذکر زیبای حسن جان - سرود سنتی حجم: 3.44 مگابایتمن خزونم تو بهاری - سرود حجم: 6.51 مگابایتیاحسن نمک ذکرشما پر شوره -سرود حجم: 4.8 مگابایتحسن حسن مولا مولانا حسن -سرود حجم: 3 مگابایتجانم حسن جانم حسن- مدح حجم: 2.75 مگابایت ... ادامه ...

سرود نام آوری

سرود«نام آوری» کاری از گروه سرود حوزه هنری اسان جنوبی لینک : ادامه مطلب ... ادامه ...

سرود خورشید بی سر

این سرود با همکاری گروه سرود حوزه هنری استان و گروه موسیقی نغمه های کویر اسان تولید شده است. ادامه مطلب ... ادامه ...

سرود " باز صدای اذون میاد "

اجرای سرود " باز صدای اذون میاد " توسط گروه سرود مسجد خیرات شیراز در مراسم اختتامیه طرح تابستانه 1395 صورت گرفت. سرود " باز صدای اذون میاد " ... ادامه ...

مراسم میلاد رضا (ع) 95 - هیات رهروان (ره) ساری

برادر محمد زارع ای رافت تو رافت ذات خدا رضا مدح شب و روزای شادیه ، دلا همه در تب و تاب سرود ------------------- حاج رضا کافی تو سایه ی سرمی سامان منی سرود - زمینه در ظل روزگار شما یا اباالحسن مدح شده توی صحن تو این دل گم سرود هر کی مشهد و ندید ناکامه شور ------------------ سید جواد نخودچیان من یار ندارم دلدار ندارم شور از قطره ای به چشمه ی بی حد رسیده ام مدح یا رضا می گم دلم پر می گیره سرود مشهد و حرم و هوای عاشقی شور ... ادامه ...

مولودی های میلاد حضرت علی (علیه السلام)

1. حاج محمود کریمی ردیف موضوع پخش اجرا حجم (kb) زمان 1 علی حق و علی حی و علی هو (سرود،سال 91،جدید) 1,787 0:05:03 2 مفتاح نور جلوه گر ماه یا علی (شعر خوانی،سال 91،جدید) 3,492 0:14:52 3 چشمام سمت پنجره ها (سرود،سال 91،جدید) 2,113 0:05:59 2. سید مهدی میرداماد ردیف موضوع پخش اجرا حجم (kb) زمان 1 مرغ دلامون با هزار تا بهانه(سال 91،سرود،جدید) 3,270 0:09:17 2 گفتم علی مدد قلمم ذوالفقار شد(سال 91،مدح،جدید) 644 0:01:49 3 علی مولا علی مولا(سال 91،سرود،جدید) 895 0:02:31 3. حاج محمد رضا طاهری ردیف موضوع پخش اجرا حجم (kb) زمان 1 دوست دارم بابا روزت مبارک (سال 91،سرود،جدید) 2,813 0:07:58 2 حیا به گوشه آن چشم مست منزل داشت (سال 91،مدح،جدید) 4,896 0:20:51 3 میگن عوض شده مدار کعبه (سال 91،سرود،جدید) 3,430 0:09:44 5. سید مجید بنی فاطمه ردیف موضوع پخش اجرا حجم (kb) زمان 1 تو بی ابت و بی انتهایی (مدح-سال91) 2,854 0:08:06 2 تو ساحل آسمون نگاهم داره میباره (سرود-سال91) 2,558 0:07:15 3 دل صیقلیه، شب جشن علی (سال 88) 1,009 0:06:3 ... ادامه ...

باز هم گروه سرود ما برنده شد

باز هم گروه سرود ما برنده شد بروشور گروه سرود تزیینات گروه سرود این هم دخترای گلم دخترای گلم همیشه پیروز وموفق باشید. ... ادامه ...

سرود همسرایان فجر در بهمن ماه 1395

قابل توجه کلیه مدیران ، معاونین و مربیان پرورشی مدارس .لازم است فایل صوتی و متن سرود همسرایان فجر در بهمن 1395 در اختیار دانش آموزان آموزشگاه خود قرار داده و در برنامه آغازین با پخش فایل صوتی جهت آمادگی دانش آموزان همخوانی انجام گیرد. متن و فایل صوتی این سرود از لینک های زیر قابل می باشد. فایل صوتی سرود”انقلاب واژه ها” متن سرود ... ادامه ...

«مرثیه سرود» درباره معروف ترین گروه سرود بعد از انقلاب است

محمد حبیبی منصور کارگردان «مرثیه سرود» ضمن بیان این مطلب که این اثر به زودی آماده نمایش می شود عنوان کرد که این مستند درباره معروف ترین گروه سرود بعد از انقلاب است. به گزارش خبرنگار مهر، محمد حبیبی منصور کارگردان عرصه مستند درباره اثر جدیدش با عنوان «مرثیه سرود» گفت: ساخت این مستند از طرف مدرسه سینمایی عمار به من پیشنهاد شده است که با توجه به جذ ت سوژه، تصمیم گرفتم تا این مستند را که درباره گروه سرود شهرستان آباده است، تولید کنم. ادامه مطلب ... ادامه ...

اعضای صندوق

اعضای صندوق به ترتیب عضویت نام و نام خانوادگی شماره عضویت آقای مجید امینی 9404001 آقای حمیدرضا ی 9404002 خانم سمانه ی 9404003 آقای رضا محمدیان 9404004 آقای حمزه محمدیان 9404005 آقای وحید جعفری پور 9404006 خانم سلیمه محمدیان 9404007 خانم مریم محمدیان 9404008 خانم طیبه جعفری پور 9404009 آقای مرتضی ی 9404010 آقای احسان ی 9404011 آقای محمد محمدیان 9504012 خانم فاطمه محمدیان 9508013 آقای حسین محمدیان 9510014 ... ادامه ...

اولین سرود ملی در وطن

روز معلمه ابنجا...... امروز صبح رفتم درس دادم بعدش ساعت 10 جشن گرفتن سرود ملی..... وایستادیم.... و سرود ملی کشورم خونده شد دوست داشتم گریه کنم ی حس جالبی بود.... من سرود ملی ایران رو خیلی دوست دارم... زادگاهمه... هربارم میشنوم و میخونم تو تنم ی حسی میشع.... موهای دست و پام انگار سیخ میشه امروز هم ی جور خاص بوددد.... ی حس وصف نشدنی دوست داشتم حسمو.... خدایااااا میشه ارامشو ب وطنم بدی؟؟؟ ارامش همیشگی ... ادامه ...

فرآیند نمایش اطلاعات مرتبط با عنوان کو د محمدیان سرود ک وخ رد ک وخ رد محمدیان کو دى کو د سرود ک وخ رد ا ی محمدیان همشهریان عزیز است به وسیله ربات های خبری از بین منابع فارسی دریافت میگردد و نمایش داده میشوند.